Politikk - Norsk

Human

Skattepolitikken blir vanskeligst, Erna

Det aller største problemet for Ernas regjering, tror jeg blir skattepolitikken. Krf ville øke skattene litt, Venstre på samme nivå, og Høyre vil gi store skattelettelser, mens Frp vil gi enorme skattelettelser.

Skattelettelser gir mindre til velferd, skole, helse og eldreomsorg, samt samferdsel med eller uten bompenger.

Tror du også at dette blir den hardeste nøtten å knekke for Erna og Knut Arild?

1
45 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Tror du også at dette blir den hardeste nøtten å knekke for Erna og Knut Arild?

På ingen måte.

Infrastruktur og innvandring blir vanskeligere.

1

Skatteletter gir mindre til velferd, skole, helse og eldreomsorg. Dæsken du hørtes ut som Jens jo :-))

1

Skatteletten vil bli symbolsk i forhold til hva som har vært lovet.

Bruken av bompenger vil bli som før. Der vil man ikke merke noen forskjell.

Pengebruken i kommunene synker tradisjonelt med borgerlig styre. Det betyr at vi ikke kan forvente store forbedringer på helse, skole, omsorg eller kommunale tjenester.

På veg og samferdsel vil de borgerlige markere seg med økt innsats. Men neppe i den grad de har gitt inntrykk av. Det er allerede bevilget mye, og iverksatt mye av de rødgrønne, som de borgerlige overtar.

I innvandringspolitikken vil det også kun bli symbolske tiltak. Der innvandringen kan strammes inn er det allerede strammet mye inn. Problemet er innvandringen fra Europa, og der kan man ikke gjøre mye så lenge EØS-avtalen gjelder. Den avtalen gjør at vi ikke har suvernitet til å regulere eller begrense innvandringen fra Europa.

Jeg liker at de borgerlige er enige om å revidere kommunenorge. En sterk reduksjon av antallet kommuner kan gjøre veldig mye bra for nasjon og folk. Der er det mye den borgerlige regjeringen kan markere seg på, med stort suksess potensiale.

2
Geirijo Skatteletten vil bli symbolsk i forhold til hva som har vært lovet. Bruken av bompenger vil bli som før. Der vil man ikke merke noen forskjell. Pengebruken i kommunene synker tradi...

Skatteletten vil bli symbolsk i forhold til hva som har vært lovet. Bruken av bompenger vil bli som før. Der vil man ikke merke noen forskjell. Pengebruken i kommunene synker tradisjonelt med borgerlig styre. Det betyr at vi ikke kan forvente store forbedringer på helse, skole, omsorg eller kommunale tjenester. På veg og samferdsel vil de borgerlige markere seg med økt innsats. Men neppe i den grad de har gitt inntrykk av. Det er allerede bevilget mye, og iverksatt mye av de rødgrønne, som de borgerlige overtar. I innvandringspolitikken vil det også kun bli symbolske tiltak. Der innvandringen kan strammes inn er det allerede strammet mye inn.

Skattene står sentralt når alle forventningene til velgerne skal innfris, som halvering av sykehjemskøene og bedring av eldreomsorgen og andre saker blir viktig mot 2017.

1

Aftenposten bekrefter i dag, det som skrev i går at skattelettelser og pengebruk blir de vanskeligste saker for Erna og co.

På Forsiden skriver de i dag: Pengene splitter Frp og sentrum

Side 6: Derfor kan Erna Solberg havne i økonomisk uføre: "Regnestykket sprekker hvis man kobler Frps forslag om bompenger og skattelettelser med Krf og Venstres pengebruk på bønder, bistand og andre saker"

Jeg er helt enig med Aftenposten, og har allerede skrevet om dette selv.

1

Skattelettelser gir mindre til velferd, skole, helse og eldreomsorg, samt samferdsel med eller uten bompenger.

Er det summene det står på eller er det bruken det står på ?

1

Mange FrP ere sier at de skal hente pengene på en strengere innvandringspolitikk ( fordi de koster oss så mye). Men kan noen enkelt forklare meg hvordan de skal klare dette? Er ikke Norge bundet fast av internasjonale lover? Hvordan skal FrP klare å endre dette?

Er jo her mange av stemmene de får kommer fra...

1

Skattelettelser gir mindre til velferd, skole, helse og eldreomsorg, samt samferdsel med eller uten bompenger.

Dette blir en helt feil konklusjon. Det kommer helt an på hvordan man setter opp statsbudsjettet. Registrer også at du satte ordene i samme rekkefølge som det Stoltenberg gjør i alle sine taler - skole, helse og eldreomsorg - så dette kommer fra et sosialdemokratisk hjerte, men det er en ærlig sak.

Man kan alltids kutte på de punktene som ikke styrker velferden i noen stor grad for å dekke skattelettelsene.

Men så må man samtidig huske på at skattelettelser er vekstfremmende på lang sikt. Da sikter jeg først og fremst til skattelettelser på arbeidende kapital - som er en krenkende formueskatt.

1

Tror du også at dette blir den hardeste nøtten å knekke for Erna og Knut Arild?

Under Bondevik 2 var jo KRF og Venstre samlet større enn idag og det var lavkonjunktur i mesteparten av perioden, likevel klarte de å gi 19.7 milliarder i skatteletter. Så jeg trur de vil klare å komme til enighet om dette, mens andre saker nok vil bli tøffere.

1

Skattelettelser gir mindre til velferd, skole, helse og eldreomsorg, samt samferdsel med eller uten bompenger.

Må få rose deg først, for at du har klart å legge ordet samferdsel der og.. Det er det ikke mange som har gjort før deg!

Dog må jeg pent få lov til å si, jeg mener du tar feil.. Eneste grunn til at dere på venstresiden (sosialister om jeg får be) mener at skattekutt går ut over de nevnte ting, er for at det er nettopp der dere kutter selv!!

Du har vel ikke hørt en eneste fra borgelig si at skattekuttene skal taes fra skole, helse og eldreomsorgen har du? Ei heller fra veien..

Nei, det er det de på venstresiden som har sagt, og jeg gjentar, fordi det er der de både har, og vil ta, penger fra, om de skulle kutte skattene..

De vil mao, gi dårligere kår i starten og slutten av livet.. Og litt midt imellom.. Skal gi dere rett i klagene, da de borgelige ennå ikke direkte har sagt hvor de vil kutte, men de har sagt hvor de vil øke.. Og dere sier rett og slett motsatt.. Der borgelige sier "øke", sier dere "nei, dere vil kutte!" (rart hvordan dere vet dette mener no jeg men..)

1

Skattelettelser gir mindre til velferd, skole, helse og eldreomsorg, samt samferdsel med eller uten bompenger.

Neppe, isåfall skulle sløseriet fra de rødgrønne gi den samme effeten.

1

Det er nok ikke skattepoolitikken som sådan som er den største utfordringen, men den økonomiske politikken generelt.

H, V og Krf kunne nok fint klart å bli enige om et kompromiss for både skattepolitikk og økonomisk politikk. Forskjellen partiene i mellom er ikke større enn det - den er ikke engang særlig stor i forhold til de rødgrønne partiene når det gjelder totalt skattenivå og hvilket aktivitetsnivå norsk økonomi tåler. Forskjellene der går mer på hvordan man organiserer de offentlige tjenestene og fordelingen privat/offentlig sektor.

Problemet er at man har et stort parti som lever i sin egen verden når det gjelder økonomi - som på mange andre områder.

De anerkjenner ikke anerkjent økonomisk lover og ekspertise, budsjettprinsipp eller regnskapsføring. Deres budsjetter er en sammenhengende histoie av triksing, kreativ bokføring og ren ønsketenkning.

Dette surret kan men selvsagt holde på med i opposisjon, men i posisjon så må man forholde seg virkelighetens verden - der det finnes begrensinger på hvilken ressursbruk man bør ha, der man må forholde seg til at også offentlig ansatte har oppsigelsesfrister, der man må forholde seg til at offentlige ansatte gjør oppgaver som må utføres i stedet for lettvint retorikk, der det ikke er hvor postene i føres i regnskapet som gir virkningen i økonomien, men realitene, der man må forholde seg til at det forskjeller mellom penger brukt i dag og penger brukt neste år osv.

Dermed klapper Frps økonomiske politikk sammen som et korthus. Dette har de fire partiene vært klar over lenge - spørsmålet er hvordan man skal klare å tilsløre at man har kastet Frps økonomiske politikk på dynga og la Frp stå igjen med et minimum av troverdighet.

1
Premonition [sitat…] Neppe, isåfall skulle sløseriet fra de rødgrønne gi den samme effeten.

Ganske utrolig egentlig hvor lite fantasi og "tilpassningsdyktighet" sosialister flest synes å ha.

I "heimen" har det for de fleste få problemer med å tilpasse tæring etter næring når det trengs, men i samfunnsøkonomien er det plent umulig å spare inn eksempelvis 5 milliarder kroner på et budsjett på 1300 milliarder!

Ta for dere statsbudsjettet (stor bok) post for post og still spørsmålet:

er dette nødvendig for å opprettholde "velferd" for folk flest?

Jeg skulle garantert greid å spare inn titalls av milliarder på første år som statsminister i Norge, men så har jeg lært å prioritere/stille kritiske spørsmål da!

1
SIG100 Det er nok ikke skattepoolitikken som sådan som er den største utfordringen, men den økonomiske politikken generelt. H, V og Krf kunne nok fint klart å bli enige om et kompromiss f...

Dermed klapper Frps økonomiske politikk sammen som et korthus. Dette har de fire partiene vært klar over lenge - spørsmålet er hvordan man skal klare å tilsløre at man har kastet Frps økonomiske politikk på dynga og la Frp stå igjen med et minimum av troverdighet.

Du må være et unikum SIG100.

Har aldri sett og lest noen på VG sidene med flere absolutte og "proffessorale" meninger om økonomi enn deg.

Solvik - Olsen rekker deg naturligvis ikke engang til anklene. Utrolig at han greide seg gjennom økonomi studiene egentlig!

1
SIG100 Slik takler du hersketeknikker

Du kan jo eksempelvis fortelle meg og andre hvorfor og hvordan 10 milliarder brukt på utvikling av et nytt oljefelt i nordsjøen har større negative konsekvenser for inflasjon i Norge enn 10 milliarder brukt på bygging av ny motorvei mellom Vinstra og Otta i Gudbrandsdalen? - eller omvendt?

1
lumix Du kan jo eksempelvis fortelle meg og andre hvorfor og hvordan 10 milliarder brukt på utvikling av et nytt oljefelt i nordsjøen har større negative konsekvenser for inflasjon i Nor...

Jeg tviler på at du er interessert, men la gå.

Handlingsregelen har mange formål - å fase oljeinntektene gradvis inn i norsk økonomi, at det ekstra handlingsrommet skal brukes til vekstfremmende tiltak, at man skal ha et buffer for å dempe svingninger i oljepris og å sikre de offentlige finansenes betalingsevne på sikt (særlig med tanke på pensjonsforpliketelsene).

All pengebruk i Norge vil medføre økt press på kort sikt. Det gjelder både oljeinvesteringer og veiinvesteringer.

Imidlertid er det helt riktig at de første ikke blir regnet med innenfor handlingsregelen.

Grunnen til dette er flere. For det første så er investeringen svært lønnsom for de offentlige finansene, mens så si all veibygging er en stor utgiftspost for de offentlige finansene - det er brukerne av veien som inkasserer nytten.

For det andre så er investeringene i stor grad ikke knyttet til norsk økonomi eller næringsliv. Norsk økonomi påvirkes ikke vesentlig av rigger bygget i Brasil eller Sør-Korea - selv om den brukes på norsk sokkel.

For det tredje så er statens andel av disse investeringene moderat - på samme måte som de er det for privatpersoners og bedrifters lånefinansierte investeringer.

Denne delen av økonomien styres altså ikke primært av handlingsregelen - selv om du, Frp og KSO later som det. Den styres av at man beregner statsbudsjettets og nasjonalbudsjettes vrikning på norsk økonomi totalt. Der er alle forventede utviklingstrekk i norsk økonomi med, mens statsbudsjettet behandler de direkte statlige utgiftspostene.

Man kan alltids diskutere hvorvidt statens oljeinvesteringer burde vært med innenfor handlingsregelen. Den diskusjonen har imidlertid ikke Frp tatt - derimot har de brukt det at enkelte poster ikke er med innenfor handlingsregelen til å argumentere for at det er fornuftig å holde en rekke andre poster utenfor og å uthule regelene totalt.

Frps triksing med budsjettet går mye lengre enn ditt eksempel, men eksempelet er typisk for deres argumentasjon. Man angriper ulike poster i statsbudsjettet der man kan argumentere for at de kan holdes utenfor handlingsregelen. Imidlertid reduserer man ikke tilsvarende på handlingsregelens størrelse.

Dersom man har fastsatt en budsjettramme som inkluderer veiinvesteringer så må selvsagt rammen reduseres om man velger å holde veiinvesteringene utenom rammen.

Frp har i en årrekke bedrevet all salgs tallmagi for å skjule sitt skyhøye forbruk og mangelende økonomisk måtehold - fra utenlandsbudsjett, fondskonstruksjoner, "under streken" poster og sist bevilgninger gjennom aksjekapital - som skal brukes opp samme år.

Metodene blir mer og mer raffinerte og kreative, særlig etter KSOs inntreden.

Men bunnlinjen er fortsatt den samme. Frp triver ren talltriksing for mange titals milliarder - på toppen av ønsketenkning om innsparinger i samme omfang. Det mangler fort opp mot 100 milliarder for at Frps budsjett skulle gå i balanse reellt sett.

Det kan man prate seg bort fra i opposisjon, men i posisjon må man forholde seg til virkelighetens verden.

4

Det aller største problemet for Ernas regjering, tror jeg blir skattepolitikken. Krf ville øke skattene litt, Venstre på samme nivå

Dersom noe i lekkasjene skulle medføre riktighet, så får vi tidenes venstredreining i norsk politikk.

Dvs. dersom Høyre selger sjela si for å få med sosialistpartiene Venstre og Krf. Amnesti for "asyl"barn og deres foreldre som nekter å føye vedtaket om utvisning, nei utredning av oljeboring i Lofoten, oppmyking i asylpolitikken og Krf får styre alkoholpolitikken. Uendret skattenivå, eller høyere dersom Krf får det som de vil der også.

Endelig får SV gjennomslag for sine hjertesaker.

1
SIG100 Jeg tviler på at du er interessert, men la gå. Handlingsregelen har mange formål - å fase oljeinntektene gradvis inn i norsk økonomi, at det ekstra handlingsrommet skal brukes til...

1) Jeg er interessert, og jeg tillater meg å ha meninger om temaet.

2) Jeg ser på "handlingsregelen" primært som et substitutt for å "tenke sjæl" som en kjent visemann sier det, eller for å si det på en annen måte, det minner mye om dedt Odyssefs gjorde i henhold til Illiaden da han lot seg og mannskapet "binde til masten" for ikke å bli fristet til å gjøre dumme ting. Greit å ha en handlingsregel som rettesnor, men det er da ikke nødvendig å gå fullstendig på "autopilot" i alle situasjoner, Dette er jo en "fallitt erklæring" fra norske politikeres side.

"pensjonsfondet" som det så vakkert heter er ment å dekke opp for fremtidige pensjonsforpliktelser. Selv er jeg ikke så opptatt av dette fordi jeg mener at hver generasjon i prinsippet bør betale for sine egne pensjoner gjennom nødvendige avsetninger i løpet av den arbeidsdyktige delen av livet - det bør være rettesnoren. Hvilke pensjonsfond har våre "venner" i EU?

Jeg er derimot svært så opptatt av at oppsparte midler brukes til det disse var ment til: investeringer, FOU og tilsvarende - ikke som "krykker" i statsbudsjettet for driftsformål.

Jeg er i likhet med deg like interessert i at vi ikke går "bananas" i samfunnsøkonomien og bygger opp til større etterspørsel enn det tilbudssiden (kapasiteten) tillater.

Jeg er derimot ikke enig med deg i at FRP bare fokuserer på mer og uansvarlig etterspørsel. Tvertimot er programmet deres fullt av hentydninger til "offentlig overforbruk" som bør og kan spares, herunder innvandrings relaterte kostnader som er meget store (ref Brockman, NHO etc)

Politikk betyr kort sagt -forskjellig prioritering-, og FRP vil prioritere bort en rekke programmer som sosialister og andre vil prioritere frem. Det er helt legalt og bør kunne respekteres om ikke ønskes.

Det gjenstår naturlig nok å se hvordan FRP,s budsjettbalanse ser ut i praksis. Minner da om at FRP ikke er alene i denne regjeringen, men i "kompaniskap" med partier som Venstre/Kr. Fp som ikke fremstår som de store sparefantomene.

Dette gjør dessverre at jeg har liten tro på at FRP får drive den politikken på utgiftssiden av statsbudsjettet som partiet ønsker.

Som jeg har sagt andre steder på disse debatt sidene har JEG ingen problemer med å se store muligheter for innsparing i mange milliard klassen på statsbudsjettet.

Jeg synes kort sagt det norske statsbudsjettet er preget av en "sløseøkonomi" som har fått bygge seg opp over årtier og som savner sidestykke om man ser bort fra eksempler som Hellas o.l

Dette gir uttrykk for hva jeg mener og hva jeg mener gavner norske skattebetalere flest. Det gir uttrykk for mine prioriteringer og jeg er som du sikkert skjønner like opptatt av en "balanse" i statsregnskapet som deg.

2
Ultima [sitat…] Dersom noe i lekkasjene skulle medføre riktighet, så får vi tidenes venstredreining i norsk politikk. Dvs. dersom Høyre selger sjela si for å få med sosialistpartiene Vens...

Dvs. dersom Høyre selger sjela si for å få med sosialistpartiene Venstre og Krf. Amnesti for "asyl"barn og deres foreldre som nekter å føye vedtaket om utvisning, nei utredning av oljeboring i Lofoten, oppmyking i asylpolitikken og Krf får styre alkoholpolitikken. Uendret skattenivå, eller høyere dersom Krf får det som de vil der også

Det vanskeligste i regjeringsforhandlingene i Nydalen, er skattepolitikk og pengebruk.

1

Tror du også at dette blir den hardeste nøtten å knekke for Erna og Knut Arild?

Dine teoretiseringer om dette for å så tvil og splid har ingen interesse. I løpet av maks et par uker vet vi resultatet av forhandlingene.

2

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar

Stortinget og dagligvarer . . . . . .

Stortinget tar (latterlige grep) og mener nå de skal få ned matvareprisene. Og eieren av den største kjeden som består av ASKO, Kiwi, Meny, Spar, Joker . . . . . og medeier i Bama og Nortura (sammen...
Bilde

Dagligvarekaos på Stortinget: Ap og Sp ble parkert tross «svært liten» uenighet

SV brøt ut av forhandlingene og dannet flertall med Høyre og andre partier selv om det var svært liten uenighet mellom dem og regjeringen. – Høyre er ikke er ærlige om hvorfor Sp og Ap ikke er en del...


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt silas Publisert

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
0 svar
Laster...