Politikk - Norsk

Premonition

Norge kan ende opp som Hellas

- Jeg har reist rundt en del i Afrika, spesielt Tanzania, og mener det er et legitimt spørsmål å stille. Hva har vi egentlig oppnådd? spør Jan Petter Sissener om den norske U-hjelpen

- Problemet er at vi må se blod i gatene, før vi gjør noe.

Nettavisen-blogger og investor, Jan Petter Sissener, er dypt bekymret for rikets tilstand.

I sin siste blogg lister Sissener opp en rekke områder hvor Erna må vise handlekraft. Det gjelder alt fra «sløsingen i offentlig sektor», «å gi bøndene mindre penger» til «å gjøre det mindre lønnsomt å være syk» og «legge om u-hjelpen».

- Erna må vise handlekraft og tørre å ta de litt smertefulle beslutningene, sier Sissener.

- I løpet av rundt 15 år går vi i minus, ifølge Perspektivmedlingen til regjeringen, men oljeprisfall kan fremskynde dette. Da ender vi opp som Hellas, sier Sissener.

- Og hva har vi oppnådd? Next to nada. Ingenting. Det virker som at mye av u-hjelpen har gått til korrupte ledere, fortsetter han.

U-hjelp er så mangt, ifølge Sissener, som lurer på hvorfor Norge årlig bruker tre milliarder kroner på å kjøpe regnskog.

- Hvorfor gjør vi det? Slik at skogen blir opphogd fem år senere! Hva er poenget med det? spør Sissener.

- Det må være lov å stille spørsmålet, hva går pengene til, når vi gir så mye penger årlig til u-hjelp, fortsetter han. http://www.na24.no/article3679254.ece

Sløseri er oppnådd.

Erna må knuse fem egg

Norge kjører i ekspressfart på 1. klasse mot konkurs og økonomisk katastrofe. Vi pådrar oss rett og slett mer forpliktelser enn det vi skaper av verdier. Erna Solberg kan redde landet vårt, men da må hun våge å knuse fem kinderegg.

Erna har mye å ta tak i for å sikre Norge en bærekraftig utvikling etter åtte år med stillstand. Jeg ser fem områder hvor det er mye å hente:

1. Stans sløsing i offentlig sektor 2. Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk 3. Gi bøndene mindre penger 4. Legg om uhjelpen 5. Skap en pensjonsreform i offentlig sektor

Stans sløsing i offentlig sektor Her er det åpenbare forbedringsmuligheter. I helsevesenet har sammenslåing av sykehusene medført store administrative problemer samtidig som helsekøene vokser. Det er ledig kapasitet på private klinikker for enkle inngrep, mens de rødgrønne av ideologiske årsaker har valgt å la folk vente i kø med sykmelding i stedet. Slikt er sløseri. Det står ikke særlig bedre til i skolen med dårlige resultater i PISA-undersøkelsene, stort frafall i videregående og demotiverte lærere. Lovgivningen må forenkles og byråkratiet må reduseres. Plan- og bygningsloven er en av lovene som har blitt alt for komplisert med følge at byggekostnadene har skutt i været. Den må forenkles vesentlig. Endelig er tiden overmoden for kommunesammenslåing for å effektivisere lokalforvaltningen.

Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk Norge er sykelønnen 100% av lønnen fra dag en. Ingen andre land har en slik ordning. Ikke til å undres over at sykefraværet er dobbelt så høyt som i Sverige. Det bør innføres karensdager og reduksjon i dekningen, f.eks til 80%. Det er ingen rettferdighet i dagens ordning. Hvorfor skal en som er sykmeldt få 100%, mens den som er arbeidsledig eller uføretrygdet bare får 66%? Dagens sykelønnsordning er for god og gir incentiver til misbruk. Det er urettferdig både for andre som faller utenfor arbeidslivet og for den som er frisk og betaler høyere skatter enn de burde. Dagens sykelønnsordning reduserer også arbeidsstyrken og verdiskapningen i samfunnet.

Gi bøndene mindre penger Landbruk har jeg blogget om før og vist hvilket vanvittig sløseri dagens politikk innebærer. Dagens landbrukspolitikk er skadelig for skattebetalerne, forbrukerne, miljøet og utviklingsland uten at den gagner bøndene eller distriktene. De eneste vinnerne er det stadig esende landbruksbyråkratiet. Ved å få ned tollbarrierene, redusere antall bruk og forenkle regelverket, er det mulig å både spare skattepenger, frigjøre arbeidskraft som kan brukes bedre andre steder, og redde arbeidsplasser i handelsnæringen ved at grensehandel og smugling reduseres.

Legg om uhjelpen Tradisjonell uhjelp er under press fordi den rett og slett ikke virker. U-landene hjelpes ikke ved store pengeoverføringer eller dyre prestisjefulle prosjekter, der midlene fort forsvinner i administrasjon og korrupsjon. Det som virker er friere handel og oppbygging av fungerende institusjoner. Den viktigste av disse er et rettssystem som sikrer håndhevelse av eiendomsrett og avtaler. Det er helt sentralt for at næringsvirksomhet skal blomstre og investeringer foretas. Hvis vi samtidig liberaliserer handelen med jordbruksprodukter, noe vi uansett bør gjøre av hensyn til oss selv, får u-landene gode muligheter til inntekter gjennom eksport. De kommer seg ut av bistandsavhengighet og blir i stand til å stå på egne ben.

Skap en pensjonsreform i offentlig sektor Det er gjennomført reform av tjenestepensjonsordningene i privat sektor men ikke tilsvarende i offentlig sektor. Dette har uheldige virkninger. Virkningen av å ikke gjøre noe er åpenbar for bærekraften i offentlige budsjetter - både i statlig og kommunal sektor. Ansatte i offentlig sektor gis ikke nødvendige incentiver til å bli stående i jobb. I tillegg gir det konkurransevridninger i arbeidsmarkedet i offentlig sektors favør, med konsekvens at privat sektor må betale mer for arbeidskraften. Dette slår igjen ut i svakere konkurranseevne, verdiskapning og velferd.

http://sissener.blogg.no/1379326193_erna_m_knuse_fem_egg.html

Bøndene behøver vi, men matprisene må ned, et tiltak er fjerning av bompenger og mindre profitt til rike butikkeierene.

Eller kan nok byråkratiet mer enn halveres, mindre byråkrati og mer valgfrihet ville gjordt et betre Norge.

4
74 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk

Det er ikke lønnsomt å være syk. Ingen vil være syk.

1
VG-Mett Jo, det er lønnsomt å vere syk - da sparer man reiseutgifter til og fra jobb, og man kan bruke tiden til å gjøre ting hjemme som man ellers ville måtte bruke ettermiddag/kveld på e...

Jo, det er lønnsomt å vere syk - da sparer man reiseutgifter til og fra jobb, og man kan bruke tiden til å gjøre ting hjemme som man ellers ville måtte bruke ettermiddag/kveld på eller leie folk til.

Man må da bruke penger på å komme til leger, spesialister etc og man må ha medisiner. Man kan heller ikke gjøre noe særlig når man er syk.

1

Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk Norge er sykelønnen 100% av lønnen fra dag en. Ingen andre land har en slik ordning. Ikke til å undres over at sykefraværet er dobbelt så høyt som i Sverige. Det bør innføres karensdager og reduksjon i dekningen, f.eks til 80%. Det er ingen rettferdighet i dagens ordning. Hvorfor skal en som er sykmeldt få 100%, mens den som er arbeidsledig eller uføretrygdet bare får 66%? Dagens sykelønnsordning er for god og gir incentiver til misbruk. Det er urettferdig både for andre som faller utenfor arbeidslivet og for den som er frisk og betaler høyere skatter enn de burde. Dagens sykelønnsordning reduserer også arbeidsstyrken og verdiskapningen i samfunnet.

Det er ikke mye galt med dagens ordning. Men jeg er enig i at noen karensdager ikke ville skade. Det er alt for mange som er syke i en dag eller to av bekvemmelighetsgrunner. Der er det store penger å hente, samtidig som det vil virke pervantivt på svært mange måter.

Det kan virke urettferdig overfor dem som virkelig er syke. Men et par karensdager vil de tåle. Når de får 100% av lønnen ved lengre sykdom.

1
VG-Mett Jo, det er lønnsomt å vere syk - da sparer man reiseutgifter til og fra jobb, og man kan bruke tiden til å gjøre ting hjemme som man ellers ville måtte bruke ettermiddag/kveld på e...

Jo, det er lønnsomt å vere syk - da sparer man reiseutgifter til og fra jobb, og man kan bruke tiden til å gjøre ting hjemme som man ellers ville måtte bruke ettermiddag/kveld på eller leie folk til.

Når man er syk er man ikke i stand til å gjøre den jobben.

1
VG-Mett Jo, det er lønnsomt å vere syk - da sparer man reiseutgifter til og fra jobb, og man kan bruke tiden til å gjøre ting hjemme som man ellers ville måtte bruke ettermiddag/kveld på e...

Jo, det er lønnsomt å vere syk - da sparer man reiseutgifter til og fra jobb, og man kan bruke tiden til å gjøre ting hjemme som man ellers ville måtte bruke ettermiddag/kveld på eller leie folk til.

For noen ville det blitt ulønnsomt, meg inkludert.

Hvis jeg jobber 50 timer i en uke, så ville jeg tapt penger på å være syk, da jeg ville bare fått for 37.5 time i tilfelle jeg ble sykemeldt.

Så det er vel helst de offentlige ansatte (som vanlig) slike artikler handler om.

1

Erna må knuse fem egg Norge kjører i ekspressfart på 1. klasse mot konkurs og økonomisk katastrofe. Vi pådrar oss rett og slett mer forpliktelser enn det vi skaper av verdier. Erna Solberg kan redde landet vårt, men da må hun våge å knuse fem kinderegg. Erna har mye å ta tak i for å sikre Norge en bærekraftig utvikling etter åtte år med stillstand. Jeg ser fem områder hvor det er mye å hente:

1. Stans sløsing i offentlig sektor 2. Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk 3. Gi bøndene mindre penger 4. Legg om uhjelpen 5. Skap en pensjonsreform i offentlig sektor

Du glemte det sjette egget og det er at alle ulønnsomme innvandrere må skyfles ut snarest, for her er det enorme milliardbeløp å spare..

For øvrig så kjører vi aldeles ikke mot konkurs og økonomisk katastrofe, forutsatt at fremtidens politikere gjør jobben sin, for dette landet har enorme verdier på lager og disse verdiene er så enorme at dagens oljefond ser ut som en bitteliten sparegris..

Og fremtidens verdier heter Thorium..

2
Rainmaker Om du synes det er fint å jobbe med en syk kropp, og levere dårlig innsats samt smitte andre kollegaer, så er det ditt valg. Andre er ikke like egoistiske. Forøvrig; For meg ville...

Om du synes det er fint å jobbe med en syk kropp, og levere dårlig innsats samt smitte andre kollegaer, så er det ditt valg. Andre er ikke like egoistiske. Forøvrig; For meg ville det vært omvendt...

Penger skal tjenes vet du. Jeg ønsker ikke tape penger fordi sykemelding meg gir mindre penger i lommeboka.

Egoisme sier du, du taper ikke penger på å sykemelde deg. I tillegg legger man vel ikke mer til om du er borte fra jobben.

1

Selv er jeg nesten aldri syk, men jeg er for dagens sykelønnsordning i grove trekk.

Det er nok av penger. Vi vil kanskje få færre mangemilliardærer i landet her, men det er nok av penger.

1
Geirijo [sitat…] Det er ikke mye galt med dagens ordning. Men jeg er enig i at noen karensdager ikke ville skade. Det er alt for mange som er syke i en dag eller to av bekvemmelighetsgrunn...

Det kan virke urettferdig overfor dem som virkelig er syke. Men et par karensdager vil de tåle. Når de får 100% av lønnen ved lengre sykdom.

Forutsatt at visse grupper ikke blir trukket i lønn, for noen har forbud å gå på jobb dersom de ikke er absolutt friske og opplagte. Veitrafikkloven er knakkhard, skal du vite.. Dersom yrkessjåfører blir tvunget på jobb når de er syke, kan det bli enda mer dødelig på norske veier..

1
Premonition [sitat…] Penger skal tjenes vet du. Jeg ønsker ikke tape penger fordi sykemelding meg gir mindre penger i lommeboka. Egoisme sier du, du taper ikke penger på å sykemelde deg. I til...

Så du tar en ren egoistisk tilnærming og sprer sykdommen blandt kollegaer bare for å få jobben inn noe overtid.

Jeg taper penger på sykdom, jo. Medisinkostnadene vil fort utgjøre et et sted mellom 100-200 kr for en vanlig forkjølelse.

Snakker vi en tung influensa så blir det mer.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
57 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Anledning gjør tyv

Over 10 % stigning på mat og drikke. Tydelig at bønder har sittet og bekomme seg rikdommer. Nå er det bare å glede seg til følgene. Når 38000 bønder er viktigst.
1
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Er Støre edru . . . .

Nå lurer jeg virkelig på hvor ofte Støre fyller opp med spritflasker på benken . . . . . . og om han er edru når han uttaler seg . . . . . .. . Han ser jo ikke edru ut på bildet :) Når han sier: "At d...
Bilde

Bedrifter frykter å gå konkurs etter høye strømpriser: – Det skal vi leve med

– At det går noen bedrifter konkurs i en økonomi som går bra, det skal vi leve med, sier statsministeren.


Bilde www.nettavisen.no
1
4 svar
Laster...