En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Denne pendlingen til Sandberg er jo absurd..

Skal man være med å utforme norsk fremtid de neste årene og man ønsker reell makt/innflytelse, så kan man da ikke daglig flypendle..

Alltid hyggelig å møte familien osv, men noen ganger må det prioriteres og forsakes hvis man ønsker å tilhøre storkara..

1
Jeg-mener Har du lest den? Forklar meg da gjerne hvordan en arvet tomt utløser lønnsøkning?

Det mest fornuftige burde vel kanskje vært at du forklarer hvordan man oppnår en gjennomregulert Stortingslønn på 750.900,- (2011) til å plutselig bli 3,2 millioner kroner. Men det vet jeg at du ikke engang kommer til å forsøke på.

Derfor får jeg heller forklare deg:

Hallgeir Langeland arvet en tomt da han ble født. I 2011 valgte han å gjøre et makebytte med en utbygger. Han mottok en leilighet i bytte mot tomten han arvet av sin mormor. Da tilsier skattereglene at det regnes som inntekt, og ikke som vanlig arv.

At du går på autopilot og tror at en menig Stortingsrepresentant betales med 3,2 millioner i året er på grensen til skremmende.

Men jeg burde muligens ikke bli overrasket lenger..

2
arkles Denne pendlingen til Sandberg er jo absurd.. Skal man være med å utforme norsk fremtid de neste årene og man ønsker reell makt/innflytelse, så kan man da ikke daglig flypendle.. Al...

På generelt grunnlag så hadde det vært fint om folk satte seg litt mer inn i sakene før de kaster seg over tastaturet.

Dette er altså en ekstraordinær situasjon for Sandberg, i og med at han har drevet valgkamp i flere måneder og nesten ikke vært hjemme. Dernest skal hans kone operere og går hjemme med foten i gips sammen med deres 7 år gamle sønn. Storingspolitkere kan vanligvis styre tiden sin rimelig mye selv, man behøver ikke fysisk oppholde seg i Stortingssalen. Men når det foregår sonderinger på borgelrig side, så sier det seg selv at man er nødt til å være fysisk til stede.

Men dette er altså snakk om noen fåtalls uker. Etter det er Sandberg tilbake i Stortingshybelen sin, og vil sannsynligvis pendle hjem annenhver helg eller hva han nå gjør.

1
demus På generelt grunnlag så hadde det vært fint om folk satte seg litt mer inn i sakene før de kaster seg over tastaturet. Dette er altså en ekstraordinær situasjon for Sandberg, i og...

På generelt grunnlag så hadde det vært fint om folk satte seg litt mer inn i sakene før de kaster seg over tastaturet. Dette er altså en ekstraordinær situasjon for Sandberg, i og med at han har drevet valgkamp i flere måneder og nesten ikke vært hjemme. Dernest skal hans kone operere og går hjemme med foten i gips sammen med deres 7 år gamle sønn.

Det forandrer da ingen verdens ting..

Da får man hente familien til oslo - skaffe hjelp hjemme - eller planlegge med en lang juleferie..

Det går på valg og prioriteringer. Ønsker man å være med på å lede landet/utforme politikken - så vil det koste til tider.. Det gjelder andre lederverv, forskere, toppdrettsfolk osv..

Kvaliteten og fokuset på den jobben han skal gjøre kan heller ikke være optimal med det stress-opplegget der.. Og ja - hvis han ikke klarer å konse om "regjerningsjobben" grunnet en madam i gips - så er kanskje ikke maktens tinder det han bør etterstrebe

1
arkles [sitat…] Det forandrer da ingen verdens ting.. Da får man hente familien til oslo - skaffe hjelp hjemme - eller planlegge med en lang juleferie.. Det går på valg og prioriteringer....

Da får man hente familien til oslo - skaffe hjelp hjemme - eller planlegge med en lang juleferie.. Det går på valg og prioriteringer. Ønsker man å være med på å lede landet/utforme politikken - så vil det koste til tider.. Det gjelder andre lederverv, forskere, toppdrettsfolk osv..

I valget mellom å pendle noen uker kontra å ta en syv år gammel gutt ut av skolen for å plassere ham på en hybel i Oslo, så hadde jeg gjort det samme som Per Sandberg.

Nok en gang: Dette gjelder noen uker nå i september/oktober, og så er det tilbake til normale rutiner.

1
demus Det mest fornuftige burde vel kanskje vært at du forklarer hvordan man oppnår en gjennomregulert Stortingslønn på 750.900,- (2011) til å plutselig bli 3,2 millioner kroner. Men det...

Det mest fornuftige burde vel kanskje vært at du forklarer hvordan man oppnår en gjennomregulert Stortingslønn på 750.900,- (2011) til å plutselig bli 3,2 millioner kroner. Men det vet jeg at du ikke engang kommer til å forsøke på.

Som jeg skrev, jeg kjenner ikke fordelingen i lønnen hans, mens din historie stemmer jo ikke med Langelands egen!

"Langeland forteller at årsaken til den høye inntekten i 2013 var at han fikk bygget bolig på en tomt han har arvet, at han måtte fordelsbeskatte den."

Så kan man sikkert diskutere opp og i mente, og ingen av oss kjenner hele svaret, men ditt er ikke noe mer riktig når du sammenligner med grunnlønnen på stortinget!

Stortingslønnen var forøvrig med virkning fra 1. mai 2013 kr 836.579,-

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Diverse/SLK%20Innstilling2013.pdf

ellers er det vel å merke seg at:

"Reiseutgifter

Tjenestereiser, og hjemreiser i helgene for pendlere, dekkes fullt ut."

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/

Dette kommer jo selvsagt på toppen av grunnlønnen...

1
Jeg-mener [sitat…] Som jeg skrev, jeg kjenner ikke fordelingen i lønnen hans, mens din historie stemmer jo ikke med Langelands egen! "Langeland forteller at årsaken til den høye inntekten i...

Stortingslønnen var forøvrig med virkning fra 1. mai 2013 kr 836.579,-

Særdeles relevant opplysning siden inntekten vi diskuterer gjelder 2011.

Ellers er din tro på at alt som journalister skriver i sine artikler er 100% korrekte, smått overraskende.

Gjelder det i alle saker, eller er det dette bare et unntak?

Jeg vet selvsagt hva som er bakgrunnen for Langelands spesielt høye inntekt i 2011. En inntekt som var over 4 ganger høyere enn den var i snitt i de 5 årene forut for 2011, og som den også vil være i 2012.

Dette har jeg forsøkt å forklare til deg. Men hvis du foretrekker å forholde deg til din egen teori, så må du for all del gjøre det.

1
Jeg-mener [sitat…] Synd den ikke stemmer med Langelands egen da.....! Eller er du Langeland og ble sitert feil kanskje?

Har du hørt Langeland uttale seg om dette?

Eller har du lest et intervju som en journalist har skrevet?

Jeg trodde dere FrP'ere generelt var skeptiske til hva norske journalister skrev, men du er tydeligvis et klart unntakstilfelle.

Forøvrig: Nei, jeg er ikke Hallgeir Langeland. Men jeg er i motsetning til visse andre utstyrt med en viss sunn fornuft. Samt at jeg er tilhørende i samme fylke som nevnte Langeland og får gjerne med meg litt mer info om fylkets representanter enn folk ellers i landet får.

1
demus Har du hørt Langeland uttale seg om dette? Eller har du lest et intervju som en journalist har skrevet? Jeg trodde dere FrP'ere generelt var skeptiske til hva norske journalister s...

Samt at jeg er tilhørende i samme fylke som nevnte Langeland og får gjerne med meg litt mer info om fylkets representanter enn folk ellers i landet får.

Fra journalister da eller?:-)

Tviler på om en forklaring fra Langeland til journalisten om at han bygde på en arvet tomt, ble til det du hevder er riktig historie.

Nemlig; "Hallgeir Langeland arvet en tomt da han ble født. I 2011 valgte han å gjøre et makebytte med en utbygger. Han mottok en leilighet i bytte mot tomten han arvet av sin mormor. Da tilsier skattereglene at det regnes som inntekt, og ikke som vanlig arv."

For det første er det ikke slik at det å bli født utløser noen arv. Da fikk han i så fall en gave, muligens i form av forskudd på arv. Da er det ikke slik at man velger til det passer en å betale arveavgift. Dessuten ble han født på en tid da en tomt eller et hus kunne "selges" til slekt for kr 1,-!

Så bare der ramler historien din sammen! og dermed blir resten av den heller ikke særlig sannsynlig!

For det andre stemmer ikke "makebytte" mot leilighet med opplysningen om at han bygde på tomten.

For det tredje er jeg svært usikker på denne "makebytte blir tillagt inntekten"- historien din, så må gjerne dokumentere den!

1
Jeg-mener [sitat…] Fra journalister da eller?:-) Tviler på om en forklaring fra Langeland til journalisten om at han bygde på en arvet tomt, ble til det du hevder er riktig historie. Nemlig;...

Fra journalister da eller?:-)

Fra et intervju på TV Vest i fjor høst.

Ellers så vet jeg at det er årsaken til at inntekten hans spratt opp i 3,2 millioner i 2011.

Du må gjerne tro videre på dine teorier om at akkurat Hallgeir Langeland hevet 4 ganger mer i lønn som Stortingsrepresentant enn de 168 andre Stortingsrepresentantene gjorde.

Det kler deg på en måte..

1
Jeg-mener [sitat…] Fra journalister da eller?:-) Tviler på om en forklaring fra Langeland til journalisten om at han bygde på en arvet tomt, ble til det du hevder er riktig historie. Nemlig;...

For det første er det ikke slik at det å bli født utløser noen arv. Da fikk han i så fall en gave, muligens i form av forskudd på arv. Da er det ikke slik at man velger til det passer en å betale arveavgift. Dessuten ble han født på en tid da en tomt eller et hus kunne "selges" til slekt for kr 1,-!

Han fikk en tomt i gave ved fødselen, da ble det satt en verdi på denne som dannet grunnlag for arveavgift. Som du nevner var denne verdien antakeligvis veldig lav. Grunnlaget for arveavgift blir samtidig Langelands kjøpspris for tomten.

I 2011 solgte Langeland tomten. Salgspris minus kjøpspris (se over) ble da gevinst/skattepliktig inntekt for mannen i røyken, og det er derfor inntekten hans er så høy dette året.

Alminnelig inntekt (det som vises i skattelistene)=lønn-fradrag+kapitalinntekter. Det er ikke akkurat noe Fermats siste teorem vi snakker om, det bør være mulig å fatte ganske enkelt.

1
demus [sitat…] Fra et intervju på TV Vest i fjor høst. Ellers så vet jeg at det er årsaken til at inntekten hans spratt opp i 3,2 millioner i 2011. Du må gjerne tro videre på dine teorie...

Du må gjerne tro videre på dine teorier om at akkurat Hallgeir Langeland hevet 4 ganger mer i lønn som Stortingsrepresentant enn de 168 andre Stortingsrepresentantene gjorde.

Det kler deg på en måte..

Det kler meg vel og vise at du tar feil...?

:-)

InntektSkattLangeland, Hallgeir Håbakk (1955) 1 385 852 SV, Rogaland 1 415 461 500 306 Andersen, Dag Terje (1957) 929 746 A, Vestfold 1 248 558 421 793 Helseth, Are (1955) 1 118 969 A, Akershus 1 167 249 505 131 Storberget, Knut (1964) 1 919 774 A, Hedmark 1 084 227 476 385 Haugen, Arne (1939) 1 158 020 A, Sør-Trøndelag 1 002 810 426 612 Stokkan-Grande, Arild Aglen (1978) 620 099 A, Nord-Trøndelag 985 329 689 644 Schou, Ingjerd (1955) 1 011 455 H, Østfold 962 279 402 411

1
Jeg-mener [sitat…] Det kler meg vel og vise at du tar feil...? :-) InntektSkattLangeland, Hallgeir Håbakk (1955) 1 385 852 SV, Rogaland 1 415 461 500 306 Andersen, Dag Terje (1957) 929 746 A...

Det kler meg vel og vise at du tar feil...?

Hva er det du forsøker å vise?

At du overhodet ikke skjønner at andre Stortingsrepresentanter, akkurat som Hallgeir Langeland, kan ha inntekter ved siden av lønnen de mottar som Stortingsrepresentanter?

Kanskje vi med din logikk må konkludere med at Nikolai Astrup jobber gratis som Stortingsrepresentant?

1
Brezjnev [sitat…] Han fikk en tomt i gave ved fødselen, da ble det satt en verdi på denne som dannet grunnlag for arveavgift. Som du nevner var denne verdien antakeligvis veldig lav. Grunnl...

Mulig han fikk det, men det er altså svært annerledes enn den historien Langeland er sitert på i linken jeg har lagt ved.

Og da er mer naturlig å tro på en sitering av en journalist enn en påstand fra en debattant her på vgd! Jeg tror de fleste vil være enig i det.

Men så er så at jeg aldri har påstått at Langeland har tjent sine 3,2 millioner i 2011 UTELUKKENDE på stortingslønnen!

Men jeg har påpekt at de har "gullkantede" avtaler vanlige dødlige kan drømme om, som fri dekning av reise til og fra hjemmet hver helg for pendlere.

Og som jeg innledningsvis skrev, man skal ikke se bort fra at det er en andel reiseutgifter inkl. i de 3,2 millionene!?

Min link viser tydelig at lønnen på 3,2 millioner i 2011 ikke er kun stortingslønn. Det er kun det jeg har påpekt. Like feil som å påstå det, slik demus innbiller seg, er å påstå at hele differansen mellom 3,2 og 0,750 er denne tomten, som demus gjør! :-)

1
Jeg-mener Mulig han fikk det, men det er altså svært annerledes enn den historien Langeland er sitert på i linken jeg har lagt ved. Og da er mer naturlig å tro på en sitering av en journalis...

Men så er så at jeg aldri har påstått at Langeland har tjent sine 3,2 millioner i 2011 UTELUKKENDE på stortingslønnen!

Men jeg har påpekt at de har "gullkantede" avtaler vanlige dødlige kan drømme om, som fri dekning av reise til og fra hjemmet hver helg for pendlere.

Og som jeg innledningsvis skrev, man skal ikke se bort fra at det er en andel reiseutgifter inkl. i de 3,2 millionene!?

Min link viser tydelig at lønnen på 3,2 millioner i 2011 ikke er kun stortingslønn. Det er kun det jeg har påpekt. Like feil som å påstå det, slik demus innbiller seg, er å påstå at hele differansen mellom 3,2 og 0,750 er denne tomten, som demus gjør! :-)

Det ser ut som vi er i ferd med å bli enige, og du skjønner at du har driti på draget.

Noen få innlegg til nå, så aksepter nok du også at Stortingslønnen til Langeland i 2011 var i unkerkant av 800.000.

1
demus [sitat…] Hva er det du forsøker å vise? At du overhodet ikke skjønner at andre Stortingsrepresentanter, akkurat som Hallgeir Langeland, kan ha inntekter ved siden av lønnen de mott...

Forsøker å vise at jeg ikke noe tidspunkt har påstått at de ikke har eller kan ha inntekt utover stortingslønnen.

At jeg ikke på noe tidspunkt har hevdet at Langelands lønn på 3,2 millioner utelukkende er stortingslønn.

Men du innbiller deg at jeg har det!

Hvordan du klarer å få "min logikk" på høyre lønn en stortingslønnen, til å bli gratis jobbing av Astrup fordi hans nettolønn er null, er beyond me!

Viser forøvrig til mitt svar til Brezjnev... rett før dette!

1
demus [sitat…] Det ser ut som vi er i ferd med å bli enige, og du skjønner at du har driti på draget. Noen få innlegg til nå, så aksepter nok du også at Stortingslønnen til Langeland i 2...

Det ser ut som vi er i ferd med å bli enige, og du skjønner at du har driti på draget.

At du forutsetter at jeg har hevdet at hele lønnen var stortingslønn, er overhodet ikke jeg som har driti på draget!

Min link viser at den ikke var det, men forutinntattheten overtok der lesingen din burde vært, tror jeg.

1
Rhabagatz [sitat…] Nei. Det er det ikke.

Så du mener at ikke bare dekkes pendelreising til og fra hjemmet, men de betaler heller ikke fordelsskatt av det!??

I så fall burde stortingspolitikere faen meg skamme seg i f.t hva "vanlige folk" må!

Dokumenter gjerne at de at de har skattefradrag også.

PS! Du har god tid, er ikke på forumet før i morgen igjen. :-)

1
Jeg-mener [sitat…] At du forutsetter at jeg har hevdet at hele lønnen var stortingslønn, er overhodet ikke jeg som har driti på draget! Min link viser at den ikke var det, men forutinntatthe...

At du forutsetter at jeg har hevdet at hele lønnen var stortingslønn, er overhodet ikke jeg som har driti på draget!

Min link viser at den ikke var det, m

Ja, jeg påstår det er det du har hevdet. Og alle andre kan gå tilbake i tråden og se akkurat det samme som jeg gjorde.

Du nekter å forholde deg til forklaringen flere har gitt deg, nemlig at det handler om en tomt han mottok i gave/forskudd på arv, og som han valgte å selge/bytte inn i en leilighet på Tau.

Derimot forsøker du deg på en teori om at inntekten skyldes dekning av reiseutgifter.

Tydeligvis er du i en rimelig stasjonær jobb, for ellers hadde du visst at dekning av reiseutgifter ikke kommer som skattbar inntekt.

1
demus [sitat…] Ja, jeg påstår det er det du har hevdet. Og alle andre kan gå tilbake i tråden og se akkurat det samme som jeg gjorde. Du nekter å forholde deg til forklaringen flere har...

Ja, jeg påstår det er det du har hevdet. Og alle andre kan gå tilbake i tråden og se akkurat det samme som jeg gjorde.

Da synes jeg du skal sitere meg hvor det er skrevet/påstått av meg!

Så kan jeg kanskje forklare deg hvor du snublet!

Mulig det var her;

"Men med en årslønn som stortingspolitiker på 3,2 millioner i 2011, så er det vel alltids mulig at det ligger en aldri så liten "reisegodtgjørelse" i pakken......!?"

Hvilken del av .......!? forsto du i så fall ikke?

1
Laster...