Politikk - Norsk

axce

Reven inn i hønsegården

Bonde om Hareide: "Hareide inviterte bønder til å stemme på seg i den tro at han skulle sikre jordbruket. Han slapp reven inn i hønsegården - og nå sier han at han ikke kan stille seg bak landbrukspolitikken som kommer."

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/10/08/skal-ikke-knut-arild-hareide-gi-boendene-en-unnskyldning

Dag Fossen mener at dette er et svik.

Dette er en tro kopi fra valget i 1989. I valgkampen reiste K. M. Bondevik land og strand rundt og lovte velgerne at Kr.f stod fast på gjeldende tilknytning til EU, som da var frihandelsavtalen.

Likevel svek han sine velgere og sitt mandat ved å la Kr.f gi stortinget det nødvendige flertall for at EØS-avtalen kunne bli vedtatt.

Partiet bør skifte navn til Kristelig Svikparti.

2
33 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Igjen, hadde KRF fått høyere oppslutning så hadde de også fått gjennomslag for mer av sin politikk. Det er vanskelig å anklage KRF for å ha sviktet når de bare fikk drøye 5% oppslutning og ikke var i en posisjon der de kunne få fullt gjennomslag for sin politikk. Når Hareide endte med å ikke delta i regjeringsforhandlingen så er det vanskelig å anklage KRF for å ha sveket landbruket når de ikke var med på utforming av Solberg-regjerings landbrukspolitkk.

1
Sandaas Igjen, hadde KRF fått høyere oppslutning så hadde de også fått gjennomslag for mer av sin politikk. Det er vanskelig å anklage KRF for å ha sviktet når de bare fikk drøye 5% oppslu...

Ja, det er selvsagt vanskelig for et lite parti på forhånd å garantere politikken ei flertallsregjering partiet er en del av, eller vil støtte, vil føre.

Men da må partiet informere velgerne om at partiet enten står fast på programmet sitt, eller at partiet ikke kan gå god for sitt program ved deltagelse i en flertallsregjering, eller ved støtte til ei slik regjering.

På den måten får velgerne velge om de skal ta sjansen på å stemme på partiet.

I 1989 var sviket enda klarere. Da ba Kr.f. om mandat til fortsatt frihandelsavtale med EU i de neste fire år. Kr.f. valgte da å svike velgerne fra sin posisjon som opposisjon i stortinget.

1
Sandaas Igjen, hadde KRF fått høyere oppslutning så hadde de også fått gjennomslag for mer av sin politikk. Det er vanskelig å anklage KRF for å ha sviktet når de bare fikk drøye 5% oppslu...

Når Hareide endte med å ikke delta i regjeringsforhandlingen så er det vanskelig å anklage KRF for å ha sveket landbruket når de ikke var med på utforming av Solberg-regjerings landbrukspolitkk.

Jeg tror heller ikke at Krf hadde hatt gjennomslagskraft nok til å styre noen større deler av landbrukspolitikken, selv i regjeringsposisjon. Til og med om de hadde fått landbruksministeren ville neppe partiet fått styre landbrukspolitikken etter sin egen linje.

Tvilen overfor den blåblå landbrukspolitikken er stor i landbrukskretser: http://www.nationen.no/2013/10/07/politikk/regjeringsplattform/blabla/landbrukspolitikk/boplikt/8307912/

Personlig tviler jeg på at kunnskapene om landbrukets virkelighet er stor nok i Høyre og Frp. Jeg synes uttalelsene om den tenkte landbrukspolitikken er svevende og til dels selvmotsigende.

2

Bonde om Hareide: "Hareide inviterte bønder til å stemme på seg i den tro at han skulle sikre jordbruket. Han slapp reven inn i hønsegården - og nå sier han at han ikke kan stille seg bak landbrukspolitikken som kommer."

Hadde flere bønder stemt på SP , ikke skylde på krf, så hadde de fått mere gjennomslag for bondepolitikk.

ER så lei bønder som klager, er født og oppvokst med sutrete bønder.

1
axce Ja, det er selvsagt vanskelig for et lite parti på forhånd å garantere politikken ei flertallsregjering partiet er en del av, eller vil støtte, vil føre. Men da må partiet informer...

Det er flere politiske områder som er viktig for KRF enn bare landbrukspolitikken. De følte de ikke kunne inngå en forpliktende regjeringssamarbeid påbakgrunn av bl.a. manglende gjennomslag i landbrukspolitikken, men de valgte å inngå en samarbeidsavtale med en mindretallsregjering da dette sikrer de vesentlig politisk gjennomslag på de øvrige områdene.

Velgerne tok overhode ikke noe sjanse ved å stemme på KRF som faktisk har opptredt i tråd med sine velgeres ønsker etter valget. De har fått gjennomslag for mer av sin politikk enn det deres oppslutning skulle tilsi og da har de virkelig levert ovenfor sine velgere.

1

Likevel svek han sine velgere og sitt mandat ved å la Kr.f gi stortinget det nødvendige flertall for at EØS-avtalen kunne bli vedtatt.

Bondvik var en ivrig EØS-forkjemper og KrF var det eneste partiet som så på EØS som vår varige tilknytningsform til EU. Sett i etterkant er det ingen tvil om at de vant denne saken.

1
Goblin_9 [sitat…] Jeg tror heller ikke at Krf hadde hatt gjennomslagskraft nok til å styre noen større deler av landbrukspolitikken, selv i regjeringsposisjon. Til og med om de hadde fått l...

Dette handler om både det politiske mandatet KRF fikk av velgerne og hva de har valgt å prioritere. Skulle KRF fått mer gjennomslag for sin landbrukspolitikk ville de måtte tapt slagene på andre områder (bl.a. familiepolitikk, religion m.m.) og totalt sett kan man uansett si at KRF fikk igjennom mye av sin politikk gjennom nevnte samarbeidsavtalen, og da mer enn det deres oppslutning reelt skulle tilsi. Både KRF og V fikk f.eks. gjennom en samarbeidsavtalen på plass flere seiere enn de SV klarte i løpet av 8 år i en flertallsregjering, det handler om usedvanlig godt politisk arbeid og da fremstår det rimelig rart å henge ut KRF for å ha sveket sine velgere når de ikke fikk igjennom absolutt alt de ønsket seg.

1
Sandaas Dette handler om både det politiske mandatet KRF fikk av velgerne og hva de har valgt å prioritere. Skulle KRF fått mer gjennomslag for sin landbrukspolitikk ville de måtte tapt sl...

Skulle KRF fått mer gjennomslag for sin landbrukspolitikk ville de måtte tapt slagene på andre områder (bl.a. familiepolitikk, religion m.m.) og totalt sett kan man uansett si at KRF fikk igjennom mye av sin politikk gjennom nevnte samarbeidsavtalen, og da mer enn det deres oppslutning reelt skulle tilsi. Både KRF og V fikk f.eks. gjennom en samarbeidsavtalen på plass flere seiere enn de SV klarte i løpet av 8 år i en flertallsregjering,

Klart at familie- og religionspolitikk betyr mer for Krf enn landbrukspolitikken. Men å utrope noen store "seire" allerede uker og måneder før den blåblå politikken skal få sin praktiske form, er nok å foregripe forhåpentlige begivenheters gang. Alle slike politiske avtaler er både tolkbare og tøyelige, og mest tøyelige til den enden der makta sitter.

Og ærlig talt består Krfs "seier" angående kristendommens plass i undervisningen i at det gjenninnføres en K i tittelen på faget, og at kristendommen får 5% mer av tidsbruken.

For å se en merkelig forestilling: http://tv.nrk.no/serie/debatten/nnfa51100313/03-10-2013 TV-debatten om saken er forresten det mest hilariøse jeg har sett på TV på lenge.... En Elviskopi fra De Kristne, en talskvinne fra Krf så nær tungetale du kan komme uten å helt være der - og rett bak dem en gubbe som som lignet en gammeltestamentlig profet - og han sa ingenting, men så bare på med mild ironi mens han av og til hevet et øyebryn når det ble som mest besynderlig!

2
Rayn05 [sitat…] Bondvik var en ivrig EØS-forkjemper og KrF var det eneste partiet som så på EØS som vår varige tilknytningsform til EU. Sett i etterkant er det ingen tvil om at de vant de...

Bondevik var ikke en forkjemper for EØS under valgkampen i 1989, tvert imot førte han valgkamp på eksisterende tilknytningsform, frihandelsavtalen.

Kr.f. hadde også programfestet dette.

Da må det ansees som et svik mot egne velgere at partiet i 1992 var med på å sikre flertall for EØS.

Dessuten var det bare ett år igjen til neste valg. Kr.f. og de andre partiene burde selvsagt ventet med å godta EØS og kjørt saken i valgkampen, slik at folket kunne få være med på om EØS-avtalen skulle godkjennes.

1
axce Bondevik var ikke en forkjemper for EØS under valgkampen i 1989, tvert imot førte han valgkamp på eksisterende tilknytningsform, frihandelsavtalen. Kr.f. hadde også programfestet d...

Dessuten var det bare ett år igjen til neste valg. Kr.f. og de andre partiene burde selvsagt ventet med å godta EØS og kjørt saken i valgkampen, slik at folket kunne få være med på om EØS-avtalen skulle godkjennes.

Du har helt sikkert rett når det gjelder valgkampen i 1989 - det husker jeg ikke. EØS-avtalen ble først og fremst vedtatt fordi Høyre, AP og FrP - som da i stor grad var et ja-parti, anså EØS som en midlertidig løsning på veien mot fullt medlemsskap. Det var ingen av dem som så for seg at dette skulle bli vår varige tilknytningsform til EU. Bondevik så EØS som en mulighet til et kompromiss mellom ja- og nei-sidene, og ivret for dette.

1
Sandaas Dette handler om både det politiske mandatet KRF fikk av velgerne og hva de har valgt å prioritere. Skulle KRF fått mer gjennomslag for sin landbrukspolitikk ville de måtte tapt sl...

Både KRF og V fikk f.eks. gjennom en samarbeidsavtalen på plass flere seiere enn de SV klarte i løpet av 8 år i en flertallsregjering, det handler om usedvanlig godt politisk arbeid og da fremstår det rimelig rart å henge ut KRF for å ha sveket sine velgere når de ikke fikk igjennom absolutt alt de ønsket seg.

Det får vise seg hvor godt Kr.f får gjennomslag for hva de har lovet sine velgere.

Skal partiet ha troverdighet og unngå å svike sine velgere, må det stemme i pakt med sitt program. Det ble ikke gjort i 1992.

1
Rayn05 [sitat…] Du har helt sikkert rett når det gjelder valgkampen i 1989 - det husker jeg ikke. EØS-avtalen ble først og fremst vedtatt fordi Høyre, AP og FrP - som da i stor grad var e...

Det er riktig fremstilling.

Men Kr.f. hadde programfestet frihandelsavtalen som tilknytningsform til EU i perioden 1989-93, og kjørt valgkamp på dette.

Derfor hadde ikke Kr.f. mandat fra sine velgere for å stemme for EØS-avtalen. Når partiet valgte å bryte sitt mandat, oppstod sviket.

Siden det kun var ett år igjen til et nytt valg, samt EU-sakens bakteppe, ville det vært riktig å utsette voteringen til etter neste valg.

1
axce [sitat…] Det får vise seg hvor godt Kr.f får gjennomslag for hva de har lovet sine velgere. Skal partiet ha troverdighet og unngå å svike sine velgere, må det stemme i pakt med sit...

Poenget er uansett at det blir meningsløst å påstå at Hareide og KRF har sveket sine velgere når det vi vet er at de har fått på plass en samarbeidsavtale som inneholder mange politiske seire for partiet og dermed deres velgere selv når de bare nåde rundt 5% og ikke deltok i regjeringsforhandlingene.

1
Goblin_9 [sitat…] Klart at familie- og religionspolitikk betyr mer for Krf enn landbrukspolitikken. Men å utrope noen store "seire" allerede uker og måneder før den blåblå politikken skal f...

Klart at familie- og religionspolitikk betyr mer for Krf enn landbrukspolitikken. Men å utrope noen store "seire" allerede uker og måneder før den blåblå politikken skal få sin praktiske form, er nok å foregripe forhåpentlige begivenheters gang. Alle slike politiske avtaler er både tolkbare og tøyelige, og mest tøyelige til den enden der makta sitter.

Og ærlig talt består Krfs "seier" angående kristendommens plass i undervisningen i at det gjenninnføres en K i tittelen på faget, og at kristendommen får 5% mer av tidsbruken.

Det er store seire da de har fått på plass mye av sin politikk i en samarbeidsavtale uten å delta og forplikte seg i en borgerlig regjering med klar høyredominans og med begrenset velgeroppslutning og det før en ny regjering i det hele tatt har tiltredt.

Vern av LoVeSe kommende periode, reservasjonsrett for fastleger, endel medisinsketiske spørsmål følger KRFs program, endring av RLE med mer fokus på kristendom (det er snakk om minst 55%), bevaring av fedrekvote, kontantstøtte for 2-åringer, fokus på ideelle og frivillige organisasjoner med bl.a. større gaveforsterkning, fleksibiliet for barnefamilier, amnesti for asylbarn ("bare" 150 barn er likevel 150 flere enn det SV har fått til), næringspolitikk de i stor grad er enig i, ingen dramatiske kutt i bistandsmidler, alkoholpolitikk som ligger fast osv osv.

Når de bare taper på landsbrukspolitikk og enkelte miljøspørsmål så må man helle berømme partiet for mye gjennomslag ut fra deres relative oppslutning enn å henge seg opp i påstander om at de har sveket velgerne fordi de ikke nåde frem med sine synspunktet på dette ene feltet.

1
ulefos [sitat…] jeg kan ikke huske at du hadde samme regler for SV

Hvilke regler er du snakker om? At man har begrenset gjennomslag ut fra valgoppslutning er selvsagt, men vi må bedømme de ut fra hva de faktisl har oppnådd. Poenget er at SV og KRF hadde omtrent samme forutsetning etter valget i 2005 og 2013, resultatet er at KRF har med samarbeidsavtalen objektivt fått gjennomslag for mer enn SV gjorde, som altså endte opp med å delta i en flertallsregjering.

Det er skuffende ovenfor SV-velgerne at f.eks. utrede bemanningsnorm som faktisk var i Soria Moria erklæringen har blitt liggende i en skuff i 8 år. Det er skuffende ovenfor SV-velgerne at man ikke fikk en garanti for vern av LoVeSe men måtte nøye seg med utsettinger av saken, det var skuffende ovenfor SV-velgerne at man ikke fikk til en løsning rundt asylbarna, det var skuffende ovenfor SV-velgerne at det var H som var med å dra klimaforliket i riktig retning og sikre at man inngikk et forlik som var mer offensiv enn det de rødgrønne selv la opp til osv osv.

I tillegg synes jeg det var et gedigent svik at de tre partiene som hadde flertall sammen klarte å forhandle bort ting de alle tre var enige om (da snakker jeg spesielt om 11 mnd studiestøtte som alle de tre var for sommeren 2009 men som var glemt etter valget).

1

Den særnorske megasubsidieringen av landbruket er ikke bærekraftig. Uheldig for alle parter, ikke minst de som får hundretusner inn på kontoen hvert år. Blir ikke mye nytenkning og utvikling av det.

1
Sandaas Hvilke regler er du snakker om? At man har begrenset gjennomslag ut fra valgoppslutning er selvsagt, men vi må bedømme de ut fra hva de faktisl har oppnådd. Poenget er at SV og KRF...

Det er skuffende ovenfor SV-velgerne at f.eks. utrede bemanningsnorm som faktisk var i Soria Moria erklæringen har blitt liggende i en skuff i 8 år.

ja det kan sikkert være rett

men hva tror du FRPs velgere tenker når de kjører gjennom en bomstasjon i årene som kommer?

noen får påminnelsen hver dag, hele året

1
ulefos [sitat…] ja det kan sikkert være rett men hva tror du FRPs velgere tenker når de kjører gjennom en bomstasjon i årene som kommer? noen får påminnelsen hver dag, hele året

ja det kan sikkert være rett

men hva tror du FRPs velgere tenker når de kjører forbi en bomstasjon i årene som kommer?

Vel, om de har faktisk har lest erklæringen og vet hvordan politikken funger så vil de sikkert synes det er litt ergelig men innse realiteten og bare håpe at Frp får mer oppslutning til neste valg. Så er de kanskje fornøyd med andre sider av politikken den borgerlige regjeringen fører, akkurat som SV'erne sikkert synes det var ergelig å delta i ymse militæroperasjoner i utlandet, kjøpe fly fra USA og se at opposisjonen var vesentlig mer offensiv i sin miljø- og klimapolitikk men prøvde å trøste seg med barnehageløftet, regnskogfondet og redusert kontantstøtte.

Mer urovekkende er det for SV-velgerne som så at SV faktisk fikk utredning rundt bemanningsnormen inn i en regjeringserklæring, og satt i en flertallsregjering i 8 år uten at noe har skjedd. De kan virkelig under seg på om det faktisk er noe poeng om SV vokser seg større når de uansett ikke klarer å følge opp ting de faktisk har fått gjennomslag for i en regjeringserklæring...

1
ulefos [sitat…] ;-) javel, jeg har sagt det for døve FRP-ører i mange, mange år, hva kan det skyldes at dere tok lærdom så grisefort etter valget?

Vi er flere FRP ere her inne som sa presiserte under hele valgkampen at det var kun innvandring og asylspørsmålet som var den store saken, akkurat som SV hadde full barnehagedekning som sin store sak.

Nå ser det ut som dette blir en realitet og blir det slik i praksis så er Siv sikret veldig mange trofaste velgere støtter henne om 4 år også.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
1
3 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...