Politikk - Norsk

baov

Innvandrerboomen og kostnadene betales av sosialko

Innvandrerboomen og kostnadene som dekkes i sin helhet av sosialkontoret/NAV, - altså av skattebetalernes spleiselagskasse(staten). Innvandrere fra 3. verden, Asylsøkere, arbeidsinnvandring etc., - betales i sin helhet av de Norske skattebetalernes sosialkontor.

Og så snakker de om puslete økning av etniske Nordmenn som blir et år eldre???

Og hvorfor blir det ikke tatt grep slik at olje-pensjon.utland-fondet betaler for all innvandrerkostnadene isolert på eget budsjett?

2
34 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

hvorfor blir det ikke tatt grep slik at olje-pensjon.utland-fondet betaler

Og hvor stort er Nav- budsjettet i 2012? 400 milliarder? Leste ett sted at Sigbjørn Johnsen var bekymret for den raske veksten i dette budsjettet. Er det rart med den folkevandringen som Norge opplever om dagen.

1

Dette skal ikke snakkes om, da det ikke er politisk korrekt. Selv media holder kjeft, etter finansavisas avsløringer som ikke kan tilbakevises.

3

Innvandrerboomen og kostnadene som dekkes i sin helhet av sosialkontoret/NAV, - altså av skattebetalernes spleiselagskasse(staten). Innvandrere fra 3. verden, Asylsøkere, arbeidsinnvandring etc., - betales i sin helhet av de Norske skattebetalernes sosialkontor.

Og så snakker de om puslete økning av etniske Nordmenn som blir et år eldre???

Den faktiske situasjonen er jo at det er utgiftene til alderstrygd som tar knekken på oss. Antall alderspensjonister har økt med 125 000 de 3 siste årene. Neste år er det forventet en økning på ytterligere 37 000 og på neste års statsbudsjett er det bevilget 176 milliarder til formålet.

Utgiftene til sosialhjelp er en parantes i forhold. 4,5 milliarder. Det er også brutto utgifter. Før refusjoner og innbetaling på lån.

Asylsøkere har ikke noe med NAV å gjøre. Dette er UDI`s ansvar. Ved evt innvilget opphold går en inn i det 2-årige introduksjonsprogrammet. Det har heller ikke noe med NAV å gjøre.

1

Og hvorfor blir det ikke tatt grep slik at olje-pensjon.utland-fondet betaler for all innvandrerkostnadene isolert på eget budsjett?

Fordi da ville kostnadene med innvandringen bli synliggjort for alle og enhver, og det vil alle partier unntatt Frp for all del unngå Hvorfor skulle det være unødvendig å si.

1
puma1 [sitat…] Den faktiske situasjonen er jo at det er utgiftene til alderstrygd som tar knekken på oss. Antall alderspensjonister har økt med 125 000 de 3 siste årene. Neste år er det...

Asylsøkere har ikke noe med NAV å gjøre.

BULLSHIT..de har alt med velferdskassa og gjøre etter at passet er i dassen på flyet og brente fingertupper blir vist....

Også går våre nye søkere om handa i honnongkrukka på NAV mens de venter på den 34 ankesaken....

1
Bountyhunter [sitat…] BULLSHIT..de har alt med velferdskassa og gjøre etter at passet er i dassen på flyet og brente fingertupper blir vist.... Også går våre nye søkere om handa i honnongkrukka...

BULLSHIT

Jeg er klar over at Norge har store utgifter knyttet til asylsøkere. Jeg bare påpekte at det ikke har noe med NAV å gjøre. Asylsøkere er en av to grupper som i utgangspunktet er utelukket fra ytelser fra NAV. Turister er den andre.

1
puma1 [sitat…] Den faktiske situasjonen er jo at det er utgiftene til alderstrygd som tar knekken på oss. Antall alderspensjonister har økt med 125 000 de 3 siste årene. Neste år er det...

Den faktiske situasjonen er jo at det er utgiftene til alderstrygd som tar knekken på oss.

Hvor mange av disse pensjonistene er innvandrere og trygdehaiker som har kommet til Norge og aldrividradd til spleiselagskassa? Og i tillegg er flyttet tilbake til lavkostland i eu, Afrika eller Pakistan og får fullverdig Norsk alderstrygd satt inn på konto?. I land der vekslingsvalutaen og pengeverdien gjør dem til millionærer der nede?

Er det greit at Norske skattebetalere som via sosialkontoret/NAV betaler hele kalaset skal få skylden for at innvandringen koster skjorta og at dtte tømmer spleiselagskassa fortere enn noen hadde tenkt på?

Bruk olje-pensjons-fond utland spesifikt til å dekke innvandrerkostnadene. Og sørg for at det er et spesifikt regnskap inntil de er i fast jobb og betaler for seg.

2
baov [sitat…] Hvor mange av disse pensjonistene er innvandrere og trygdehaiker som har kommet til Norge og aldrividradd til spleiselagskassa? Og i tillegg er flyttet tilbake til lavkost...

Og i tillegg er flyttet tilbake til lavkostland i eu, Afrika eller Pakistan og får fullverdig Norsk alderstrygd satt inn på konto?.

Det er veldig få innvandrere som har nok botid i Norge til å ha tjent opp full alderspensjon (dvs 40 år), og som i tillegg har flyttet tilbake til hjemlandet. Det kan dreie seg om noen tiltalls pakistanere.

Mht personer med norsk alderspensjon bosatt i utlandet, så handler det nesten utelukkende om nordmenn som har utvandret. Flertallet (57,6 %) er personer bosatt i Sverige, USA og Danmark. Dernest følger Spania, Storbritannia, Tyskland, Canada, Finland, Nederland, Australia, Frankrike, Thailand, Sveits, Italia, Portugal, Tyrkia, Island, Østerrike, Filippinene og Belgia. Dernest stopper min tilgjengelige statistikk, men da er vi også nede på 100 personer og mindre pr. land.

2

Hvor er disse tyskerne som skal være den nest største gruppen i Norge?

Men vi vet allerede at innvandring koster, og at den blir missbrukt bak mål. Det største problemet jeg ser er ikke disse vi får inn nå, men heller barna deres.

Grunnen til at jeg never barna er at om når de vokser opp på skoler som ikke er "styrt" av etnisk norske barn, ikke heller vil bli integrert, noe ex-regjeringa har feilet totalt på.

1
puma1 [sitat…] Den faktiske situasjonen er jo at det er utgiftene til alderstrygd som tar knekken på oss. Antall alderspensjonister har økt med 125 000 de 3 siste årene. Neste år er det...

Asylsøkere har ikke noe med NAV å gjøre. Dette er UDI`s ansvar. Ved evt innvilget opphold går en inn i det 2-årige introduksjonsprogrammet. Det har heller ikke noe med NAV å gjøre.

Hvor mye flis må det spikkes. Hvilket budsjett pengene kommer fra er vel for de fleste (som må betale gildet) knekkende likegyldig. Det er de som jobber i verdiskapende virksomhet som betaler gildet. Ikke papiflyttere, som lønnes fra samme virksomhet.

1
Stearman [sitat…] Hvor mye flis må det spikkes. Hvilket budsjett pengene kommer fra er vel for de fleste (som må betale gildet) knekkende likegyldig. Det er de som jobber i verdiskapende vi...

Hvilket budsjett pengene kommer fra er vel for de fleste (som må betale gildet) knekkende likegyldig.

Her tar stearman grundig feil.

Oljeformuen blir separert fra den Norske totaløkonomien og slusert i internasjonale fond.

Kun noen få prosenter av avkastnibgen går med innenlands for å dekke politikeres generelle sløsing.

Norge har i hele etterkrigstiden livberget seg på gevinsten av egne grunnleggende naturressurser, og statens eierskap/gevinst fra fossekraft, aluminiumsproduksjon, kull(Svalbard), Statens gevinst/eierskap i Norske Skog og lignende grunnleggende inntektsbringende primær og nøkkelindustri, - samt skatt og avgiftbetalernes innbetalinger til spleiselagskassa(staten), - og helke folket i arbeid og bidrar til en balansert spleiselagskasse(staten).

Når det tillates ukontrollert innvandring som betales i sin helhet fra nevnte spleiselagskasse, - er det selvfølgelig ikke nok penger til dette da skatter og avgifter var beregnet på egen befolkningsgrunnlag og egen velferdsmodell.

Fri og ukontrollert innvandring og kostnadene i forbindelse med dette ver ikke med i beregningsgrunnlaget.

Oljeformuen var også utenfor ethvert Norsk samfunns-beregningsgrunnlag, og er separert ut og sluset til internasjonal/utenlands-fond.

Derfor passer det fint at disse innvandringskostnadene betales av vårt internasjonale oljepensjonsfond. Da vil ikke innvandringskostnadene ødelegge infrastrukturen i Norges innenlandøkonomi.

1
puma1 [sitat…] Det er veldig få innvandrere som har nok botid i Norge til å ha tjent opp full alderspensjon (dvs 40 år), og som i tillegg har flyttet tilbake til hjemlandet. Det kan drei...

Det er veldig få innvandrere som har nok botid i Norge til å ha tjent opp full alderspensjon (dvs 40 år), og som i tillegg har flyttet tilbake til hjemlandet. Det kan dreie seg om noen tiltalls pakistanere.

I Norge får alle bofaste innvandrere minstepensjon, og noen får en eller annen ledighetstrygd, uføretrygd eller annet og får pengene på konto både i Pakistan, Afrika og i lavkostland innen eu.

1

Og hvorfor blir det ikke tatt grep slik at olje-pensjon.utland-fondet betaler for all innvandrerkostnadene isolert på eget budsjett?

- og snart blir togene inn til Oslo så fulle at de vel snart må begynne å klatre opp på tog-takene, slik som det ofte gjøres "neri der"....

1
puma1 [sitat…] Den faktiske situasjonen er jo at det er utgiftene til alderstrygd som tar knekken på oss. Antall alderspensjonister har økt med 125 000 de 3 siste årene. Neste år er det...

Asylsøkere har ikke noe med NAV å gjøre. Dette er UDI`s ansvar. Ved evt innvilget opphold går en inn i det 2-årige introduksjonsprogrammet. Det har heller ikke noe med NAV å gjøre.

hvem er det som betaler sosialstøtte, uføretrygd og lignende når asylsøkerne har fått statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse?

1
nostalgikern [sitat…] - og snart blir togene inn til Oslo så fulle at de vel snart må begynne å klatre opp på tog-takene, slik som det ofte gjøres "neri der"....

Det er jo ikke lengre siden enn ca 1950 - 1960 at Norge selv var et såkalt lavkostland der arbeiderne(Norske sjøfolk) var så billige og med så lave lønninger at tilmed rederne ville ha Nordmenn på sine skip.

Norge er langt inne i inkubasjonstiden for "Hollandsk syke", og et skikkelig spark i cyberspace medfølgende blokkerte computere og verdenskrakk, - så er vi der igjen.

Da reiser de alle de som ikke liker vintern.

2
nostalgikern [sitat…] - og snart blir togene inn til Oslo så fulle at de vel snart må begynne å klatre opp på tog-takene, slik som det ofte gjøres "neri der"....

I de senere år er innvanderbefolkningen blitt mer jevnt fordelt utover i landet. Hvis år 2000 er 100, er indeksen for Oslo 191 i 2012. Det betyr at Oslo hadde den laveste veksten av alle fylker i denne perioden. Høyest vekst hadde Møre og Romsdal med et forholdstall på 325.

1
baowse [sitat…] hvem er det som betaler sosialstøtte, uføretrygd og lignende når asylsøkerne har fått statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse?

Hvis de ikke får seg betalt arbeide, så er det fortsatt solidariske og sosiale trygder i en eller annen form fra sosialkontoret/NAV som betales av skattebetalerne, skatt/avgift-systemet slik det nå er.

Belastningen på spleiselagskasse er nå så stor at det snart må gå på bekostning av noe eller noen.

Derfor ville det være greit at de bruker handlingsregelen eller "innvandrer-regelen(den var ny) og heller belaster det internasjonale olje-pensjonsfond utland til slikt før hele fondet forsvinner til eu eller forsvinner i et cyberspace/finance-krakk....................en slik måte å finansiere innvandringen på så ville ikke Norsk innenriksøkonomi merke annet enn at næringslivet får økt vekst og økt profitt ytterligere. .........og alle ville være fortsatt happy.

'

1
baov [sitat…] Her tar stearman grundig feil. Oljeformuen blir separert fra den Norske totaløkonomien og slusert i internasjonale fond. Kun noen få prosenter av avkastnibgen går med inne...

Her tar stearman grundig feil. Oljeformuen blir separert fra den Norske totaløkonomien og slusert i internasjonale fond.

Og hvem eier oljeformuen? Er det nordmenn er den blitt overlatt til en engere krets av tidligere regjeringsmedlemmer som forvalter dem til innvandrere og asylsøkeres beste?

1
puma1 I de senere år er innvanderbefolkningen blitt mer jevnt fordelt utover i landet. Hvis år 2000 er 100, er indeksen for Oslo 191 i 2012. Det betyr at Oslo hadde den laveste veksten a...

Men i Møre og Romsdal er det snakk om arbeidsinnvandrere, og i alt vesentlig europeere som er i jobb i verftsindustrien o.l. På de kanter av landet finner du knapt noen fargerike som reker rundt i gatene i vanlig arbeidstid, henger på kafe eller tygger khat og lever på NAV. Det er den store forskjellen

1
baov Begynner å skjønne nivået og det speilbildet ditt til vestre for innlegget ditt.

Jeg er ikke medlem av Ap hvis det er det du mener.( Var det for lenge siden, men kom på bedre tanker). Assiasjoner til din avatar vil jeg ikke utdype.

Men hvorfor kan du ikke forklare eiendomsforholdet til oljeformuen? I den grad det er noen formue. Hvis vi skulle ruste opp landet til den stand det burde vært gjort, ville nok alle "peeng på bok" gå med.

I min lommebok er det 3 avdelinger. En for kort, en for sedler, og en for mynter. For min økonomi spiller det ingen rolle hvilken avdeling jeg bruker av, for alt er mine penger. Slik er det visst ikke i din verden.

1
Stearman Jeg er ikke medlem av Ap hvis det er det du mener.( Var det for lenge siden, men kom på bedre tanker). Assiasjoner til din avatar vil jeg ikke utdype. Men hvorfor kan du ikke forkl...

I min lommebok er det 3 avdelinger. En for kort, en for sedler, og en for mynter. For min økonomi spiller det ingen rolle hvilken avdeling jeg bruker av, for alt er mine penger. Slik er det visst ikke i din verden.

En sunn økonomi kjennetegnes ved at det meste eller allt av tilgjengelige midler er budsjettert og øremerket for bruk, - uavhengig valør, - om det er mynt, sedler, lån, på konto etc.

For min egen del er alle mine inntekter bundet opp og øremerket diverse forpliktelser mht tilbakebetaling kort eller langsiktige lån, faste avgifter, bilutgifter, båtutgifter etc.. Hvis noe er til overs, akkumuleres dette til neste mnd. og fremdeles uavhengig om det er mynt, seddel eller på konto, - det er jo mine penger allt i hop inntil jeg betaler regningene..........................Her kan jeg nevne eksemplifisere.......at allt jeg jobber ekstra, overtid, gratialer etc sluses ut fra annenprivatøkonomi og settes av på et internasjonalt fond til barn og barnebarn og eller til pensjon om 50 år. Disse pengene/fondene som er mine, - isoleres fra den øvrige økonomien og skal ikke røres eller løses ut før tidligst e.eks. 30 år eller 50 år...........................Og dette blir omtrent etter modell som oljeformuen som er sluset ut til internasjonale olje-pensjonsfond-utland der hele oljegevinsten(inntektene) er plassert.

Olje-pensjonsfond-utland(alle Norges oljeinntekter) er altså midlertidig eller for alltid frakoblet Norsk normaløkonomi-drift. Det er bare en liten del (4%....?) av rente/avkastning som er tilgjengelig og som vi bruker innenlands via handlingsregelen.

Når da hele europa kommer og bruker Norge som sosial-trygdekontor som grunnleggende er basert på Norske skattebetaleres spleiselagskasse(staten), sier det seg selv at kassa snart blir tom.

Mye bedre at innvandrerregnskapet som egentlig ikke var budsjettert inn i Norsk normaløkonomi, - betales i sin helhet av olje-pensjonsfondet utland som heller ikke er tilkoblet Norsk normaløkonomi, - og tilmed penger nok til hele kalaset. Og næringslivet sier ja takk, - da det gir økt vekst og profitt som de stadig ber om.

1
puma1 [sitat…] Den faktiske situasjonen er jo at det er utgiftene til alderstrygd som tar knekken på oss. Antall alderspensjonister har økt med 125 000 de 3 siste årene. Neste år er det...

Vi kan fint takle eldrebølgen, men problemet er at vi har laget oss en "avhengighetsklasse" som vi må ta vare på i tillegg. Det er helt idiotisk, jeg kan bare ikke forstå at de som leder landet ikke har villet dette, eller har de det?

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
1
3 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...