AP har mistet kontakten med sin egen identitet og dermed også sine tradisjonelle velgere. De er i utakt med velgerne om hvilke saker som er virkelig viktige og har blitt et parti som forsøker å belære velgerne om hva som er viktig. Gamle AP tok opp saker som var viktig for sine velgere, mens de nå krever at velgerne skal rette seg etter partiledelsens eget syn på hva som bør vektlegges.

Vanlige symptomer på at et parti har regjert for lenge.

1

Det sier seg selv at når en av APs viktigste saker er at helsevesenet skal drives som private foretak er det vanskelig å se avstanden til Høyre.

Det er også helt utrolig med tanke på APs historie at de i løpet av åtte år ikke har gjort noe for å bote på boligmangelen med å igangsette bygging av flere boliger.

AP er så lyseblå at de passerer seg en millimeter fra Høyre, da er det ikke rart at store deler av velgermassen foretrekker den ekte varen.

2
Laster...