En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Økende og lammende byråkrati var et annet tapsprosjekt for regjeringen.

Hvor har det økt, og hvor er det lammende?

1

Hva var hovedgrunnene til at rødgrønn tapte valget ?

Det er noe som heter regjeringsslitasje. Den gjør seg spesielt gjeldende i Norge, der det blir skapt et inntrykk av at landet har uendelige økonomiske muligheter. Hvis en bare vil.

På en del områder er det også slik at mulighetene blir flere og at forventningene følger etter. Helse og samferdsel er to slike områder. Når alle behov ikke kan oppfylles, blir det tolket slik at hele systemet "halter".

3

Den viktigste grunnen er at de rødgrønne ble offre for egen suksess. Folk har det rett og slett for godt i Norge. De kjeder seg med stabilt og trygt styre.

Når folket kjeder seg er det sårbart for sværting og svartmaling, slik høyresiden har drevet på med lenge. Det styrker den misnøye som kjedsomhet har satt dem i. Man blir opptatt av enkelthendelser, enkeltsaker, misunnelse, og alskens egosentriske brister i egen personlighet.

Utlandets overraskelse er slående. De synes det er snålt av nordmenn å bytte noe som har fungert godt. Noe trygt og stabilt med usikkerhet og sjangsespill. Jeg er enig med dem. Det er snålt, og slik at man kan skjemmes litt av Ola dunk. Det er rett og slett Harry.

2
ocronn Boligbygging, veibygging og helse. Hvis du ikke evner å se økningen og lammelsen, så kan jeg godt hjelpe deg.

Du snakker med en byråkrat, og for disse individene så er all byråkrati og papirproduksjon å anse som samfunnsbyggende og effektivitetsfremmende aktiviteter, uten unntak.

Men det er klart at den sittende regjeringen har feilet totalt på en rekke områder, men i all hovedsak så falt de nok fordi det var blitt en vane å lyve til folket, i tide og utide.

Det har foregått noe slikt;

1) Komme med lovnad

2) Sette ned en kommisjon

3) Lage en rapport

4) Glemme helt at selv om rapporten er skrevet så er ikke jobben utført i praksis, men kun i teorien.

5) Lyve som mannen med hjåen, for å unngå å måtte ta ansvar eller måtte utføre noe i praksis, i henhold med de opprinnelige løfter i punkt 1.

2
Lobo2misten Du snakker med en byråkrat, og for disse individene så er all byråkrati og papirproduksjon å anse som samfunnsbyggende og effektivitetsfremmende aktiviteter, uten unntak. Men det e...

Du snakker med en byråkrat, og for disse individene så er all byråkrati og papirproduksjon å anse som samfunnsbyggende og effektivitetsfremmende aktiviteter, uten unntak.

At du har behov for stråmannsargumentasjon sier det meste.

1
Rainmaker Som sagt; Begrunn.

Boligprisene har gått rett til himmels etter innføring av Tech10 og diverse miljøkrav om isolering, trykkprøving og dokumentasjon.

Vi bruker like mye penger på prosjektering av en vei, som det koster å lage den. Et veiprosjekt i Norge kan ha opp til 30 års planleggingstid.

En lege/psykiater bruker halve arbeidsdagen sin på å fylle ut skjema og skrive rapporter. Tid han kunne brukt på å behandle pasienter.

1
ocronn Boligprisene har gått rett til himmels etter innføring av Tech10 og diverse miljøkrav om isolering, trykkprøving og dokumentasjon. Vi bruker like mye penger på prosjektering av en...

Boligprisene har gått til himmels som følge av tilbud/etterspørsel mekanismer

At man planlegger prosjektene er ikke negativt er det vel? Tror du det er bare å begynne å bygge og ta utfordringene på sparket?

At legen må dokumentere hva han gjør er en selvfølge. Byråkrtiseringen av helsevesenet er et resultat av NPM. En Thatcher-plan.

1

Arrogansen tror jeg du har rett i. Er usikker på hvor stor innsikt velgerne har om landets byråkrati.

En annen ting er nok alt det negative fokuset på helse og økende køer. Økende innvandring og vinningskriminalitet har nok lurt hos mange også.

De borgerlige gjorde en mye bedre valgkamp en sist. De gikk tidlig ut og sa at man skulle skremmes til å stemme rødgrønt og det tok nok brodden av det de rødgrønne lyktes godt med i 2009.

De rødgrønne fikk også lite igjen for sine valgløfter. Når man har styrt i åtte år blir man bedømt ut fra hva man har gjort og ikke det man sier man skal gjøre.

1
Lobo2misten [sitat…] :-) AP/SV/SP har benyttet 8 år med å servere løgner, det er svært lite de har fått gjennomført... ...men til deres forsvar så har de laget JÆVLIG MANGE rapporter og mye pa...

Dette papirsnakket og byråkratiseringspratet er bare tull. Tenk etter hva som virkelig har skjedd, og som skjer hele tiden.

Stadig mer gjøres på PC'en. På nettet. Det er ikke bare du som har fått forenklet selvangivelse. Med sterk reduksjon av det gamle papirveldet i den anledning. Det er innført for hele folket.

Det samme gjelder dine banktjenester. Det meste gjør du idag selv fra PC'en. Mengder av gamle rutiner og papirflyt er blitt avleggs.

Dette har også skjedd i bedrifter og i det offentlige. Store IKT-prosjekter er iverksatt, og flere er på gang med samme formål. Å fjerne papirflommen, og effektivisere informasjonsflyten.

Alle har vi opplevd store endringer i positiv utvikling de siste 8 år. Utviklingen startet tidligere, men har skutt fart i den siste rødgrønne perioden.

Alle har vært vitne til det. Har den samme erfaring. Det er bare høyresidens sværtere og svartmalere som ikke synes å ha oppfattet hva som virkelig har skjedd.

1
Geirijo Den viktigste grunnen er at de rødgrønne ble offre for egen suksess. Folk har det rett og slett for godt i Norge. De kjeder seg med stabilt og trygt styre. Når folket kjeder seg er...

Den viktigste grunnen er at de rødgrønne ble offre for egen suksess. Folk har det rett og slett for godt i Norge. De kjeder seg med stabilt og trygt styre.

Dette er Ola Dunk på sitt verste.

Folk er dumme, med andre ord?

Dette kan faktisk være årsaken til at Ap tapte valget, Ap tar støtten som en selvfølge, og mange av de rødgrønnes våpendragere på VGD er med på å ødelegge enda mer, med sine ukritiske hallelujarop.

1
Rainmaker Om vi er overbyråkratisert, hva er da Tyskland og USA?

Du er så forutsigbar.

Venter bare på at du skal slenge ut floskelen; "men ANDELEN byråkrater har ikke gått opp!", slik norske byråkrater gjør støtt og stadig.

Det er mye pga. dårlig måling, samt at titler og roller som "lege", "lærer", "politimann" etc. også må bruke mye av sin arbeidsdag på tungrodd rapportering og papirarbeid - som i utgangspunktet kunne vært brukt på utøving av selve faget.

Hele NAV er f.eks. et digert byråkrati, nærmest samtlige ansatt der er byråkrater - selv om man kaller det andre ting.

3
Laster...