Politikk - Norsk

7seven

Det beste alternativet

Når man på høyresiden gjennom en lang valgkamp og ditto regjerings-"sonderinger" med Krf og V, på nært hold, har kunnet bivåne hvordan disse "småpartienes" ledere oppfører seg -- som maktsyke diktatorer -- og etter at AP har slitt seg gjennom 8 år med tullepartier som SV og SP -- samtidig som vi ser fremveksten av ytterligere ett slikt forvokst "tulling-part", MDG -- som har som politisk hovedmål å rasere hele det økonomiske grunnlaget for landets nærings- og velferdspolitikk -- da tror jeg ganske mange velgere -- både i Høyre, i AP og i Frp -- forbanner den makt småpartiene (les "Særinteresse-partiene") har fått i norsk politikk.

-- Krf interesserer seg i ALL hovedsak bare om kvinners underliv og om en syklig restriktiv alkoholpolitikk -- ja, også om å fremheve hvor moralsk høyt hevet de er over alle andre partier og velgere i landet. Krf's sjølgodhet er så selvforherligende umoralsk at den er til å spy av!

- SP er et særparti for en bondestand som for lengst burde vært nedlagt -- dersom de fortsatt ikke makter å omstille seg og drive et effektivt landbruk uten titalls milliarder i almisser fra resten av folket.

- MDG har ingen som helst formening om andre sider av den politiske hverdag -- enn det å avslutte all olje- og gassutvinning snarest mulig. Hvor 4-500 milliarder statlige inntektskroner i året til helse, omsorg, skole, og infrastruktur ellers skal komme fra har de ingen oppegående formening om.

- SV's ledere er mest opptatt av å "lurke" i statskassa til seg selv, samt å sende fellesskapets penger ut av landet -- helst til diktatorer og deres terrorregimer.

Det er på høy tid å sette en stopper for småpartienes sabotasje av landet vårt!

== == ==

Bortsett fra noen få saker der AP, Høyre og Frp lett kan finne kompromisser, står alle disse tre partiene hverandre mye nærmere enn VG førsøker å gi sine lesere inntrykk av -- og mye nærmere enn f. eks. disse konstellasjonene:

H-V, H-Krf, AP-SP, AP-SV, Krf-SV, SV-V, AP-MDG, H-MDG, Frp-MDG . . . osv., osv.

Hvis landets små "særinteresse"-partier ikke kan avfinne seg med at de faktisk bare er -- ja, SMÅ "særinteresse"-partier -- og innrette seg deretter iht. demokratiske spilleregler -- er det på høy tid å eliminere disse sterkt U-demokratiske partiene fra den norske politiske parti-floraen, før de får rasert landet vårt enda mer enn de allerede har gjort og avslører at de akter å gjøre dersom de får politisk makt til det.

Forskjellene mellom AP, H og Frp er ikke større -- selv ikke i innvandrings- og asylpolitikken, i vei-politikken, i spørsmålet om bruken av oljefondet, og i helse- og omsorgspolitikken -- enn at disse tre partiene mye lettere burde finne hverandre i en felles regjering, enn det Høyre kan i et samarbeid med kranglefanter som Hareide og Schei-Grande -- eller AP kan med slike urokråker som SV og SP!

AP og Frp vil kunne holde H i ørene mht. H's ekstreme forslag til skattelette for de rikeste, så vel som når det gjelder å forsvare arbeidernes rettigheter.

H og Frp kan få gjennomslag for endringer i helsetjenesten og eldreomsorgen -- kanskje til og med med støtte fra regjeringspartner AP.

I miljøpolitikken er det også stort sett enighet. Og om Frp skulle forfekte noen miljøpolitiske særstandpunkter, så er det jo ingen ting å skrike opp om -- for Frp vil jo, uansett, ikke få gjennomslag for slike særstandpunkter vis-à-vis et enig AP og H.

Asylpolitikken er alle de tre partiene stort sett enige om -- selv om Frp kanskje er litt strengere enn AP og H. Alle tre er imidlertid enige om at asylpolitikken bør strammes inn.

Alle tre partiene er enige om at veiutbyggingen bør intensiveres -- de er bare uenige om hvordan den skal finansieres og organiseres. Det klarer sikkert de tre partiene å enes om i en regjering.

Utenrikspolitikken har stort sett ligget fast siden 2. Verdenskrig. Så den bør ikke volde noe bekymring.

Tilbake står noen få småsaker der disse tre partene kanskje er prinsipielt uenige -- som mht. privatskoler, skjenke-tider m. m. Alle de tre partiene er imidlertid så realpolitisk fornuftige at de kan legge slike partipolitiske "prinsipper" til side og komme frem til gode kompromisser også i slike spørsmål.

Det beste regjeringsalternativet er derfor en regjeringskonstellasjon av AP, H og Frp!

Statsministeren kunne de tre partiene enes om å ha "på rundgang" -- ett år om gangen -- og starte i rekkefølge etter partienes oppslutning ved siste valg

Kloke av skade (AP etter 8 års erfaring med SV's og SP's lunefulle "sprell" -- og H etter 9 dagers såkalte "sonderinger" med Krf og V) -- burde heving av sperregrensen fra 4 % til 10% stå øverst på agendaen!!!

Dette vil de tre partiene kunne gjennomføre så og si "på dagen"! Deretter kan det igjen gå an for Storting og regjering å få fart på Norge. Således kan Norge se frem til en handlekraftig, fornuftig, moderat og stabil politisk styring de kommende 50 - 100 år.

Mvh,

7seven

1
23 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

AP og Frp vil kunne holde H i ørene mht. H's ekstreme forslag til skattelette for de rikeste, så vel som når det gjelder å forsvare arbeidernes rettigheter.

Ap - 0,- skattelette H - 25 mrd i skattelette FrP - 100 mrd i skattelette

Og du vil ha FrP til å holde H i ørene...

2

burde heving av sperregrensen fra 4 % til 10% stå øverst på agendaen!!!

Hvorfor 10% - hvorfor ikke 20 eller 30%?

Sperregrensen er i utgangspunktet et udemokratisk grep som sørger for at stemmer på mindre populære partier teller mindre enn stemmer på mer populære partier. Dette kommer i tillegg til at forholdstallet favoriserer store partier. I tillegg kommer selvfølgelig partistøtte og mediadekning....

Poenget med utjevningsmandatene var nettopp å rette opp noe av skjevheten som følger av forholdstallet.

Jo skjevere valgordning vi har jo mer tenderer vi mot et topartisystem. Er det dette du øsnker deg?

1
Trikkeren [sitat…] Ap - 0,- skattelette H - 25 mrd i skattelette FrP - 100 mrd i skattelette Og du vil ha FrP til å holde H i ørene...

Hei Trikkeren!

1) For det første jukser du med sitatene dine. Jeg skrev ikke at Frp (alene) kunne holde H i ørene mht. H's ekstreme forslag til skattelette for de rikeste.

Jeg skrev at Arbeiderpartiet og Frp vil kunne holde H i ørene mht. H's ekstreme forslag til skattelette for de rikeste.

I en slik hypotetisk regjering av AP, H og Frp, vil ikke H få gjennomslag for sitt forslag til total fjerning av formueskatten -- eller Frp få gjennomslag for sin alkoholpolitikk eller enkelte av partiets forslag i asylpolitikken eller bistandspolitikken.

Poenget jeg presenterte var imidlertid at i en slik hypotetisk regjering vil ingen av de tre partiene kunne tvinge igjennom ekstreme sær-forslag. De to andre partiene vil alltid -- til sammen -- være sterkere (mandat-messig) slik at en slik regjering ikke på noe felt vil kunne føre en ekstrem politikk. Alle de tre partiene er nemlig ledet av "real-politikere" . . .

. . . i motsetning til V, Krf, SV, SP, MDG og Rødt som alle er ledet av stormannsgale, drømmende og virkelighetsfjerne Gale-Matias-er -- drevet av ekstreme særstandpunkter -- noe som dokumenteres gjennom deres oppslutninger på meningsmålinger og i valg, der de stort sett kaver omkring sperregrensen -- mens de i forhandlinger oppfører seg som om hvert av dem hadde reint flertall på Stortinget.

Så hvis du ikke kan holde deg for god til sitatfusk, Trikkeren -- foreslår jeg at du heller unnlater å kommentere.

2) Og, forresten -- ikke har du orden på fakta heller. Hvor i Frps program står det at partiet vil insistere på å gi 100 milliarder i skattelette!

Din "debattform" avslører bare din mangel på kunnskap og fornuft, Trikkeren. Det er trist -- særlig det siste -- for det er det nemlig lite å gjøre noe med! De hjernecellene du endte opp med omkring 20-årsalderen, er nemlig (stort sett) de eneste du har å klare deg med resten av livet.

Hilsen

7seven

1
Rhabagatz [sitat…] Hvorfor 10% - hvorfor ikke 20 eller 30%? Sperregrensen er i utgangspunktet et udemokratisk grep som sørger for at stemmer på mindre populære partier teller mindre enn stem...

Jo skjevere valgordning vi har jo mer tenderer vi mot et topartisystem. Er det dette du øsnker deg?

Hei Rhabagatz!

Jeg mener da virkelig at mitt regjeringsforslag av AP, H og Frp representerte en tre-partiregjering og således et tre-partisystem. Hvordan du kommer frem til at en samarbeidsregjering av AP, H og Frp ville indikert et politisk to-partisystem er vanskelig å fatte.

Et tre-partisystem med tre noenlunde jevnstore partier er det ideelle, etter min mening. Da vil de avgjørelser som blir tatt enten være enstemmige (når alle tre partiene er enige i en sak), eller ha et solid flertall av velgerne bak seg (dersom to av partiene stemmer for en sak, og det tredje partiet stemmer imot).

Jeg har vanskelig for å se at dette er udemokratisk -- men gjennom dine brilleglass er det kanskje det?

Det jeg imidlertid ser på som udemokratisk, er når et parti -- som Venstre i 2001 -- havnet under sperregrensen, endte opp med to Stortingsrepresentanter og likevel fikk "skreket" seg til flere statsråder i Bondevikregjeringen, enn Venstre hadde representanter på Stortinget -- fordi dette var den eneste måten de tre borgerlige partiene kunne holde landets den gang nest største parti og det største borgerlige partiet, Frp, utenfor en borgerlig regjering.

Hvis dette er din form for "demokrati", Rhabagatz -- da skjønner jeg at det kan gå "i bale" for deg, også når det gjelder å skille mellom en tre-partiregjering og en to-partiregjering (eller et to-partisystem og et tre-partisystem). Men er du heldig, så vokser du vel av deg slike problemer.

Hilsen

7seven

1
7seven [sitat…] Hei Rhabagatz! Jeg mener da virkelig at mitt regjeringsforslag av AP, H og Frp representerte en tre-partiregjering og således et tre-partisystem. Hvordan du kommer frem ti...

Jeg mener da virkelig at mitt regjeringsforslag av AP, H og Frp representerte en tre-partiregjering og således et tre-partisystem. Hvordan du kommer frem til at en samarbeidsregjering av AP, H og Frp ville indikert et politisk to-partisystem er vanskelig å fatte.

Jeg tar utgangspunkt i å heve sperregrensen og sier at det kun er et forsøk på å spisse valgresultatet.

Jo flere sike grep man tar, jo nærmere topartisystem beveger man seg.

Vi har et system med et finmasket nett med partier. Det har den fordelen at velgerne kan velge et parti som lgger ganske nærme deres politiske ståsted, men det har selvfølgelig som problem at dt kan til tider være vanskelig å skape styringsdyktige koalisjoner.

1
7seven Hei Trikkeren! 1) For det første jukser du med sitatene dine. Jeg skrev ikke at Frp (alene) kunne holde H i ørene mht. H's ekstreme forslag til skattelette for de rikeste. Jeg skre...

I en slik hypotetisk regjering av AP, H og Frp, vil ikke H få gjennomslag for sitt forslag til total fjerning av formueskatten -- eller Frp få gjennomslag for sin alkoholpolitikk eller enkelte av partiets forslag i asylpolitikken eller bistandspolitikken.

Ønsker du Ap-politikk bør du stemme Ap...

1
Trikkeren [sitat…] Ap - 0,- skattelette H - 25 mrd i skattelette FrP - 100 mrd i skattelette Og du vil ha FrP til å holde H i ørene...

Handler alt om skatt for deg? Disse tallene utgjør både formue og arveskatt. Og de rike bekymrer seg ikke for at skatten tar av deres matfat, men at skatten gjør at de får vanskeligere i den internasjonale konkurranse.

Selv tror jeg at alle er for en riktig skatt. Men det er ikke riktig skatt når politikere får lov å bruke 30 milliarder som fylle sjøfolk. Månelandingen var noe riksrevisjonen ville kritiserer sterkt. 7 milliarder. En stor del av uhjelpen er ren korrupsjons penger. Mye av byråkratiet er overbetalte NAV klienter. En politikk som medfører at nordmenn uten egen innsats gis for mye penger. Vi skaper en haug med lat sabber og unnalurere. Ungdom får så mye penger hjemmefra at de ikke gidder å ta sommer jobb mer.

Deretter importerer vi hjelp som tar disse jobbene og lærer dem til å bli like late som oss selv.

Pyramidespill som ikke kan funke.

Dersom skatten går til å yte korrekt bistand både hjemme og ute, veier og helse etc samt pensjon og sikkerhet. Den summen er det ikke en i hele landet vårt som nekter å delta i å betale med skatter og avgifter.

1

burde heving av sperregrensen fra 4 % til 10% stå øverst på agendaen!!!

Dette vil jo gjøre valget mindre demokratisk. Utjevningsmandatene er jo laget for å gjøre %-vis andel av representanter så nære %-vis andel av stemmer som mulig.

Etter valget i 2013 har alle partiene med mer enn 10 % stemmer en større %-andel av representanter enn %-andelen de fikk av stemmer under valget.

Er det ikke da bedre å gå tilbake til den gamle ordningen uten utjevningsmandater (i praksis en sperregrense på 100 %)?

1

Når man på høyresiden gjennom en lang valgkamp og ditto regjerings-"sonderinger" med Krf og V, på nært hold, har kunnet bivåne hvordan disse "småpartienes" ledere oppfører seg -- som maktsyke diktatorer

har du vært flue på veggen i møterommet?

1
Trikkeren [sitat…] Ap - 0,- skattelette H - 25 mrd i skattelette FrP - 100 mrd i skattelette Og du vil ha FrP til å holde H i ørene...

Ap - 0,- skattelette H - 25 mrd i skattelette FrP - 100 mrd i skattelette

Ingen av disse tallene blir nok de riktige til slutt.

Men det som er forskjellen på disse tre partiene er at AP vil at alle skal betale til staten enten de har penger eller ikke. Høyre vil gi skattelette som favoriserer dem langt oppe på inntektsstigen. FrP er for en sterk økning av bunnfradraget, neo som hjelper dem med liten inntekt til å få litt mer i lommeboken. Virker som om det er veldig mange som er mot akkurat det. Lurer på hvorfor.

1
fireman56 [sitat…] Ingen av disse tallene blir nok de riktige til slutt. Men det som er forskjellen på disse tre partiene er at AP vil at alle skal betale til staten enten de har penger elle...

Nå har jo lekkasjer fra neste års budsjett vist oss at også dagens regjering planlegger skattelettelser når det gjelder formuesskatten så det hele bunner vel kort og godt i at ingen er redd for skattelettelser, det er størrelsen på skattelettelsene som setter sinnene i kok.

Jeg har ikke oversikt nok til å kunne si hvor grensen mellom en fornuftig skattelettelse og en ufornuftig ("ødeleggende for økonomien") skattelettelse går.

1
eltorg Nå har jo lekkasjer fra neste års budsjett vist oss at også dagens regjering planlegger skattelettelser når det gjelder formuesskatten så det hele bunner vel kort og godt i at inge...

Nå har jo lekkasjer fra neste års budsjett vist oss at også dagens regjering planlegger skattelettelser når det gjelder formuesskatten så det hele bunner vel kort og godt i at ingen er redd for skattelettelser, det er størrelsen på skattelettelsene som setter sinnene i kok.

Nå har vel Stoltenberg sagt at skattenivået skal være på 2004-nivå, så om han da lekker lettelser i formueskatten så bør han jo også fortelle hvem som får økt skatt sånn at regnestykket hans kan gå opp. Eller kanskje han går vekk fra dette nå da han skal i opposisjon. Hvem vet?

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
8 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...