På en annen side er jo vår nye landbruksminister såkalt "odelsjente",

Når man skal arve en gård, hva er man da? En såkalt "arving"?

Eller som det er i Norge, at odelen går til det eldste barnet. Eller er dette veldig "merkelig"?

1

På en annen side er jo vår nye landbruksminister såkalt "odelsjente", så kanskje bøndenes fremtid ikke ser så mørk ut allikevel?

Hun har vel sagt fra seg odelen.

Løftet til FRP er å "sette bonden fri" og å redusere kostnadsnivået til norsk landbruk. De har glemt å si hvordan de skal gjøre det.

Kanskje ved å redusere lønnskostnadene til bonden sjøl?

1

Spesielt ikke når landbruket skal styres av FrP-politikk.

Det er ikke mye FRP politikk igjen i regjeringen tydeligvis. Alle FRP standpunkter som statsrådene blir konfrontert med nå er samme svaret: Vi skal forholde oss til samarbeidsavtalen. Altså er klart svar på at de skal føre enn annen politikk enn det de egentlig mener.

1
BreckRoad2 [sitat…] Når man skal arve en gård, hva er man da? En såkalt "arving"? Eller som det er i Norge, at odelen går til det eldste barnet. Eller er dette veldig "merkelig"?

Eller som det er i Norge, at odelen går til det eldste barnet. Eller er dette veldig "merkelig"?

nei det er ikke så veldig merkelig at eldste barn har odel på gården, tidligere ble gårder stykket opp i mange små enheter slik at hvert barn som ville skulle få sin part, slik kunne det ikke fortsette

1
shagalott [sitat…] Det er ikke mye FRP politikk igjen i regjeringen tydeligvis. Alle FRP standpunkter som statsrådene blir konfrontert med nå er samme svaret: Vi skal forholde oss til samarb...

Vi skal forholde oss til samarbeidsavtalen. Altså er klart svar på at de skal føre enn annen politikk enn det de egentlig mener.

Samarbeidsavtalen har i praksis bare gjort det klart at forhandlingsinstituttet skal bestå. Dette ønsker bare FRP å avskaffe og det kunne nok bare blitt gjennomført med en H/FRP flertallsregjering. Men ellers kan en del endres, bl.a. driv-/boplikt, samvirkene kan miste rolle som markedsregulator osv. Da må regjeringen mest sannsynlig få V med seg. I tillegg kan odelsloven stå for fall, om AP går med på det (krever grunnlovsendring).

1
Goblin_9 [sitat…] Mistanken er at de ikke aner hvordan de skal gjøre det.

Enda verre for Frp, de slipper engang å tenke på det. Fra nå av kommer landbrukspolitikken til å bli styrt fra stortinget, der opposisjonen har flertall.

Altså blir det Krf,V,Sp,Ap og Sv i ulike allianser som kommer til å bestemme bøndenes kår og prisnivået på mat i butikk.

Men bevares, ministeren får selvsagt komme med sine innspill. Selv om altså ingen trenger å høre på dem.

2
GARDSDATTRA Enda verre for Frp, de slipper engang å tenke på det. Fra nå av kommer landbrukspolitikken til å bli styrt fra stortinget, der opposisjonen har flertall. Altså blir det Krf,V,Sp,Ap...

Men bevares, ministeren får selvsagt komme med sine innspill.

det som blir spennende er å se hvordan hun takler jordbruksoppgjøret, de gangene partene ikke kommer til enighet er det praksis for at Stortinget stemmer for regjeringens forslag, men hvis landbruksministeren har lagt fram et forslag som er noe i nærheten av det FRP har vist fram i sine alternative budsjett, så vil ikke Stortinget kunne stemme for Listhaugs forslag, da er hun fort i en mistillitsposisjon

og da ryker odelsjenta

1
GARDSDATTRA Enda verre for Frp, de slipper engang å tenke på det. Fra nå av kommer landbrukspolitikken til å bli styrt fra stortinget, der opposisjonen har flertall. Altså blir det Krf,V,Sp,Ap...

Javel? Så hva sier Venstre om fx en ny WTO-avtale:

"Venstre går inn for å arbeide aktivt for en nye WTO-avtale og om nødvendig gjøre norske innrømmelser knyttet til tollsatser."

Er redd du kan få endel ubehagelige overaskelser, de nærmeste år.

1

Bønder, som mange allerede sliter økonomisk kommer til å se enda mørkere tider med den nye regjeringen.

Så du sier at mange bønder sliter etter 8 år med Sp som landbruksminister? De har altså ikke fått til noe spesielt bra for bøndene?

Håper Listhaug får inn optimisme blant bøndene.....

1
Nr-2 [sitat…] Så du sier at mange bønder sliter etter 8 år med Sp som landbruksminister? De har altså ikke fått til noe spesielt bra for bøndene? Håper Listhaug får inn optimisme blant...

Så du sier at mange bønder sliter etter 8 år med Sp som landbruksminister? De har altså ikke fått til noe spesielt bra for bøndene?

Tenkte på det samme, de burde jo være fornøyd når deres egen interesseorganisasjon (Senterpartiet) har styrt landet i 8 år.

Kanskje på tide å la bonden bestemme sin egen hverdag selv?

1

Det ser ikke lyst ut for norske bønder om dagen. Spesielt ikke når landbruket skal styres av FrP-politikk. Bønder, som mange allerede sliter økonomisk kommer til å se enda mørkere tider med den nye regjeringen.

Synd på? Hmmm. Vet ikke om sosialistene har gjort det så jævlig bra for bondestandene i landet heller. TVANG er ikke tingen å bruke på det norske folk. Kjøpe det norske bønder produserer blir i lengden for dyrt, men jeg ser poenget. Det er en grunn til at det er så stor grensehandel som det er, og selvfølgelig ikke uten grunn. Norske myndigheter har, hittil, ikke villet innrømme at det er for høye avgifter her og i tillegg så har du subsidiene som bøndene mottar. Slik jeg ser det så er de vel å betrakte som selvstendig næringsdrivende disse bøndene også. Hadde alle som driver egen næring fått de samme tilskuddene så hadde det vært mange arbeidsplasser i Norge. Sånn er det bare ikke. Hadde bøndene måttet stå for alt sjøl ville nok alt vært drevet mere effektivt enn det er i dag.

Synes det er tragisk å lese og ikke minst høre alle forståsegpåere som dømmer nord og ned det meste. Det hersker en panikk for at vi kanskje kan få det bedre i Norge enn vi har hatt det på mangfoldige år. Mitt forslag: Gi det en sjanse. Går det ikke så er det tilbake til kommunismen igjen og det er ikke noe jeg ønsker i hvert fall.

1
Goblin_9 [sitat…] Mistanken er at de ikke aner hvordan de skal gjøre det.

Det er vel det som er betryggende: De mener at jorbrukspolitikken ikke fungerer - og i mange sammenhenger er en hemsko for de som ønsker å drive jordbruk og derfor bør forandres. I den prosessen ønsker de dialog med bondeorganisasjonene, fremfor å tre forandringer ned over hodene på dem. Det er fullt mulig å definere et mål - uten å ha alle svarene og veien man skal gå på plass.

1
Jalla2 Det er vel det som er betryggende: De mener at jorbrukspolitikken ikke fungerer - og i mange sammenhenger er en hemsko for de som ønsker å drive jordbruk og derfor bør forandres. I...

Frps jordbrukspolitikk er rett og slett ikke fastlagt. Jeg har ikke spesielt stor tro på at man kan få bøndene til å tjene mer samtidig som man minsker landbruksstøtten og fjerner kvotesystemene og garantien for at bonden får solgt produktene sine. Det er jo i praksis dette de sier - og lenge har sagt.

Resultatet kan bli at bare de største og mest lønnsomme brukene blir igjen, og noen tror sikkert at det vil være glupt. I virkeligheten vil det medføre at Norges samlede, dyrkede areal går ned, og at innenlandsk matproduksjon fra landbruket totalt sett synker.

Vel - vi får se om de som vet noe om landbrukspolitikk og alle de innfløkte systemene som finnes i den, klarer å lære Listhaug såpass mye at hun ikke begynner å rive før tegningene til Frps "norske gårdshus" er ferdige.

Men totalt sett - slik jeg har skrevet før - vil med all sannsynlighet en mer eller mindre samlet opposisjon hindre at mindretallsregjeringen gjør for store sprell.

1
Goblin_9 Frps jordbrukspolitikk er rett og slett ikke fastlagt. Jeg har ikke spesielt stor tro på at man kan få bøndene til å tjene mer samtidig som man minsker landbruksstøtten og fjerner...

Frps jordbrukspolitikk er rett og slett ikke fastlagt.

Det er ikke FrP's landbrukspolitikk som er gjeldende uansett - men regjeringens (og den er også bundet av støtte fra f.eks. V og KrF): Skal man kanskje la regjeringen begynne arbeidet før man dømmer dem nord og ned (basert på spesielt SP og SV's skremselspropaganda)?

1

Det ser ikke lyst ut for norske bønder om dagen. Spesielt ikke når landbruket skal styres av FrP-politikk.

Selv sauene i fjøset mitt er bekymret. Men på den annen side er de jo "sauer".

2

Det ser ikke lyst ut for norske bønder om dagen. Spesielt ikke når landbruket skal styres av FrP-politikk.

Bønder, som mange allerede sliter økonomisk kommer til å se enda mørkere tider med den nye regjeringen.

Kanskje vi må begynne å tenke litt annerledes når

- antall jordbruk reduseres med flere 1000 hvert år?

- når alderen på boden blir stadig høyere?

- når statlige tilskudd er 60% av produksjonen, mot 20% for danske bønder?

- når bonden ikke får produsere hva han vil, når han vil og til hvilken pris han vil/kan få?

- når bonden ikke kan selge for han kan ikke leve av den statlig regulerte prisen han kan få for jordbruket?

- når bruk etter bruk bare står og forfaller?

osv.

Ja, da er det kanskje fortsatt slik at nye koster feier best?

For de gamle løste i hvert fall ikke noe!

1

Med Bondepartiet i regjering de siste 8 årene så har det blitt lagt ned et hav av gårder, og bøndene har demonstrert og klaget høylytt. Stort verre blir det nok ikke.

1
Laster...