Politikk - Norsk

Geirijo

Ny bekymringsmelding fra økonomer

Det har vært mange bekymringsmeldinger fra økonomer i den seinere tid. Erna kan få mer å stri med enn hva hun har forventet.

De rødgrønne fikk også noen utfordringer. Med finans- og bankkrise, samt nedgangstider i Europa. Nå får Erna anledning til å vise at de borgerlige kan gjøre en like god jobb.

Jeg er redd det blir vanlig borgerlig medisin. Med overinvestering for å stimulere næringslivet i en tid det vil gi minimal effekt. Slik at pengene er brukt når de virkelig dårlige tider setter inn. Da blir harde innstramminger eneste virkemiddel hun har igjen. Og det vil være typen innstramminger Ola og Kari får føle på lommeboka.

1
23 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Dette er nokk ren gjetning fra din side. Det er faktisk slik at også høyre siden har mange gode økonomer,så landet er i trygge hender. Forøvrig er byrokratiet også til stedet for de borgelige, så vi får heller vente å se og ikke komme med dommedags profetier

1
jeangabin Problemet er jo ikke at de borgerlige økonomene ikke skjønner hva som hender i landet. Problemet er at de ikke bryr seg med vanlige folk og heller lar dem lide enn å stramme inn ho...

De borgerlige skjønner like godt som andre hva som hender. Problemet er at deres løsninger er å hjelpe de som har mest fra før, på bekostning av dem som har minst fra før.

De borgerliges løsning er omvendt fordeling i forhold til hva en sosialdemokratisk regjering vil ha som løsningsidealer. Deres løsning vil alltid være å kutte på arbeidssiden. La arbeidsledigheten øke. Den er ikke de spesielt opptatt av skal være så lav som Jens & Co. er.

1

Det har vært mange bekymringsmeldinger fra økonomer i den seinere tid. Erna kan få mer å stri med enn hva hun har forventet.

Absolutt, hun kommer ikke til dekket bord. Så om man skal måle en regjering om den gir fra seg huset i bedre stand enn det de forlot det i så kan man ikke si at den rødgrønne regjeringen har vært en suksess.

2
GoingKronos [sitat…] Absolutt, hun kommer ikke til dekket bord. Så om man skal måle en regjering om den gir fra seg huset i bedre stand enn det de forlot det i så kan man ikke si at den rødgrø...

Nå er bekymringsmeldingene knyttet til konjunkturer som de rødgrønne ikke har noen kontroll med. De har faktisk i sin periode vist å kunne håndtere slikt på en svært god måte.

Spørsmålet er nå om de borgerlige gjør det like godt. Det er jeg sterkt i tvil om at de vil gjøre. Fordi hva de sier at de vil gjøre er ikke riktig medisin i forhold til bekymringsmeldingene.

1

Alle vet at dette ville komme, uansett regjering.

Det er grenser for hvor lenge Norge kunne holde oppe høykonjunktur, spesielt når de landene vi eksporterer til begynner å slite økonomisk.

Problemet er bare at sittende regjeringer får alltid skylda for alt som går galt. Sånn sett var det kanskje en lettelse for Stoltenberg å gå av i grevens tid.

1
Geirijo De borgerlige skjønner like godt som andre hva som hender. Problemet er at deres løsninger er å hjelpe de som har mest fra før, på bekostning av dem som har minst fra før. De borge...

De borgerlige skjønner like godt som andre hva som hender. Problemet er at deres løsninger er å hjelpe de som har mest fra før, på bekostning av dem som har minst fra før.

Når slikt tankegods har regjert dette landet i 8 år så må det gå til helvete. Du trenger bare spørre deg selv et eneste spørsmål. Hva eller hvem finansierer de som har minst fra før?

Jeg skal hjelpe deg med svaret. Olje og skatter/avgifter. Oljen er i ferd med å bli borte og skatter og avgifter kommer fra en yrkesdeltagende befolkning som også smuldrer bort.

Da er det ikke mer å diskutere for da er det ingen penger å fordele.

1
Geirijo De borgerlige skjønner like godt som andre hva som hender. Problemet er at deres løsninger er å hjelpe de som har mest fra før, på bekostning av dem som har minst fra før. De borge...

De borgerliges løsning er omvendt fordeling i forhold til hva en sosialdemokratisk regjering vil ha som løsningsidealer. Deres løsning vil alltid være å kutte på arbeidssiden. La arbeidsledigheten øke.

Nettopp, og man trenger ikke gå lenger enn over grensen til Sverige hvor arbeidsledigheten er over dobbel så stor som oss.

1
mrpink106999 [sitat…] Når slikt tankegods har regjert dette landet i 8 år så må det gå til helvete. Du trenger bare spørre deg selv et eneste spørsmål. Hva eller hvem finansierer de som har min...

Når slikt tankegods har regjert dette landet i 8 år så må det gå til helvete. Du trenger bare spørre deg selv et eneste spørsmål. Hva eller hvem finansierer de som har minst fra før? Jeg skal hjelpe deg med svaret. Olje og skatter/avgifter. Oljen er i ferd med å bli borte og skatter og avgifter kommer fra en yrkesdeltagende befolkning som også smuldrer bort.

Du ser ikke skogen for bare trær. Med lav arbeidsledighet i alle de 8 årene, så har Ola og Kari jobbet for det de har. Det er ikke de som har fått mye oljedop.

Men næringslivet har blitt subsidiert til de grader med billig arbeidskraft. Og kostnadene ved den er dekket opp med oljepenger. Det er næringslivet som har gått på oljedop. Ikke Ola og Kari.

Det er på tide at næringslivet avvennes. Det må avruses fra hva det er blitt vannt til. Nå hyler de på mer pengebruk fra de borgerlige. Slik at de kan få nye prosjekter å hente oljedopet fra. Men det er ikke riktig medisin for den avvenning som skal til. De må lære seg verdiskapning uten at staten hele tiden starter store prosjekter for dem betalt med oljepenger.

1

Det har vært mange bekymringsmeldinger fra økonomer i den seinere tid. Erna kan få mer å stri med enn hva hun har forventet.

Det er arven etter rødgrønne gardistene med stoltenberg i spissen hun får å slite med. Men det var som forventet!

1
Apropos [sitat…] Det er arven etter rødgrønne gardistene med stoltenberg i spissen hun får å slite med. Men det var som forventet!

Hun arver noe som går bra. Lav arbeidsledighet, og et næringsliv som faktisk tjener penger. Alt går bedre nå, enn da de borgerlige var i regjering sist.

Spørsmålet er om Erna klarer å manøvrere skuta like trygt og sikkert som Jens har gjort. Det har vært nok av konjunkturskjær i sjøen for Jens å styre klar. Det har han og de rødgrønne gjort helt utmerket.

Du kan ikke vente at Erna skal ha bare smul sjø uten konjunkturutfordringer i en slik situasjon vi har i Europa for tiden. Den har vi faktisk hatt ganske lenge.

1

De rødgrønne fikk også noen utfordringer. Med finans- og bankkrise, samt nedgangstider i Europa. Nå får Erna anledning til å vise at de borgerlige kan gjøre en like god jobb.

Problemet nå er at oljepengebruken har etablert seg på et skyhøyt nivå.

1

Det er også kommet melding fra NHO

Til: Trine S . Grande som har fått mail fra NHO som ønsker 13 timers dag, og overtidsbetaling for nattarbeid først fra. kl. 00.00

" I mailen som beskrives som «en liten huskeliste», tas det til orde for å tillate lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling - mot senere avspasering. Å skyve på tidsgrensen for når nattarbeid inntreffer er et annet av totalt ni punkter i skjermbrevet.

- At folk skal kunne jobbe 13 timers arbeidsdag uten overtidsbetaling er et forsøk på å få folk ned i lønn, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til NRK."

1
silas [sitat…] Problemet nå er at oljepengebruken har etablert seg på et skyhøyt nivå.

Ja, det har den. Og det er noe som må endres. Nå får Erna vise hva hun mener med å bruke penger mer effektivt og riktig. Kan hun klare å avvenne næringslivet fra oljedop? Og gi dopet til de formål som gir løsninger for fremtiden. Slikt som fremtidens energiproduserende teknologier.

Hittil har oljedopet bare dopet oljenæringen og fosil energiproduksjon. Hva vi behøver er å bruke dopet på noe som er mer bærekraftig for fremtiden.

1

Nå får Erna anledning til å vise at de borgerlige kan gjøre en like god jobb.

Kan du henvise tilø en..baren 1 situasjon i finanskrisen der din regjering har gjort en god jobb?? Og da..er den situasjonen at de bare kunne hente milliarder fra oljefondet utelatt!

Enhver kriserammet regjering i europa..hadde hatt det forferderlig klett for å komme seg ut av finanskrisen om de hadde bare kunne stikke nevene i et oljefond for å hente penger, for å stimulere økonomien i en krise...som norge har gjort.

Ville sett Stoltenberg & co..styrt landet gjennom den samme finanskrisen UTEN oljefondet. Og skulle basert redningen på inntektene fra all den landbaserte industrien de har skremt til etablering i utlandet, med alle oppsigelsene her i landet det medførte.

Kanskje medesinen hans ville vært og øke skattene, og ta knekken på resten av de som var igjen i landet? Ikke kanskje..men garantert!

Beklager mister. Men selv rødt ville styrt landet like godt gjennom finanskrisen som dine sosialistr....og kanskje mye bedre!

1
Apropos [sitat…] Kan du henvise tilø en..baren 1 situasjon i finanskrisen der din regjering har gjort en god jobb?? Og da..er den situasjonen at de bare kunne hente milliarder fra oljefond...

Har du sett noen fra de rødgrønne gått rundt og delt ut oljepenger til folk?

Det de har klart er å holde arbeidsledigheten nede. Hold hjulene igang. Ola og Kari har jobbet og tjent sine penger selv.

Næringslivet er de som virkelig har fått mye oljepenger. De har fått vekst ved tilgang til billig innvandret arbeidskraft. Mens det offentlige har tatt de store kostnadene ved den arbeidskraften, og dekket det med oljeinntekter.

Det er ikke bærekraftig i lengden. Og det er en praksis som må stanses snarest mulig.

Men jeg tviler på at Erna og Siv vil gjøre det. Det sier tvert imot at de vil gjøre enda mer av det Jens har gjort. Pøse ut med oljepenger for å stimulere næringslivet til å bruke enda mer lavtlønnet innvandret arbeidskraft. Som ved det vil belaste det offentlige med enda mer kostnader. Det er nødt til å kollapse til slutt. Og vi er nær boblebrist i hele den norske økonomien som følge av dette.

Løsningen er det ingen av dem som snakker om. Det å si opp EØS-avtalen og innføre innvandringsstopp. Det å regulere og begrense innvandringen, slik at bare de vi virkelig behøver får innvandre.

1
Geirijo Har du sett noen fra de rødgrønne gått rundt og delt ut oljepenger til folk? Det de har klart er å holde arbeidsledigheten nede. Hold hjulene igang. Ola og Kari har jobbet og tjent...

Det de har klart er å holde arbeidsledigheten nede. Hold hjulene igang. Ola og Kari har jobbet og tjent sine penger selv. Næringslivet er de som virkelig har fått mye oljepenger. De har fått vekst ved tilgang til billig innvandret arbeidskraft. Mens det offentlige har tatt de store kostnadene ved den arbeidskraften, og dekket det med oljeinntekter. Det er ikke bærekraftig i lengden. Og det er en praksis som må stanses snarest mulig. Men jeg tviler på at Erna og Siv vil gjøre det. Det sier tvert imot at de vil gjøre enda mer av det Jens har gjort. Pøse ut med oljepenger

NHO stiller krav: Dramatiske angrep på arbeidstakernes rettigheter

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11249776

Vi har hatt en valgkamp der de borgerlige har listet seg rundt på tøfler og ikke villet snakke høyt om endringer i arbeidslivet, denne mailen viser at de i virkeligheten lenge har snakket sammen om radikale endringer.Det sier SV-leder Audun Lysbakken, som får følge av 1. nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken.

– Det er svært dramatiske angrep på arbeidstakernes rettigheter. De ønsker seg tilbake til det arbeidslivet Gerhardsen ble kjent på, der den enkelte skal stå med lua i hånda overfor arbeidsgiveren, både i forhold til arbeidstid og lønn.

1
Human [sitat…] NHO stiller krav: Dramatiske angrep på arbeidstakernes rettigheter http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11249776 Vi har hatt en valgkamp der de borgerlige har listet seg rund...

Det er svært dramatiske angrep på arbeidstakernes rettigheter. De ønsker seg tilbake til det arbeidslivet Gerhardsen ble kjent på, der den enkelte skal stå med lua i hånda overfor arbeidsgiveren, både i forhold til arbeidstid og lønn.

Dette er ikke spesielt eller overraskende. Det er hva den kapitalistiske ideologien er basert på. Det er den ideologien Frp og Høyre er basert på.

Frp og Høyre vil at en økonomisk elite skal styre og eie. De andre skal stå med lua i hånden og være glad for det de får. Arbeidere skal være fornøyd med å få arbeid, og ikke forvente anstendig lønn og arbeidsvilkår i tillegg.

Slik har det alltid vært. Og slik er borgerlig politikk fortsatt. Det forrundrer meg at mange tror at det er anderledes enn hva som fremkommer av Frp og Høyres egen ideologi, og politiske prinsipper.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...