Til nå har altså effekten av Moderaternas politikk vært økt klasseskille i skolen. Vi bør ta lærdom av dette

Veit ikke om det er så mye å ta lærdom av. De som stemmer H/FrP ønsker et større klasseskille.

1

Moderaterna i Sverige er rollemodell, først og fremst for Høyre i Norge.

Du kan jo gjerne begynne med å dokumentere dette, og da mener jeg H politikere som peker på Moderaterna og Sverige som en rollemodell (jeg ser at du utelukkende snakker om skolepolitikken så vi får nøye oss med dette fagfeltet), ikke en tilfeldig journalist eller folk fra de rødgrønne som desperat prøver å gi inntrykk av H sin politikk er en slags blåkopi av det de driver med i Sverige...

1
Sandaas [sitat…] Du kan jo gjerne begynne med å dokumentere dette, og da mener jeg H politikere som peker på Moderaterna og Sverige som en rollemodell (jeg ser at du utelukkende snakker om...

Og inntil jeg kommer opp med dokumentasjon (som jeg ikke har akkurat her jeg nå sitter, men som jeg skal legge fram siden du ber om det) så kan du ta et foredrag om hvordan Moredaternas og Høyre har tenkt å få til mer likestilling (i allefall ikke mindre) og mindre forskjellsbehandling via en den politikken de går inn for. Det holder om du tar for deg Høyre. Fortell hvordan oppsplittinjg i flere private skoler og pengene følge eleven osv, ikke vil føre til økte forskjeller.

Det er jo tross alt Høyre som i bunn og grunn skal begunne egen politikk og fortelle om konsekvensene av den.

1

Denne linken har diverse av synspunkter og dokumentasjon.

http://manifestanalyse.no/-/page/show/18715_sverige?ref=checkpoint

http://manifestanalyse.no/-/bulletin/show/805397_moderaterna-topp-hyret-inn-for-aa-redde-privatskolens-rykte

Det kan nevnes at det i Sverige under Reinfeldt så har utbetaling til arbeidsløse i snitt falt fra 61% til 46% og skattestraff til alle som ikke er i jobb og redusert sykelønn.

Jeg lurer på om noen ikke ser den utrolige moralismen som er ute og går her? Folk uten for arbeidslivet skal straffes for noe de i de fleste tilfeller ikke kan gjøre noe med.

1

Etter noen år med Moderaterna ved rattet, er Sverige nå blitt det landet som har den sterkeste økningen i forskjell mellom fattige og rike blant OECD landene.

mens i Norge er det omvendt

kan noen forklare meg hvorfor vanlige folk, men vanlige inntekter stemmer Høyre eller FRP?

1
Laster...