Politikk - Norsk

qop

Snikislamisering, hva er det?

Det dreier seg om ettergivenhet overfor islamske særkrav bla. når det gjelder ytringsfriheten. Det er også andre prinsipper som har vært berørt her, som beskyttelse av jenter mot kjønnslemlesting, som at offentlige tjenestepersoner skal være nøytrale, og som prinsipper om likestilling, som ikke minst statsfeministene selv har stått for.

Ett eksempel på dette, er selve det som var den nærmeste konteksten for Siv Jensens bruk av dette uttrykket i en landsstyremøtetale, er det følgende:

OIC (organisasjonen av islamske stater) har gjennom mange år forsøkt å bruke sin maktposisjon i FN, til å presse FNs medlemsland til å gi Islam særlig beskyttelse mot kritikk.

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg ga etter for det særkravet, da de lanserte forslaget om å gi "religion" (les: islam) beskyttelse i straffeloven mot "krenkelse", nærmere bestemt i rasismeparagrafen.

For å få igjennom dette forslaget i Stortinget og overfor opinionen fant imidlertid Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre på at de skulle pakke dette lovforslaget i et større lovforslag der de samtidig gikk inn for å fjerne blasfemiparagrafen.

Og slik kunne da Jens Stoltenberg stå på TV med glatt ansikt og utlegg forslaget som en "utvidelse av ytringsfriheten" og som en "avvikling av blasfemiparagrafen".

Mens i virkeligheten dreide det seg snarer om det stikk motsatte, altså om en avvikling av ytringsfriheten når det gjelder "krenkelser av islam" (les: kritikk av islam) og en utvidelse av blasfemiparagrafen.

38
203 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Mens i virkeligheten dreide det seg snarer om det stikk motsatte

Sosialister som lyver burde ikke komme som noen overraskelse.

1

Islamske særkrav versus vår ytringsfrihet - ett eksempel

OIC har gjennom mange år forsøkt å bruke sin maktposisjon i FN, til å presse FNs medlemsland til å gi Islam særlig beskyttelse mot kritikk.

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg ga etter for det særkravet, da de lanserte forslaget om å gi "religion" (les: islam) beskyttelse i straffeloven mot "krenkelse", nærmere bestemt i rasismeparagrafen.

Jeg regner da at du tenker på §135A.

"Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres...."

Mener du at man ikke kan kritisere en religion uten å true,forhåne,fremme hat,forfølgelse eller ringeakt?

Forøvrig, vet du hvor mange som er dømt etter denne paragrafen siden den ble innført?

1

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg ga etter for det særkravet, da de lanserte forslaget om å gi "religion" (les: islam) beskyttelse i straffeloven mot "krenkelse", nærmere bestemt i rasismeparagrafen.

Nå er jeg ikke helt med. Jeg er ikke sikker på om dette med religion var med fra begynnelsen når § 135a ble innført i 1970, men det må da ha stått der i flere tiår. Opprinnelig i form av "trosbekjennelse". Senere i form av "religion og livssyn". Så hvilke endringer har Stortinget egentlig gjort nå?

Og hva er koblingen mot blasfemiparagrafen? Allerede når ny straffelov ble vedtatt 20.mai 2005, var det klart at blasfemiparagrafen ikke ville bli videreført.

1
Sponvika [sitat…] Jeg regner da at du tenker på §135A. "Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor no...

Denne paragrafen ble da ikke innført.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre sitt forslag om å gi etter for særkrav fra OIC ble da ikke innført, ikke minst takket være FrP.

Det samme gjelder jo regjeringens ønske å gi etter for særkravet om religiøse hodeplagg for kvinner, for offentlige tjenestepersoner. Det ble heller ikke innført. Mye takket være kritikken fra FrP.

Før det har vi jo hatt striden om muhammedkarikaturer og om tiltak mot kjønnslemlestelse, der man fjerner den underlivsundersøkelse på skolen som kunne avdekket denne kriminaliteten.

Men i stedet for å opptre med verdighet og si at OK, i disse politiske sakene vant FrP, så setter spinndoktorene i sine for å få folk til å oppfatte det som om det er noe helt annet som har skjedd.

2

Veldig bra at Siv ikke går på akord med hva hun mener i denne saken. Statsministeren forlanger at hun skal gå offentlig ut med en unnskyldning..

Det er vel ingen tvil om at mange, og ikke bare folk fra Frp er bekymret for ekstremisme fra islam? Vil vi at Norge skal få sharia-lover, bl.a.?

1
qop Denne paragrafen ble da ikke innført. Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre sitt forslag om å gi etter for særkrav fra OIC ble da ikke innført, ikke minst takket være FrP. Det samme...

Denne paragrafen ble da ikke innført.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre sitt forslag om å gi etter for særkrav fra OIC ble da ikke innført, ikke minst takket være FrP.

§135A er innført for lengst, hva du snakker om må du nesten linke til.

1
Sponvika [sitat…] §135A er innført for lengst, hva du snakker om må du nesten linke til.

Nei, du har ikke fått med deg hva det egentlig dreier seg om du heller?

Det er jo den andre bekreftelsen i denne tråden så langt, på hvordan spindoktorene her i landet er i stand til å erstatte nøktern debatt om faktiske forslag, med sitt spinn og sitt slim!

Det dreide seg om et eget lovforslag om "avvikling av blasfemiparagrafen" i straffeloven og samtidig innføringen av et nytt ledd i rasismeparagrafen for å utvide forbudet mot "hatefulle ytringer" til å omfatte ytringer også om religion (les: islam), "slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn".

3
qop Nei, du har ikke fått med deg hva det egentlig dreier seg om du heller? Det er jo den andre bekreftelsen i denne tråden så langt, på hvordan spindoktorene her i landet er i stand t...

Det dreide seg om et eget lovforslag om "avvikling av blasfemiparagrafen" i straffeloven og samtidig innføringen av et nytt ledd i rasismeparagrafen for å utvide forbudet mot "hatefulle ytringer" til å omfatte ytringer også om religion (les: islam), "slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn".

Religion eller livsyn er innført i §135A.

§135A

1

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg ga etter for det særkravet, da de lanserte forslaget om å gi "religion" (les: islam) beskyttelse i straffeloven mot "krenkelse", nærmere bestemt i rasismeparagrafen.

Jeg tilstår ærlig at jeg ikke har fulgt med på dette, men religion var da allerede beskyttet. Hva slags forslag var det konkret snakk om?

1
Romlingane [sitat…] Jeg tilstår ærlig at jeg ikke har fulgt med på dette, men religion var da allerede beskyttet. Hva slags forslag var det konkret snakk om?

Det var vel i forbindelse med denne Mohammed-saken, der karikaturer ble tegnet, noe som førte til et krav fra muslimsk side om at for eksempel beskyttelse mot kritikk og blasfemi mot deres religion. Noe som klart strider mot våre vestlige verdier, der ytringsfrihet og religionskritikk er viktig.

1
Sponvika [sitat…] Religion eller livsyn er innført i §135A. §135A

Beklager. Det handlet om et forslag om å utvide for­bu­det mot "hate­fulle ytrin­ger" i para­graf 185 til å omfatte ytrin­ger om reli­gion, ikke om et nytt ledd i rasismeparagrafen. Regjeringen begrunner forslaget i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)

Så altså, når vi ført fjernet spinndoktorenes maske at dette er en debatt om Siv Jensens bruk av uttrykket snikislamisering,
... dernest skraper vekk Stoltenbergs maske om at dette handler om et forslag om å "avvikle blafemiparagrafen" og "utvide ytringsfriheten", ... og vi tar vekk juristenes masken om at det dreier seg om "strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn",
... så står vi igjen med et forslag om å utvide straffelovens paragraf om "hatefulle ytringer" til også å omfatte islam.
Om dette forslaget hadde blitt vedtatt så ville jo Jonas Gahr Størt og Jens Stoltenberg fått en høy stjerne blant de 57 islamske landene som er med i OIC, og som i sin tur som gjennom sin makt i FN-systemet, har forsøkt å presse FNs medlemsland til å gi islam beskyttelse mot kritikk i sine straffelover. Men blasfemiparagrafen ville i realiteten blitt gjenninnført, og ytringsfriheten ville blitt innskrenket.

1
Sponvika [sitat…] Jeg regner da at du tenker på §135A. "Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor no...

"Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres...." Mener du at man ikke kan kritisere en religion uten å true,forhåne,fremme hat,forfølgelse eller ringeakt?

Vi har drapet på Theo van Gogh, og vi har Salman Rushdie og flere eksempler på mennesker som ble utsatt for Fatwa for å kritisere en religion. Jeg tror ingen av disse direkte truet noen. Kanskje man kan argumentere for hån gjerne, men det er vel egentlig øynene som ser. Hvem skal være dommer på hva som er berettiget kritikk og hva som oppleves som hån? Det er jo ikke slik at kristne miljøer, deres synspunkt, den katolske kirke osv...skal være unntatt fra kritikk!

Jeg er kristen, men jeg er faktisk villig til å sloss for din rett til å kritisere meg.

Der er det ingen mellomting. Vi har ytringsfrihet, vi har rett og kritisere en religion. Hvis du vil tegne Jesus som karikatur så synes jeg det er trasig, men jeg har ingen rett og drapstrue eller hindre deg i å utøve din eventuelle rett til å mene at kristendommen er en bakstreversk religion. Det er vel derfor vi har såpass sekulær kirke, og har kommet så langt i dette landet.

Mennesker skal ha beskyttelse, Gud trenger ikke det. Vi har jo en situasjon her med en religion der det i enkelte kretser drives med kjønnslemlestelse, kvinneundertrykkelse, fatwaer, osv...

Er det noen som blir truet eller forfulgt av en karikatur? Hvem skal sette grensen for hva som er hån eller hva som er kritikk? Skal du?

3

islamske særkrav

Men hva har dette med islamske særkrav å gjøre..?

"Religion" er vel fremdeles mere enn "Islam"?

Er dette virkelig det beste eksempelet på snikislamisering så skjønner jeg Siv Jensen sliter.

1
qop Beklager. Det handlet om et forslag om å utvide for­bu­det mot "hate­fulle ytrin­ger" i para­graf 185 til å omfatte ytrin­ger om reli­gion, ikke om et nytt ledd i rasismeparagrafen...

Om dette forslaget hadde blitt vedtatt så ville jo Jonas Gahr Størt og Jens Stoltenberg fått en høy stjerne blant de 57 islamske landene som er med i OIC, og som i sin tur som gjennom sin makt i FN-systemet,

Og der var den siste brikken på plass også ja. Nødvendighet av en skjult agenda hos politiske aktører til venstre for Høire - av en eller annen grunn alltid på ytre høyre knyttet til FN-systemet.

1
VenstreVingen [sitat…] Men hva har dette med islamske særkrav å gjøre..? "Religion" er vel fremdeles mere enn "Islam"? Er dette virkelig det beste eksempelet på snikislamisering så skjønner jeg...

Religion" er vel fremdeles mere enn "Islam"?

Nå har kristendommen en befestet rolle i dette landet, og var til nå nettopp vår statsreligion. Islam har aldri hatt noen historisk rolle her. Dette vet du, selv om du er ung. Så selvsagt vil krav og ønsker fra muslimer mht ytringsfrihet, likestilling- eller mangel på sådan- segregerte gym og svømmetimer, kjønnslemlestelse, sharialover, halalkjøtt osv... oppleves som nye særkrav fra en religion som ikke har noen historisk eller kulturell forankring her i Norge.

Nordmenn flest ønsker ikke dette. Så har man egentlig lite slike spesielle krav fra den norske kirke. Katolikker og hinduister hører man lite fra.

1
Morra-DI-2 [sitat…] Vi har drapet på Theo van Gogh, og vi har Salman Rushdie og flere eksempler på mennesker som ble utsatt for Fatwa for å kritisere en religion. Jeg tror ingen av disse dire...

Jeg kan begynne med at si jeg mener at yttringsfriheten er noe av det absolutt viktigste vi har, og jeg mener den fungerer meget bra i Norge i dag.

Du spør om hvem som skal sette grensene, det er selvfølgelig det norske rettsvesen, ikke noe hokus pokus det.

Hvis du tror at §135A er til for å beskytte religionene så tar du ettertrykkelig feil, den er til for å beskytte menneskene noe som du ser klart hvis du leser paragrafen.

1
VenstreVingen [sitat…] Og der var den siste brikken på plass også ja. Nødvendighet av en skjult agenda hos politiske aktører til venstre for Høire - av en eller annen grunn alltid på ytre høyre...

At en agenda er skjult for deg, det er betyr ikke at den er skjult.

OIC forsøk på å presse igjennom dette kravet i FN har foregått i full åpenhet.

Men sålenge du bare tro noe annet, så kan jo du gå tilbake til moralhysteriet og hykleriet ditt, ikke sant?!

For tenk det Hedda! Tenk at Siv Jensen brukt uttrykket snikislamisering! Tenke seg til, Hedda?!

1

Åhhvabehager fru Thatcher?

Det gir jo nesten mening: "muslimer" (forstått på høyresiden - som alltid - som en kollektiv homogen enhet med et like kollektivt og enhetlig politisk prosjekt) er enig i - fremmer, eller til og med snakker varmt om et politisk lovforslag. Lovforslaget nevner selvsagt ikke Islam med et ord, og lovforslaget gjelder alle landets innbyggere. Det gir ingen særrettigheter. Og som alltid kan man være for eller imot. Personlig er jeg imot.

Men høyresiden går Ad Hominem med en gang. Man er ikke imot pga. substansielle argumenter, men på bakgrunn av hvem som fremmer forslag. For bak forslagsstiller lever en underliggende interesse som man skal se opp for. På den ene siden skjeggete islamister, og på den andre FN-aspirerende sosialdemokrater.

Og selvsagt: enhver som tillater seg å kritisere denne analysen er "hyklere".

2
qop Beklager. Det handlet om et forslag om å utvide for­bu­det mot "hate­fulle ytrin­ger" i para­graf 185 til å omfatte ytrin­ger om reli­gion, ikke om et nytt ledd i rasismeparagrafen...

Beklager. Det handlet om et forslag om å utvide for­bu­det mot "hate­fulle ytrin­ger" i para­graf 185 til å omfatte ytrin­ger om reli­gion, ikke om et nytt ledd i rasismeparagrafen. Regjeringen begrunner forslaget i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)

Her mener jeg man er på villspor, man kan ikke straffe folk for å komme med hatefulle yttringer mot en religion, det er først når de rettes mot mennesker noe slik i så fall bør gjelde.

1
Morra-DI-2 [sitat…] Nå har kristendommen en befestet rolle i dette landet, og var til nå nettopp vår statsreligion. Islam har aldri hatt noen historisk rolle her. Dette vet du, selv om du er...

segregerte gym og svømmetimer, kjønnslemlestelse, sharialover, halalkjøtt osv... oppleves som nye særkrav fra en religion

Ja...det vil det jo - selvsagt :)

Så da er det bare å stå opp dersom slike krav skulle framsettes, på samme måte som rasjonelle mennesker gjør det når reaksjonære kristne på sørlandet gjør det.

1

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Støre Regjeringen knuser Forskningen

Reversregjeringen går løs på nok et område i sin iver etter å ta Norge tilbake til fortiden. Nå er det SP statsråden for høyere Utdanning og Forskning, som helst ikke vil forske… , iallefall ikke i Os...
Bilde

De prisvinnende hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser er sterkt kritiske til forskningskutt: –

Det er varslet kutt på 842 millioner kroner i Forskningsrådets bevilgninger. Dette får varsellampene til å blinke for flere i akademia.


Bilde www.nrk.no
1
4 svar
Laster...