Politikk - Norsk

Hyrro

Demokratisk glipp

Jeg har nok skrevet om dette før, men her er altså et bevis:

http://www.nrk.no/hordaland/gikk-ut-med-navn-pa-siktede-1.11296226

Sitat Aftenposten:

"59-åringen har sittet i bystyret i Bergen siden 2007. Han var først innvalgt for Kristelig Folkeparti, men meldte i 2010 overgang til Høyre. Stray er også tidligere leder i Åsane KrF."

Dette er altså ingen tråd om korrupsjon, men om hvilken garanti vi velgere har for å få det vi stemmer på. Det skjer nok ikke så ofte, men det skjer at folkevalgte har rett til å skifte parti i den perioden de er valgt for. I prinsippet kan altså den folket har valgt til å stå for en spesiell sak, skifte standpunkt og forårsake det stikk motsatte resultat av det som var forventet.

Det skjer vel kanskje oftere at folkevalgte snur standpunkt uten å skifte partitilhørighet, men her er det altså åpent for å "kjøpe" det som tilbys av "reklamen" og risikere å få noe helt annet. Den eneste muligheten hvermansen har til å "reklamere" er å vente til neste anledning for å stemme.

Her i Norge stemmer vi på partiprogrammer, altså et sett med lovnader som vi ønsker gjennomført, men den som skal formidle dette er helt enerådende og kan gjøre det stikk motsatte uten konsekvenser i de årene han er valgt for. Han kan også skifte over til et helt annet "sett av lovnader" om han vil.

Vi snakker om hvor demokratisk Norge er, men er det virkelig slik når vi ikke kan garanteres at det vi ønsker vil bli gjennomført, eller i det minste forsøkt gjennomført?

Noen ganger kan faktisk en eneste person velte et politisk resultat, også ved å skifte beite. Det har skjedd.

Jeg mener avsettingsrett er en klar demokratisk rett, og det bør settes på sakskartet også i Norge.

1
34 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Her i Norge stemmer vi på partiprogrammer,

Vi stemmer da ikke på partiprogrammer?

Kanskje mange føler at vi gjør det siden vi har partier med så sterke partipisker? Personlig skulle jeg gjerne sett mer individuell fokus på politikere - spesielt foran stortingsvalg.

Vi stemmer tross alt på stortingsrepresentanter først og fremst. Dessverre er det for de færreste et bevisst valg hvilken stortingsrepresentant de faktisk stemmer på.

Uansett så har jo partiene mye press på stortingsrepresentantene sine, da det er lett å ekskludere dem ved neste stortingsvalg. De som vil beholde karrièren sin følger partiboka på hvert eneste ord. (spesielt innen de mest etablerte partiene)

1
pct_ [sitat…] Vi stemmer da ikke på partiprogrammer? Kanskje mange føler at vi gjør det siden vi har partier med så sterke partipisker? Personlig skulle jeg gjerne sett mer individuell...

Vi stemmer da ikke på partiprogrammer?

Kanskje mange føler at vi gjør det siden vi har partier med så sterke partipisker? Personlig skulle jeg gjerne sett mer individuell fokus på politikere - spesielt foran stortingsvalg.

Vi stemmer tross alt på stortingsrepresentanter først og fremst. Dessverre er det for de færreste et bevisst valg hvilken stortingsrepresentant de faktisk stemmer på.

Ja, der grep du fatt i nok et udemokratisk prinsipp.

Det er ikke folket, men partiene som setter opp sitt program og sine representanter på listetoppen. For det meste er det heller ikke de vanlige medlemmer av partiene, men et utvalgt representantskap som nominerer.

Sjekk hvor mye du kan påvirke den oppsatte rekkefølgen av de som står på toppen av de forskjellige listene. Det er så godt som en praktisk umulighet.

Men dersom man kunne ta folket med på råd og avstemmning om hvem de ville ha som representant, da hadde det vært snakk om personvalg.

Det har vært forsøkt med direktevalg av ordførere noen steder, men det er ikke egentlig så mye makt en ordfører har annet enn å styre by/kommunestyrene. Og der er vi ved et annet prinsipp.

Hva med etatene som tar de bakenforliggende avgjørelser, som går til avsteming. De er IKKE folkevalgte. De folkevalgte styrene sier i praksis ja eller nei, oftes i tråd med partipisken.

1
Hyrro [sitat…] Ja, der grep du fatt i nok et udemokratisk prinsipp. Det er ikke folket, men partiene som setter opp sitt program og sine representanter på listetoppen. For det meste er d...

For det meste er det heller ikke de vanlige medlemmer av partiene, men et utvalgt representantskap som nominerer.

Nominasjonen starter i lokallagene og der har alle medlemmer stemmerett.

Men det nytter selvfølgelig ikke på sitte i sofaen og vente på den endelige lista å så starte å klage over resultatet.

1
Columbus_3 [sitat…] Nominasjonen starter i lokallagene og der har alle medlemmer stemmerett. Men det nytter selvfølgelig ikke på sitte i sofaen og vente på den endelige lista å så starte å kl...

Så man må melde seg inn i et politisk parti for å kunne delta i prosessen?

Hva med de som ikke har tilknytning til noen av de partiene som stiller til valg i deres kommune?

Hvis jeg skulle vo i en kommune hvor det bare var AP og Høyre, skulle jeg måtte melde meg inn i et av dem?

Om jeg så ville ha inn en som var i mot NATO og EU - hva så?

Hva annet valg hadde jeg hatt enn å sitte i sofaen? Det behøver ikke bety at noen gir blaffen. Jeg synes at den politiske debatten blir mer og mer klisjeer uten grunnlag i virkeligheten.

1

Her i Norge stemmer vi på partiprogrammer, altså et sett med lovnader som vi ønsker gjennomført, men den som skal formidle dette er helt enerådende og kan gjøre det stikk motsatte uten konsekvenser i de årene han er valgt for. Han kan også skifte over til et helt annet "sett av lovnader" om han vil.

I likhet med at partiene kan skifte mening. Det er på inge måte selvsagt at det er partiet som i størst grad følger partiprogrammet.

I særdeleshet gjelder dette på kommualt nivå. I tillegg kommer selvsagt at alle partier og representanter er nødt til forholde seg til realiteter, prioriteringer og endrede forutstninger - det vil naturlig nok være ulike oppfatninger om hvilken del av programmet som er det viktigste.

Se bare på den nye regjeringen - følger H og Frp sine vedtak i programmet om konsekvensutredning i Lofoten.

I tillegg kommer selvsagt det til tider er maktkamp i partiene. CIH foreslo flere ganger at de han kastet ut av partiet også skulle miste sin folkevalgte plass på Stortinget og i kommunestyrer. Forslaget fikk naturlig nok ikke tilslutning fra de med mindre diktatorisk innstilling.

1
Hyrro Så man må melde seg inn i et politisk parti for å kunne delta i prosessen? Hva med de som ikke har tilknytning til noen av de partiene som stiller til valg i deres kommune? Hvis je...

Hvis jeg skulle vo i en kommune hvor det bare var AP og Høyre, skulle jeg måtte melde meg inn i et av dem?

Om jeg så ville ha inn en som var i mot NATO og EU - hva så?

Da må du melde deg inn i et parti som passer deg og jobbe med å få stilt liste for det partiet i din kommune. Man må jobbe litt for å få det som man vil. Kan ikke bare sitte og vente på at andre skal gjøre jobben for deg.

1
SIG100 [sitat…] I likhet med at partiene kan skifte mening. Det er på inge måte selvsagt at det er partiet som i størst grad følger partiprogrammet. I særdeleshet gjelder dette på kommual...

I tillegg kommer selvsagt det til tider er maktkamp i partiene. CIH foreslo flere ganger at de han kastet ut av partiet også skulle miste sin folkevalgte plass på Stortinget og i kommunestyrer. Forslaget fikk naturlig nok ikke tilslutning fra de med mindre diktatorisk innstilling.

Forslaget har absolutt noe for seg. Men det bør kunne organiseres slik at man får til en videre organisering enn et snevert partiapparat, og at folket gis reell mulighet til å kaste de som ikke gjlør jobben sin.

En folkets representant er ikke der for sin egen skyld, men er satt til å formidle sine velgeres ønsker. Dersom noe uforutsett skulle dukke opp slik at han må skifte standpunkt, bør det gis mulighet til å framlegge dette for de som har valgt ham, og få godkjenning der.

Dette systemet krevet en bredere inndeling hvor alle kan finne sin natulrige plass. Enten organisasjonsmessig eller regionalt.

Forresten hva er diktatorisk ved å stille et forslag?

1
Columbus_3 Er det ikke naturlig at det er medlemmene i f.eks. AP som bestemmer hvem som skal representere AP i de folkevalgte organer?

Jo det er greit nok det, hvis det kan foregå fra bunn til topp, noe jeg tviler på. Men hele systemet går jo ut på at man må være medlem av et parti for å kunne bruke sin demokratiske rett. Mens de som egentlig vil komme til å bestemme ganske mye, ikke bøhøver å være medlem eller valgt i det hele tatt.

1
Hyrro Jo det er greit nok det, hvis det kan foregå fra bunn til topp, noe jeg tviler på. Men hele systemet går jo ut på at man må være medlem av et parti for å kunne bruke sin demokratis...

Jo det er greit nok det, hvis det kan foregå fra bunn til topp, noe jeg tviler på.

Jeg har sittet i nominasjonskomitèer både på kommune- og fylkesnivå og i mitt parti Høyre starter i alle fall nominasjonsprosessene på grasrotnivå.

Tror det er vanlig i alle partier.

1

F. eks. la oss ta et konkret eksempel.

I en kommune med ca. 7000 innbyggere, finnes det kun to etablerte partier, mens det finnes en person som alle i kommunen liker og stoler på, men som ikke vil være med i noe politisk parti. Denne personen står for en sak som mange i kommunen er enige i, men som begge partiene går i mot.

Hvordan skal en enkelt borger i den kommunen gå fram for å få denne personen inn i styre og stell?

(la oss si at partiene vil støtte byggingen av et nytt supermarked, mens denne personen prøver å få aksept for en familiepark isteden.)

1
Hyrro F. eks. la oss ta et konkret eksempel. I en kommune med ca. 7000 innbyggere, finnes det kun to etablerte partier, mens det finnes en person som alle i kommunen liker og stoler på,...
Slettet-FQGC8G

Hvordan skal en enkelt borger i den kommunen gå fram for å få denne personen inn i styre og stell?

De kan starte en lokal liste. Man ser i lokale områder at man ofte stiller lokale lister helt uavhengig av de etablerte partiene. Både Bygdelister og andre samlingslister som er uavhengige.

Man har jo et bra eksempel fra Tvedestrand på slikt som du nevner f.eks.

Er derimot enig i deg at avsteningsretten som er meget begrenset her i landet burde blitt utvidet. For i dag er det særdeles vanskelig å avsette politikere under deres periode.

1
Hyrro F. eks. la oss ta et konkret eksempel. I en kommune med ca. 7000 innbyggere, finnes det kun to etablerte partier, mens det finnes en person som alle i kommunen liker og stoler på,...

F. eks. la oss ta et konkret eksempel. I en kommune med ca. 7000 innbyggere, finnes det kun to etablerte partier, mens det finnes en person som alle i kommunen liker og stoler på, men som ikke vil være med i noe politisk parti. Denne personen står for en sak som mange i kommunen er enige i, men som begge partiene går i mot. Hvordan skal en enkelt borger i den kommunen gå fram for å få denne personen inn i styre og stell?

Du må samle inn underskrifter fra 300 mennesker som ønsker å lage egen liste.

I tillegg til denne ønskede personen må lista inneholde minimum 6 personer til.

Så enkelt.

1
Hyrro [sitat…] Forslaget har absolutt noe for seg. Men det bør kunne organiseres slik at man får til en videre organisering enn et snevert partiapparat, og at folket gis reell mulighet t...

Det er ingen ting som er diktatorisk med å stille et forslag.

Derimot kan selve forslaget være diktatorisk eller egnet til å fremme en diktatorisk lederstil.

I Hagens tilfelle med de mange utrenskningene - Bolkesjø og Kleppe/Simonsen - så var dette personer som i minst like stor grad som Hagen selv stod på partiets program og sjel, som også trakk sine velgere til partiet og som hadde sentrale posisjoner i partiet. Hagen hadde ingen problemer med å utnytte dette fullt inntil han følte sin stilling truet og var uenig med de i hvilken retning partiet skulle gå.

Det er ikke uten grunn at CIH ble kalt parti-EIER.

Hagen burde forøvrig kanskje huske at han kom inn på Stortinget ved Anders Langes død På et tidspunkt der han hadde meldt seg ut av ALP og startet et konkurrerende parti.

Satt på spissen i sin ytterste konsekvens er det du foreslår at man ikke trenger folkevalgte - når partiprogrammet er fastsatt så kan byråkrater og jurister ta seg av gjennomføringen.

Du forutsetter også at velgerne (og representantene) er 100% enige med partiprogrammet. Slik er det selvsagt ikke - det vil alltid være deler man er enig i og deler man er uenig i. Det er også slik at velgerne ved å engasjere seg kan påvirke både program og nominasjon - i tillegg til muligheten ved lokalvalg å rangere representantene.

1
Slettet-FQGC8G [sitat…] De kan starte en lokal liste. Man ser i lokale områder at man ofte stiller lokale lister helt uavhengig av de etablerte partiene. Både Bygdelister og andre samlingslister...

De kan starte en lokal liste. Man ser i lokale områder at man ofte stiller lokale lister helt uavhengig av de etablerte partiene. Både Bygdelister og andre samlingslister som er uavhengige.

Jeg regnet med det svaret der.

I realiteten er dette det samme som et politisk parti, som må opprettes som hvilket som helst annet parti. (og det er ikke lett) Det må opprettes en valgliste og et valgprogram. Den store bakdelen er at de øvrige sakene som et slikt interesseparti må ta stilling til i valgperioden, må nødvendigvis være meget tilfeldige og lite gjennomarbeidet. Det kan by på store overraskelser som velgerne ikke kan forutsi.

1
Columbus_3 [sitat…] Du må samle inn underskrifter fra 300 mennesker som ønsker å lage egen liste. I tillegg til denne ønskede personen må lista inneholde minimum 6 personer til. Så enkelt.

Du må samle inn underskrifter fra 300 mennesker som ønsker å lage egen liste.

Jeg hadde en liten feil. Det er nok med underskrifter fra 2% av de som hadde stemmerett ved siste kommunevalg i angjeldende kommune.

Så i ditt tilfelle er vel tallet på underskrifter mye lavere. Kanskje ca 100.

1
SIG100 Det er ingen ting som er diktatorisk med å stille et forslag. Derimot kan selve forslaget være diktatorisk eller egnet til å fremme en diktatorisk lederstil. I Hagens tilfelle med...

Satt på spissen i sin ytterste konsekvens er det du foreslår at man ikke trenger folkevalgte - når partiprogrammet er fastsatt så kan byråkrater og jurister ta seg av gjennomføringen.

Dette er IKKE hva jeg foreslår, men i praksi er det slik det foregår.

1
Hyrro [sitat…] Jeg regnet med det svaret der. I realiteten er dette det samme som et politisk parti, som må opprettes som hvilket som helst annet parti. (og det er ikke lett) Det må oppr...

Den store bakdelen er at de øvrige sakene som et slikt interesseparti må ta stilling til i valgperioden, må nødvendigvis være meget tilfeldige og lite gjennomarbeidet. Det kan by på store overraskelser som velgerne ikke kan forutsi.

Derfor er etablerte partier det beste alternativet.

En enkelt mann kan dessuten utrette lite på egen hånd. Han må nødvendigvis ha et flertall i kommunestyret bak seg for å få til noe.

1
Hyrro [sitat…] Jeg regnet med det svaret der. I realiteten er dette det samme som et politisk parti, som må opprettes som hvilket som helst annet parti. (og det er ikke lett) Det må oppr...
Slettet-FQGC8G

Nå har denne listen i Tvedestrand f.eks hatt ordføreren siden de ble opprettet.

Du brukte jo en enkeltsak som eksempel selv. Dette ble de valgt inn på først, og Dukene har sittet som en meget populær ordfører i hele perioden. Han minner veldig mye om eksemplet du faktisk beskrev faktisk.

Det finnes også andre steder hvor slike lister har hatt suksess,uten at jeg kjenner like mye til lokale forhold andre steder, rent bortsett fra valgresultatene. Du finner flere slike ordførere fra slike lister rundt om i Norge.

Så hadde det vært så tilfeldig så hadde som sagt ikke slike partier overlevd, og blitt gjenvalgt over såpass lang tid.

Det er heller som andre har nevnt ikke problemer å etablere lister for andre politiske partier som faktisk eksisterer alt i nevnte kommune, om det er grunnlag for det.

Er også viktig å huske at det i lokale kommuner i stor grad er enkeltsakene som betyr noe.

Er man seriøs så bruker man tid på å utrette et program,og har ting klart før selve valgkampen begynner. Ja, det tar tid å utarbeide et program,men det burde man jo ha muligheten til å bygge opp, dersom man ønsker en person som i ditt eksempel.

1
SIG100 Det er ingen ting som er diktatorisk med å stille et forslag. Derimot kan selve forslaget være diktatorisk eller egnet til å fremme en diktatorisk lederstil. I Hagens tilfelle med...

Det er også slik at velgerne ved å engasjere seg kan påvirke både program og nominasjon

Hvordan?

Som det sie her:

1. Melde seg inn i et etablert parti, og gå gradene for å få mulighet til å bli hørt.

2. Samle underskrifter og villige til å stå på alternativ liste.

3. Avgi sin stemme og håpe på resultat, eller vente 4 år på neste anledning.

Hadde det ikke vært enklere å dele inn hele befolkningen i passende grupper slik at de kan nominere, påvirke programsettingen og følge opp sin representant også i valgperioden.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...