En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

DrSchwei Det virker som om flere stemmer egoistisk i dag enn for noen tiår tilbake. Da stemte man i større grad av tradisjonell binding til et parti, gjerne det samme som foreldrene. KrF ha...

Frp kjører på med nei til bompenger.

Kommer ikke dette spesielt de 'svake' til gode ? De som ikke har råd til å bo i gangavstand til jobben, og må bruke bil gjennom opptil flere bomringer for å levere barn på bhg/skole før de må skynde seg til jobb slik at de rekker å jobbe noen timer før de må hente barna igjen ?

At noe kommer velstående til gode, betyr ikke at det ikke også kommer andre til gode....

1
Morra-DI-2 Uenig. Jeg stemmer også borgelig, men det er IKKE av egoisme. Jeg stemmer det fordi jeg mener det er til det beste for landet. Jeg driter i grunn om jeg får ett par tusen ekstra i...

Uenig. Jeg stemmer også borgelig, men det er IKKE av egoisme. Jeg stemmer det fordi jeg mener det er til det beste for landet. Jeg driter i grunn om jeg får ett par tusen ekstra i måneden, eller mindre, men jeg vil ha en bærekraftig stat som fungerer. Når vi er mest sykemeldt i hele verden, så trenger man ikke være Einstein for å forstå at man må stramme inn.

Samme her..

Som industriarbeider har jeg vel ingen grunn til å tro jeg vil få det så mye bedre med borgelig styre.. men jeg stemmer likevel borgelig, fordi det utvilsomt er det beste for Norge på sikt..

Den hodeløse politikken til sosialistene er ikke bærekraftig en plass og vil ta knekken på landet..

Hadde jeg vært egoist så hadde jeg nok stemt SV muligens AP

2
amaterasu Venstrepolitikk handler jo egentlig mest om solidaritet med de som har lite. Jeg har tidligere stemt SV (ble MDG i år), til tross for at jeg kommer fra "et møblert hjem" og har en...

Venstrepolitikk handler jo egentlig mest om solidaritet med de som har lite

Jeg vil påstå at dette egentlig er feil. Alle har en politikk som handler om solidaritet i Norge i dag. Det er bare det at venstre og høyresiden har forskjellig måte å løse problemene på. Venstresiden tror ikke noe på høyresidens metoder, og vi har (alle) allerede sett at deres egne ikke virket (det er blitt betydelig flere fattige de siste 8 årene)

1

Det her er helt riktig.

Alle stemmer utifra egoistiske motiver. En kapitalist vil stemme på et parti som gjør at han/hun beholder mer av sine inntekter, mens en sosialist vil stemme på en "solidarisk" politikk fordi denne personen mener at et samfunn med omfordeling vil være fordelaktig for alle i samfunnet (inkludert en selv).

1

Ethvert politisk syn er egoistisk. En borgerlig vil beholde sine midler, en sosialist vil tilrøve seg midler han ikke har.

1

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser? Er vi ikke alle isolert sånn sett egoister?

Nemlig, bare så på bøndene.De stemmer ofte SP.Hvorfor?

Jo, opplagt fordi det gagner dem best.

Så den patetiske hersketeknikken som spesielt venstesiden benytter seg av, at alle som stemmer FRP er egoister, er NULL VERDT.

1

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser?

Er vi ikke alle isolert sånn sett egoister?

Alle er egoister.

Men graden av egoisme øker i takt med sosial status.

De aller største egoistene er milliadærene som også viser den største arrogansen.

Mye vil ha mer.

Milliadærer som godtar formueskatt er mindre egoistiske.

1

Egoisme handler først og fremst om å handle slik at det tjener den som handler. Det er ikke nødvendigvis noe negativt. Etter min mening er psykopater de ultimate egoister i den negative betydningen av ordet. Folk som ikke tar hensyn til andre, og til og med handler på en måte som kan skade andre er egoister.

Å dra egoisme inn i den politiske debatten med tanken om at noen har et slags monopol på den egenskapen er verken klokt eller fruktbart på annen måte enn at den som serverer slike fordommer tror seg selv å være noe edelt.

Det er veien fram til et godt samfunn det egentlig handler om. Grovt sett kan en kanskje hevde at noen anvender et makroperspektiv når de tenker politikk, mens andre heller mer til et mikroperspektiv. Noen tenker at frihet går gjennom å tilrettelegge mulighetene for alle, mens andre tenker at dette skal menneskene i størst grad selv klare.

2
BornOnThe4thOfJuly Det er ikke vanskeligere enn at du ikke lager tråder om påstander til folk du muligens har sett/hørt/lest og serverer dem her i VGD for at noen helt andre liksom skal måtte forsvar...

Det du i virkeligheten gjør er å tillegge venstresiden som helhet en bestemt oppfatning og ber dem forsvare seg mot den oppfatningen du har tillagt dem.

Når ble den gjengse oppfatning det samme som å tillegge venstresiden som helhet? Når ble hører jeg ofte det påstås å tillegge venstresiden som helhet?

Ro deg ned nå. Du forstår godt hva jeg mener.

Svar heller på mitt spørsmål nå, og ja det finnes selvfølgelig mange unntak på begge sider.

Men kan vi enes om at det er en slags vedtatt samfunnsmessig holdning om at høyresiden er for de egoistiske og venstresiden for de solidariske?

Eller er du fullstendig uenig i dette?

1

Venstrefolk stemmer like mye venstrepolitikk fordi det gavner dem mest like mye som høyrefolk stemmer høyre av samme grunn.

hvis jeg valgte med tanke på egen lommebok hadde jeg ikke stemt SV

1
Managern_2 [sitat…] Når ble den gjengse oppfatning det samme som å tillegge venstresiden som helhet? Når ble hører jeg ofte det påstås å tillegge venstresiden som helhet? Ro deg ned nå. Du fo...

Du får lese hele startinnlegget ditt, også overskriften.

Jeg forstår som sagt før godt hva du mener. Du ønsker å bestemme hva motdebattantene dine skal mene i debatttråden du oppretter. Jeg forstår at det kan være gunstig men det blir litt kleint.

Nei jeg svarer ikke på spørsmål som er konstruert ut fra at du har tillagt folk meninger. Hadde du derimot holdt deg til å legge fram kun dine egne meninger så kunne det hende.

Jeg kan gå med på at du ikke har den nødvendige kompetansen til å avgjøre hva som er en slags vedtatt samfunnsmessig holdning. Det hjelper ikke hvor mange ganger du forsøker å danne premisser for debatten ved å tillegge venstresiden eller samfunnet som helhet meninger og holdninger.

Kan du ikke bare si hva du selv mener uten å tillegge andre så mange meninger.

1

Hører jeg ofte det påstås.

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser?

Alle gjor vel det.

Paa samme maaten saa paastaas det jo ofte at de som stemmer venstresiden og spesielt SV er snyltere som ikke vil jobbe men heller leve slapt og godt paa hoyresidens grundere.

1
Laster...