En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Må da være mulig å ta inn på hotell en stund, slik som vanlige folk gjør når de er på forretningsreise.

1

Det er isolert sett ikke noe galt i at Per Sandberg setter familien så høyt at han pendler Oslo-Senja hver dag. Snarere tvert i mot. Sannsynligvis har han en spesielt god grunn til det.

Og som finansminister Kleppe i sin tid sa: Flyet går jo uansett.

Men ja, man kan bare forestille seg at dette hadde medført en viss større aktivitet dersom det f.eks var en fremtredende politiker fra f.eks AP.

1

Det skinner igjennom i interviuet at det også innad i partiet stilles spørsmål rundt en slik pengebruk. Men ulike familiære forhold kan en ikke alltid forutse. At han har aktverdige grunner for å gjøre dette kan det neppe stilles spørsmål rundt. Det fremkommer helt klart av artikkelen.

Sandberg viser ringeakt for pengebruk og miljø/klima holdninger. Han kunne gjort dette om til ukependling, slik normale folk ville gjort i den anledningen.

1
Geirijo [sitat…] Sandberg viser ringeakt for pengebruk og miljø/klima holdninger. Han kunne gjort dette om til ukependling, slik normale folk ville gjort i den anledningen.

Her ser vi resultatet når man ikke vet hva man snakker om, men svarer på autopilot fordi det dreier seg om en politiker med et motsatt syn av en selv.

Sandberg har altså en kone med foten i gips og en sønn på 7 år. Samtidig som han altså ikke hadde vært hjemme på seks uker.

Dette er altså en ekstraordinær situasjon.

2

Men jeg stiller spørsmål rundt mye av det flåseri som fremkommer her på VGD når det gjelder andre politikere fra andre partier i reisesammenheng, og også alle andre sammenhenger.

Vi får sende en liten tanke i retning av den illsinte og svært oppbragte tråden en av våre VGD-FrP-ere starta om noen SV-politikerens reisevirksomhet - på BUSINESSKLASSE! - til miljømøter i New York.

Og samtidig skjenke den stakkars Karin Woldseth (FrP) noen støttende tanker i hennes umenneskelige oppofringer for Det Norske Folk.

Hvilken klasse reiser Sandberg på??

Det er der skoen trykker!!!!

1

Syndes synd på Sandberg. En så lang pendlestrekning gir ikke mye hvile.

Kanskje ukependling hadde vært en ide ? Se løsninger Sandberg.

1
Rhabagatz Det er jo bare dumt det han driver med. Han reiser grytidlig og kommer sent, det eneste han gjør hjemme er å sove der. Han burde velge mellom å ta med seg familien til Oslo elle bl...

Han burde velge mellom å ta med seg familien til Oslo elle bli i Senja. Når han velger pendling, s er det fordi han velger jobb foran familje.

De som måtte huske meg her inne er vel kjent med at FrPs politikk er meg fjern. Så det er ikke der skoen trykker.

Jeg undres over enkelte som har kommentarer her inne? Kan det være at de ikke har lest artikkelen gjengitt i linken?

Når det gjelder den siste setningen din er jeg mer usikker. Jeg vil tro det er et krav fra forhandlingsdelegasjonen at han stiller, siden han er nestleder? Det er vel derfor partiet også betaler dette?

1
Kvalitetsstempel [sitat…] De som måtte huske meg her inne er vel kjent med at FrPs politikk er meg fjern. Så det er ikke der skoen trykker. Jeg undres over enkelte som har kommentarer her inne? Kan...

Jeg tenker ikke på hva dette koster. Jeg tenker å at slik det er nå sliter han seg til ingen nytte. Han er ikke til hjelp hjemme når han pendler og han gjør ikke bedre jobb heller.

Han kan velge mellom å sykemelde seg, skaffe hjelp eller ta med seg familien - det er tre gode løsninger. Det han driver med nå er ikke en god løsning for noen.

1

Er det ingen som er negative til at sjefen for miljødirektoratet pendler med fly når tog er et et alternativ?

Oslo Trondheim.

2
Rhabagatz Jeg tenker ikke på hva dette koster. Jeg tenker å at slik det er nå sliter han seg til ingen nytte. Han er ikke til hjelp hjemme når han pendler og han gjør ikke bedre jobb heller....

Jeg tenker ikke på hva dette koster. Jeg tenker å at slik det er nå sliter han seg til ingen nytte. Han er ikke til hjelp hjemme når han pendler og han gjør ikke bedre jobb heller.

Politikere ønsker at folk flest ikkje skal fly pga miljøhensyn.

Sjølv flyr de om ikkje daglig så kvar helg. Dobbeltmoral.

1
Laster...