En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Jeg-mener [sitat…] Da synes jeg du skal sitere meg hvor det er skrevet/påstått av meg! Så kan jeg kanskje forklare deg hvor du snublet! Mulig det var her; "Men med en årslønn som stortingspo...

Men med en årslønn som stortingspolitiker på 3,2 millioner i 2011

Du skal ha for det tapre forsøket på å forsøke å komme deg ut av hjørnet du har malt deg inn i, men dessverre er det rundt 15 innlegg for sent.

Alle ser at du var overbevist om at han har mottatt 3,2 millioner for sin jobb på Stortinget.

Av og til kan det være like greitt å innrømme det og legge seg flat. I stedet for å la deg selv langpines. For jeg skjønner det sitter langt inne å innrømme dette for deg.

2
Jeg-mener Mulig han fikk det, men det er altså svært annerledes enn den historien Langeland er sitert på i linken jeg har lagt ved. Og da er mer naturlig å tro på en sitering av en journalis...

Men så er så at jeg aldri har påstått at Langeland har tjent sine 3,2 millioner i 2011 UTELUKKENDE på stortingslønnen! Men jeg har påpekt at de har "gullkantede" avtaler vanlige dødlige kan drømme om, som fri dekning av reise til og fra hjemmet hver helg for pendlere.

Joda, det har du påstått.

Jeg diskuterer gjerne stortingsrepresentantenes lønn og godtgjørelser (de er gjennomgående grovt underbetalt, men "alt" burde bakes inn i lønnen), men ikke på så fjollete premisser.

1
demus [sitat…] Du skal ha for det tapre forsøket på å forsøke å komme deg ut av hjørnet du har malt deg inn i, men dessverre er det rundt 15 innlegg for sent. Alle ser at du var overbevi...

Er han stortingspolitiker?

JA!

Hadde han en årslønn på 3,2 millioner i 2011?

Ja!

Ergo er det jeg har skrevet helt korrekt!

MEN, jeg ser at det kan misforstås! Det er dog IKKE ensbetydende med at jeg har hevdet det er misforstått med.

OM det skulle være slik at det var det jeg mente, forklar meg da hvorfor jeg både skule lagt ved link som omtaler Langelands egen forklaring på den høye lønne?

Hvorfor skulle jeg påpekt at den høye lønnen var annerledes enn din forklaring, utvilsomt 2 forklaringer som begge tillegger lønnen inntekter UTENFOR stortingslønnen?

Og til siste selv hente opp og sitere hva jeg innledningsvis hadde skrevet?

Enhver burde se at da er jeg misforstått, eller forstå at man har misforstått noe (altså du har misforstått!)! Jeg ser nå at det kan feiltolkes. Det blir ikke mer det jeg påsto av den grunn!

1
Jeg-mener Da får jeg konkludere som du gjorde da, altså udokumentert så da er det løgn fra deg!

Vel, nå skrev jeg i første omgang at det så ut som renspikka løgn. I neste omgang gikk jeg lenger, ettesom det artikkeln du linket opp til sto en annen forklaring enn den du fremsatte.

Når det er sagt, så er ikke arbeidsreiser oppgave- eller trekkpliktige dersom de betales av arbeidsgiver eller refunderes direkte. Om man får en godtgjørelse som skal dekke slikt antar jeg at det må oppgis, men at man får fradrag krone for krone. At det er slikt er ikke noe å diskutere,

For at min påstand skulle vært en løgn kreves to ting: At den er feil og at den er fremsatt vel vitende om at den er feil

Det jeg ikke tenkte på er at det er egne regler for pendling. I den grad arbeidsgiver betaler pendlingen direkte antar jeg at det som er oppgavepliktig begrenser seg til 13000, da alt over det er fradragsberettiget (og vil derfor uansett ikke fremgå av alminnelig inntekt).

1
Jeg-mener Er han stortingspolitiker? JA! Hadde han en årslønn på 3,2 millioner i 2011? Ja! Ergo er det jeg har skrevet helt korrekt! MEN, jeg ser at det kan misforstås! Det er dog IKKE ensbe...

MEN, jeg ser at det kan misforstås! Det er dog IKKE ensbetydende med at jeg har hevdet det er misforstått med.

Det er overhodet ingen tvil om hva du trodde og ville skape inntrykk av. Nemlig at Hallgeir Langeland mottok 3,2 millioner kroner for å sitte på Stortinget.

Det var flere som bemerket at han overhodet ikke kunne tjene 3,2 mllioner for å jobbe som Stortingsrepresentant, og du hev rundt deg på utropstegn og smilefjes mens du kallte folk for naive og lettlurte. Når du etterhvert skjønte at det var umulig å overbevise noen andre enn deg selv, så begynte du å rote med at det var lagt til de gratis hjemreisene fra Oslo i lønna..

Du dreit deg ut, og forsøker nå å ro deg i land igjen. Too late.

Og dette i en tråd som faktisk overhodet ikke handler om nevnte Hallgeir Langeland, men derimot om Per Sandberg sin dagpendling t/r Oslo - Senja mens sonderingene foregår.

En praksis som jeg har full forståelse for og forsvart, situasjonen tatt i betraktning. Mens du i sedvanlig stil følte sterkt behovet for å flytte fokuset til noe helt annet, nemlig en SV-representant..

Hvorfor?

1
Rhabagatz Vel, nå skrev jeg i første omgang at det så ut som renspikka løgn. I neste omgang gikk jeg lenger, ettesom det artikkeln du linket opp til sto en annen forklaring enn den du fremsa...

Når det er sagt, så er ikke arbeidsreiser oppgave- eller trekkpliktige dersom de betales av arbeidsgiver eller refunderes direkte.

Her var det ikke snakk om arbeidsreisene, men hjem.arbeid reisene som dekkes!

Din påstand var at de ikke er oppgave og trekkpliktige og således ikke tillegges lønnen. Mitt spørsmål var da om de også har fritatt seg selv fra fordelsskatten? For fordelen skal da tillegges inntekten, skal den ikke? Og det har jeg bedt deg dokumentere, men det foreligger stadig ikke.

1
demus [sitat…] Det er overhodet ingen tvil om hva du trodde og ville skape inntrykk av. Nemlig at Hallgeir Langeland mottok 3,2 millioner kroner for å sitte på Stortinget. Det var flere...

Du dreit deg ut, og forsøker nå å ro deg i land igjen. Too late.

Nei, og jeg registrerer at du ikke klarer å svarer på de konkret spørsmålene som viser at du m fl. misforsto.

Det beklager jeg igjen, at kunne feiltolkes. Det gjør deres påstand ikke mer korrekt av den grunn!

1
Jeg-mener [sitat…] Nei, og jeg registrerer at du ikke klarer å svarer på de konkret spørsmålene som viser at du m fl. misforsto. Det beklager jeg igjen, at kunne feiltolkes. Det gjør deres p...

Det beklager jeg igjen, at kunne feiltolkes.

Ved å kalle folk naive og lettlurte?

Alle som leser tråden ser det samme som meg, nemlig at du var overbevist om at Hallgeir Langeland mottok 3,2 millioner kroner i lønn og forskjellige godtgjørelser fra Stortinget. Forklaringen med fordelsbeskatning av en tidligere mottatt tomtegave som ble byttet i leilighet, avfeide du.

Alle kan vi gjøre våre feil. Du kunne med fordel innsett din egen feil på et tidligere tidspunkt.

1
demus [sitat…] Ved å kalle folk naive og lettlurte? Alle som leser tråden ser det samme som meg, nemlig at du var overbevist om at Hallgeir Langeland mottok 3,2 millioner kroner i lønn o...

Ved å kalle folk naive og lettlurte?

i relasjon til at stortingsmannen Langeland hadde en årslønn på 3,2 millioner ja.

Jeg påstår fortsatt at lønnen er høyere enn grunnlønnen på 7-800 tusen, men jeg har ikke påstått at den med det blir 3,2 mill!

Høyere relatert til hjem.arbeid reiser!

Mener bestemt de har svært gunstig bo-støtte (en lønnsfordel) også!

Og fortsatt svarer du ikke på de 3 spørsmålene. Kan det være fordi de ikke gir din "teori" noen støtte?

1
Jeg-mener [sitat…] i relasjon til at stortingsmannen Langeland hadde en årslønn på 3,2 millioner ja. Jeg påstår fortsatt at lønnen er høyere enn grunnlønnen på 7-800 tusen, men jeg har ikke...

Og fortsatt svarer du ikke på de 3 spørsmålene. Kan det være fordi de ikke gir din "teori" noen støtte?

OM det skulle være slik at det var det jeg mente, forklar meg da hvorfor jeg både skule lagt ved link som omtaler Langelands egen forklaring på den høye lønne?

En forklaring som du overhoder ikke fester lit til.

Hvorfor skulle jeg påpekt at den høye lønnen var annerledes enn din forklaring, utvilsomt 2 forklaringer som begge tillegger lønnen inntekter UTENFOR stortingslønnen?

Jeg har forklart hvorfor Langeland fikk en unormal høy lønn i akkurat 2011. En forklaring du blåser av, og heller foretrakk å tro på at det skyldes andre godtgjørelser ifbm Stortingsjobben.

Og til siste selv hente opp og sitere hva jeg innledningsvis hadde skrevet?

Ja, det er hyggelig at du beviser til oss andre at du tok feil. Problemet er at du nekter å forholde deg til det.

Du kom også med en påstand om at Hallgeir Langeland har reist frem og tilbake daglig til Stavanger mens han satt på Stortinget. Nok en påstand hentet ut fra luften.

Kan du nå svare på et spørsmål fra meg:

Hvorfor forsøker du å spre flere ukorrekte og unøyaktige påstander om Hallgeir Langeland, når temaet for tråden er en avisartikkel om Per Sandberg som er dagpendler Oslo-Senja under regjeringssonderingene?

1
demus [sitat…] OM det skulle være slik at det var det jeg mente, forklar meg da hvorfor jeg både skule lagt ved link som omtaler Langelands egen forklaring på den høye lønne? En forklari...

Herregud, nå er du treg!

1. Forklaringen jeg overhodet ikke festet lit til var din historie om at arv av tomt når han ble født 195x ble lagt til inntekten i 2011!

Og at den historien fra DEG stemte dårlig med hva han var sitert på i min link! Du er så forutinntatt på hva du TROR jeg mente at du ikke klarer skille de avvikende forklaringene til deg og Langeland fra hverandre.

Nok en gang, beklager at det jeg skrev kunne misforstås. Nå er det på tide at du også forstår det!

2. Jeg tror mer på et sitat fra perosonen selv i en link, enn jeg tror på deg eller hvilken som helst annen udokumentert påstand her inne! Det er jeg overbevist om at du ville gjort også?

Nei, jeg har fortsatt ikke skrevet, sagt eller påstått at differansen mellom grunnlønn og hans 3,2 milloner skyldes storingsrelatert godtgjørelse alene. DU lager dine egne "sannheter" for å slippe å innrømme at DU tolket meg feil!

3. Nei, jeg hentet frem hva jeg hadde skrevet for at du KANSKJE skulle klare å se at din konklusjoner var og stadig er på feiltolket grunnlag!

Så ditt spørsmål til meg, selv om jeg har flere til deg som du ikke har besvart ennå, og det dermed er fristende å la være, skal jeg svare.

Jeg forsøkte i ett innlegg før du begynte å gnage så jævlig å forklare at det var en digresjon, i et innlegg der jeg først og fremst gjorde klart at jeg ikke liker den typen hjem-arbeid reiser Sandberg foretar om dagen. Jeg hadde latt det være med klargjøringen av at det var en digresjon.

At det har blitt så mange innlegg om Langeland må du nesten takke din egen gnaging og konklusjoner på feil grunnlag for!

Et grunnlag jeg nå for 4. gang beklager at min tekst kunne tolkes som, men som jeg ikke beklager hva du konkluderer pga feiltolkningen.

Tar jeg feil har jeg ikke problemer med å beklage det. Bare spør KongBob, hvis person jeg har null respekt for, men som jeg feilaktig påsto noe om. Jeg beklaget umiddelbart!

Beklage hva du konkluderer med kommer dog aldri!

1
Jeg-mener Herregud, nå er du treg! 1. Forklaringen jeg overhodet ikke festet lit til var din historie om at arv av tomt når han ble født 195x ble lagt til inntekten i 2011! Og at den histori...

1. Forklaringen jeg overhodet ikke festet lit til var din historie om at arv av tomt når han ble født 195x ble lagt til inntekten i 2011!

Vel, denne tomtegaven som han realiserte i 2011 er faktisk grunnlaget for en skattbar inntekt på hele 3,2 millioner i 2011.

Og ikke dine påstander om reisegodtgjørelser og dekkede hjemreiser fra Stortinget.

– Da jeg ble født arvet jeg den mye omtalte tomten på Tau av min mormor. Den har jeg «byttet» bort mot en leilighet med en utbygger. Det er denne leiligheten som gjør at inntekten i fjor blir så høy, og fordelsbeskatningen tilsvarerende

End of story.

1
demus [sitat…] Vel, denne tomtegaven som han realiserte i 2011 er faktisk grunnlaget for en skattbar inntekt på hele 3,2 millioner i 2011. Og ikke dine påstander om reisegodtgjørelser og...

– Da jeg ble født arvet jeg den mye omtalte tomten på Tau av min mormor. Den har jeg «byttet» bort mot en leilighet med en utbygger. Det er denne leiligheten som gjør at inntekten i fjor blir så høy, og fordelsbeskatningen tilsvarerende

Og der, etter 20 innlegg over 2 dager klarte du å dokumentere din påstand!

Og jeg har fortsatt ikke påstått at differansen mellom grunnlønnen som stortingspolitker og hans 3,2 millinoer i 2011 er; "Og ikke dine påstander om reisegodtgjørelser og dekkede hjemreiser fra Stortinget."

At du fortsatt ikke vil ta inn over deg at du har tolket feil, har nå tippet over til det uredelige. Ingen kan være så treg!

1
Jeg-mener [sitat…] Og der, etter 20 innlegg over 2 dager klarte du å dokumentere din påstand! Og jeg har fortsatt ikke påstått at differansen mellom grunnlønnen som stortingspolitker og hans...

Og der, etter 20 innlegg over 2 dager klarte du å dokumentere din påstand!

Jeg hørte Langeland selv uttalte dette på TV Vest i fjor høst i et intervju. Dessverre finner jeg ikke link av dette. Det har jeg forklart deg klart og tydelig.

Det handler ikke om hva jeg "vil ta inn over meg". Jeg, sammen med alle andre som har kommentert i tråden, leser svart på hvit hva du påstod, nemlig at Langeland hadde tjent 3,2 millioner kroner som Stortingsrepresentant. Når vi avviste det, så forsvarte du deg med at det kunne være reisegodtgjørelser. Det har vi fortalt deg er en umulighet.

Det er ikke jeg som bedriver "gnaging" her. Jeg forklarte at lønnen på 3,2 millioner kom fra helt andre ting enn hans jobb som Stortingsrepresentant.

Hadde du akseptert det, i stedet for å male deg stadig mer inn i hjørnet, så hadde ikke denne tråden blitt så lang.

PS: Gidder du svare på spørsmålet jeg stillte deg vedr. dine feilaktige påstander om Langeland i en tråd om Per Sandberg? På hvilket grunnlag påstår du at han f.eks pendler hjem daglig?

1
demus [sitat…] Jeg hørte Langeland selv uttalte dette på TV Vest i fjor høst i et intervju. Dessverre finner jeg ikke link av dette. Det har jeg forklart deg klart og tydelig. Det handle...

Jeg hørte Langeland selv uttalte dette på TV Vest i fjor høst i et intervju. Dessverre finner jeg ikke link av dette. Det har jeg forklart deg klart og tydelig.

Det handler ikke om hva jeg "vil ta inn over meg". Jeg, sammen med alle andre som har kommentert i tråden, leser svart på hvit hva du påstod, nemlig at Langeland hadde tjent 3,2 millioner kroner som Stortingsrepresentant. Når vi avviste det, så forsvarte du deg med at det kunne være reisegodtgjørelser. Det har vi fortalt deg er en umulighet.

Det er ikke jeg som bedriver "gnaging" her. Jeg forklarte at lønnen på 3,2 millioner kom fra helt andre ting enn hans jobb som Stortingsrepresentant.

Hadde du akseptert det, i stedet for å male deg stadig mer inn i hjørnet, så hadde ikke denne tråden blitt så lang.

Du får svare på dette.

Er Langeland stortingspolitiker?

Tjente han 3,2 millioner i 2011?

1
Laster...