Alle som har fulgt med i tiden vet at Sp har dolket Ap i ryggen i åresvis, at dem vil støtte Frp og forbrukeren i noen saker vil ikke komme som noe sjokk for folk flest.

Ap vil nok tenke på stemmer frem mot neste valg, og ikke på en særorganisasjon med egoistiske holdninger.

1
Goblin_9 [sitat…] Krf og Venstre har ikke avlagt noen evig troskapsed til verken Siv eller Erna. Og nå ser det heller ut for at Krf faktisk varsler kamp mot den nyslåtte regjeringens landbr...

Krf og Venstre har ikke avlagt noen evig troskapsed til verken Siv eller Erna. Og nå ser det heller ut for at Krf faktisk varsler kamp mot den nyslåtte regjeringens landbrukspolitikk - i alle fall dersom den kommer til å arte seg slik som Frp vil (noe som heldigvis ikke på noen måte er avgjort ennå).

Det er ikke noe evig troskapsed mellom KrF og V heller, to parti som står mest fra hverandre på stortinget.

1
skatten_7 Hele poenget er jo at det ikke finnes en samlet opposisjon. Tvert imot. Det har heller eksistert en mere omfattende samarbeidsavtale, enn den firepartiavtalen som som er gjeldende...

Hele poenget er jo at det ikke finnes en samlet opposisjon. Tvert imot. Det har heller eksistert en mere omfattende samarbeidsavtale, enn den firepartiavtalen som som er gjeldende mellom regjeringen og KRF/V. Selvfølgeligkan det være saker som forener den samlede opposisjonen i Stortinget, men de forpliktelsene som de fire partier ble enige om, vil uansett ligge til grunn for Regjeringens virke, og derved en tilslutning fra KRF/V.

Krf og Venstre har ikke avlagt noen evig troskapsed til verken Siv eller Erna. Og nå ser det heller ut for at Krf faktisk varsler kamp mot den nyslåtte regjeringens landbrukspolitikk - i alle fall dersom den kommer til å arte seg slik som Frp vil (noe som heldigvis ikke på noen måte er avgjort ennå).

http://www.nationen.no/2013/10/18/politikk/ny_regjering/sylvi_listhaug/marit_arnstad/karin_andersen/8326294/

Og opposisjonen for øvrig ser også ut til å kvesse klørne.

1
stikkpillen [sitat…] Samme her. Men hva er engentlig forventningene til den nye regjeringens landbrukspolitikk, den kan vel umulig være veldig høy? Skal man forvente at de som nå skal styre, s...

Nei, slik som debatten i går kveld viste. er det jo en skikkelig svartmaling av regjeringens politikk på området.

Slik at jeg tror ikke det er særlig store forventninger til dem. Men landbruksorganisasjonene var i allefall positive til regjeringens invitt til forhandlinger.

Når man ser på den rødgrønne regjeringen som styrte i 8 år sies det at det ble lagt ned i snitt 3 landbruk hver eneste dag den regjerte.

1
Seavard [sitat…] Er enig med deg at det kan og bør tenkes nytt og jeg ser frem til en kritisk gjennomgang av fagområdet. Det er alltid sunt. Selv har jeg egentlig for dårlig kunnskap på de...

Selv har jeg egentlig for dårlig kunnskap på dette feltet til å uttale meg skråsikkert om noe som helst i landbruket.

Samme her. Men hva er engentlig forventningene til den nye regjeringens landbrukspolitikk, den kan vel umulig være veldig høy? Skal man forvente at de som nå skal styre, som ikke er like opptatt av dette med landbruk skal gjøre det bedre enn de som har styrt i 8 år. og som hadde dette som et av sine proriterte felt? og itillegg flertall!!!

1
GARDSDATTRA Hvordan opposisjonen kommer til å legge opp løpet, det gjenstår å se.

Hele poenget er jo at det ikke finnes en samlet opposisjon.

Tvert imot. Det har heller eksistert en mere omfattende samarbeidsavtale, enn den firepartiavtalen som som er gjeldende mellom regjeringen og KRF/V.

Selvfølgeligkan det være saker som forener den samlede opposisjonen i Stortinget, men de forpliktelsene som de fire partier ble enige om, vil uansett ligge til grunn for Regjeringens virke, og derved en tilslutning fra KRF/V.

Skulle det bli et organisert samlet flertall blant alle opposisjonspartiene i Stortinget, ville den avtalen være død, og Et flertall for fx en utredning om oljeboring i LOfoten.

1
JonIB [sitat…] Hun har vel sagt fra seg odelen. Løftet til FRP er å "sette bonden fri" og å redusere kostnadsnivået til norsk landbruk. De har glemt å si hvordan de skal gjøre det. Kansk...

Løftet til FRP er å "sette bonden fri" og å redusere kostnadsnivået til norsk landbruk. De har glemt å si hvordan de skal gjøre det. Kanskje ved å redusere lønnskostnadene til bonden sjøl?

Mange steder man kan spare inn uten at det går utover bondens lønn. Er feks ingen fornuftig grunn til at man skal bruke 500 millioner kroner hvert eneste år på å eksportere Jarlsbergost til USA.

2
Jeg-mener [sitat…] Det er riktig, men er det dobbelt så lett? 3 ganger? Men at norske bønder får 60% statlig tilskudd mot danskenes 20% i f.t produksjon var bare ett av flere punkter. Mitt p...

Mitt poeng var at summen av disse punktene jeg ramset opp, gjør at det i aller høyeste grad bør tenkes nytt på en del områder. Det tror jeg frp kan bidra bedre med enn noe annet parti.

Er enig med deg at det kan og bør tenkes nytt og jeg ser frem til en kritisk gjennomgang av fagområdet. Det er alltid sunt.

Selv har jeg egentlig for dårlig kunnskap på dette feltet til å uttale meg skråsikkert om noe som helst i landbruket.

1
Seavard [sitat…] Nå skal man i rettferdighetens navn nevne at det er langt lettere å drive jordbruk i Danmark, både når det gjelder klima og infrastruktur. Når det gjelder selve debatten o...

Nå skal man i rettferdighetens navn nevne at det er langt lettere å drive jordbruk i Danmark, både når det gjelder klima og infrastruktur.

Det er riktig, men er det dobbelt så lett? 3 ganger?

Men at norske bønder får 60% statlig tilskudd mot danskenes 20% i f.t produksjon var bare ett av flere punkter.

Mitt poeng var at summen av disse punktene jeg ramset opp, gjør at det i aller høyeste grad bør tenkes nytt på en del områder. Det tror jeg frp kan bidra bedre med enn noe annet parti.

For de har vist seg utelukkende å kjøre forover via bakspeilet.

1
Jeg-mener [sitat…] Kanskje vi må begynne å tenke litt annerledes når - antall jordbruk reduseres med flere 1000 hvert år? - når alderen på boden blir stadig høyere? - når statlige tilskudd e...

- når statlige tilskudd er 60% av produksjonen, mot 20% for danske bønder?

Nå skal man i rettferdighetens navn nevne at det er langt lettere å drive jordbruk i Danmark, både når det gjelder klima og infrastruktur.

Når det gjelder selve debatten og effektivisering med eventuelle gevinster vil jeg sette meg bedre inn i saken før jeg uttaler meg, men jeg mener norske bønder generelt gjør en kjempejobb. I alle fall det lille jeg kjenner til yrket deres.

2

Med Bondepartiet i regjering de siste 8 årene så har det blitt lagt ned et hav av gårder, og bøndene har demonstrert og klaget høylytt. Stort verre blir det nok ikke.

1

Det ser ikke lyst ut for norske bønder om dagen. Spesielt ikke når landbruket skal styres av FrP-politikk.

Bønder, som mange allerede sliter økonomisk kommer til å se enda mørkere tider med den nye regjeringen.

Kanskje vi må begynne å tenke litt annerledes når

- antall jordbruk reduseres med flere 1000 hvert år?

- når alderen på boden blir stadig høyere?

- når statlige tilskudd er 60% av produksjonen, mot 20% for danske bønder?

- når bonden ikke får produsere hva han vil, når han vil og til hvilken pris han vil/kan få?

- når bonden ikke kan selge for han kan ikke leve av den statlig regulerte prisen han kan få for jordbruket?

- når bruk etter bruk bare står og forfaller?

osv.

Ja, da er det kanskje fortsatt slik at nye koster feier best?

For de gamle løste i hvert fall ikke noe!

1

Det ser ikke lyst ut for norske bønder om dagen. Spesielt ikke når landbruket skal styres av FrP-politikk.

Selv sauene i fjøset mitt er bekymret. Men på den annen side er de jo "sauer".

2
Goblin_9 Frps jordbrukspolitikk er rett og slett ikke fastlagt. Jeg har ikke spesielt stor tro på at man kan få bøndene til å tjene mer samtidig som man minsker landbruksstøtten og fjerner...

Frps jordbrukspolitikk er rett og slett ikke fastlagt.

Det er ikke FrP's landbrukspolitikk som er gjeldende uansett - men regjeringens (og den er også bundet av støtte fra f.eks. V og KrF): Skal man kanskje la regjeringen begynne arbeidet før man dømmer dem nord og ned (basert på spesielt SP og SV's skremselspropaganda)?

1
Jalla2 Det er vel det som er betryggende: De mener at jorbrukspolitikken ikke fungerer - og i mange sammenhenger er en hemsko for de som ønsker å drive jordbruk og derfor bør forandres. I...

Frps jordbrukspolitikk er rett og slett ikke fastlagt. Jeg har ikke spesielt stor tro på at man kan få bøndene til å tjene mer samtidig som man minsker landbruksstøtten og fjerner kvotesystemene og garantien for at bonden får solgt produktene sine. Det er jo i praksis dette de sier - og lenge har sagt.

Resultatet kan bli at bare de største og mest lønnsomme brukene blir igjen, og noen tror sikkert at det vil være glupt. I virkeligheten vil det medføre at Norges samlede, dyrkede areal går ned, og at innenlandsk matproduksjon fra landbruket totalt sett synker.

Vel - vi får se om de som vet noe om landbrukspolitikk og alle de innfløkte systemene som finnes i den, klarer å lære Listhaug såpass mye at hun ikke begynner å rive før tegningene til Frps "norske gårdshus" er ferdige.

Men totalt sett - slik jeg har skrevet før - vil med all sannsynlighet en mer eller mindre samlet opposisjon hindre at mindretallsregjeringen gjør for store sprell.

1
Goblin_9 [sitat…] Mistanken er at de ikke aner hvordan de skal gjøre det.

Det er vel det som er betryggende: De mener at jorbrukspolitikken ikke fungerer - og i mange sammenhenger er en hemsko for de som ønsker å drive jordbruk og derfor bør forandres. I den prosessen ønsker de dialog med bondeorganisasjonene, fremfor å tre forandringer ned over hodene på dem. Det er fullt mulig å definere et mål - uten å ha alle svarene og veien man skal gå på plass.

1

Det ser ikke lyst ut for norske bønder om dagen. Spesielt ikke når landbruket skal styres av FrP-politikk. Bønder, som mange allerede sliter økonomisk kommer til å se enda mørkere tider med den nye regjeringen.

Synd på? Hmmm. Vet ikke om sosialistene har gjort det så jævlig bra for bondestandene i landet heller. TVANG er ikke tingen å bruke på det norske folk. Kjøpe det norske bønder produserer blir i lengden for dyrt, men jeg ser poenget. Det er en grunn til at det er så stor grensehandel som det er, og selvfølgelig ikke uten grunn. Norske myndigheter har, hittil, ikke villet innrømme at det er for høye avgifter her og i tillegg så har du subsidiene som bøndene mottar. Slik jeg ser det så er de vel å betrakte som selvstendig næringsdrivende disse bøndene også. Hadde alle som driver egen næring fått de samme tilskuddene så hadde det vært mange arbeidsplasser i Norge. Sånn er det bare ikke. Hadde bøndene måttet stå for alt sjøl ville nok alt vært drevet mere effektivt enn det er i dag.

Synes det er tragisk å lese og ikke minst høre alle forståsegpåere som dømmer nord og ned det meste. Det hersker en panikk for at vi kanskje kan få det bedre i Norge enn vi har hatt det på mangfoldige år. Mitt forslag: Gi det en sjanse. Går det ikke så er det tilbake til kommunismen igjen og det er ikke noe jeg ønsker i hvert fall.

1
Nr-2 [sitat…] Så du sier at mange bønder sliter etter 8 år med Sp som landbruksminister? De har altså ikke fått til noe spesielt bra for bøndene? Håper Listhaug får inn optimisme blant...

Så du sier at mange bønder sliter etter 8 år med Sp som landbruksminister? De har altså ikke fått til noe spesielt bra for bøndene?

Tenkte på det samme, de burde jo være fornøyd når deres egen interesseorganisasjon (Senterpartiet) har styrt landet i 8 år.

Kanskje på tide å la bonden bestemme sin egen hverdag selv?

1
Laster...