Politikk - Norsk

Slettet-3SQX9W

Innvandring og knivbruk.

Hva er det som skjer, knivstikking til å utøve vold er blitt dagligdags.Dette var da ikke vanlig 10 år tilbake i tid.De fleste knivdrap blir utført av våre nye landsmenn, da dette er helt vanlig i muslimske land.Kan se ut som etniske nordmenn også bevæpner seg med kniv for å kunne forsvare seg.Dette er en lite ønsket utvikling og noe må gjøres, men det kan se ut som dem som higer for innvandring er taus som i grava og godtar at Norge blir mer kriminelt og utrygt.

Hvor mange må dø før AP og SV reagerer ?

2
92 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hvor mange må dø før AP og SV reagerer ?

De vil neppe reagere - men nå sitter de heller ikke ved makta neste 4 år?

Vanskelig og reversere et samfunn de allerede har skapt?

1

Her har TS ikkje fått med seg det å sloss med kniv er noko som nordmenn har gjort i årtider. Det er ikkje utan grunn at det vart innført eit knivforbod på offentleg plass.

1

I hine hårde dage da ved øldrikk og svir, hallingdølens knivblad satt løst i hans slir, da kvinnene til gilde bar likskjorten med hvori de kunne legge sin husbonde ned.

Stod der et blodig bryllup i Hemsedal ensteds, hvor lek og dans var tystnet og karene slo krets. Ti midt på gulvets tilje i den mannslagne ring stod to med dragne knive og et belte spent ikring.

4
Mrsa2 Her har TS ikkje fått med seg det å sloss med kniv er noko som nordmenn har gjort i årtider. Det er ikkje utan grunn at det vart innført eit knivforbod på offentleg plass.

Kanskje på tide å henlede oppmerksomheten til litt urnorsk kultur. En del av arven som definerer oss som nordmenn. Det vi ifølge noen er i ferd med å miste grunnet myndighetenes lemfeldighet.

I hine haarde Dage, da ved Øldrik og Svir Hallingdølens Knivblad sad løst i hans Slir, – da Kvinderne til Gilde bar Ligskjorten med, hvori de kunde lægge sin Husbonde ned,

stod der et blodigt Bryllup i Hemsedal ensteds, hvor Leg og Dands var tystnet og Karlene slog Kreds. Thi midt paa Gulvets Tilje, i den mandslagne Ring, stod to med dragne Knive og ét Bælte spændt omkring.

Og som udskaarne Støtter i hvilende Ro staa endnu fire Karle i Kredsen om de to. De løfte Tyrilysen mod det sorte Bjelketag, hvor Røgens Hvirvler samles til et rugende Lag.

Forgjæves tvende Kvinder med Hyl trænge frem, at bryde det faste Gjærde, der er stillet foran dem. De kastes vredt tilbage af de muskelstærke Mænd – og Spillemanden rolig gaar til Kjældertrappen hen.

Nu skal han ned at tappe, thi den seirende Mand kan sagtens vel behøve at kysse Bollens Rand. I Bæltespænding nappes de kun med Blodets Tab, saa maa vel Aaren fyldes fra Tøndetutens Gab.

Men da han stod i Kjældren, han saa i et blaaligt Skin en sidde der paa Tønden og stemme Felen sin. Og Karlen holdt den omvendt, tæt op til Brystet klemt, og gav sig til at stryge, saa snart han havde stemt.

Det var et Spil som dued: Det klang som vred Mands Ord, som Hug af staalsat Bile, og som Næveslag i Bord. Det jubled, og det hulked i den skumle Kjælderhal, da Slaattens Toner endte med et rungende Mandefald.

Taus Spillemanden lytted til de mægtige Løb; det var, som Spillets Hvirvler ned ad Ryggen paa ham krøb. Saa spurgte han den anden: «Hvor lærte du den Slaat?» Han svared: «Det er det samme, men mind dig den blot!»

Nu Manden ned sig luded og efter Tappen tog – da saa han Hestehoven, som Takt mod Tønden slog. Han glemte rent at tappe, han sprang i Stuen op – der løfted de fra Gulvet den faldne Mandekrop.

Fanitullen kaldes endnu den ville Slaat, og Dølene den spille, og spille den godt. Men lyde de grumme Toner under Øldrik og Svir, da løsner atter Kniven i Hallingdølens Slir.

3

Hvor mange må dø før AP og SV reagerer ?

I vårt sosialdemokratiske samfunn, skapt av nettopp venstresiden med Ap sentralt i den, er det forbud mot bevæpning i offentlig rom. Vi er faktisk et samfunn med meget strenge regler og lover i den anledning. Til forskjell fra f.eks. USA, og andre vestlige land, som vanligvis er dine rollemodeller.

Du retter baker for smed, som vanlig.

1
Geirijo [sitat…] I vårt sosialdemokratiske samfunn, skapt av nettopp venstresiden med Ap sentralt i den, er det forbud mot bevæpning i offentlig rom. Vi er faktisk et samfunn med meget str...
Slettet-3SQX9W

I vårt sosialdemokratiske samfunn, skapt av nettopp venstresiden med Ap sentralt i den, er det forbud mot bevæpning i offentlig rom. Vi er faktisk et samfunn med meget strenge regler og lover i den anledning. Til forskjell fra f.eks. USA, og andre vestlige land, som vanligvis er dine rollemodeller.

Hvorfor stikkes det da med kniv 24 timer i døgnet ?

1
Geirijo [sitat…] I vårt sosialdemokratiske samfunn, skapt av nettopp venstresiden med Ap sentralt i den, er det forbud mot bevæpning i offentlig rom. Vi er faktisk et samfunn med meget str...

Vi er faktisk et samfunn med meget strenge regler og lover i den anledning.

Og takk for det. I dag kan vi neppe takke og prise påvirkning fra utenomnordisk kultur, for frisleppet fra strenge lover og regler. Innspirasjonen til bruke kniv mot andre mennesker i dag, kommer utenfra. De som innspirerer, er personer som søker, eller har fått asyl i Norge.

1

De siste ti årene, så har det vært ca 0,035 drap med kniv pr. dag i Norge. De fleste drapsmenn er menn, og for de siste 10 årene så har norske menn tatt livet av 239. Utenlandske 88. De fleste drap skjer i Oslo og flest drap skjer i relasjonen venner/bekjente. De fleste drap begås påvirket av enten narkotika, alkohol, medikamenter eller blandingsrus. Og de fleste drapsmenn er i aldersgruppa 21 til 40 år.

De fleste drap skjer med kniv og de fleste drapsmenn er arbeidsløse.

Hvor finner du dekning for at det dagligdags har blitt vanlig å utøve vold med bruke av kniv, og at de fleste knivdrap utøves av nye landsmenn?

Hvordan definerer du landsmenn? Er det arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-området, asylsøkere, folk som oppholder seg ulovlig i Norge, altså hvordan definerer du landsmenn?

Jeg kan ikke lese ut av statistikken til politiet at ditt bilde av Norge kan være riktig.

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_2009.pdf

2
engafever De siste ti årene, så har det vært ca 0,035 drap med kniv pr. dag i Norge. De fleste drapsmenn er menn, og for de siste 10 årene så har norske menn tatt livet av 239. Utenlandske 8...

De siste ti årene, så har det vært ca 0,035 drap med kniv pr. dag i Norge. De fleste drapsmenn er menn, og for de siste 10 årene så har norske menn tatt livet av 239. Utenlandske 88. De fleste drap skjer i Oslo og flest drap skjer i relasjonen venner/bekjente. De fleste drap begås påvirket av enten narkotika, alkohol, medikamenter eller blandingsrus. Og de fleste drapsmenn er i aldersgruppa 21 til 40 år.

De fleste drap skjer med kniv og de fleste drapsmenn er arbeidsløse.

Hvor finner du dekning for at det dagligdags har blitt vanlig å utøve vold med bruke av kniv, og at de fleste knivdrap utøves av nye landsmenn?

Hvordan definerer du landsmenn? Er det arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-området, asylsøkere, folk som oppholder seg ulovlig i Norge, altså hvordan definerer du landsmenn?

Jeg kan ikke lese ut av statistikken til politiet at ditt bilde av Norge kan være riktig.

Skremmende statistikk.

Dersom vi gjør litt prosentregning ser vi at utenlandske menn står for ca 27% av disse drapene, enda de utgjør under 10% av befolkningen.

Utenlandske menn er derfor grovt overrepresentert i drap. Hvorfor skal vi ha det sånn? Er dette menn det er synd på, som er her fordi de trenger vår beskyttelse og omsorg?

Da spør jeg hvordan det vil bli når denne gruppen menn utgjør 20-30-40-50% av befolkningen?

1
Mrsa2 Det er det ingen som har sagt dei vil.

Hver gang noen er opprørt, er bekymret eller uttrykker medfølelse eller sorg på vegne av de som blir rammet tar det ikke lang tid før en eller annen idiot kommer med påstander om at det er "norsk kultur" å løpe rundt med kniv, som i diktene overfor. På 1700 tallet kanskje ja, men ikke i dag.

Hvorfor prøver dere å normalisere, latterligjøre, relativisere eller til og med romantisere vold og drap?

Er der ikke klare over de virkelige følgene av påvirkningen av fremmed-kultur fra såkalte "æreskulturer" der enhver fornærmelse må besvares med brutal vold, religiøse fanatikere som må hevne enhver krenkelse av deres usynlige fantasifigur, eller direkte barbarer som ikke har respekt for liv.

3
Mrsa2 Her har TS ikkje fått med seg det å sloss med kniv er noko som nordmenn har gjort i årtider. Det er ikkje utan grunn at det vart innført eit knivforbod på offentleg plass.

Ja det som foregikk på landsbygda for et par hundre år siden er nok årsaken til den økte knivbruken de siste årene. Sikkert har vikingtida også noe av skylden. Nye landsmenn, og ungdommer som kanskje tar etter jevnaldrende med en kultur for aggresjon, knivbruk og vold har heeeelt sikkert intet med dette å gjøre!

1
Sapient-X Hver gang noen er opprørt, er bekymret eller uttrykker medfølelse eller sorg på vegne av de som blir rammet tar det ikke lang tid før en eller annen idiot kommer med påstander om a...

Det er eit problem med knivstikking. For dei det gjeld er det eit veldig stort problem. Men som andre har vist så er det ikkje eit veldig stort samfunnsproblem. Når slike som TS kjem med ville påstandar om at dette skjer 24timar i døgnet og at det er berre innvandrarar som stikk med kniv blir det berre feil. Då er det berre eit forsøk på å skulde alt på innvandrarar.

1
Mrsa2 Det er eit problem med knivstikking. For dei det gjeld er det eit veldig stort problem. Men som andre har vist så er det ikkje eit veldig stort samfunnsproblem. Når slike som TS kj...

Det er eit problem med knivstikking. For dei det gjeld er det eit veldig stort problem. Men som andre har vist så er det ikkje eit veldig stort samfunnsproblem.

Du benekter at vi stadig oftere hører om knivstikking i Norge, det er nå omtrent dagligdags, som noen ganger ender med drap?

1

Neida , det er ikke vanlig å gå rundt med kniver i muslimske land .

Hvor har du fått det fra ?

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...