En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

amaterasu Venstrepolitikk handler jo egentlig mest om solidaritet med de som har lite. Jeg har tidligere stemt SV (ble MDG i år), til tross for at jeg kommer fra "et møblert hjem" og har en...

Venstrepolitikk handler jo egentlig mest om solidaritet med de som har lite. Jeg har tidligere stemt SV (ble MDG i år), til tross for at jeg kommer fra "et møblert hjem" og har en OK inntekt. Jeg har nok personlig mer å tjene på at høyrepartiene er i regjering. Allikevel ligger mitt hjerte nærmere venstresiden, av den årsak at venstresidens politikk i mye større grad handler om å hjelpe de som er svake i samfunnet.

Er LO's kamp for sine medlemmer mot helgearbeid etc en kamp for de svakeste altså pasientene eller er det den samme "egoismen" som høyresiden beskyldes for?

1

Er vi ikke alle isolert sånn sett egoister?

Alle er egoister i større eller mindre grad, med forskjellige bevisste og ubevisste motiver, noe som gir seg utslag på de forskjelligste måter i forskjellige sammenhenger.

Egoismen er den eneste ismen jeg tror på.

1

Venstrefolk stemmer like mye venstrepolitikk fordi det gavner dem mest like mye som høyrefolk stemmer høyre av samme grunn.

ja, "kameratene" på venstresia, Ap osv., tenker like mye og enda mer på hvor mye de får i lønn, les Lo, griskheten kjenner ingen grenser på ventresia når det kommer til stykket.

1
Hercule [sitat…] Alle er egoister. Men graden av egoisme øker i takt med sosial status. De aller største egoistene er milliadærene som også viser den største arrogansen. Mye vil ha mer. Mi...

De aller største egoistene er milliadærene som også viser den største arrogansen.

Olav Thon: Har testamentert strstedelen av formuen sin til forskning og samfunnsnyttige formål.

Spetalen: Vil gi bort pengene sine til samfunnsnyttige formål.

Mohn: Gir stadig bort millioner på millioner til idrett og andre samfunnsnyttige formål.

Sånn. Dette var vel 3 av Norges 10 rikeste og når man ser hva de gjør og skal gjøre med pengene sine, vil du da si der er arrogante egoister?

1

Men hvem er det som ikke stemmer på ett parti som ikke gagner seg selv og sine egnes interesser?

alle stemmer vel det partiet som gagner en selv, og/eller sine interesser, noe annet ville hvert rart.

vi hører ofte venstresiden si at når de rike har sponset valgkampen til høyre og frp så skal de ha noe igjen for det, men det sammen gjelder vel LO, de skal vel også ha noe igjen for de 18 mill de bruker på valgkampen? og det er ikke sikkert at interessene til LO er bedre for samfunnet enn det bedriftseierne er. venstresiden ønsker selvsagt å fortelle oss at det eneste de rike tenker på er skattelette til seg selv, noe som ikke stemmer, de er opptatt av å drive butikk og ønsker seg bedre rammevilkår for sine bedrifter. det er jo i alles interesse at privat næringsliv går best mulig, vi trenger alle sikre jobber.

1
DrSchwei Det virker som om flere stemmer egoistisk i dag enn for noen tiår tilbake. Da stemte man i større grad av tradisjonell binding til et parti, gjerne det samme som foreldrene. KrF ha...

Men er ikke hele hensikten med å stille til valg og stemming og hele partifloraen for at folk skal kunne velge det de er enige i og velge bort det de ikke er enige i? Ikke bare stemme KrF eller noen av de andre fordi hele slekta allltid har gjort det... men se hva vedkommende partier mener og stemme etter hva man er enig i.

Ellers kunne man hatt Partiet som i gamle Sovjet der det ikke fantes noen alternativer....

Ashtead

1
Laster...