En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Nr-11 [sitat…] Kan lese litt om det her. Regner med at minst to statsråder må minst ha strengt hemmelig og mest sannsynlig Nato klarering og.

Regner med at minst to statsråder må minst ha strengt hemmelig og mest sannsynlig Nato klarering og.

Mulig du har rett. Kan ikke huske å ha hørt om dette tidligere ved utnevnelse av statsråder. Var de prektigere og mer lovlydige tidligere, våre politikere? Eller graver journalistene dypere? Interessant problemstilling!

1
ynnory [sitat…] Glimrende. Lagt til i "mine favoritter." Her skal leses. I morgen. Er ikke gjort i en håndvending, dette. Spent på om her finnes noe om hva slags statsråder som må ha hvil...

Spent på om her finnes noe om hva slags statsråder som må ha hvillke sikkerhetsklareringer.

Som sagt, så må nok forsvar, justis og selvsagt statsminister ha det høyeste siden de har tilgang til gradert materiale. Stoltenberg kan ha litt problemer pga søsteren sin.

1
eltorg Som en av FrP-haterne (ja, det er noen av oss som blir kalt det) så kan jeg ikke i min beste vilje se hva vi har med dette å gjøre. La oss bruke tiden til å påpeke FrP's politiske...

Vi har absolutt ingenting med hvordan en stortingsrepresentant organiserer seg til beste for familien og heller ingen grunn til hverken å stille spørsmålstegn ved dette eller kritisere det.

Nja, han er nå ute i media og kommenterer dette, så vi må kunne debattere det og skrive hva vi mener, enten vi mener at det er sløsing av skattebetalernes penger eller dårlig organisering av hans liv.

Men det bør ikke være basert i partipolitikk.

1
eltorg Som en av FrP-haterne (ja, det er noen av oss som blir kalt det) så kan jeg ikke i min beste vilje se hva vi har med dette å gjøre. La oss bruke tiden til å påpeke FrP's politiske...

Vi har absolutt ingenting med hvordan en stortingsrepresentant organiserer seg til beste for familien og heller ingen grunn til hverken å stille spørsmålstegn ved dette eller kritisere det.

Ikke? Er det ikke våre penger som blir brukt. Tror du ikke din arbeidsgiver hadde brydd seg om du holdt på sånn og arbeidsgiver fikk regningen?

1
ynnory Han vil få problemer med å få visum, til f eks USA? Så hva kan en stadsråd av i dag tåle å ha på rullebladet? Nå mener jeg rent juridisk..

Det gjelder litt andre regler for statsråder etc når det gjelder innreise til USA. Når de finner rom for å slippe inn folk som Yassir Arafat så klarer de nok å skyfle inn Per Sandberg også.

Hva gjelder sikkerhetsklarering så er det gjennomgående slik at man ser etter ting som gjør en person sårbar, ting fremmede makter eller andre kan bruke som pressmiddel. En oppføring i strafferegisteret er bare en liten detalj i denne vurderingen, spesielt når oppføringen er kjent for hele verden. Fra et sikkerhetsmessig synspunkt er en gammel og godt kjent dom mye mindre viktig enn ting som skjult seksuel legning, utroskap og alkoholisme.

Som kjent har vi hatt både statsråder og til og med statsministre med slike tilbøyeligheter, så at Per Sandberg skulle nektes sikkerhetsklarering bare pga en gammel dom er lite trolig.

1
Brezjnev Det gjelder litt andre regler for statsråder etc når det gjelder innreise til USA. Når de finner rom for å slippe inn folk som Yassir Arafat så klarer de nok å skyfle inn Per Sandb...

Det gjelder litt andre regler for statsråder etc når det gjelder innreise til USA. Når de finner rom for å slippe inn folk som Yassir Arafat

Yassir Arafat hadde alltid folk til å gjøre de skitne jobbene for seg, selv var han hvit som snø, nåja nesten da.

1
Brezjnev Det gjelder litt andre regler for statsråder etc når det gjelder innreise til USA. Når de finner rom for å slippe inn folk som Yassir Arafat så klarer de nok å skyfle inn Per Sandb...

Som kjent har vi hatt både statsråder og til og med statsministre med slike tilbøyeligheter, så at Per Sandberg skulle nektes sikkerhetsklarering bare pga en gammel dom er lite trolig.

Så da kan det kun konkluderes med at "ekspertene" her ikke er helt samkjørte. Greit å vite. At jeg intet om saken vet.. Dog virker din vurdering gjennomtenkt og du er velformulert. Ikke dermed sagt at du nødvendigvis sitter på den korrekte "fasit."

1
GARDSDATTRA [sitat…] Yassir Arafat hadde alltid folk til å gjøre de skitne jobbene for seg, selv var han hvit som snø, nåja nesten da.

Han var ubestridt leder av PLO, en organisasjon som USA definerte som en terrororganisasjon. Å si at han var "nesten hvit som snø", formodentlig fordi hans navn visstnok ikke var å finne i noe strafferegister, er som å si at Osama bin-Laden også helt greit ville fått visum til USA. Han var jo heller aldri dømt for noe som helst.

(og vær så snill å ikke si at USA ville gitt OBL visum slik at de kunne arrestert ham på flyplassen, jeg vet du skjønner poenget)

1
Brezjnev Han var ubestridt leder av PLO, en organisasjon som USA definerte som en terrororganisasjon. Å si at han var "nesten hvit som snø", formodentlig fordi hans navn visstnok ikke var å...

er som å si at Osama bin-Laden også helt greit ville fått visum til USA. Han var jo heller aldri dømt for noe som helst.

Men kjære deg, Osama Bin Laden var flere ganger i USA han. Blant annet var det visst der han studerte - tror jeg det var.

1
ynnory [sitat…] Så da kan det kun konkluderes med at "ekspertene" her ikke er helt samkjørte. Greit å vite. At jeg intet om saken vet.. Dog virker din vurdering gjennomtenkt og du er velf...

Jeg jobber ikke med dette, så noen fasit sitter jeg absolutt ikke på. Jeg leser dog listen over ting som vurderes, hvor "straffbare handlinger" bare er ett av mange punkter. Jeg ser også at ting som psykiske problemer, misbruk av rusmidler og det generelle "fare for direkte eller indirekte press" er andre ting som står på den samme listen.

Samtidig vet jeg altså at vi har hatt statsråder og statsministre med både alkoholproblemer, psykiske problemer, som har vært notorisk utro, som har vært i det såkalte skapet etc.

Når jeg da legger sammen 2+2 så er jeg ganske overbevist om et svaret er 4.

1
Geirijo [sitat…] Sandberg viser ringeakt for pengebruk og miljø/klima holdninger. Han kunne gjort dette om til ukependling, slik normale folk ville gjort i den anledningen.

Litt som Solhjell, Holmås og Torkildsen da som reiser flere ganger til New York de siste ukene de regjerer. De reiser på buisnessclass og bruker de dyreste hotellene. Det er vel også ringeakt for det norske folks penger. De kunne utmerket godt ha reist på økonomiklasse og valgt at normalt hotell istedet for det dyreste de fant.

1
eltorg Dette går jeg ut fra som selvsagt at er avtalt med sin arbeidsgiver. Og nei, det er ikke mine penger som blir brukt fordi når jeg har betalt min skatt så er pengene ikke lenger min...

Og nei, det er ikke mine penger som blir brukt fordi når jeg har betalt min skatt så er pengene ikke lenger mine.

Jeg vil gjerne at mine penger blir brukt til noe fornuftig. Disse pengene som Sandberg suger ut av statskassen kunne vært brukt på fornuftige ting, så kunne Sandberg ha betalt reisen sin selv som alle andre må.

1
Laster...