eu-armod og arbeidsledighet biter seg fast på tross av vekst i handel og finansprofitt, sa Jens Stoltenberg i dag på TV.

Er det slik at handelstandens vekst og profitt baseres på høy, stor innvandring som betales av spleiselagskassa i vedkommende vertsland? I Norge betales alle innvandrernes utgifter av NAV/Sosialkontoret(våre skattepenger) som kjent. Er det dette handelstanden har sin vekst profitt på?

Innvandrere og asylanter får dekket advokater, skoler, språklærere, husleie, innventar i leilighet, mat i sin helhet fra NAV/sosialkontoret og skaper kunstig vekst profitt for butikkeierne etc. Industriarbeidsplassene er som kjent flagget ut til lavkostland, - eller at arbeidere fra lavkostland fallbyr seg på slavelignende kontrakter i Norge og konkurere oss vekk fra våre tradisjonelle arbeidsplasser.

Ja, ja, - sånn går no dagan innimellom kom skal vi danse, Hotel cesar, Ylvisbrødrene, Idol og andre media der redaktørene forherliger seg selv med sirkus etc..

1

Norge og armo. Den dagen oljen svikter og norge skal leve av sin produksjon på land som de rødgrønne har skremt ut av landet, og eksporten som grunnet norske lønninger utpriser seg ut av ethvert marked. Ta saksen fatt mister..arven etter de rødgrønne er at vi må klippe hverandre for å overleve...lær deg den mest populære sveisen!

1
Apropos Norge og armo. Den dagen oljen svikter og norge skal leve av sin produksjon på land som de rødgrønne har skremt ut av landet, og eksporten som grunnet norske lønninger utpriser seg...

Med eu-tilhengeri og eøs-tilhengere i AP & LO-ledelsen har Arbeiderbevegelsen hatt 8 bortkastede år- som har svekket de grunnleggende mekanismer for et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn/fedreland.

Arven etter egoistiske og selvforherligende i AP-ledelsen som har beriket seg selv, samrøret med Høyre, selvforherligende Media og kapitalkreftene....osv.

1

eøs/schengen og eu-direktiver pushet av storkapitalen i usa og eu den egentlige årsak til den store totale innvandringen til vårt bittelille fedreland her oppe i Nord, - slik at alle gode selvfinansierende (skatt/avgift) velferdsmodeller raskt pulveriseres?

Er det noen motforestillinger mot denne påstanden?

1
Apropos Norge og armo. Den dagen oljen svikter og norge skal leve av sin produksjon på land som de rødgrønne har skremt ut av landet, og eksporten som grunnet norske lønninger utpriser seg...

Ta saksen fatt mister..arven etter de rødgrønne er at vi må klippe hverandre for å overleve...lær deg den mest populære sveisen!

Vi må kanskje heller glede oss over at klimaendringene gjør at vi får et varmere klima her oppe i Nordlige klimasone?

1

Det må være slitsomt å holde orden på sitt eget private verdensbilde, totalt blottet for påvirkning fra virkeligheten og verden omkring seg...

1

Altså er det innvandring som skaper forbruksvekst til finansprofittørene.

Hvordan henger dette sammen ?

1
baov eøs/schengen og eu-direktiver pushet av storkapitalen i usa og eu den egentlige årsak til den store totale innvandringen til vårt bittelille fedreland her oppe i Nord, - slik at al...

Er det noen motforestillinger mot denne påstanden?

Ja, det er det. Vi trenger nemlig arbeidsinnvandrere fra schengen. Uten dem så hadde vært næringsliv blitt sterkt redusert, og skatteinntektene tilsvarende redusert.

Vi har ikke kapasitet til å ta oss av veier, bygg/anlegg og helse selv. Dette er en realitet vi må forholde oss til. Iallefall inntil man eventuelt får omdirigert arbeidskraft fra byråkrati til produktivt arbeid, og med vårt intrikate og omfattende regelverk med alt sitt skjemavelde og rapporteringsplikt, så er det liten grunn til å tro at vi noensinne vil få frigjort arbeidskraft fra byråkratiet. Mye også fordi byråkratene som i stor grad påvirker/lager reglene ikke har lyst til å gjøre produktivt arbeid:)

1
protus [sitat…] Hvordan henger dette sammen ?

Det henger sammen på det viset at I Norge betales alle innvandrernes utgifter på på alle plan av NAV/Sosialkontoret(våre skattepenger) som kjent. Og bolighaiene, brakkebaronene og varehandelen/kjedene får tilsvarende vekst og profitt uten å investere ei krone selv. Alle utgifter betalt av spleiselagskassa(staten)!(en falsk vekst som tapper velferdstaten).

Og ukontrollert innvandring gir kriminalitet i stadig økende tempo på gata, innen nøringsliv, finans etc der de etterhvert etablerer mafialignende strukturer.

I usa må hvermannsen flytte rundt på kontinentet etter arbei der oppdragene er, dette har de også innført i europa. Begge unioner er omtrent fallitt og trykker verdiløse penger for å skjule hvor mye finsmafiaen sjeler fra skattebetalerne. Det samme er i ferd med å skje i Norge.

Senere etter kollapsen og når det ikke lengre er arbeidsplasser i Norge, og Nordmenn må reise eksempelvis andre plasser i europa for å få arbeidm - blir de mest sansynlig møtt med utestengelse på diverse vis.

1

Norge har to dører for penger inn til spleiselagskassa, - skatt og avgifter.

Men vi har hundreder med døre som står vidåpne der det renner penger ut. Innvandrerbudsjettet(kostnadene innelands) er den største døra der det renner mest penger ut både direkte 9og inndirekte, - til næringslivets lettvindte vei til vekst og profitt.

1
Laster...