Politikk - Norsk

nostalgikern

Godt H/F-forslag vedr. mobbing

Nå har mobberne i den norske skolen mistet en viktig alliert i og med at SV har måttet forlate roret på skole-skuta. SV har holdt sin klamme hånd over den sterke part, nemlig mobberne. Det hart alltid vært de mobbede som har måttet byttet skole for å prøve å få litt fred for plageåndene. De ondskapsfulle mobberne har fått fortsette som før. Den nye regjeringen går visstnok inn for at det nå snarere kan bli mobberen (og vedkommendes familie) som må ta ubehagelighetene med å bytte skole (og kanskje da også nabolag/bosted i verste fall). På tide. Morna Kristin, og velkommen rettferdighet og sunn fornuft!

2
41 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Ja, et bra forslag at det er mobberen som må bytte skole og ikke mobbeofferet. Det er likevel en del problemer knyttet til dette og det er at mobberen er gjerne flere enn en. Det kan være 10 mot 1. Så er det selvsagt dette med å bevise at mobbingen har funnet sted. Så her kan det altså oppstå en rekke problemer.

At du kaller SV en viktig alliert med mobbere er rett og slett en usaklig fordumming av en viktig debatt. Jeg tror alle partier ønsker mobbingen til livs, men at man er uenig i fremgangsmåtene. Dessverre vil mobbing aldri ta slutt, men å redusere dette er mulig - men hvilken vei man skal ta for å redusere mobbingen er ikke alltid like enkel.

3
Kul_Djevel Ja, et bra forslag at det er mobberen som må bytte skole og ikke mobbeofferet. Det er likevel en del problemer knyttet til dette og det er at mobberen er gjerne flere enn en. Det k...

fremgangsmåtene. Dessverre vil mobbing aldri ta slutt, men å redusere dette er mulig - men hvilken vei man skal ta for å redusere mobbingen er ikke alltid like enkel.

Mitt beste forslag er at mobberen får én advarsel (gjelder f.eks. ved fysisk angrep mot offeret over tid) om at hvis han ikke kutter ut trøbbel-skapinga si, så må hans mor bli innkalt til å gå vakt på skoleplassen i friminuttene en dag (i første omgang). Noe så flaut vet du for "en tøffing". Effektivt garantert.

1
nostalgikern [sitat…] Mitt beste forslag er at mobberen får én advarsel (gjelder f.eks. ved fysisk angrep mot offeret over tid) om at hvis han ikke kutter ut trøbbel-skapinga si, så må hans mor...

Det som er klart er at du ikke helt har forstått fenomenet mobbing særlig godt.

Vi snakker ikke om en bølle som forsurer dagen til en eller noen få elever. Vi snakker tvert om en den ene eleven som plages av flertallet av de andre elevene, gjerne i det skjulte eller på nettet.

1

Den nye regjeringen går visstnok inn for at det nå snarere kan bli mobberen (og vedkommendes familie) som må ta ubehagelighetene med å bytte skole (og kanskje da også nabolag/bosted i verste fall). På tide. Morna Kristin, og velkommen rettferdighet og sunn fornuft!

Løse problemene med å skyve det over på andre skoler, er det noe bra da?

Dessuten måtte man da i de aller fleste tilfellene måttet tvangsflytte flesteparten i klassen.

Ett kroneksempel på forslag uten kunnskap i bunn.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Løse problemene med å skyve det over på andre skoler, er det noe bra da? Dessuten måtte man da i de aller fleste tilfellene måttet tvangsflytte flesteparten i klassen. Ett...

Med dn logikk er det akkurat like meningsløst at mobbeofferet skal tvangsflyttes da det heller ikke løse de underligende problemene.

At man har som prinsipp at det er mobberne og ikke offeret som skal straffes, og i ekstreme tilfeller bli tvunget til å bytte skole er et helt greit prinsipp som sammenfaller med folks allminnelige rettsoppfatning.

1

Den nye regjeringen går visstnok inn for at det nå snarere kan bli mobberen (og vedkommendes familie) som må ta ubehagelighetene med å bytte skole (og kanskje da også nabolag/bosted i verste fall). På tide.

Jeg har en sønn som er i en mobbesituasjon...

Det er en elev med ekstra behov som plager de andre ungene og min sønn i serdeleshet. Dette resulterer i at eleven er voldsom i sine forsøk på å få være med de andre. De andre ungene sier ifra til lærerne som bare svarer at alle må få være med. Nå har det gått så langt at min sønn har fått beskjed om å forsvare seg - etter å ha fått en rekke blåflekker av denne eleven - og det er selvfølgelig min sønn som blir kjeftet på og sendt til rektor.

Det siste nå er at min sønn har fått med seg brev hjem fra rektor. Altså er min sønn en mobber og skal sendes til en annen skole.

Har regjeringen tenkt å opprette en skoledomsstol slik at vi kan føre saken til vår sønn/oss eller skal rektor være enerådende?

Til slutt; la meg bare si at min sønn 3 år på rad har blitt valgt til trivselsleder - en som skal ivareta trivselen til ungene i skolegården - og blitt kåret til skolens beste TL gjennom tidene...

1

Nå har mobberne i den norske skolen mistet en viktig alliert i og med at SV har måttet forlate roret på skole-skuta. SV har holdt sin klamme hånd over den sterke part, nemlig mobberne.

Med denne starten blir videre debatt ganske uinteressant. For helt ærlig: du ønsker ikke debatt, gjør du vel?

2
Sandaas Med dn logikk er det akkurat like meningsløst at mobbeofferet skal tvangsflyttes da det heller ikke løse de underligende problemene. At man har som prinsipp at det er mobberne og i...

Med dn logikk er det akkurat like meningsløst at mobbeofferet skal tvangsflyttes da det heller ikke løse de underligende problemene.

Jeg har foreløpig til gode å ha hørt om ett eneste mobbeoffer som har blitt tvangsflyttet.

At noen flytter helt frivillig er en annen sak, det er det naturlig at folk flytter på seg, enten nå årsaken er slik eller sånn.

Alle skoler prøver vel så godt de kan å løse problemene der de er, og prøver så godt de kan å ivareta alle elevene. Vel og merke dersom de blir klar over at det forekommer mobbing.

Ingen kan løse problemer man ikke kjenner til.

Jeg tror også de fleste foreldre prøver å inngå ett samarbeid med skolen for å få løst opp i problemene. Men så er det også foreldre som ikke vil samarbeide, og da blir det verre å få gjort noe.

Mobbing lar seg nemlig ordne opp i. Det vet jeg av erfaring. Faktisk er det til det beste for mobbeofrene å få slutt på mobbingen, for så å gå videre på den skolen de er.

Tenk for en opplevelse det er for ett mobbeoffer å få være aktivt med på en prosess som fører til bedre klassemiljø for alle? Dette er noe man kan vokse på, og ta med som en brukbar erfaring senere i livet.

Men det forutsetter at mobbeofferet sier ifra i tide. Og har positive foreldre.

2

Den nye regjeringen går visstnok inn for at det nå snarere kan bli mobberen (og vedkommendes familie) som må ta ubehagelighetene med å bytte skole (og kanskje da også nabolag/bosted i verste fall). På tide. Morna Kristin, og velkommen rettferdighet og sunn fornuft!

Enkle løsninger som ikke lar seg gjennomføre...Er det regjeringens politikk?

At enkelte faller for slik ønsketenkning og lettvinthet, er jo grunnen til at FrP er i regjering.

Og sånn går no dagan....

1
Rhabagatz Det som er klart er at du ikke helt har forstått fenomenet mobbing særlig godt. Vi snakker ikke om en bølle som forsurer dagen til en eller noen få elever. Vi snakker tvert om en d...

Vi snakker ikke om en bølle som forsurer dagen til en eller noen få elever. Vi snakker tvert om en den ene eleven som plages av flertallet av de andre elevene, gjerne i det skjulte eller på nettet.

Hvis flertallet mobber saa er det desto lettere aa faa oye paa. Det er dessuten som oftest en eller to som er de verste mobberne og saa henger det seg flere paa. Da maa man prove aa luke ut de verste og true foreldrene med at om det fortsetter saa maa barnet deres bytte skole.

Nettmobbingen er vel enda lettere aa komme til livs, der finnes jo logger hvor man enkelt kan gaa inn aa se historikken.

1
Rhabagatz Det som er klart er at du ikke helt har forstått fenomenet mobbing særlig godt. Vi snakker ikke om en bølle som forsurer dagen til en eller noen få elever. Vi snakker tvert om en d...

Det som er klart er at du ikke helt har forstått fenomenet mobbing særlig godt.

Vi snakker ikke om en bølle som forsurer dagen til en eller noen få elever. Vi

Joda, professoren, jeg vet at det finnes mange former for mobbing. Men jeg trakk fram et eksempel på en som f.eks. blir fysisk "mobbet"/angrepet til stadighet av en som skiller seg ut som spesielt aktiv sånn sett.

Forresten er det ikke sikkert at i andre former for mobbing at så mange ville henge seg på dette, hvis de visste at det kunne få skikkelig negative konsekvenser for dem. Men slik har det altså ikke vært,mobberne har fått holde på relativt fritt under de rg. Ingen sanksjoner mot mobberne. De kunne le opp i ansiktet på den mobbedes familie da de f.eks. fant ut at de måtte flytte fra stedet. SV ser det slik at det er mest synd på den som mobber... - har man inntrykk av.

Forøvrig har mobbingen gått ned dramatisk der elevene ikke får ha med mobilen i timene. Norske elever har kanskje brukt tida på å mobbe hverandre, i stedet for å følge med og lære. Ref. elendige Pisa-resultater.

1

Mobberne må først og fremst holdes under oppsikt av lærerne. F.eks. er det et problem at p.g.a. overgrepshysteri så er det stadig oftere at elevene er uten voksne til stede i garderoben etter gymtimen, til tross for at man vet at det er det stedet der mobbing foregår oftere enn noe annet sted.

Voksne må rett og slett ha mer kontroll, ikke i form av gammeldagse disiplinmetoder, men i form av at det er de som bestemmer, at de har kontrollen, og at elevene (og foreldrene deres!) finner seg i det.

1
Oecon [sitat…] Enkle løsninger som ikke lar seg gjennomføre...Er det regjeringens politikk? At enkelte faller for slik ønsketenkning og lettvinthet, er jo grunnen til at FrP er i regjeri...

Enkle løsninger som ikke lar seg gjennomføre.

Det enkle og åpenbare er noe som ikke faller i smak for SVAP. Det skal gjøres unødvendig komplisert i tilfelle noe skal gjøres. Ellers skal ikke noe gjøres/prøves (altså hvis det ikke kan gjøres tungvint/innfløkt/seint).

1

Den nye regjeringen går visstnok inn for at det nå snarere kan bli mobberen (og vedkommendes familie) som må ta ubehagelighetene med å bytte skole (og kanskje da også nabolag/bosted i verste fall). På tide. Morna Kristin, og velkommen rettferdighet og sunn fornuft!

å utvise noen elever hjelper lite, det er ikke bare på skolen dette skjer men også utenfor skolen, da hjelper det lite at en elev har byttet skole. det er riktig at de også fokuserer på mobberen, for de som mobber har ofte like stort problem de som de som blir mobbet. skolene har mange såkalte mobbeprogram, mange av dem hjelper ingen verdens ting. det er sikkert noen som hjelper men mange av de mobbeprogrammene de har i dag hjelper ikke. lærere må skoleres i dette hvis de skal klare å gjøre noe med dette, men jeg tror at skolehelsetjenesten kan hjelpe på en bedre måte

1
Sandaas Med dn logikk er det akkurat like meningsløst at mobbeofferet skal tvangsflyttes da det heller ikke løse de underligende problemene. At man har som prinsipp at det er mobberne og i...

Ne, det er ikke like meningsløst fordi man som regel faktisk vet hvem mobbeofferet er. "Mobberen" derimot er som regel vanskeligere å definere. Det virker som en del her inne har sett litt for mye på film og tror at det virkelige problemer er den klassiske mobberen som står i skolegården og dytter til en stakkar og stjeler lunsj-pengene hans. Hadde virkeligheten vært så enkel så hadde problemet selvfølgelig vært mye enklere å gjøre noe med. "Mobberen" er som regel en grå masse av medelever (kan i mange tilfellere være "hele" klassen eller skolen) der det er gradsforskjeller i hvor delaktig man er. Det mobbes minst like mye i det skulte, f. eks gjennom utfrysning eller på nettet som ren fysisk mobbing.

Dette gjør at det er enkelt å definere mobbeofferet, men veldig vanskelig å definere mobberen. Jeg tror noen kunne hatt godt av å tenke gjennom hvordan dette skulle kunne gjennomføres i praksis. Skal man ha "rettsaker" der man stiller mindreårige barn til veggs og anklager dem for mobbing? Hvordan ville dette artet seg? "Min sønn er da ikke den værste, xx gjorde ditt eller datt forrige uke" osv... eller tenker dere at mobbeofferet bare skal kunen peke ut en eller annen (eller flere) og dermed må disse bytte skole?

Du snakker om straff, men det er selvfølgelig ikke straff som gjør at mobbeofferet flyttet. Dette gjøres fordi man anser dette som den beste muligheten for å få slutt på mobbingen, ikke minst fordi "mobberen" er et så diffust begrep. Personlig har jeg bergenset tro på å utelukkende bytte skole. Personlig erfaring gjør at jeg har inntrykk av at de som blir mobbet mobbes fordi de skiller seg ut. De er "rare" eller kler ser "rart" eller har "rare" foreldre osv. Unger plukker dette opp lynkjapt og ofte begynner mobbingen på nytt på neste skole. Jeg skal ikke påstå at jeg har noen løsning på dette, men jeg erkjenner at det er veldig vanskelig å bekjempe og at det faktisk er en grunn til at politikerne kun i begrenset grad lykkes med disse problemstillingene.

-Bob

2

SV har holdt sin klamme hånd over den sterke part, nemlig mobberne

Det hørtes ut som noe som kan minne om..mobbing.

Eller må avsender være en sterk part for at det skal gå under mobbing?

1

nostalgikeren: Så flott at den nye regjeringen velger å følge opp SV-politikk. Det har næmlig vært gjeldende politikk lenge at det er mobberen som kan (skal) tvangsflyttes. Opplæringslovens§9a kan i så måtte benyttes. Og før du spør: ja, det er mobbere som har blitt tvangsflyttet (har selv vært med på å flytte elever i 3 tilfeller)- men det er selvsagt det mest alvorlige grepet man gjør mot mobbing og det gjøres ikke før "alt annet" er prøvd først..

1
Sandaas Med dn logikk er det akkurat like meningsløst at mobbeofferet skal tvangsflyttes da det heller ikke løse de underligende problemene. At man har som prinsipp at det er mobberne og i...

Med dn logikk er det akkurat like meningsløst at mobbeofferet skal tvangsflyttes da det heller ikke løse de underligende problemene.

En crazy tanke men kanskje det kunne vært nyttig å gå løs på de underliggende problemene for å løse mobbeproblematikk? I stedet for å diskutere om vi skal flytte det ene eller det andre barnet lissom?

1
GARDSDATTRA [sitat…] Jeg har foreløpig til gode å ha hørt om ett eneste mobbeoffer som har blitt tvangsflyttet. At noen flytter helt frivillig er en annen sak, det er det naturlig at folk flyt...

Jeg tror også de fleste foreldre prøver å inngå ett samarbeid med skolen for å få løst opp i problemene. Men så er det også foreldre som ikke vil samarbeide, og da blir det verre å få gjort noe.

Mobbing lar seg nemlig ordne opp i. Det vet jeg av erfaring. Faktisk er det til det beste for mobbeofrene å få slutt på mobbingen, for så å gå videre på den skolen de er.

Tenk for en opplevelse det er for ett mobbeoffer å få være aktivt med på en prosess som fører til bedre klassemiljø for alle? Dette er noe man kan vokse på, og ta med som en brukbar erfaring senere i livet.

Men det forutsetter at mobbeofferet sier ifra i tide. Og har positive foreldre.

Og når foreldrene til en ungene, som plager andre, pussig nok ikke alltid er noe hyggelige selv. Hva da?

Da toer man hendene sier, og sier vi prøvde, og maner til samarbeid. Mer mekling, om det så ikke leder noe sted?

Er en skole laber nok på slik, så hjelper det vel kun med å flytte mobberne. Forhåpentligvis kan kommuner og skoler låre mer, om dem bare blir saksøkt nok og da ? ;)

Er ingen som tvangsflytter mobbeofre, dem flytter frivillig.I den forstand at dem ikke holder ut på skolen med lidelsene, og enten flytter. Eller andre og, bare slutter på skolen,...

Sånn om det ikke skal benyttes f.eks private, og kanskje t.o.m. voldelige løsninger, fremfor tvangsflytting da?

Er det ingen prosess, som fører noe sted, så hjelper det jo lite hva som er best. Da er det vel å overleve, som gjelder?

Og da er det vel ofrenes overlevelse en bør tenke på?

Kan ikke anbefale å bare la folk gå i problemene i åresvis ihvertfall, av egen erfaring. Selv om de var fra 20-30 år siden, så lenge før det ble snakk om å ta noen skikkelige skippertak mot mobbing,...

1
Riggs [sitat…] Og når foreldrene til en ungene, som plager andre, pussig nok ikke alltid er noe hyggelige selv. Hva da? Da toer man hendene sier, og sier vi prøvde, og maner til samarbei...

Og når foreldrene til en ungene, som plager andre, pussig nok ikke alltid er noe hyggelige selv. Hva da? Da toer man hendene sier, og sier vi prøvde, og maner til samarbeid. Mer mekling, om det så ikke leder noe sted?

i vårt tilfelle hadde vi ikke fokuset på foreldrene til alle de som mobbet, skjønt de ble innkalt til flere foreldremøter enn oss andre.

Nei, da mobbingen og omfanget av denne kom fram i lyset, opplevde jeg at fokuset ble rettet mot mobbeofferet.

Jeg som forelder og skolen inngikk ett samarbeid der vi fokuserte på mobbeofferets positive sider, hans ressurser og det han var flink til.

Det medførte at læreren fikk "ordre om" å la ungen få vise de andre i klassen det han var flink til, når det passet slik. Læreren var flink, og dette akk så enkle opplegg fungerte.

Ellers har jeg sett flere forsøk på å motvirke mobbing. Også det å konfrontere foreldrene i en klasse der det fantes mange usynlige og noen synlige mobbere og urokråker. Ja de ble virkelig konfrontert elevene også. Manglet ikke på det. Det gikk bra det også, ikke minst fordi mobbeofrene etter hvert ble såpass modige etter å ha varslet en gang, varslet en gang til. Og så var vi en gjeng engasjerte foreldre.

1

bli mobberen (og vedkommendes familie) som må ta ubehagelighetene med å bytte skole

Viss dette er tilfelle, så er det meget bra....

1
GARDSDATTRA [sitat…] i vårt tilfelle hadde vi ikke fokuset på foreldrene til alle de som mobbet, skjønt de ble innkalt til flere foreldremøter enn oss andre. Nei, da mobbingen og omfanget av d...

Jeg som forelder og skolen inngikk ett samarbeid der vi fokuserte på mobbeofferets positive sider, hans ressurser og det han var flink til. Det medførte at læreren fikk "ordre om" å la ungen få vise de andre i klassen det han var flink til, når det passet slik. Læreren var flink, og dette akk så enkle opplegg fungerte.

Dette høres for meg ut som en god tilnærming (selv omd et ikke er nok alene). Barn legger utrolig for merke til de som skiller seg ut, på denne måten er de ikke anderledes enn oss voksne. Barn skiller seg derimot fra voksne ved at de fleste voksne har lært noen sosiale spilleregler som gjør at man ikke fokuserer på/snakker høyt om de man føler skiller seg ut.

Jeg mener det blir for enkelt å snakke om straff i slike sammenhenger. Det er barn vi snakker om her. Det er "naturlig" for mennesker å legge merke til nyanser og forskjeller mellom mennesker. Dette gjør at vi er utrolig flinke til å oppdage når noen skiller seg ut. Uten de sosiale ferdigheten har barna en mye "ærligere" tilnærming til dette enn oss voksne. Dessuten er det veldig mange av de som mobber som bare følger de sosiale normene for ikke å bli utsatt selv.

Jeg tror det er mange som kan tenke tilbake fra barndommen på hvor utrolig vanskelig det var å ta til motmæle når noen ble mobben. Angsten for å skille seg ut på en negativ måte er for mange utrolig stor på barneskolen og ungdomskolen. Denne angsten gjør at mange lar være å gripe inn eller er med å mobber selv.

-Bob

1
GARDSDATTRA [sitat…] Løse problemene med å skyve det over på andre skoler, er det noe bra da? Dessuten måtte man da i de aller fleste tilfellene måttet tvangsflytte flesteparten i klassen. Ett...

Dessuten måtte man da i de aller fleste tilfellene måttet tvangsflytte flesteparten i klassen.

Er hele klassen mobbere? Det positive med et slikt forslag er nok at mobbingen vil stoppe når truslene om å bytte skole henger over hodene på den det gjelder.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...