Politikk - Norsk

politikk

Handlingsregelen ??

Hvordan er det mulig og foreta større økonomiske prosjekter uten og bryte handlingsregelen ? F.eks kjøp av nye jagerfly, bygging av sykehus, kraftforsyning etc..uten og låne penger til dyrere rente enn sparing og avkastning gir tilbake ? Er alltid handlingsregelen økonomisk god og forsvarlig politikk på lang sikt kontra mellom lang sikt ?

1
49 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hvordan er det mulig og foreta større økonomiske prosjekter uten og bryte handlingsregelen ?

Det brukes i år ca 50 milliarder mindre enn det man kan bruke av oljefondet. Dette tallet vil øke til oppimot 100 milliarder med dagens forbruk av reglen de neste årene.

Der har du finansieringen av jagerfly, bygging av sykehus, kraftforsyning, skattelette, veier etc.

1

Det er et faresignal når man faktisk spør slike spørsmål som du spør nå. Det tyder på at man ser kun en løsning på å få gjort ting man mener er viktig og det er å spy ut mer penger.

Hvordan foreta større økonomiske prosjekter uten å bryte handlingsregelen. Jo vi må gjøre som så og si alle andre land i verden. Sjokkerende nok.

Vi må faktisk prioritere disse større økonomiske prosjektene og da må vi samtidig nedprioritere noe vi ikke synes er så viktig. Denne evnen til å prioriotere mellom saker ser ut til å være tilnærmet død i Norge. Ikke et eneste område/tjeneste skal få mindre midler enn de hadde i fjor. Ikke en eneste tjeneste som det offentlige gir deg skal noen gang bli opphevet. Man skal bare putte mer og mer penger inn.

Så skal man priorirtere å få foretatt større prosjkekter så er det bare å forbedrede seg på å at man må kutte andre steder.

Så kan man selvsagt føre en god politikk som fører til at kaken som skal fordeles uansett blir større uavhengig av bruk av oljepenger men dersom vi mister evnen til å prioritere og folk glemmer hva det å prioritere faktisk betyr så er vi riktig ille ute. Mye verre ute enn om disponibelt beløp i statsbudsjettet er så lavt eller høyt. Man bør uansett klare å prioritere innenfor det beløpet som er disponibelt. Det betyr som sagt også å kunne nedprioritere.

4
BornOnThe4thOfJuly Det er et faresignal når man faktisk spør slike spørsmål som du spør nå. Det tyder på at man ser kun en løsning på å få gjort ting man mener er viktig og det er å spy ut mer penger...

Hvordan foreta større økonomiske prosjekter uten å bryte handlingsregelen. Jo vi må gjøre som så og si alle andre land i verden. Sjokkerende nok.

Vi må faktisk prioritere disse større økonomiske prosjektene og da må vi samtidig nedprioritere noe vi ikke synes er så viktig. Denne evnen til å prioriotere mellom saker ser ut til å være tilnærmet død i Norge. Ikke et eneste område/tjeneste skal få mindre midler enn de hadde i fjor. Ikke en eneste tjeneste som det offentlige gir deg skal noen gang bli opphevet. Man skal bare putte mer og mer penger inn.

I tillegg handler det ikke bare om å prioritere oppgaver innen et gitt handlingsrom, men å bruk politiske reformer til å sikre at man har mest mulig penger tilgjengelig (vekstfremmende skatteletter, effektivisering og slanking av byråkrati osv osv)

1
Sandaas [sitat…] I tillegg handler det ikke bare om å prioritere oppgaver innen et gitt handlingsrom, men å bruk politiske reformer til å sikre at man har mest mulig penger tilgjengelig (v...

Handlingsrommet kan selvsagt endres over tid ved fornuftig politikk både ved at samfunnet totalt sett produserer større verdier og ved at man bruker mindre midler på dagens drift (effektivisering).

Men da må effektiviseringen være reell og ikke ønsketenkning. Er det det siste så er det nemlig en nedprioritering uten at man faktisk er klar iover at man nedprioriterer. Nedprioriteringer bør være en bevisst beslutning akkurat som oppprioriteringer bør være det.

Ønsketenkninger knyttet til vekstfremmede effekter og/eller effektiviseringstiltak fører til enten underskudd eller at man ikke får gjort det man så for seg at skulle bli gjort. Nasjonale budsjetter bør være realistiske og ikke slik som norske fotballklubber lager budsjetter.

1
BornOnThe4thOfJuly Det er et faresignal når man faktisk spør slike spørsmål som du spør nå. Det tyder på at man ser kun en løsning på å få gjort ting man mener er viktig og det er å spy ut mer penger...

Klart at prioriteringer er viktig men når ikke arbeidskraften kan gå inn i nye bransjer og gjøremål uten omfattende omskolering så blir det inflasjon i det aktuelle satsingsområdet uansett. Kun kjøp av utenlandsk produserte varer og produkter er jo ikke inflasjonsdrivende.

1
BornOnThe4thOfJuly Handlingsrommet kan selvsagt endres over tid ved fornuftig politikk både ved at samfunnet totalt sett produserer større verdier og ved at man bruker mindre midler på dagens drift (...

Handlingsrommet kan selvsagt endres over tid ved fornuftig politikk både ved at samfunnet totalt sett produserer større verdier og ved at man bruker mindre midler på dagens drift (effektivisering).

Saken nå er jo ikke at man skal bryte handlingsregelen. Nå handler jo diskusjonene om to ting:

1) Hvordan omgå den: Høyre har leflet med ideen om OPS - altså å kjøpe vei på avbetaling. Dermed reduseres belastningen i år 1 - og man kan samlet sett sette igang mer aktivitet nå. FrPs foretrukne metode går i praksis ut på det samme, bare at man ikke bruker dyrere privat finansiering som omvei for å omgå handlingsregelen, men man oppretter et eget selskap som låner pengene med statlig garanti. Av disse er nok sistnevnte minst ufornuftig etter min mening. Det interessante er at Solberg i praksis bekrefter at man skal omgå handlingsregelen på denne måte, med å på strategisk vis sier at de jo skal bevilge penger til å betale renter og avdrag.

Konklusjonen er at den H/FrP-regjeringen skal omgå handlingsregelen i større grad. Det må sies å være et meget stort og viktig gjennomslag for FrP. Nå kan veiløfter oppfylles uten å gå på bekostning av andre formål.

2) I tillegg har man nå mye rom innenfor handlingsregelen. Det er relativt gode tider og høy vekst i rommet handlingsregelen gir. Stoltenberg II har derfor lagt seg godt under en mekanisk fireprosenttolkning (i tråd med slik de har argumentert tidligere år i dårlige, da de la opp til å bruke mer). Dette gir H/FrP ganske mye rom til å bruke mer penger uten teknisk sett bryte med regelen (men det vil innebære mer ekpansive statsbudsjetter).

At handlingsregelen ligger fast er et hult punkt i regjeringserklæringen. For det første så er den økonomiske situasjonen sånn at det ikke er et problem å holde seg under fireprosentbanen en stund fremover. For det andre har man akseptert en mekanisme for å flytte utgifter ut utenfor handlingsregelen. Og for det tredje så skal man utrede å endre regelverket for økonomistyring og budsjettering i staten (med det underliggende formål å kunne bruke mer penger nå).

Jeg er veldig for formuleringene om at de skal vri bruken av oljepenger mer mot investeringer. Men når man leser helheten er det ikke til å fri seg fra tanken om at dette vil komme i tillegg til og ikke i stedet for noe annet.

1
october [sitat…] Saken nå er jo ikke at man skal bryte handlingsregelen. Nå handler jo diskusjonene om to ting: 1) Hvordan omgå den: Høyre har leflet med ideen om OPS - altså å kjøpe vei p...

Det er slett ikke fornuftig og låne penger hvis renta er større enn avkastningen på oljefondets sparepenger. Da blir det billigere og spare mindre og kutte ut låningen. Er det ingen politikere fra noen partier som har hatt matematikk på skolen ? Ville dere selv tatt opp kredittkortgjeld for og betale ned tilsvarende sum på boliglånet ?

1
politikk Klart at prioriteringer er viktig men når ikke arbeidskraften kan gå inn i nye bransjer og gjøremål uten omfattende omskolering så blir det inflasjon i det aktuelle satsingsområdet...

At utenlandske varer og produkter ikke er inflasjonsdrivende er en sannhet med store modifikasjoner men likevel utenfor det du tok opp.

Ditt spørsmål var om vi kunne gjennomføre store økonomiske prosjekter uten å bryte handlingsregelen. I henhold til det spørsmålet er det selvfølgelig vanskelig å omskolere arbeidskraften til nye bransjer og gjøremål med å spy ut penger. Faktisk vanskeligere enn om man faktisk hadde folk som ble arbeidsledige fordi man nedprioriterte andre områder. For uten folk å omskolere så er det isåfall umulig å omskolere folk.

1
october [sitat…] Saken nå er jo ikke at man skal bryte handlingsregelen. Nå handler jo diskusjonene om to ting: 1) Hvordan omgå den: Høyre har leflet med ideen om OPS - altså å kjøpe vei p...

1) Er klar over den uheldige siden av OPS og håper at Høyre tar til vettet og forstår hva de gjør og at det i utgangspunktet er imot et tradisjonelt Høyresyn om å bruke forholdsvis mindre penger over offentlige budsjetter. At man i tillegg ikke kjenner den endelige kostnaden før man faktisk tar over de 25 år gamle veiene i en eller annen forfatning er enda et usikkerhetsmoment man ikke bør gi til neste generasjon.

Før den endelige dommen skal felles må man likevel se hvor mye bruk av de ulike metodene for omgåelse av handlingsregelen vil benyttes.

2) Dette skal også bli spennende å se om man for eksempel går fra det som sies å være rundt 3 % av avkastningen til like under 4 % av avkastningen i statsbudsjettet. Her tror jeg det ikke er like lett for Høyre med åpne øyne bruke mer penger enn de rødgrønne. OPS, så mye omgåelse det er i forhold til handlingsregelen, er tross alt noe man kan bortforklare for både velgere og medlemmer i Høyre. At en Høyrestyrtregjering skal bruke mer offentlige midler enn en rødgrønn regjering der tallene står svart på hvitt og beviser det er vanskeligere å svelge håper og tror jeg.

2
BornOnThe4thOfJuly At utenlandske varer og produkter ikke er inflasjonsdrivende er en sannhet med store modifikasjoner men likevel utenfor det du tok opp. Ditt spørsmål var om vi kunne gjennomføre st...

Omskolering er ett godt spørsmål for hvis noe skal nedprioriteres og annett prioriteres er ikke samfunnet i dag i samme grad som før i stand til og flytte på arbeidskraften. Alt for omfattende krav til formell utdanning hindrer dette. Også det at familier er " vernet " mot og måtte flytte på seg. Samfunnet er blitt så regulert at omprioriteringer blir vanskelig på store prosjekter. Det mest naturlige og tenke seg er slanking og reduksjoner sakte men sikkert som følge av naturlig avgang. Kan ikke se for meg at byråkraten havner i anleggsmaskinen eller bak bussrattet, byggebransjen etc..også ungdommen blir vanskelig og få over i andre yrker enn utdannelsen tilsier. I dag er det mer avgjørende og ha papirer på at du har lov til og arbeide enn at du kan utføre jobben med bare helt nødvendig spesifikk oppgavelæring. Så jeg lurer faktisk på om vi kan bruke norsk forflyttet arbeidskraft eller må leie inn utenlandske entreprenører med utenlandske arbeidere.

1
politikk Omskolering er ett godt spørsmål for hvis noe skal nedprioriteres og annett prioriteres er ikke samfunnet i dag i samme grad som før i stand til og flytte på arbeidskraften. Alt fo...

Hvorfor klarer alle andre land å gjennomføre store økonomiske prosjekter nettopp på denne måten men det norske samfunnet visst nok skal klare det umulige å bare spy urt mer penger som om det gir mer arbeidskraft?

Ser du for deg at byråkraten som fortsatt jobber som byråkrat skal ta en tilleggsjobb som anleggsmaskinfører eller kan det faktisk være enklere at byråkraten som nå står uten jobb faktisk har større sjanse for å få tid og lyst til å bli anleggsmaskinfører?

Du tegner et totalt pessimistisk bilde av norsk samfunn og arbeidsliv som et forkrøpla arbeidsmarked uten evne til å forandre seg. Et bilde av at det norske arbeidsmarkedet er det mest elendige arbeidsmarkedet som ikke klarer det så og si alle andre land klarer når de skal gjennomføre store økonomiske prosjekter. Jeg tror faktisk det er totalt annerledes og at det norske arbeidsmarkedet som et av det mest kunnskapsbaserte arbeidsmarkedene i verden faktisk har større mulighet til slike forandringer enn de fleste andre land.

Problemet består mye mer i at folk ikke godtar at man nedprioriterer noe som helst men heller vil spy ut mer og mer penger.

1
eltorg For å si det enkelt; jeg stemte ikke på Høyre i et håp om at offentlige budsjetter skulle økes.

Ikke jeg heller. Men jeg er og var jo klar over både OPS-ønsket i Høyre og at det er en måte å skjule kostnader ved å skyve dem fram i tid og at et Frp, som en mulig samarbeidspartner/støttespiller, vil være svært så villig til å bruke offentlige midler utover det dagens regjering har gjort.

Vi får som sagt se hva som kommer ut av dette. Det står ikke og faller om vi får et OPS-prosjekt eller to, men det ville klart være skuffende om man valgte å bruke mer penger over offentlige budsjetter enn en rødgrønn regjering.

1
BornOnThe4thOfJuly Ikke jeg heller. Men jeg er og var jo klar over både OPS-ønsket i Høyre og at det er en måte å skjule kostnader ved å skyve dem fram i tid og at et Frp, som en mulig samarbeidspart...

Ja, vi får se hva som skjer når et av stortingets største utgiftspartier kommer i regjering og skal holdes i ørene av ett av de partiene som er kjent for å holde mest igjen.

Kan nok bli endel kraftige diskusjoner på kammerset når disse ulikhetene kommer frem i dagen.

1
BornOnThe4thOfJuly Hvorfor klarer alle andre land å gjennomføre store økonomiske prosjekter nettopp på denne måten men det norske samfunnet visst nok skal klare det umulige å bare spy urt mer penger...

Spørsmålet blir kansje om byråkraten vil betale for omskoleringen hvis jobben er kortvarig / usikker. Nav kan ikke drive på med dyr omskolering der arbeidstaker raskt slutter i jobben og arbeidsgiver kan ikke betale for utdanningen med usikker arbeidsmengde etter utført kontrakt. Dessuten har gi vel noe som heter " tvangsbosatt innenfor avstand " der det er delt foreldreomsorg. Vet ikke helt hvordan utlandet gjør dette...

1
politikk Spørsmålet blir kansje om byråkraten vil betale for omskoleringen hvis jobben er kortvarig / usikker. Nav kan ikke drive på med dyr omskolering der arbeidstaker raskt slutter i job...

Nei det var ikke spørsmålet mitt. Det ser ut som du har problemer med å forholde deg til de spørsmålene jeg stiller og som du selv har stilt.

For meg er det selvsagt at det er vesentlig lettere å omskolere folk som ikke i en sikker jobb enn en som sitter i en sikker jobb og overhode ikke har lyst til å slutte i den.

Ditt opprinnelige spørsmål var knyttet til hvordan vi kunne få til store økonomiske prosjekter uten å bryte handlingsregelen. Og da har jeg altså foreklart deg at vi må gjøre som stort sett alle andre land, nemlig nedprioritere noe for å kunne prioritere noe annet. Denne nedprioriteringen medfører også at det blir frigjort arbeidskraft som isåfall er tilgjengelig for omskolering. Uten denne nedprioriteringen finnes det ikke en gang folk tilgjengelig for omskolering.

Utlandet nedprioriterer ting dersom de har store økonomiske prosjekter.

1
BornOnThe4thOfJuly Nei det var ikke spørsmålet mitt. Det ser ut som du har problemer med å forholde deg til de spørsmålene jeg stiller og som du selv har stilt. For meg er det selvsagt at det er vese...

Jeg sier jo klart at nedprioritering frigjør økonomiske satsingsmidler. Men jeg er altså usikker på om vi får omskolert og omplassert arbeidskraften i samme grad som utlandet. Jeg har beskrevet noen forhold som gjør dette vanskelig. Og jeg vet ikke helt hvordan andre land gjør dette. Men det er hvertfall klart at norge er blandt de som har mest krav og reguleringer av ulike slag. La oss si at norge teknisk sett bestemmer seg for og flytte 50 prosent av bilens persontransport i byene over på buss...selv om pengene er der så blir det andre store praktiske hindringer. Og vil regjeringen f.eks øke innsatsen mot narkotikakriminalitet så kan det neppe gjøres uten og nedprioritere annen type kriminalitet. Får vi flere politifolk så må resten av mølla følge med. Og la oss si at vi i nordnorge eller på sørlandet ville legge ned lokale sykehus og bygge ett moderne kjempeanlegg....kan vi få en del av personellet til og flytte eller pendle langt ? Må visst gi deg litt hypotetiske om enn realistiske praktiske scenarioer.

1
politikk Jeg sier jo klart at nedprioritering frigjør økonomiske satsingsmidler. Men jeg er altså usikker på om vi får omskolert og omplassert arbeidskraften i samme grad som utlandet. Jeg...

Men mitt spørsmål var knyttet til om det ble vanskeligere eller lettere å omskolere om man nedprioriterte noe i forhold til at man ikke nedprioriterte noe.

Du husker ditt opprinnelige spørsmål, eller hva?

Som dine eksempler viser så holder det ikke med penger man må nedpriorterte noe annet.

Ditt opprinnelige spørsmål indikerte at man i motsetning til å legge ned lokalsykehus for å bygge et moderne kjempeanlegg skulle bygge det moderne kjempeanlegget uten å legge ned lokalsykehusene. tror du det er enklere eller vanskeligere å få personell til dette kjempeanlegget om man legger ned lokalsykehusene eller om man ikke legger ned lokalsykehusene og forstår du ut fra det svaret du gir (jeg er overhode ikke sikker på at du gir noe svar man du selv vet vel hva du mener selv om du ikke vil si det her) at det ikke handler om bare å bruke mer og mer penger?

1
BornOnThe4thOfJuly Men mitt spørsmål var knyttet til om det ble vanskeligere eller lettere å omskolere om man nedprioriterte noe i forhold til at man ikke nedprioriterte noe. Du husker ditt opprinnel...

Selvfølgelig har du rett i at arbeidskraft må frigjøres før det blir noen og kunne omskolere. Jeg ha da aldri betvilt at du har helt rett i dette. Mitt spørsmål blir om vi i praksis med legig arbeidskraft får omskolert eller flyttet på arbeidskraften. Så en undersøkelse som viste at veldig mange heller ville gå arbeidsledige enn og flytte til annet fylke. Vil de ikke så blir det vanskelig og vil de så er det mye lettere men andre praktiske problemstilinger.

1
politikk Selvfølgelig har du rett i at arbeidskraft må frigjøres før det blir noen og kunne omskolere. Jeg ha da aldri betvilt at du har helt rett i dette. Mitt spørsmål blir om vi i praksi...

Jo du betviler faktisk det i ditt innlegg 12:33.

Der svarer du på mitt innlegg der jeg forteller at istedenfor å bruke mer penger enn handlingsregelen så må man porioritere, altså også nedprioritere.

Som motargument mot dette så begynner du å snakke om vanskeligheter med omskolering som om det skulle være spesielt vanskelig med min løsning versus det å bruke mer enn handlingsregelen.

Siden har du nektet å forholde deg til alternativene i denne debatten,. Du husker ditt opprinnelige spørsmål, ikke sant?

Det er totalt uinterssant om det er vanskelig å foreta store økonomiske prosjekter ved å omprioritere dersom det er desto vanskeligere med det alternativet du skisserte som nærmest det eneste alternativet for å foreta store økonomiske prosjekter.

Å foreta store økonomiske prosjekter vil naturligvis være vanskelig uansett. Men den metoden jeg har gitt deg er vesentlig bedre enn den å øse ut mer penger, langt over handlingsregelen, også når det gjelder arbeidsmarkedet og omskoleringsproblematikken.

1
BornOnThe4thOfJuly Jo du betviler faktisk det i ditt innlegg 12:33. Der svarer du på mitt innlegg der jeg forteller at istedenfor å bruke mer penger enn handlingsregelen så må man porioritere, altså...

Hvis vi bare får din metode til og fungere i praksis så er jeg helt enig. Men jeg er altså usikker på dette og setter ett lite spørsmålstegn ved om vi kan få til satsinger uten og bryte handlingsregelen. Det er vel lov til og stille spørsmålet ? Selvsagt satte jeg spørsmålstegn ved din metode. Uten usikkerheten ville selve trådet med spørsmålstegnene vært irrelevant. Karer vi derimot ikke og få det til med din metode så er jo valgene og enten droppe satsingen eller droppe handlingsregelen.

1
politikk Hvis vi bare får din metode til og fungere i praksis så er jeg helt enig. Men jeg er altså usikker på dette og setter ett lite spørsmålstegn ved om vi kan få til satsinger uten og...

Foreløpig har ditt forsøk på å argumentere imot min metode i forhold til til det å¨bryte handlingsregelen feilet totalt.

Selv om du ikek klarer å forholde deg til det så er det åpenbart at det eneste ankepunktet du hadde mot min metode i mye større grad er et problem med å bryte handlingsregelen.

Da har du altså en metode som så og si alle verdens land benytter (selvsagt ikke alltid med like strålende resultater) mot en metode som Norge og et fåtall andre land kan bruke og som medfører større problemer knyttet til det ankepunktet du tok opp i forhold til min metode.

Så valget er ikke å bryte handlingsregelen dersom min metode feiler da den vil feile enda mer knyttet til det ankepunktet du tok opp. Det er en umulighet å få folk omskolert når det ikke er folk å omskolere.

Mitt klare råd til deg er at du sjekker ut ethvert ankepunkt du har mot min metode mot den metoden det er å bryte handlingsregelen. Du har nemlig ingen motargumenter mot min metode før du faktisk klarer å finne et ankepunkt mot min metode der det å bryte handlingsregelen ikke har dette ankepunktet eller har det i mindre grad.

For du husker vel spørsmålet ditt i startinnlegget? Spørsmålet der man skulle sammenligne det å bryte handlingsregelen opp mot andre metoder. Det synes jeg er realt å gjøre men det forutsetter at man er like kritisk til alle metoder man ønsker å sammenligne mellom. Ikke at man øyeblikkelig glemmer at man må sjekke hvordan ting er i forhold til alle de aktuelle metodene før man kommer med motargumenter mot en metode.

1
BornOnThe4thOfJuly Jo du betviler faktisk det i ditt innlegg 12:33. Der svarer du på mitt innlegg der jeg forteller at istedenfor å bruke mer penger enn handlingsregelen så må man porioritere, altså...

Og hvis jeg ble ledig som følge av omprioriteringer vil jeg tenke følgende : vil nettogevinsten med og omskolere seg og flytte bli større enn inntektstapet ved og la være ? Selvsagt vil ikke de fleste risikere og ende opp med mer gjeld enn de ellers ville hatt i samme tidsperspektiv.

1
BornOnThe4thOfJuly Hvorfor er du så uvillig til å teste ankepunktet ditt ut mot den andre metoden, altså metoden å bryte handlingsregelen? Hvordan slår ankepunktet ditt ut der?

Jeg er ikke uvillig til det og prøver derfor og beskrive situasjoner der det og holde handlingsregelen kan fungere eller kansje ikke fungere. Selvsagt vil det fungere og bryte handlingsregelen og tilby 3 eller 4 dobel lønn for en kortere periode for og få folk til og omskolere seg og flytte. En utenlandsk arbeidstaker kommer jo hit fordi lønna er mange ganger høyere. Selv med mer kostnader kan de likevel spare mer penger enn ved og la være. Kunne den norske vanlige arbeidstaker reist til utlandet og jobbet for 3-4 ganger norsk lønn så hadde strømmen av arbeidskraft vært omvendt.

1
politikk Jeg er ikke uvillig til det og prøver derfor og beskrive situasjoner der det og holde handlingsregelen kan fungere eller kansje ikke fungere. Selvsagt vil det fungere og bryte hand...

Nå har jeg bedt deg om å nettopp sjekke ditt ankepunkt mot min metode opp mot hvordan ankepunktet fungerer opp mot det å bryte handlingsregelen men du rett og slett nekter på gjøre det.

Min metode har ingen begrensninger på hvor høy lønn man kan tilby folk. Den har kun en begrensning om hvor mye man kan bruke totalt. Ønsker man å bruke 3-4 ganger så høy lønn som normalt så må man bare nedprioritere mer for å få råd til det. Således er eksempelet ditt ikke knyttet til hvorvidt vi bryter handlingsregelen men hvor mye vi tilbyr i lønn.

Det å tilby høy lønn slik at folk forsvinner fra sine nåværende jobber til dette høysatsningsområdet vil forøvrig være å nedprioritere andre områder. En nedprioritering der man overlater til markedet å bestemme hva som skal nedprioriteres og ikke bestemmer selv hva man mener er viktig og ikke fullt så viktig.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...