Selv om ikke Storberget har gått rett fra statsrådjobb, er det tradisjon for at statsråder som går tilbake til Stortinget, går inn på andre fagområder. Selv om jeg ikke vet om det skjer i alle tilfeller.

For øvrig var det interessant å høre utgangspunktene hans om å ønske Listhaug lykke til og se hva hun svarer framover og ikke har sagt i fortiden. Når jeg så på samspillet mellom han og Slagsvold Vedum, så lyste ikke av stor enighet. Det kan nesten virke som om Ap kan tenke seg å løse opp båndene til Sp. "Pølse-Hanssen" var ikke akkurat noen som SP var så glad i.

1

Storberget er noe av det mest tragiske vi har hatt av statsråder i Norge (les Gjørv-kommisjonen).........,,,,

1
Laster...