Politikk - Norsk

tidsklemmeren

Ap skal fordyre matvarene

Arbeiderpartiet vil lovpålegge at butikkene sjekker kontraktene til innleide renholdere for renholderfirmaene de bruker og passer på at disse faktisk betales.

Dette vil naturligvis ta mye tid å sjekke, og er ikke noe disse har kompetanse på i dag. Hvordan skal en franchisetager kvalitetssikre andres regnskap eller spørre ut noen som knapt snakker norsk?

Om noen bare får 115 kroner utbetalt der de skal få 160 kroner utbetalt så skal franchisetageren kontrollere og oppdage dette.

Altså en lite gjennomtenkt og ansvarsløs politikk som vil fordyre matvarene for folk flest.

Link: http://www.dagbladet.no/2013/10/10/nyheter/rema_1000/innenriks/arbeidsliv/arbeidsdepartementet/29681981/

1
475 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Arbeiderpartiet vil lovpålegge at butikkene sjekker kontraktene til innleide renholdere for renholderfirmaene de bruker og passer på at disse faktisk betales.

det høres rimelig ut

2

Altså en lite gjennomtenkt og ansvarsløs politikk som vil fordyre matvarene for folk flest.

Overhode ikke, og burde vært gjort for lenge siden. Vi burde få mange flere kontroller. Alt for mange jobber livet av seg for lønn langt under minstelønn(under tariff) i Norge idag. Arbeidsgiverne utnytter folks arbeidskraft og særlig de som kommer fra utlandet. Det bør det bli en slutt på.

2
engafever [sitat…] Overhode ikke, og burde vært gjort for lenge siden. Vi burde få mange flere kontroller. Alt for mange jobber livet av seg for lønn langt under minstelønn(under tariff) i N...

Overhode ikke, og burde vært gjort for lenge siden. Vi burde få mange flere kontroller. Alt for mange jobber livet av seg for lønn langt under minstelønn i Norge idag. Arbeidsgiverne utnytter folks arbeidskraft og særlig de som kommer fra utlandet. Det bør det bli en slutt på.

Jeg har allerede pekt på hvorfor dette er ansvarsløst og vil fordyre matvarer: At det ikke ligger innenfor kompetansen til en franchisetager å sjekke og kvalitetssikre regnskap eller å spørre ut folk som knapt snakker norsk for å sjekke at disse ikke får betalt litt under hva de egentlig skal.

Dette vil kreve mye tid, som pålegges alle som driver bedrift med innleide underleverandører for renhold eller noe som helst annet i hele Norge. Alt fra et ingeniørselskap som leier inn en regnskapsfører til et hotell som leier inn noen for å skifte ut vinduer. En MASSIV kontrollkostnad.

"Tidstapet" og kostnaden ved dette må måles opp mot gevinsten. Og gevinsten er å unngå saker som dette - som kommer opp svært sjelden og ryddes opp i når de dukker opp.

Altså en stor og fremmed arbeidsbyrde på alle arbeidsgivere i hele landet for å unngå et problem som dukker opp for et lite mindretall og kan ordnes opp i når det dukker opp.

Det er uintelligent, rett og slett. Det administrative arbeidet du pålegger og fremtvinger står i massivt misforhold til de begrensede positive resultatene.

Det er ikke overraskende at venstreorienterte ønsker et samfunn med massiv kontroll av alt i samfunnet. Det er nettopp derfor dere skal hindres fra å skade samfunnet med deres tanker.

2
Slettet-OKSGYG

Arbeiderpartiet vil lovpålegge at butikkene sjekker kontraktene til innleide renholdere for renholderfirmaene de bruker og passer på at disse faktisk betales.

Skulle jo bare mangle.

Sosial dumping er ikke akseptabelt.

Det som kommer til å fordyre matvarene er jo søndagsåpne butikker.

1
tidsklemmeren [sitat…] Jeg har allerede pekt på hvorfor dette er ansvarsløst og vil fordyre matvarer: At det ikke ligger innenfor kompetansen til en franchisetager å sjekke og kvalitetssikre reg...

Det er ikke overraskende at venstreorienterte ønsker et samfunn med massiv kontroll av alt i samfunnet. Det er nettopp derfor dere skal hindres fra å skade samfunnet med deres tanker.

Det er ikke uvanlig å finne folk på høyresia som synes det er greit at arbeidsgivere utnytter arbeidstakere. Hvor skriver jeg at alt skal kontrolleres?

1
Slettet-OKSGYG [sitat…] Skulle jo bare mangle. Sosial dumping er ikke akseptabelt. Det som kommer til å fordyre matvarene er jo søndagsåpne butikker.

Skulle jo bare mangle.

Sosial dumping er ikke akseptabelt.

Jeg har forklart hvorfor det "skulle mangle":

Det er svært tidkrevende å sjekke kontraktene til alle underleverandører. Det er egentlig vanskelig å se for seg hvordan dette skulle gjøres. En franchisetager kan vanskelig avdekke at et regnskap er forfalsket eller finne ut at folk som snakker dårlig norsk får betalt litt for lite.

Tiden som kreves på dette er en kostnad som vil gå over på matvarekjøperne. Og det er massivt når man tenker alle i hele Norge som bruker andre firmaer til noe som helst.

Gevinsten er samtidig begrenset. Saker som dette dukker opp sjelden, og kan ordnes opp i når de dukker opp.

Dette er et spørsmål om grunnleggende evne til å tenke kost-nytte. Hvor stor er kostnaden ved å forhindre et problem, kontra kostnaden ved å rette opp i problemet når det dukker opp?

Her er forhindringskostnaden enorm over hele landet og opprettingskostnaden liten.

Altså ansvarsløst, fordyrende og ugjennomtenkt av Arbeiderpartiet.

1

Nei, ærlig talt, for et storkonsern så er utgiften det vil medføre som et piss i havet å regne.

Det er kun to ting du trenger innsyn i: Arbeidskontraktene der avtalt lønn står, og regnskapet der faktisk utbetalt lønn står. Deretter ser du om utbetalt lønn samsvarer med avtalt lønn.

Butikkene har kompetanse på dette; så sant de har personalkonsulenter og økonomirådgivere (noe de har). De har kjennskapen til kontrakter, lønninger og regnskap.

Dersom dette gjøres èn gang i året så går det alt i alt ikke mange arbeidstimer til dette. Det vil iallefall ikke bli så kostbart at det vil gå utover butikkprisene i merkbar grad.

1
tidsklemmeren [sitat…] Jeg har forklart hvorfor det "skulle mangle": Det er svært tidkrevende å sjekke kontraktene til alle underleverandører. Det er egentlig vanskelig å se for seg hvordan dett...
Slettet-OKSGYG

Sosial dumping er ikke akseptabelt.

Det er et utbredt problem i renholdsbransjen med sosial dumping, noe som medfører at de som driver seriøst rett og slett utkonkurreres.

Dette er et effektivt tiltak som forhindrer dette.

1
Zen0n Nei, ærlig talt, for et storkonsern så er utgiften det vil medføre som et piss i havet å regne. Det er kun to ting du trenger innsyn i: Arbeidskontraktene der avtalt lønn står, og...

Nei, ærlig talt, for et storkonsern så er utgiften det vil medføre som et piss i havet å regne. Butikkene har kompetanse på dette; så sant de har personalkonsulenter og økonomirådgivere (noe de har). De har kjennskapen til kontrakter, lønninger og regnskap.

Virker som en grovt urimelig vurdering. Det er heller ikke bare "storkonsern" det er snakk om her, men alle butikker.

En hvilken som helst butikk kan tenkes å leie inn underleverandører på utallige områder. For å nevne:

Renhold inne

Renhold ute og avfallsfjerning

Transport

Alle former for bygg

Ventilasjon

Regnskap

Rådgivning om lov og forskrift om alt fra personalpolitikk til butikkdrift

Prisinformasjon hos konkurrenter

Og hver butikk i hele landet skal altså kontrollere alle disse underleverandørenes regnskap.

Du sier at butikkene har kompetanse på dette så sant de har personalkonsulenter og økonomirådgivere. Men det å gå inn i en annen bedrift og kvalitetssikre dettes regnskap er tidkrevende og noe som i dag gjøres av revisjonsfirmaer til store kostnader. Og selv om et storkonsern har slike rådgivere så er det ikke sikkert at en kjede på 2-3 blomsterbutikker har dette.

La oss tenke oss 5 firmaer - et vaskefirma, et avfallsfirma, et varetransportfirma, et ventilasjonsfirma og et regnskapsfirma.

Hvert av disse har 500 kunder. La oss for enkelhetens skyld tenke oss at dette er de samme kundene.

Det vil altså innebære 500 kunder ganger 5 sjekker = 2500 kontrollsjekker. Og dette må gjøre med visse mellomrom.

Forslaget er preget av manglende tankeevne, ansvarsløshet og manglende kjennskap til prinsipper for kost-nytte.

Det vil fordyre matvarene for folk flest, med liten gevinst.

1
Slettet-OKSGYG Sosial dumping er ikke akseptabelt. Det er et utbredt problem i renholdsbransjen med sosial dumping, noe som medfører at de som driver seriøst rett og slett utkonkurreres. Dette er...

Nei, tiltaket er ikke effektivt fordi det innebærer et enormt og fordyrende arbeid med begrenset gevinst. Dette har jeg allerede forklart, så jeg får bare lime det inn igjen:

Det er svært tidkrevende å sjekke kontraktene til alle underleverandører. Det er egentlig vanskelig å se for seg hvordan dette skulle gjøres. En franchisetager kan vanskelig avdekke at et regnskap er forfalsket eller finne ut at folk som snakker dårlig norsk får betalt litt for lite.

Tiden som kreves på dette er en kostnad som vil gå over på matvarekjøperne. Og det er massivt når man tenker alle i hele Norge som bruker andre firmaer til noe som helst.

Gevinsten er samtidig begrenset. Saker som dette dukker opp sjelden, og kan ordnes opp i når de dukker opp.

Dette er et spørsmål om grunnleggende evne til å tenke kost-nytte. Hvor stor er kostnaden ved å forhindre et problem, kontra kostnaden ved å rette opp i problemet når det dukker opp?

Her er forhindringskostnaden enorm over hele landet og opprettingskostnaden liten.

Altså ansvarsløst, fordyrende og ugjennomtenkt av Arbeiderpartiet.

1
Slettet-OKSGYG Det er fortsatt slik at vi neppe kommer til å handle særlig mer selv med søndagsåpne butikker. Altså blir det ca den samme inntekten fordelt på flere dager. Resultatet er dyrere ma...

Det er fortsatt slik at vi neppe kommer til å handle særlig mer selv med søndagsåpne butikker.

Altså blir det ca den samme inntekten fordelt på flere dager.

Når folk handler på søndager i dag handler de på butikker hvor maten koster betraktelig mer. Når de stopper å handle på disse vil dagligvarebutikkene oppleve økt omsetning.

1
tidsklemmeren [sitat…] Når folk handler på søndager i dag handler de på butikker hvor maten koster betraktelig mer. Når de stopper å handle på disse vil dagligvarebutikkene oppleve økt omsetning...
Slettet-OKSGYG

Hehe!

Nei, vi kommer neppe til å spise mer selv om butikken er søndagsåpen.

Både butikk-kjedene, samt NHO, sier at dette vil medføre økte kostnader for butikkene, og at det mest sannsynlig er forbrukerne som må ta regningen.

Tror du både butikk-kjedene og NHO lyger om dette?

1

Om noen bare får 115 kroner utbetalt der de skal få 160 kroner utbetalt så skal franchisetageren kontrollere og oppdage dette.

Lønna bør være 215 kr timen, blir neppe det store utfallet så matprisene går neppe opp.

1
Slettet-OKSGYG Selvfølgelig er det effektivt mot sosial dumping, og det kreves ikke så store resurser som du vil ha det til.

Jeg har allerede påpekt hvorfor tiltaket er ineffektivt og ikke gir mening etter en vurdering av kost-nytte.

Siden dette ikke sank inn får jeg lime det inn igjen:

Nei, tiltaket er ikke effektivt fordi det innebærer et enormt og fordyrende arbeid med begrenset gevinst. Dette har jeg allerede forklart, så jeg får bare lime det inn igjen:

Det er svært tidkrevende å sjekke kontraktene til alle underleverandører. Det er egentlig vanskelig å se for seg hvordan dette skulle gjøres. En franchisetager kan vanskelig avdekke at et regnskap er forfalsket eller finne ut at folk som snakker dårlig norsk får betalt litt for lite.

Tiden som kreves på dette er en kostnad som vil gå over på matvarekjøperne. Og det er massivt når man tenker alle i hele Norge som bruker andre firmaer til noe som helst.

Gevinsten er samtidig begrenset. Saker som dette dukker opp sjelden, og kan ordnes opp i når de dukker opp.

Dette er et spørsmål om grunnleggende evne til å tenke kost-nytte. Hvor stor er kostnaden ved å forhindre et problem, kontra kostnaden ved å rette opp i problemet når det dukker opp?

Her er forhindringskostnaden enorm over hele landet og opprettingskostnaden liten.

Altså ansvarsløst, fordyrende og ugjennomtenkt av Arbeiderpartiet.

1
Slettet-OKSGYG Hehe! Nei, vi kommer neppe til å spise mer selv om butikken er søndagsåpen. Både butikk-kjedene, samt NHO, sier at dette vil medføre økte kostnader for butikkene, og at det mest sa...

Men jeg har aldri sagt at vi kommer til å spise mer selv om butikker er søndagsåpne. Dette er en stråmann. Stopp å bruke stråmenn, det tyder mot at du har noe ondt i deg og skader diskusjonen.

Det jeg derimot påpekte er:

Når folk handler på søndager i dag handler de på butikker hvor maten koster betraktelig mer. Når de stopper å handle på disse vil dagligvarebutikkene oppleve økt omsetning.

Videre, etter samme retorikk:

Professor Arne Nygård, som beskrevet lengre oppe i tråden, mener det sannsynligvis øker konkurransen og kommer forbrukerne til beste, med lavere priser.

Mener du professoren er en løgner?

1
tidsklemmeren [sitat…] Virker som en grovt urimelig vurdering. Det er heller ikke bare "storkonsern" det er snakk om her, men alle butikker. En hvilken som helst butikk kan tenkes å leie inn und...

Nå tillegger du veldig mage flere momenter her enn det som står i linken din.

Det er kun renholderne som står nevnt der. Hvorfor du da trekker inn transport, ventilasjon osv må du nesten svare på selv. Regnestykket ditt 500 x 5 er også tatt ut av intet. Hvor henter du det fra at det skal være en ny kontroll per kunde??

Fakta er at dette er ikke vanskelig å finne ut av: Du ber det innleide vaskebyrået om innsyn i de ansattes arbeidskontrakter og selskapets regnskap. Deretter ser du om lønnsutbetalingen matcher til antall arbeidstimer ganger den avtalte lønn (pluss sosiale kostnader).

Dette trenger ikke å gjøres oftere enn èn gang i året, og da blir det heller ikke all verdens arbeid.

1
tidsklemmeren Men jeg har aldri sagt at vi kommer til å spise mer selv om butikker er søndagsåpne. Dette er en stråmann. Stopp å bruke stråmenn, det tyder mot at du har noe ondt i deg og skader...
Slettet-OKSGYG

Altså kommer vi ikke til å spise mer, dermed kommer vi ikke til å handle mer heller.

Så da blir den samme omsetningen fordelt på flere dager, dermed går lønnskostnadene opp. Denne regningen må noen ta.

I følge NHO og butikk-kjedene , så vil det bli forbrukerne.

Tror du NHO og butikk-kjedene lyger?

1
engafever [sitat…] Det er ikke uvanlig å finne folk på høyresia som synes det er greit at arbeidsgivere utnytter arbeidstakere. Hvor skriver jeg at alt skal kontrolleres?

Det er heller ikke uvanlig å finne folk på venstresida som synes det er greit at befolkningen skades og får sin hverdag forverret for å oppnå relativt meningsløse politiske mål.

Det er nettopp derfor det er riktig å sperre dere ute fra all innflytelse ut over noe annet i samfunnet enn deres eget legeme.

Det er mulig at "alt skal kontrolleres" var en overdrivelse. Det var bare ønske om mye, mye mer kontroller i et samfunn hvor det allerede er mye kontroller

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
57 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Anledning gjør tyv

Over 10 % stigning på mat og drikke. Tydelig at bønder har sittet og bekomme seg rikdommer. Nå er det bare å glede seg til følgene. Når 38000 bønder er viktigst.
1
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Er Støre edru . . . .

Nå lurer jeg virkelig på hvor ofte Støre fyller opp med spritflasker på benken . . . . . . og om han er edru når han uttaler seg . . . . . .. . Han ser jo ikke edru ut på bildet :) Når han sier: "At d...
Bilde

Bedrifter frykter å gå konkurs etter høye strømpriser: – Det skal vi leve med

– At det går noen bedrifter konkurs i en økonomi som går bra, det skal vi leve med, sier statsministeren.


Bilde www.nettavisen.no
1
4 svar
Laster...