Politikk - Norsk

qop

Organiserte kriminelle blir ikke etterforsket...

I serien av etterlatenskaper etter den rød-grønne regjeringen, viser det seg nå at kampen mot den organiserte kriminaliteten har gått kraftig tilbake i 2013.

Bare en liten brøkdel (1/18-del) så mange tunge, profesjonelle kriminelle er i år blitt etterforsket, tiltalt og stilt for retten.

Regjeringens bruk av 1 milliard i året på PR har antagelig vært en av de faktorer som har ført til "presseoppslag [som] har gitt inntrykk av at politiet er på fremmarsj."

"Men faktum er dessverre at situasjonen er en helt annen:

«Bekymringsfullt» og «meget uheldig», advarer Oslo statsadvokatembete i en fersk inspeksjonsrapport fra forrige måned som Aftenposten har fått innsyn i.

Svært få blir tiltalt

Politiets innsats mot organisert kriminalitet går kraftig tilbake, målt etter de viktigste kriteriene:

Langt færre tunge, profesjonelle kriminelle er i år blitt etterforsket, tiltalt og stilt for retten. I første kvartal ble det bare tatt ut 16 tiltaler fra seksjon for organisert kriminalitet. Til sammenligning var det 289 tiltaler i hele 2012. Haugen av gamle saker hoper seg opp. 95 saker har ventet mer enn ett år på påtaleavgjørelse, nesten en dobling siden 2012. Dette er svært lavt for en seksjon med 300 ansatte og noen av Oslo-politiets beste og mest engasjerte medarbeidere. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Mer-organisert-kriminalitet_-men-langt-farre-blir-tatt-7331418.html#.UlOicFC-18F

2
22 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Og tiltross for den "confirmation bias" som følger av at landets moralister straks vil bruke anledningen til å sloss om å få slippe til i media for offentlig å få bekreftet sitt selvbilde og sin selvforherligelse, så er det av de politisk ukorrekte du skal høre sannheten:

"- Jeg lurer på hvorfor det skal være 100 politifolk som skal jobbe med dette her i flere måneder. Med en oppklart sak. Vanligvis så er det noe man gjør for å oppklare en sak, og frembringe beviser for en rettssak. Dette er en oppklart sak. Det foreligger tilståelse. Alt er kjent, sa Hagen til VG Nett søndag." http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10081351

"Terroren ble en gavepakke til tunge organiserte kriminelle miljøer, for eksempel de vestafrikanske narkotikagruppene. Mange av de beste og mest erfarne etterforskere ble nemlig overført til å granske terrorangrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet. " http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Mer-organisert-kriminalitet_-men-langt-farre-blir-tatt-7331418.html#.UlOp11C-18G

1
qop Og tiltross for den "confirmation bias" som følger av at landets moralister straks vil bruke anledningen til å sloss om å få slippe til i media for offentlig å få bekreftet sitt se...

Og tiltross for den "confirmation bias" som følger av at landets moralister straks vil bruke anledningen til å sloss om å få slippe til i media for offentlig å få bekreftet sitt selvbilde, så er det av de politisk ukorrekte du skal høre sannheten

Vel, det er interessant at du velger å belyse journalistens analyse om 11-juli som foklaring, i stedet for hva politijuristen i artikkelen sier, nemlig at det er utskifting av nøkkelpersonell som er årsaken.

Sa du "confirmation bias"? Vet du forresten hva confirmation bias er?

Det du fremviser her er nemlig et utmerket eksemel på confimation bias, at man plukker ut den informasjonen som bekrefter egne holdninger (beliefs) og ser bort fra den informasjonene som ikke gjør det.

Hva som er årsaken skal ikke jeg uttale meg om, men artikkelen fremhever flere årsaker. Å dra frem en årsak som i bestefall er marginal er.....uærlig.

2
Rhabagatz [sitat…] Vel, det er interessant at du velger å belyse journalistens analyse om 11-juli som foklaring, i stedet for hva politijuristen i artikkelen sier, nemlig at det er utskiftin...

Det du skriver her er et utmerket eksempel på confirmation bias, da du ignorerte det jeg nevnte ... "Terroren ble en gavepakke til tunge organiserte kriminelle miljøer, for eksempel de vestafrikanske narkotikagruppene. Mange av de beste og mest erfarne etterforskere ble nemlig overført til å granske terrorangrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet. " http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Mer-organisert-kriminalitet_-men-langt-farre-blir-tatt-7331418.html#.UlOp11C-18G

...for å påpeke at politisk korrekthet er et problem. Et problem som fører til at man ikke forholder seg til virkeligheten fordi det blir viktigere å bruke anledninger til å fremheve seg selv, heller enn å forholde seg ansvarlig til reelle problemer.

1
Rhabagatz Pisspreik. Jeg har knapt berørt problemet, jeg reagerer på din sellektive uthevelse av årsakssammenhenger - altså den confirmation bias du selv nevner i en laaaang setning som ikke...

Mitt poeng med akkurat det innlegget var å vise at Hagen hadde rett, overfor de politisk korrekte som i den mediaskapte virkeligheten vant fram med sin selvforherligelse. Og da var det den årsaken som var relevant.

Men når du først ignorerer, deretter avviser denne årsaken som "journalistens analyse", så er det nettopp et eksempel på en confirmation bias.

1
Rhabagatz Pisspreik. Jeg har knapt berørt problemet, jeg reagerer på din sellektive uthevelse av årsakssammenhenger - altså den confirmation bias du selv nevner i en laaaang setning som ikke...

Alle gjengene i Oslo er utenlandske

OSLO/GJENGKRIMINALITET. I dagens nettutgave av VG kan vi lese at justisminister Grete Faremo ønsker å la dømte gjengmedlemmer sone dommene sine i andre nordiske land for å slippe unna hevnoppgjør inne i fengslene. Alle gjengene som listes opp i VG sin artikkel er utenlandske, med spesiell hovedvekt på personer fra Pakistan.

1
qop Mitt poeng med akkurat det innlegget var å vise at Hagen hadde rett, overfor de politisk korrekte som i den mediaskapte virkeligheten vant fram med sin selvforherligelse. Og da var...

Mitt poeng med akkurat det innlegget var å vise at Hagen hadde rett. Og da var det den årsaken som var relevant.

Og det er nok nettopp en confirmation bias når du avviser denne i denne sammenhengen relevante årsaken, som "journalistens analyse".

Jasså, så det er jeg som lider av confirmation bias....snedig forsøk på å rette oppmerksomheten mot andre.

Her er ingressen, om årsakene:

1. Etterforskningsavsnittet blir ikke ferdig med etterforskningen. Dermed øker restansen av gamle saker.

2. I tillegg har Oslo-politiet store problemer med sin juridiske kapasitet.

3. Påtalegruppen har hatt tre forskjellige sjefer på bare seks måneder. Flere stillinger står ubesatt.

4. Erfarne jurister har sluttet og er blitt erstattet med yngre politiadvokater.

5. Seksjonen mangler fagfolk for å drive hemmelig ransaking og romavlytting.

6. Nesten halvparten av anmodningene om romavlytting blir avslått.

7. Politiet i «svært liten grad» anonym vitneførsel, bevisavskjæring og hemmelige saksdokumenter.

8. I år har politiet ikke prioriterte nigerianske narkoselge like høyt.

9. Seksjonen bruker mye ressurser på å bistå andre.

10. Stor pågang av nye og viktige saker som blir prioritert.

1
Rhabagatz [sitat…] Jasså, så det er jeg som lider av confirmation bias....snedig forsøk på å rette oppmerksomheten mot andre. Her er ingressen, om årsakene: 1. Etterforskningsavsnittet blir...

Jasså, så det er jeg som lider av confirmation bias....snedig forsøk på å rette oppmerksomheten mot andre.

Nå ignorerer du det jeg sa, at "Mitt poeng med akkurat det innlegget var å vise at Hagen hadde rett, overfor de politisk korrekte som i den mediaskapte virkeligheten vant fram med sin selvforherligelse. Og da var det den årsaken som var relevant."

Her er forøvrig litt mer om hvordan politisk korrekthet som ekspressiv politisk atferd som fører til systematisk forvrengning av virkeligheten: http://www.youtube.com/watch?v=q2tz5_RW35o

Altså hvis man skal kunne foreta en moralsk ansvarlig overveielse av virkeligheten, som man burde kunne forvente av våre politikere, så første bud å forholde seg også til politisk ukorrekt informasjon.

1
qop [sitat…] Nå ignorerer du det jeg sa, at "Mitt poeng med akkurat det innlegget var å vise at Hagen hadde rett, overfor de politisk korrekte som i den mediaskapte virkeligheten vant...

Nå ignorerer du det jeg sa, at "Mitt poeng med akkurat det innlegget var å vise at Hagen hadde rett, overfor de politisk korrekte som i den mediaskapte virkeligheten vant fram med sin selvforherligelse. Og da var det den årsaken som var relevant."

Du vil at Hagen skal ha rett og velger den informasjonen som passer din hypotese og overser den andre.

Per definisjon confirmation bias.

1
Rhabagatz [sitat…] Du vil at Hagen skal ha rett og velger den informasjonen som passer din hypotese og overser den andre. Per definisjon confirmation bias.

Det er nettopp et uttrykk for confirmation bias ved at du tolker det som om jeg utelot relevant informasjon.

Mitt poeng med det eksemplet er å vise at politisk ukorrekte Hagen hadde rett, og vise hvordan dette er et eksempel på hvordan politisk korrekthet fører på avveie.

Det er jo den mediaskapte "sannheten" som er et problem her, at det reelle problem som Hagen påpeker med overføring av 100 etterforskere til en oppklart sak, blir ignorert.

Poenget er jo at de tallene vi ser her på fall i bekjempelse av organisert kriminalitet, er en konsekvens av denne politisk korrekte confirmation bias som ligger til grunn for den mediaskapte virkeligheten.

Så kan man riktignok hevde at det ikke er hele forklaringen. Men det beløper seg jo da til et blott og bart "ikke bare". At fallet i bekjempelse av organisert "ikke bare" er en konsekvens av at 100 politifolk som skal jobbe med en oppklart sak. Men jeg sa jo heller ikke at det "bare" var det som var forklaringen.

1
Rhabagatz [sitat…] Patetisk

En annen patetisk bias her er jo at mens det nå bare er 1/18-del tiltaler r fra seksjon for organisert kriminalitet, i forhold til i fjor, så blir gir presseoppslag inntrykk av at politiet er på fremmarsj. Det kunne jo være interessant å få rede på hvilke presseoppslag det dreier seg om, og hvem som er kilden for dem.

Der kan man riktignok si at jeg har en bias, når jeg sier at årsaken til det antagelig er det forhold det at den rød-grønne regjeringen har brukt 1 milliard i året på PR har antagelig vært en av de faktorer som har ligget til grunn for slike oppslag. Det har jeg ikke noe grunnlag for. Det er ren gjetning.

Men det kunne jo vært interessant å funnet ut hvilke oppslag det var som skapte inntrykk av at politiet var på fremmarsj i kampen mot organisert kriminalitet.

1
Rhabagatz Pisspreik. Jeg har knapt berørt problemet, jeg reagerer på din sellektive uthevelse av årsakssammenhenger - altså den confirmation bias du selv nevner i en laaaang setning som ikke...

Jeg har knapt berørt problemet

Ikke jeg heller.

Men påtaleleder Vegar Munthe Ommedal i seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, trekker overfor NRK fram "to hovedårsaker til at sakene ikke blir etterforsket ferdig."

"– For det første er vi færre personer til å etterforske i dag. I tillegg har flere erfarne jurister sluttet og er erstattet med yngre politiadvokater med mindre erfaring." http://www.nrk.no/ostlandssendingen/etterforsker-faerre-tunge-kriminelle-1.11282747

Der har vi jo et annet forhold:

Færre politifolk per innbygger

"Antallet politifolk i Norge skulle styrkes kraftig. Det kom fram da Politidirektoratet slo på stortromma i 2008. Fem år senere viser tall at utviklingen har gått i stikk motsatt retning.

Nå viser det seg at politiopprustingen slett ikke holder tritt med befolkningsøkningen, og at de som skal trygge samfunnet svekkes i antall. Dette på tross av at Politidirektoratet (POD) i 2008 slo fast at bemanningen den gang ikke var god nok fordi det da kun var 1,8 politifolk per 1.000 nordmenn. En omfattende rapport, «Politiet mot 2020», ble lansert med brask og bram av daværende politiinspektør Ingelin Killengreen. Bemanningen skulle økes til to politiansatte per 1.000 innbyggere innen 2020.

Færre politifolk i gatene

Etter å ha begjært innsyn i dokumenter fra Politidirektoratet (POD) har Dagsavisen fått tilgang til en ny bemanningsoversikt som viser at det i dag er 1,6 politiårsverk per 1.000 innbyggere i Norge. Dette inkluderer ansatte i de såkalte særorganene som Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Hvis man kun regner antall politiansatte i landets 27 politidistrikter er det i dag kun 1,5 politimann- eller kvinne per 1.000 innbygger." http://www.dagsavisen.no/samfunn/ferre-politifolk-per-innbygger/

1
Rhabagatz [sitat…] Jasså, så det er jeg som lider av confirmation bias....snedig forsøk på å rette oppmerksomheten mot andre. Her er ingressen, om årsakene: 1. Etterforskningsavsnittet blir...

om årsakene

Angående årsaker, så ble det avslørt i den såkalte Politianalysen som kom i juni "at norsk politi har langt lavere effektivitet enn politiet i våre naboland. Det er dessuten i betydelig grad et kontorpoliti som går hjem når kjeltringene går på jobb. Ikke minst er det dyrt. Mens Finland klarer seg med 6.4 årsverk for å besette en tjenestestilling døgnet rundt, bruker Norge ni årsverk på det samme. I norsk helsevesen og i brannvesenet klarer man seg med fem - til sju årsverk i sine vaktsystemer. Årsaken er politiets arbeidsavtaler. Det innebærer at det er behov for 19 årsverk for å bemanne en døgnkontinuerlig politipatrulje på to tjenestemenn." http://www.dagbladet.no/2013/10/08/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/politi/29664154/

1

Kan tenke meg at de fleste sakene gjelder narkotika og aklohol og tobakksmugling. Legalisering og ned med avgiftene er eneste tiltak som nytter her. Organisert innbrudd, tyveri og svindel er jo noe som må pripriteres. Over 70 % av de norske innsatte er der for narkotikarelaterte forhold og det er slett ikke mindre av dette i samfunnet enn det har vært. Altså er forbuds og straffepolitikken her totalt feilslått og en ubegrunnet utgiftspost.

1
politikk Kan tenke meg at de fleste sakene gjelder narkotika og aklohol og tobakksmugling. Legalisering og ned med avgiftene er eneste tiltak som nytter her. Organisert innbrudd, tyveri og...

Ja, det er klart organisert kriminalitet er en følge av den feilslåtte forbudslinja når det gjelder narkotika. Og enda verre er det jo at når myndigheten i praksis gir kriminelle bander monopol på omsetning av narkotiske stoffer, så vil dette miljøer være interessert ikke bare i å skaffe seg kunder og et kundegrunnlag, men de vil ha interesse av å manipulere ungdommer og ubefestede sjeler til å bli avhengige av hardere stoffer, for på den måten å sikre egne inntekter.

1
qop Ja, det er klart organisert kriminalitet er en følge av den feilslåtte forbudslinja når det gjelder narkotika. Og enda verre er det jo at når myndigheten i praksis gir kriminelle b...

Organisert kriminalitet går alltid ut på formålet og tjene penger. Tar vi butikken fra dem med annerledes narkotika og avgiftspolitikk så vil det fremdeles være mye innbrudd, tyveri og svindel. Organisert kriminalitet er tidkrevende og dyrt og etterforske og særlig økokrim er ressurskrevende. Vi har ingen sjanse til og følge opp alt sammen og skal jammen få mer enn nok selv om vi gjør som jeg foreslår og endrer prioriteringsrekkefølgen. Uansett regjering så vil problematikken bli den samme.

1

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar

Stortinget og dagligvarer . . . . . .

Stortinget tar (latterlige grep) og mener nå de skal få ned matvareprisene. Og eieren av den største kjeden som består av ASKO, Kiwi, Meny, Spar, Joker . . . . . og medeier i Bama og Nortura (sammen...
Bilde

Dagligvarekaos på Stortinget: Ap og Sp ble parkert tross «svært liten» uenighet

SV brøt ut av forhandlingene og dannet flertall med Høyre og andre partier selv om det var svært liten uenighet mellom dem og regjeringen. – Høyre er ikke er ærlige om hvorfor Sp og Ap ikke er en del...


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt silas Publisert

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
0 svar
Laster...