Politikk - Norsk

All-Equal

Nytt veiselskap = effektiv utbygging

De fire borgerlige partiene fra regjeringssonderingene er enige om å opprette et statlig aksjeselskap som skal bestemme hvilke veier som skal bygges. Dette er politisk styrt i dag. Statens vegvesen står for utbyggingen med private selskaper som står for selve byggingen. Å opprette et eget selskap skal være effektivt og medføre raskere utbygging.

Dette er jo ideologisk forankret i mantraet om at privat er mer effektivt, men min påstand er at effektiv utbygging ikke har så mye å gjøre med hvordan du organiserer utbyggingen. Det som blir avgjørende er hvilket lovverk man jobber med og hvor mye penger man vil bruke. Man kan opprette et superselskap med de beste hodene i verden, men disse vil ikke klare å bygge firefelts motorvei fra Finnmark til Lindesnes hvis ikke pengene ligger i bunn for omfanget av det man ønsker å utføre.

Som sagt er det Statens vegvesen som står for byggingen i dag, med gjeldene lovverk og bevilgninger som utgangspunkt. Om man delprivatiserer en del av Statens vegvesen og gir dem ansvaret for utbyggingen, vil man ikke klare å bygge mer vei hvis ikke forutsetningene endres. Og hvis det er forutsetningene som må endres, hvorfor opprette et eget selskap? Skal man bygge mer effektivt, er det bare å bestemme seg for å gjøre det, ved å benytte statlige reguleringsplaner og øke bevilgningene for å kunne bygge mer om gangen. Om det er private eller statlige prosjektorganisasjoner er jo helt ubetydelig, da det er de samme folke som skal gjøre den samme jobben likevel.

Å opprette dette selskapet vi være å sette inn enda et ledd på kjeden som skal ha penger i fra øverste bevilgende myndighet, ned til han som står og spar i grøfta. I dag får prosjektene en årlig bevilgning. En hel del går til prosjektering og planlegging hos private selskaper. En liten del går til lønn i egen organisasjon, mens den største andelen går til firmaet som faktisk bygger. Kanskje 90% til siste ledd, anslagsvis.

Hva er da argumentet for opprette dette selskapet, da det vil måtte klemme seg inn mellom Statens vegvesen og de private planleggerne og utbyggerne?

2
59 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hva er da argumentet for opprette dette selskapet, da det vil måtte klemme seg inn mellom Statens vegvesen og de private planleggerne og utbyggerne?

Man har sett til Sverige der det har en ligenden enhet, og der vi ser at det erstørre grad av faglige forutsetning til hvor og hvordan man bygger vei, mens det i Norge er tradisjon for ymse politiske stridigheter rundt hver km og et lappeteppe av små prosjekter som dominere norsk samferdsel.

Egen fagenhet som kan tenke mer langsiktig og helhetlig enn den lokale stortingsrepresentant som desperat kjemper for sin hjemfylkes km med asfalt er selvsagt fornuftig om man ønsker å bygge mer vei for en billigere penge.

1
Sandaas [sitat…] Man har sett til Sverige der det har en ligenden enhet, og der vi ser at det erstørre grad av faglige forutsetning til hvor og hvordan man bygger vei, mens det i Norge er...

Egen fagenhet som kan tenke mer langsiktig og helhetlig enn den lokale stortingsrepresentant som desperat kjemper for sin hjemfylkes km med asfalt er selvsagt fornuftig om man ønsker å bygge mer vei for en billigere penge.

Man trenger ikke opprette et eget selskap for å håndtere dette. Man kan bare redusere lokaldemokratiets makt, så vips.... Hvor mye vei man får for pengene avhenger heller ikke av at utbygger er et privat selskap.

1

I dagsnytt18 var de blå-blås vegsatsing et tema.

Frp mener at et statlig selskap med inntekter fra årsavgiften, statlige overføringer(?) og muligheter til å låne penger, vil kunne gjennomføre den etterlengtede utbygging av stamvegnettet i Norge.

Ap mener at man heller bør fullfinansiere de største prosjektene, ved et forslag fremsatt i vår, visst nok.

Det som vil vise om dette er vellykket, vil være å se hva slags omfang man ender opp med for utbyggingen. Blir det ikke noe særlig mere veg (husk at vegbudsjettet har doblet seg de senere år) vil man jo kunne kritisere den nye regjeringen for å utføre omorganisering i vegsektoren kun for ideologiens skyld. Man skal jo f.eks. holde seg innenfor handlingsregelen. Blir det så "sinnsykt" mye mere veg?

Jeg er enig med Ap sin argumentasjon i at det enkle er ofte det beste. Fullfinansier heller prosjektene, bygg lengre parseller og bruk dedikerte prosjektorganisasjoner i det eksisterende regimet.

1
All-Equal I dagsnytt18 var de blå-blås vegsatsing et tema. Frp mener at et statlig selskap med inntekter fra årsavgiften, statlige overføringer(?) og muligheter til å låne penger, vil kunne...

Jeg er enig med Ap sin argumentasjon i at det enkle er ofte det beste. Fullfinansier heller prosjektene, bygg lengre parseller og bruk dedikerte prosjektorganisasjoner i det eksisterende regimet.

Dette er stikk i strid med hva Ap har utført til nå og det er årsaken til etterslepet i norsk infrastruktur. Hva de har sagt i år, men aldri har klart å sette ut i livet, er regelrett valgflesk som aldri var ment å nå grillen.

I mange år har det blitt hevdet at fullfinansiering av hele prosjekter er mest fornuftig. Det er bare et begrenset antall politikere som ikke har forstått det.

2
Isnot [sitat…] Dette er stikk i strid med hva Ap har utført til nå og det er årsaken til etterslepet i norsk infrastruktur. Hva de har sagt i år, men aldri har klart å sette ut i livet,...

Her var det altså, slik jeg oppfatter det, politisk konsensus om at planleggingen gikk for sent, og man bygget for "klattvis". Hvis Ap var på gli her, og dette er noe Frp (og høyre, bare at Høyre har en meget stiv en for OPS) har messet om, så hvorfor ikke gå videre om en felles plattform i stortinget? Her skal de fire borgerlige sette sitt eget preg med dette selskapet som skal låne penger som ikke skal vise igjen i statsbudsjettet, selv om Erna sier at rammene skal ligge forankret i stortinget (???)

Man må også ha noen til å følge opp dette selskapet. Jeg lukter en svært byråkratisk organisering fra topp til bunn, men vi får se.

1

Tja, synest dette er for tidlig å rose dette opp i skyene, Jeg har ikke særlig høye forventninger per i dag.

1
All-Equal Her var det altså, slik jeg oppfatter det, politisk konsensus om at planleggingen gikk for sent, og man bygget for "klattvis". Hvis Ap var på gli her, og dette er noe Frp (og høyre...

Man må også ha noen til å følge opp dette selskapet. Jeg lukter en svært byråkratisk organisering fra topp til bunn, men vi får se.

Man kan ønske seg hva man vil. Resultater får man bare når rett kompetanse brukes. Norge er et lite land,og det er lett å få tak i udyktige folk.De dyktige vokser ikke på trær og det kreves ofte lang erfaring for å oppnå den rette kompetanse. Mange fagmiljøer i vårt land er små,og de dyktige er få og har jobb.

1
liftmann [sitat…] Man kan ønske seg hva man vil. Resultater får man bare når rett kompetanse brukes. Norge er et lite land,og det er lett å få tak i udyktige folk.De dyktige vokser ikke på...

I en slik oppdeling, vil man jo trenge mye dobbelt og trippelt. Lik kompetanse, eller kunnskap om tema hos bestiller, utførende, og kontrollerende. Nå blir det altså samferdselsdepartement, vegdirektorat, statens vegvesens regionsorganisasjon, det nye vegselskapet, planleggingskonsulenter, andre etater og utførende entreprenører som skal stå for utbyggingen. Trengte vi enda et ledd?

1
All-Equal I en slik oppdeling, vil man jo trenge mye dobbelt og trippelt. Lik kompetanse, eller kunnskap om tema hos bestiller, utførende, og kontrollerende. Nå blir det altså samferdselsdep...

Det var mørkt i en gate som var under utbygging.Jeg ble tilkalt. En kabel var skadet og entreprenøren innrømmet feilen. Inspektøren fra SVV kom i midlertid mens jeg var der og spurte hva jeg drev med. Jeg fortalte at en kabel var skadet,.Han nektet plent på at noe var skjedd på hans ansvarsområde ,og skjelte meg nærmest ut.Hadde han gjort jobben sin ville skaden vært oppdaget dagen før.

1

Endelig gjøres det ordentlige tiltak for å gjøre noe med det enorme sviket mot norsk infrastruktur som AP og venstresiden er ansvarlig for. Den norske "tradisjonen" med klattvis utbygging gjennom årlige promillebevilgninger over statsbudsjettet (som Marit Arnstad seinest i vår forsvarte med nebb og klør) er endelig historie.

1
oel Endelig gjøres det ordentlige tiltak for å gjøre noe med det enorme sviket mot norsk infrastruktur som AP og venstresiden er ansvarlig for. Den norske "tradisjonen" med klattvis ut...

årlige promillebevilgninger

Nå får vi se om vi er oppe i prosenter med det nye finansieringssystemet. Jeg er ikke overbevist, all den tid Erna poengterer en forsvarlig økonomisk politikk og oppfølging av handlingsregelen. Den nye regjeringen har andre lovnader som også skal finansieres innenfor disse rammene.

1
Sandaas [sitat…] Man har sett til Sverige der det har en ligenden enhet, og der vi ser at det erstørre grad av faglige forutsetning til hvor og hvordan man bygger vei, mens det i Norge er...

Man har sett til Sverige der det har en ligenden enhet, og der vi ser at det erstørre grad av faglige forutsetning til hvor og hvordan man bygger vei, mens det i Norge er tradisjon for ymse politiske stridigheter rundt hver km og et lappeteppe av små prosjekter som dominere norsk samferdsel

Ideen er god. Problemet er at prosjektene skal vedtas i stortinget. I motsetning til i Sverige, hvor riksdagen bare bestemmer rammene eller pengene. Så avgjør fagfolk hvor det skal bygges.

Jeg er positiv, ulempen er som sagt at stortinget skal sitte å detaljbestemme fortsatt.

1
All-Equal [sitat…] Nå er det planleggingskonsulenten som må gjøre jobben sin:-)

Når vi slo oss sammen med everk fra andre kommuner fikk vi og noen planleggere med på lasset.

Oslo er en storby,men planleggerne satt på kontoret og la kabalen.Å reise ut å se på omgivelsene gadd de ikke ,så du kan tenke deg at deres prisestimater aldri holdt mål.Utemannskapene måtte rette opp deres feil .

Når Karl Johan ble bygget om trakk en entreprenør seg fra jobben og vi som driftet disse strømkablene tok jobben på sparket. Det gikk veldig bre uten annen planlegging enn det vi bestemte fra grøfta. Jeg bestemte nye tilkoblingspunkter og hvordan nettet skulle bygges fra grøftekanten.

1
liftmann Når vi slo oss sammen med everk fra andre kommuner fikk vi og noen planleggere med på lasset. Oslo er en storby,men planleggerne satt på kontoret og la kabalen.Å reise ut å se på o...

Interessant:-)

Det er jo detaljprosjektering du snakker om her. Denne planleggingen skjer jo anslagsvis det siste året før bygging. Det som tar tid, er jo de overordnede planprosessene, der alle skal si sin mening. Min mening er at det brukes for lang tid på å bestemme hvor streken skal gå i forhold til å detaljere alt som skal bygges i fm "streken". Da ender man ofte opp med hastverksløsninger, der ting om ligger der fra før blir uteglemt og kvalitetssikringen av arbeidsgrunnlaget og beskrivelse blir for dårlig. Tror neppe et nytt veiselskap vil endre på dette. Jeg ser for meg at det blir enda mere uavklart "søl" som vil øke kostnadene i prosjektene, ved at det blir for mye informasjon som skal håndteres av for mange aktører. Det å koordinere det hele blir en umenneskelig oppgave, dessverre.

1

I forbindelse med regjeringserklæringen er det snakk om å halvere planleggingstiden ved veg- og jernbaneutbygging.

http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf

På side 65 i vedlagte erklæring står det bl. a.: Bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre.

Statens Vegvesen har definert hva prosjektering i forbindelse med vegbygging innebærer:

Prosjektering omfatter arbeidet utover vedtatt reguleringsplan, og inkluderer alle arbeider som forutsettes for å presentere et fullstendig konkurransegrunnlag. For å sikre et best mulig konkurransegrunnlag har Statens vegvesen utarbeidet flere håndbøker (normaler, retningslinjer og veiledere) med tilhørende rundskriv, maler, skjemaer m.m.

Hvis man ønsker å halvere planleggingstiden til det halve, må dette nødvendigvis gå ut over et eller annet.

1. Skal høringsutalelser reduseres?

2. Skal detaljprosjekteringen reduseres?

3. Skal anbudsgrunnlaget forenkles/reduseres. (Beskrivelser)?

Sikkert flere pkt. her som er relevante, men min innvending mot denne ønskede reduseringen av tid kan faktisk føre til dyrere sluttprodukt.

Erfaring viser at redusert planlegging har kun negative følger. Bl.a. kan dette føre til en rekke tilleggsarbeider som man finner nødvendig underveis, og da gjerne som regningsarbeid. Entreprenører vil her kunne spekulere i lave anbudsinnleveringer for så å kunne tjene penger på regningsarbeid. Det er bra for entreprenøren, men vil som regel forlenge byggetiden og gi økte kostnader på sluttproduktet.

Jeg foreslår at kommende regjering revurderer dette punktet om halvering av planleggingstiden. Det lukter for mye teori og luftslott her.

1
FooDog I forbindelse med regjeringserklæringen er det snakk om å halvere planleggingstiden ved veg- og jernbaneutbygging. http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform....

På side 65 i vedlagte erklæring står det bl. a.: Bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre.

Riksveg 4 på Hadeland er også et klassisk eksempel. Lunner kommune snudde i forhold til sin opprinnelige reguleringsplan, og trakk den tilbake. Uten reguleringsplan ingen vei. Prosessene starter med en konsekvensutredning. Det skal foretas grunnerverv, lages konkurransegrunnlag, reguleringsplan, kommunedelplan og regionalplan. Normalt tar planleggingsperioden mellom 8 og 12 år for store veiprosjekter. Gustavsen, som selv har vært samferdselsminister, tror imidlertid det er fullt mulig å korte ned på denne tiden. Men det krever tiltak, som for eksempel statlig regulering.

1
FooDog I forbindelse med regjeringserklæringen er det snakk om å halvere planleggingstiden ved veg- og jernbaneutbygging. http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform....

Sikkert flere pkt. her som er relevante, men min innvending mot denne ønskede reduseringen av tid kan faktisk føre til dyrere sluttprodukt. Erfaring viser at redusert planlegging har kun negative følger. Bl.a. kan dette føre til en rekke tilleggsarbeider som man finner nødvendig underveis, og da gjerne som regningsarbeid. Entreprenører vil her kunne spekulere i lave anbudsinnleveringer for så å kunne tjene penger på regningsarbeid. Det er bra for entreprenøren, men vil som regel forlenge byggetiden og gi økte kostnader på sluttproduktet. Jeg foreslår at kommende regjering revurderer dette punktet om halvering av planleggingstiden. Det lukter for mye teori og luftslott her.

Er nesten helt enig, men det du trekker frem som fordyrende er nok ikke den delen av planprosessen som tar så lang tid. Det som genererer tilleggsarbeider er i hovedsak detaljplanlegging, og dette arbeidet skjer ett til to år før bygging, så her er det ikke noe tid å hente, mener jeg. Det brukes nok heller for lite tid på å kvalitetssikre tegningsgrunnlaget og beskrivelse, mens man holder på i årevis for å bestemme om man skal bygge til høyre eller venstre, bro eller tunnel, for å unngår konflikter med andre interesser.

Jeg vil tro at man kan korte ned den overordnede planprosessen, men det vil ha sin pris i form av redusert innflytelse fra lokaldemokratiet, og som jeg har påpekt i andre vegtråder, hvilken sentral politiker skal stå i bresjen for å potensielt overkjøre egen hjemmebane?

Min mening er at det er KUN den overordnede planprosessen den nye regjeringen kan gjøre noe med. Detaljplanlegging og bygging utføres i dag stort sett at private firmaer(bygging 100%), så dette at de skal bygge raskere, kan bare bety at de skal bygge mer om gangen. Det gjøres ikke noen magiske grep som medfører at entreprenørene får superkrefter.

1
Unnskyldningen [sitat…] Riksveg 4 på Hadeland er også et klassisk eksempel. Lunner kommune snudde i forhold til sin opprinnelige reguleringsplan, og trakk den tilbake. Uten reguleringsplan ingen...

Som nevnt, hvem vi gå til det skrittet gå ta makten fra kommunene på et så omdiskutert område? Skal blir spennende, men dette er nok den eneste måten å få fortgang i planprosessen. Kommunene har for stor makt, mener jeg. Staten må være planmyndighet for de store utbyggingene.

1
All-Equal Interessant:-) Det er jo detaljprosjektering du snakker om her. Denne planleggingen skjer jo anslagsvis det siste året før bygging. Det som tar tid, er jo de overordnede planproses...

Det som tar tid, er jo de overordnede planprosessene, der alle skal si sin mening.

Det er ikke bare fjell og dype fjorder som gjør det vanskelig å bygge vei her i landet. Eiendomsretten er en like bremsende faktur for veiutbyggingen, ofte er det gårdbrukere som skal være med å bestemme hvor veitrasen skal gå og da kan det ta tid å komme frem til en akseptabel og god løsning.

1
liftmann Når vi slo oss sammen med everk fra andre kommuner fikk vi og noen planleggere med på lasset. Oslo er en storby,men planleggerne satt på kontoret og la kabalen.Å reise ut å se på o...

Når Karl Johan ble bygget om trakk en entreprenør seg fra jobben og vi som driftet disse strømkablene tok jobben på sparket. Det gikk veldig bre uten annen planlegging enn det vi bestemte fra grøfta. Jeg bestemte nye tilkoblingspunkter og hvordan nettet skulle bygges fra grøftekanten.

Det var neppe planlegging av kabelanlegget som skjedde fra grøftekanten. Planleggingen skjedde fra planavdelingen.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...