Politikk - Norsk

Managern_2

Fikk førerkortet rutinemessig beslaglagt?

Er ikke dette egentlig lovstridig? Her gir man jo folk en straff før det foreligger en dom. Gjelder ikke rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist for bilister?

Feks om man stoppes i en alkoholkontroll og blåser rødt så beslaglegges førekortet ditt inntil resultatet av en blodprøve foreligger.

For en tid tilbake når jeg pendlet og jobbet i Bærum ble jeg på vei hjem etter kveldsvakt en regntung kveld vinket inn langs det som nå er gamle E16 rett ved foten av Sollihøgda i alkotest. Rett før jeg ble stoppet hadde jeg pøst på med spylerveske på ruta og politiet erkjente at alkomålerene de brukte var kjent for å kunne bli påvirket av fuktighet i lufta som det regtunge været gav. At jeg akkurat hadde pøst på med spylervæske som de også kjente på lukten i bilen var også noe de mente kunne gi utslag, men den ene politibetjenten mente de allikvel måtte beslaglegge førerkortet mitt siden jeg konsekvent blåste rødt, gang etter gang etter gang. Det endte med en diskusjon der jeg til slutt under tvil fikk kjøre videre.

I Norge foretas det vel utover en blåseprøve ikke noen slags form for edruelighetstest for å dobbeltsjekke om målingen gir utslag i riktig retning.

Vil tro det er en god del som både i liknende situasjon som meg og i andre situasjoner får førerkortet feilaktig beslaglagt.

Er dette egentlig ett godt rettsprinsipp?

1
100 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Det er ikke anderledes enn at folk puttes i varetekt uten dom.

Her kunne man ha ventet noen minutter utenfor og blåst på nytt.

Det er ikke lovstridig.

1

Er ikke dette egentlig lovstridig? Her gir man jo folk en straff før det foreligger en dom. Gjelder ikke rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist for bilister?

At de beslaglegger førekortet på stedet er ikke straff, men et preventivt tiltak.

Og de gjør det ikke uten hjemmel eller grunnlag.

1

allikvel måtte beslaglegge førerkortet mitt siden jeg konsekvent blåste rødt, gang etter gang etter gang

Helt riktig å beslaglegge førerkortet.

1

Nå fikk ikke jeg beslaglagt mitt. Jeg jobbet i 10 år i Bistand og omsorg i Bærum og var på vei hjem etter kveldsvakt. På denne tiden bodde jeg på Hønefoss og pendlet. Mitt livsopphold var fullstendig avhengig av førerkortet for å komme meg frem og tilbake til jobb, handling, osv.

Å ikke kalle det en straff å få tatt vekk grunnlaget for inntekt er jo det reneste vås.

Si meg, tror dere at alle kjører bil fordi det er gøy?

1
Krigogsånt [sitat…] Helt riktig å beslaglegge førerkortet.

Selv om det var overveiende stor sannsynlighet for at det var måleinstrumentet det var noe galt med og ikke den som blåste?

Du mener ikke det er nødvendig med ytterligere tester feks fysiske og psykiske tester som kan gi en ennå klarere indikasjon på om apparatet tester riktig.

Og bør ikke politiet så langt det lar seg gjøre og finner det forsvarlig så lenge det ikke er opplagte tilfeller la vedkommende kjøre hjem og avvente en blodprøve?

1
Rhabagatz [sitat…] At de beslaglegger førekortet på stedet er ikke straff, men et preventivt tiltak. Og de gjør det ikke uten hjemmel eller grunnlag.

Så om man er avhengig av bil for å komme til jobb som var tilfelle for meg slik at man mister muligheten for å tjene sin lønn til livsopphold er ikke en straff?

Jo, det gjør de. For de beslaglegger førerkortet i liknende situasjoner som min. Og det utføres ikke ytterlige tester hverken fysisk eller psykisk på stedet.

Man stoler utelukkende på ett apparat som lett kan påvirkes av andre faktorer.

1
Managern_2 Nå fikk ikke jeg beslaglagt mitt. Jeg jobbet i 10 år i Bistand og omsorg i Bærum og var på vei hjem etter kveldsvakt. På denne tiden bodde jeg på Hønefoss og pendlet. Mitt livsopph...

Å ikke kalle det en straff å få tatt vekk grunnlaget for inntekt er jo det reneste vås.

At du opplever som en straff er en annen sak.

Men straff i juridisk forstand har en helt klar betydning, nemlig at man påfører deg et onde med den hensikt å påføre deg et onde.

At et preventivt tiltak har negative effekter på deg er en annen sak, hensikten er ikke å påføre deg et onde, men å forhindre deg fra å kjøre.

Eksempelvis er ikke varetekt en straff, men man får likevel trekke fra etter dommen, da det oppleves som en straff.

1
Managern_2 Så om man er avhengig av bil for å komme til jobb som var tilfelle for meg slik at man mister muligheten for å tjene sin lønn til livsopphold er ikke en straff? Jo, det gjør de. Fo...

Jo, det gjør de. For de beslaglegger førerkortet i liknende situasjoner som min. Og det utføres ikke ytterlige tester hverken fysisk eller psykisk på stedet.

Man stoler utelukkende på ett apparat som lett kan påvirkes av andre faktorer.

Er det ikke slik at de tar blodprøver?

1
Rhabagatz [sitat…] At du opplever som en straff er en annen sak. Men straff i juridisk forstand har en helt klar betydning, nemlig at man påfører deg et onde med den hensikt å påføre deg et...

Jeg snakker ikke om i juridisk forstand. Jeg snakker om slik det fortoner seg i virkelighetens verden.

Og i virkelighetens verden blir man straffet for ett forhold som ikke er bevist.

Om jeg feks hadde blåst og politiet finner det nødvendig å beslaglegge førerkortet og ta en blodprøve og det viser seg at jeg er rett over den lovlige grensen.

Da er konsekvensen at jeg mister førerkortet samt bot.

Er det å miste retten til å føre motorisert kjøretøy eller boten som er straff? Eller er det begge deler?

Å miste førerkortet er altså ikke en straff før etter det er bevist at man lå over grensen?

Tror du ikke resultatet for den som mister førerkortet fortoner seg på samme måte uansett så lenge man mister retten til å føre bil?

Selvfølgelig er det en straff. Og i mitt tilfelle ville jeg isåfall blitt straffet for noe jeg ikke hadde gjort.

Har jeg i så måte rett på erstatning i etterkant? Om jeg blir fratatt førerkortet feilaktig?

Eller får man ett vanlig, sorry mac!

1
Managern_2 Jeg snakker ikke om i juridisk forstand. Jeg snakker om slik det fortoner seg i virkelighetens verden. Og i virkelighetens verden blir man straffet for ett forhold som ikke er bevi...

Det du peker på er et mulig rettsikkerhetsproblem, der uskyldige blir fratatt førerkortet grunnet feilaktige alko-målinger.

At konsekvensene av å miste lappen kan være dramatiske, er selvsagt.

La meg starte med dette: Du fikk jo gå! De tok ikke førerkortet ditt, fordi du sannsynliggjorde at testen var feil.

Jeg vet som sagt ikke om man kan kreve å få tatt blodprøve og hvor lang tid det tar før resultatet foreligger. Jeg antar at det er normal prosedyre dersom man nekter for å ha inntatt alkohol.

1
Managern_2 Så om man er avhengig av bil for å komme til jobb som var tilfelle for meg slik at man mister muligheten for å tjene sin lønn til livsopphold er ikke en straff? Jo, det gjør de. Fo...

Så om man er avhengig av bil for å komme til jobb som var tilfelle for meg slik at man mister muligheten for å tjene sin lønn til livsopphold er ikke en straff?

Man skal ikke ta slike hensyn som politi. Som Rhabagatz skrev er det et preventivt tiltak. Skal man være mindre restriktive med slike tiltak ovenfor folk som er helt avhengige av bilen enn de som ikke er det? Det er jo temmelig drøy forskjellsbehandling i så måte.

1
Managern_2 Jeg snakker ikke om i juridisk forstand. Jeg snakker om slik det fortoner seg i virkelighetens verden. Og i virkelighetens verden blir man straffet for ett forhold som ikke er bevi...

Er det å miste retten til å føre motorisert kjøretøy eller boten som er straff? Eller er det begge deler? Å miste førerkortet er altså ikke en straff før etter det er bevist at man lå over grensen?

Å miste førerkortet blir ikke regnet som straff uansett, men et forvaltningsvedtak.

1
demus [sitat…] Hvor høy promille ble du målt til etter å ha spylt vinduene?

Blåseinstrumentet oppgir ikke noe promille. Den indikerer grønt, gult eller rødt. Iallefall den gangen jeg ble stoppet.

Det er en blodprøve som angir promille. Å finner politiet det nødvendig å ta en blodprøve av deg selv om de er i tvil til at du i det hele tatt har drukket men finner det nødvendig å utelukke feil på apparatet blir førerkortet ditt beslaglagt.

I mitt tilfelle holdt dette på å skje fordi apparatet ble påvirket av alkoholdunst fra spylerveske og værforhold som resulterte i at målingen ble feil.

Heldigvis kunne mine arbeidskollegaer bekrefte at jeg kom rett fra jobb samt at jeg naturligvis var helt synlig klinke edru og at alkohollukten ikke kom fra meg men fra spylervæsken som duftet i bilen.

Så politiet utviste heldigvis for meg godt skjønn og lot meg kjøre.

Andre er ikke så heldige i samme situasjon.

1

Det endte med en diskusjon der jeg til slutt under tvil fikk kjøre videre.

Så fremt ikke historien din er ren løgn og oppspinn, så gjorde de ikke jobben sin særlig bra, synes jeg. Kan ikke være slik at vilkårlig bygdetulling kan krangle og sutre seg bort fra korrekt reaksjon. At politiet kan hindre folk å være en stor fare i trafikken med feks inndragelse av førerkortet, er bare naturlig og så absolutt nødvendig.

1
KongOlav2 [sitat…] Man skal ikke ta slike hensyn som politi. Som Rhabagatz skrev er det et preventivt tiltak. Skal man være mindre restriktive med slike tiltak ovenfor folk som er helt avhen...

Man skal ikke forskjellsbehandle. Man skal være svært forsiktig med å ramme mennesker på en måte som kan føre til at de på noen som helst måte blir uskyldig rammet av slike "preventive" tiltak.

Politiet har faktisk mulighet til å ta og teste blodprøve på stedet.

De har mulighet til å utføre både fysiske og psykiske tester for å underbygge resultatet til målerinstrumentet.

Hvorfor blir ikke dette gjort? Det er en kjent sak at det er mange faktorer som hva man har spist, drukket, spylervæske, værforhold osv som kan påvirke målerinstrumentene som brukes ved en promillekontroll.

Jeg finner det da ganske besynderlig at det skal fungere som eneste indikator på om man har promille eller ikke.

Og utover de som bor i andreetasje på butikken, er trygdet eller er bor midt i Oslo sentrum er det som ikke er avhengig av bil?

1
Rhabagatz [sitat…] At de beslaglegger førekortet på stedet er ikke straff, men et preventivt tiltak. Og de gjør det ikke uten hjemmel eller grunnlag.

At de beslaglegger førekortet på stedet er ikke straff, men et preventivt tiltak.

Om det viser seg at vedkommende er uskyldig er det jo en straff, særlig om man er avhengig av førerkortet og ikke har gjort noe galt. Selv om det sies å være preventivt har man likevel begått en urett mot en uskyldig person.

1
Rhabagatz [sitat…] Er det ikke slik at de tar blodprøver?

Jo, men den blir sendt til lege for test. I mellomtiden får du førerkortet rutinemssig beslaglagt. Og det kan ta ukevis.

Og det er her jeg mener svakheten i dette prinsippet ligger.

Politiet har i dag muligheten til å utføre og teste dette på stedet, hvorfor blir ikke dette gjort?

Og så lenge man ikke helt opplagt er uskikket til å føre bil mener jeg man uansett bør beholde retten til å kjøre bil frem til ett resultat og en dom foreligger.

1
fireman56 [sitat…] Om det viser seg at vedkommende er uskyldig er det jo en straff, særlig om man er avhengig av førerkortet og ikke har gjort noe galt. Selv om det sies å være preventivt ha...

Selvfølgelig er det i praksis en straff. Det er kun prinsippryttere som henger seg opp i juridiske lovtekster som mener noe annet.

Å beslaglegge førerkortet får store konsekvenser for majoriteten av befolkningen. Gjøres dette på feilaktig grunnlag er det helt klart begått en urett mot en uskyldig person.

1
Managern_2 Blåseinstrumentet oppgir ikke noe promille. Den indikerer grønt, gult eller rødt. Iallefall den gangen jeg ble stoppet. Det er en blodprøve som angir promille. Å finner politiet de...

Andre er ikke så heldige i samme situasjon.

Vel, hadde jeg kommet i en lignende situasjon, så ville det naturlige vært å kreve en blodprøve.

Det er jo en del som prøver seg, med å forklare at alt har en "naturlig" forklaring..

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019876

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
5 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...