DrSchwei Det virker som om flere stemmer egoistisk i dag enn for noen tiår tilbake. Da stemte man i større grad av tradisjonell binding til et parti, gjerne det samme som foreldrene. KrF ha...

Men er ikke hele hensikten med å stille til valg og stemming og hele partifloraen for at folk skal kunne velge det de er enige i og velge bort det de ikke er enige i? Ikke bare stemme KrF eller noen av de andre fordi hele slekta allltid har gjort det... men se hva vedkommende partier mener og stemme etter hva man er enig i.

Ellers kunne man hatt Partiet som i gamle Sovjet der det ikke fantes noen alternativer....

Ashtead

1

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser?

alle stemmer vel det partiet som gagner en selv, og/eller sine interesser, noe annet ville hvert rart.

vi hører ofte venstresiden si at når de rike har sponset valgkampen til høyre og frp så skal de ha noe igjen for det, men det sammen gjelder vel LO, de skal vel også ha noe igjen for de 18 mill de bruker på valgkampen? og det er ikke sikkert at interessene til LO er bedre for samfunnet enn det bedriftseierne er. venstresiden ønsker selvsagt å fortelle oss at det eneste de rike tenker på er skattelette til seg selv, noe som ikke stemmer, de er opptatt av å drive butikk og ønsker seg bedre rammevilkår for sine bedrifter. det er jo i alles interesse at privat næringsliv går best mulig, vi trenger alle sikre jobber.

1
Hercule [sitat…] Alle er egoister. Men graden av egoisme øker i takt med sosial status. De aller største egoistene er milliadærene som også viser den største arrogansen. Mye vil ha mer. Mi...

De aller største egoistene er milliadærene som også viser den største arrogansen.

Olav Thon: Har testamentert strstedelen av formuen sin til forskning og samfunnsnyttige formål.

Spetalen: Vil gi bort pengene sine til samfunnsnyttige formål.

Mohn: Gir stadig bort millioner på millioner til idrett og andre samfunnsnyttige formål.

Sånn. Dette var vel 3 av Norges 10 rikeste og når man ser hva de gjør og skal gjøre med pengene sine, vil du da si der er arrogante egoister?

1

Venstrefolk stemmer like mye venstrepolitikk fordi det gavner dem mest like mye som høyrefolk stemmer høyre av samme grunn.

ja, "kameratene" på venstresia, Ap osv., tenker like mye og enda mer på hvor mye de får i lønn, les Lo, griskheten kjenner ingen grenser på ventresia når det kommer til stykket.

1

Er vi ikke alle isolert sånn sett egoister?

Alle er egoister i større eller mindre grad, med forskjellige bevisste og ubevisste motiver, noe som gir seg utslag på de forskjelligste måter i forskjellige sammenhenger.

Egoismen er den eneste ismen jeg tror på.

1
amaterasu Venstrepolitikk handler jo egentlig mest om solidaritet med de som har lite. Jeg har tidligere stemt SV (ble MDG i år), til tross for at jeg kommer fra "et møblert hjem" og har en...

Venstrepolitikk handler jo egentlig mest om solidaritet med de som har lite. Jeg har tidligere stemt SV (ble MDG i år), til tross for at jeg kommer fra "et møblert hjem" og har en OK inntekt. Jeg har nok personlig mer å tjene på at høyrepartiene er i regjering. Allikevel ligger mitt hjerte nærmere venstresiden, av den årsak at venstresidens politikk i mye større grad handler om å hjelpe de som er svake i samfunnet.

Er LO's kamp for sine medlemmer mot helgearbeid etc en kamp for de svakeste altså pasientene eller er det den samme "egoismen" som høyresiden beskyldes for?

1

Hører jeg ofte det påstås.

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser?

Alle gjor vel det.

Paa samme maaten saa paastaas det jo ofte at de som stemmer venstresiden og spesielt SV er snyltere som ikke vil jobbe men heller leve slapt og godt paa hoyresidens grundere.

1
Managern_2 [sitat…] Når ble den gjengse oppfatning det samme som å tillegge venstresiden som helhet? Når ble hører jeg ofte det påstås å tillegge venstresiden som helhet? Ro deg ned nå. Du fo...

Du får lese hele startinnlegget ditt, også overskriften.

Jeg forstår som sagt før godt hva du mener. Du ønsker å bestemme hva motdebattantene dine skal mene i debatttråden du oppretter. Jeg forstår at det kan være gunstig men det blir litt kleint.

Nei jeg svarer ikke på spørsmål som er konstruert ut fra at du har tillagt folk meninger. Hadde du derimot holdt deg til å legge fram kun dine egne meninger så kunne det hende.

Jeg kan gå med på at du ikke har den nødvendige kompetansen til å avgjøre hva som er en slags vedtatt samfunnsmessig holdning. Det hjelper ikke hvor mange ganger du forsøker å danne premisser for debatten ved å tillegge venstresiden eller samfunnet som helhet meninger og holdninger.

Kan du ikke bare si hva du selv mener uten å tillegge andre så mange meninger.

1

Venstrefolk stemmer like mye venstrepolitikk fordi det gavner dem mest like mye som høyrefolk stemmer høyre av samme grunn.

hvis jeg valgte med tanke på egen lommebok hadde jeg ikke stemt SV

1
BornOnThe4thOfJuly Det er ikke vanskeligere enn at du ikke lager tråder om påstander til folk du muligens har sett/hørt/lest og serverer dem her i VGD for at noen helt andre liksom skal måtte forsvar...

Det du i virkeligheten gjør er å tillegge venstresiden som helhet en bestemt oppfatning og ber dem forsvare seg mot den oppfatningen du har tillagt dem.

Når ble den gjengse oppfatning det samme som å tillegge venstresiden som helhet? Når ble hører jeg ofte det påstås å tillegge venstresiden som helhet?

Ro deg ned nå. Du forstår godt hva jeg mener.

Svar heller på mitt spørsmål nå, og ja det finnes selvfølgelig mange unntak på begge sider.

Men kan vi enes om at det er en slags vedtatt samfunnsmessig holdning om at høyresiden er for de egoistiske og venstresiden for de solidariske?

Eller er du fullstendig uenig i dette?

1

Egoisme handler først og fremst om å handle slik at det tjener den som handler. Det er ikke nødvendigvis noe negativt. Etter min mening er psykopater de ultimate egoister i den negative betydningen av ordet. Folk som ikke tar hensyn til andre, og til og med handler på en måte som kan skade andre er egoister.

Å dra egoisme inn i den politiske debatten med tanken om at noen har et slags monopol på den egenskapen er verken klokt eller fruktbart på annen måte enn at den som serverer slike fordommer tror seg selv å være noe edelt.

Det er veien fram til et godt samfunn det egentlig handler om. Grovt sett kan en kanskje hevde at noen anvender et makroperspektiv når de tenker politikk, mens andre heller mer til et mikroperspektiv. Noen tenker at frihet går gjennom å tilrettelegge mulighetene for alle, mens andre tenker at dette skal menneskene i størst grad selv klare.

2

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser?

Er vi ikke alle isolert sånn sett egoister?

Alle er egoister.

Men graden av egoisme øker i takt med sosial status.

De aller største egoistene er milliadærene som også viser den største arrogansen.

Mye vil ha mer.

Milliadærer som godtar formueskatt er mindre egoistiske.

1

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser? Er vi ikke alle isolert sånn sett egoister?

Nemlig, bare så på bøndene.De stemmer ofte SP.Hvorfor?

Jo, opplagt fordi det gagner dem best.

Så den patetiske hersketeknikken som spesielt venstesiden benytter seg av, at alle som stemmer FRP er egoister, er NULL VERDT.

1
Laster...