Politikk - Norsk

Folk_Flesk

KrF,H,FrP: Den uhellige treenighet

Som ung ateist og barn av ateistiske foreldre var livssynsfaget i min skolegang det naturlige valget. Et litt pussig og udefinerbart fag som favnet over en lang rekke tema som etikk, krig og konflikt, fattigdomsproblematikk, osv. I det store og det hele var mine erfaringer med faget bra; veldig mange oppegående elever hadde tatt det samme valget som meg, og jeg husker vi syntes synd på den andre halvdelen av klassen som kom slukøret ut i skolegården etter å ha fått ørene tutet fulle av Moses, fariseerne, Matteus-evangeliet og andre komplette meningsløsheter. De samme elevene ble noen år senere bestukket med noen tusen kroner av sine konservative besteforeldre til å ta kristen konfirmasjon, men det er en annen historie.

Det var på min tid (for et par tiår tilbake) en økende strøm av elever som valgte bort Gud, Jesus og den hellige treenighet til fordel for et fag som vel inneholdt lærdom om verdensreligionene, men som vel så mye rettet seg mot samfunnsspørsmål som var løsrevet fra idiotiserende religiøs dogmatikk og eventyrfortellinger. Det er først nå det har gått opp for meg at dagens skoleelever er ofre for et kynisk mottrekk fra kristne moralister, kulturkonservative og høyrepopulister, representert ved de tre partiene KrF, Høyre og FrP. Livssynsfaget eksisterer ikke lenger, men er erstattet av en modifisert utgave av det gamle og i økende grad forhatte kristendomsfaget. Plutselig kunne man ikke lenger velge bort Gud og Jesus - nå skulle man tvangsfores med dette sludderet for enhver pris gjennom KRL-faget. Arkitekten bak dette var Kjell Magne Bondevik og hans første regjering.

Trenden henimot sekularisme og fornuft lar seg ikke stoppe, men den uhellige treenighet innen partipolitikken gjør nå et desperat mottrekk. De kombinerer KrFs gamle drøm om å rekristne landet med FrPs snevre kulturnasjonalisme, og skal nå bygge ytterligere på på sin "suksess" med å tvinge barn som ikke ønsker det å bli påprakket kristendomsundervisning i skolen.

Liberale, venstreorienterte og høyreorienterte sekularister må nå snart markere et soleklart standpunkt mot denne snik-kristningen gjennom utdanningssystemet. La oss kreve det gode gamle livssynsfaget gjeninnført som et alternativ til det manipulerende og i økende grad kristendomsorienterte KRL-faget!

3
16 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Liberale, venstreorienterte og høyreorienterte sekularister må nå snart markere et soleklart standpunkt mot denne snik-kristningen gjennom utdanningssystemet.

Om alternativet er mer islamistisk lære, så velger jeg den minste onden av disse 2...

...og selv med alle de millioner av drap som kristendommen har stått for de siste 2 000 årene, så må jeg legge til grunn de siste 50 år, og dermed vil jeg helle til at kristendommen er et satans verk, men uansett hakket bedre enn islam...

1
Lobo2misten [sitat…] Om alternativet er mer islamistisk lære, så velger jeg den minste onden av disse 2... ...og selv med alle de millioner av drap som kristendommen har stått for de siste 2 0...

Om alternativet er mer islamistisk lære, så velger jeg den minste onden av disse 2...

Fra FrP-hold vi det selvsagt komme innspill om at dette kun er et valg mellom to ørkenreligioner der den som tilfeldigvis havnet oss hos er den beste.

Men jeg understreker at dette er snakk om en kamp mellom religion vs. sekularisme/ikke-religion.

I denne viser KrF og FrP gang på gang seg som de største truslene mot fornuften.

1
Folk_Flesk [sitat…] Fra FrP-hold vi det selvsagt komme innspill om at dette kun er et valg mellom to ørkenreligioner der den som tilfeldigvis havnet oss hos er den beste. Men jeg understreker...

Fra FrP-hold vi det selvsagt komme innspill om at dette er et valg mellom to ørkenreligioner der den som tilfeldigvis havnet oss hos er den beste.

Jeg DRITER LODDRETT i hva FrP måtte mene om religion, jeg noterer meg at islam er den mest voldelige og mest drapskåte religionen i verden pr. dato, en religion som ikke aksepterer andres tro...

...og med dette grunnlaget så om jeg må velge mellom 2 onder, så velger jeg den minste, og i dagens samfunn så er dette kristendommen...

Jeg driter loddrett i hva religiøse fanatikere måtte mene, da disse er få innen kristendommen, og tilsynelatende mange og gale innen islam.

2
Lobo2misten [sitat…] Jeg DRITER LODDRETT i hva FrP måtte mene om religion, jeg noterer meg at islam er den mest voldelige og mest drapskåte religionen i verden pr. dato, en religion som ikke a...

Jeg DRITER LODDRETT i hva FrP måtte mene om religion, jeg noterer meg at islam er den mest voldelige og mest drapskåte religionen i verden, en religion som ikke aksepterer andres tro...

Du driter i alle fall loddrett i hva denne tråden handler om.

Så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du skriver i den i det hele tatt.

1
Folk_Flesk [sitat…] Du driter i alle fall loddrett i hva denne tråden handler om. Så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du skriver i den i det hele tatt.

Denne tråden handler om at DU er snurt fordi kristendommen angivelig får en større del av tiden i den nye skoleplanen...

...og jeg svarer at om det skulle bety at islam får en mindre del, så er jeg villig til å da den risikoen.

SÅ, kan jo du oppdatere meg om jeg misset ditt poeng!

1
Lobo2misten Denne tråden handler om at DU er snurt fordi kristendommen angivelig får en større del av tiden i den nye skoleplanen... ...og jeg svarer at om det skulle bety at islam får en mind...

Kan oppdatere deg om at du mistet mitt poeng ja.

Jeg lærte sikkert mindre om Islam i livssynsfaget enn hva dagens elever gjør gjennom KRL-faget, der fokuset er sterkere på religion generelt og på kristendommen spesielt.

Jeg har allerede redegjort i åpningsinnlegget for at mye av fokuset var hinsides noen som helst religion, men i retning samfunnsspørsmål og ikke-religiøs etikk.

Noe du ville ha fått med deg hvis du hadde giddet å lese det.

1
Folk_Flesk Kan oppdatere deg om at du mistet mitt poeng ja. Jeg lærte sikkert mindre om Islam i livssynsfaget enn hva dagens elever gjør gjennom KRL-faget, der fokuset er sterkere på religion...

Jeg lærte sikkert mindre om Islam i livssynsfaget

Hva du eventuelt subjektivt har lært i skolesystemet kan vel neppe kalles for et argument i en debatt, kan det?

Jeg svarer igjen;

Om endringer i dette faget vil medføre en reduksjon i andelen som islam gis, så er jeg villig til å ta risikoen.

...så kan jo du svare på om det vil medføre mindre tid til islam, siden det angivelig skal bli mer tid til kristendommen...

...så noe MÅ det jo bli mindre av, eller?

1
Lobo2misten [sitat…] Hva du eventuelt subjektivt har lært i skolesystemet kan vel neppe kalles for et argument i en debatt, kan det? Jeg svarer igjen; Om endringer i dette faget vil medføre en...

Om endringer i dette faget vil medføre en reduksjon i andelen som islam gis, så er jeg villig til å ta risikoen.

Så du vil at man skal lære minst mulig om islam?

Merkelig holdning til noe som du betrakter som en fare....

Jeg tror vel heller at problemet er at du ikke liker hva som formidles om islam.

1
Rhabagatz [sitat…] Så du vil at man skal lære minst mulig om islam? Merkelig holdning til noe som du betrakter som en fare.... Jeg tror vel heller at problemet er at du ikke liker hva som fo...

Har ikke skrevet det noe sted.

Men la meg utdype;

- Jeg mener at islam ikke skal ha en like stor eller engang en tilsvarende rolle innen Norsk skoleverk som Kristendommen.

...og det er ikke hverken fordi jeg er kristen (jeg ikke konfirmert) eller fordi jeg er redd for islam, det er fordi vi ikke har tradisjoner for islam.

Barna skal selvsagt lære om islam, akkurat som at de har et kapittel der de lærer om buddismen osv., men det skal ikke være en del av faget i sin helhet.

Det skal ikke være slik at noen få NYE landsmenn på barnskolen skal definere og diktere hva som er ok å ha på skolematen, (svinekjøtt) eller hva som er ok å ha på bursdagen (svinepølser) eller om det er ok å holde juleavslutning der de kristne verdier er i sentrum.

1
skatten_7 [sitat…] Ehhhh...Nei, det er ikke det.

Siden du tydeligvis vet så mye om dette faget er det kanskje på sin plass at du utdyper litt hva du mener istedenfor å kun slenge fra deg avvisende "one-linere".

Det som overrasker meg litt er du er totalt avvisende til at et parti som har som formål å gjøre landet mest mulig kristent overhodet ikke kan ha noen religiøs agenda i forhold til KRL-faget.

2
Folk_Flesk Siden du tydeligvis vet så mye om dette faget er det kanskje på sin plass at du utdyper litt hva du mener istedenfor å kun slenge fra deg avvisende "one-linere". Det som overrasker...

Nei, siden det var du som startet tråden, er det opp til deg å dokumentere.

Siden jeg alltid har hatt en forkjærlighet om " den barmgjetrige samaritan" i Bibelhistorien, vil jeg likevel gi deg to hint som du kan Googlr: RLE, som du vil finne utav om dagens realitetet og KRLE som beskriver det nye forslaget.

Lykke til;-)

1

Trenden henimot sekularisme og fornuft lar seg ikke stoppe,

Nei den lar seg ikke stoppe. Det er fornuften som vil råde.

..og her kommer problemet; Hvor fornuftig er det egentlig å slippe inn en haug med mennesker som ikke har samme kultur, menneskesyn mht til kvinner, og har en religion som styrer så mye av livet deres? Hvor fornuftig og bra er det egentlig å slippe inn folk som vil koste oss mer enn de gir? De er en kostnad, og egentlig så de en kostnad mange heller ikke har særlig glede av. Tvert i mot...

Så hva da? Kanskje vi skal fokusere på kjærlighet til din neste? Men hei!! Hva er så fornuftig med det? Det er jo skikkelig ufornuftig!! Hva da...tro og kjærlighet kan man gjøre i kirka! ...

Sosialisme...å ta vare på hverandre, bygge et samfunn for alle. Sørge for at ingen sulter. Egentlig ganske dumt! Hvorfor skal man gjøre det? Fordi vi vil være gode? OK...hva får vi igjen for det?

...Nei, sant. Få kristendommen ut av skolen og livet vårt. Vi trenger den ikke...

1
Lobo2misten [sitat…] Om alternativet er mer islamistisk lære, så velger jeg den minste onden av disse 2... ...og selv med alle de millioner av drap som kristendommen har stått for de siste 2 0...

Om alternativet er mer islamistisk lære, så velger jeg den minste onden av disse 2...

Dette er da en kunstig begrensning av debatten.

Alternativet er akkurat hva samfunnet og partiene vil at de skal være, både når det gjelder mengden religion totalt sett, og når det gjelder mengden islam eller kristendom i forhold til andre religioner.

Dessuten kan man argumentere for det motsatte: Ved å la kristendom og religion bli hovedfokus i faget, så skaper man forventning om at også andre verdensreligioner og norske religioner skal få plass i faget. Ettersom man ikke forventer forskjellsbehandling.

Ved å fokusere mindre på religioner så ville man ikke skapt denne forventninger.

Selv om man på kort sikt kanskje kan fjerne islam i bøkene, vil det på lang sikt bare gi næring til de som argumenterer for å (også) gi islam en framtredende plass i faget. Ved å forsvare kristendommens plass i samfunnet setter man en slags presedens, og det blir da umulig å forsvare at ikke også islam også skal få lignende behandling. (Med mindre man godtar forskjellsbehandling, som det er prinsippielt umulig å forsvare)

1

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar

Stortinget og dagligvarer . . . . . .

Stortinget tar (latterlige grep) og mener nå de skal få ned matvareprisene. Og eieren av den største kjeden som består av ASKO, Kiwi, Meny, Spar, Joker . . . . . og medeier i Bama og Nortura (sammen...
Bilde

Dagligvarekaos på Stortinget: Ap og Sp ble parkert tross «svært liten» uenighet

SV brøt ut av forhandlingene og dannet flertall med Høyre og andre partier selv om det var svært liten uenighet mellom dem og regjeringen. – Høyre er ikke er ærlige om hvorfor Sp og Ap ikke er en del...


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt silas Publisert

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
0 svar
Laster...