Politikk - Norsk

skatten_7

FRP i Regjering......

I hele valgkampen hamret de rødgrønne, med Stoltenberg i spissen, løs på hvor galt det ville gå med landet om FRP kom i regjering, og hvor uansvarlig H var, som ville gå i regjeringsamarbeid med de.

I Trontaledebatten denne uken nevnte han ikke med et ord disse dommedagsprofetiene , og FRP var visst nå blitt helt stuerent som regjeringsdeltager. I sin ordveksling med Solberg om regjeringen nevnte han faktisk ikke et negativt ord om FRP.

Her har den selvutnevnte rødgrønne intelligensaen på vgd tydeligvis noe å lære?

Deres spådommer om at med FRP i regjering,der partiets Statsråder ville gå i baret fra dag 1, der manglende kvalifikasjoner og evne til å samarbeide med andre partier, var påstander som hyppig ble gjentatt, og som så langt har vist seg å være en fullstendig skivebom.

I sin frustrasjon over dette har de nå snudd 180 grader.

Nå er det nettopp velformulerte FRP-statsråder som skal gjennomføre H/FRP sin fremforhandlende politikk, som er gjenstand for en unison kritikk.

Det er både med forundring og en viss grad av humor, man leser deres dogmatiske innlegg , der frustrasjonen og skuffelsen etter valget, og etablringen av en FRP/H regjering, er en tydelig faktor i deres manglende evne til en objektiv debatt.

3
40 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Nå har det blitt ille at de ikke gjennomfører Frp-politikk

Noen av oss sa at vi ikke kom til å merke nevneverdig forskjell, samme hvem som ville danne ny regjering

1

I hele valgkampen hamret de rødgrønne, med Stoltenberg i spissen, løs på hvor galt det ville gå med landet om FRP kom i regjering,

... Vel og merke hvis Frp hadde fått gjennomslag for sin politikk, ja. Det var spesielt knyttet opp til den økonomiske politikken og handlingsregelen, men her har Frp blitt satt på plass. Heldigvis.

1

Frp har gjort dommedags-spådommene til skamme når de har lagt sin politikk til side for å komme i regjering. Det er svært få som oppriktig frykter politikken til Høyre.

1

Nå er det nettopp velformulerte FRP-statsråder som skal gjennomføre H/FRP sin fremforhandlende politikk

Det er både med forundring og en viss grad av humor, man leser ditt dogmatiske innlegg.

1
Zen0n [sitat…] ... Vel og merke hvis Frp hadde fått gjennomslag for sin politikk, ja. Det var spesielt knyttet opp til den økonomiske politikken og handlingsregelen, men her har Frp blit...

Leser du Regjeringsavtalen i sammenheng med FRPs program og forslag, så tror jeg nok du vil se at det er mye FRP-politikk der, også når det gjelder økonomisk politikk.

Når det gjelder handlingsregelen og den tøyelige fireprosentregelenhar du selvfølgelig rett, men ser du litt bak overskriftene er den også godt innenfor rammene av det FRp foreslår. De har også fått gjennomslag for et fond på 100 mrd. til samferdsel (utenfor handlingsregelen), økt minstefradrag, gjennomgående flerårige budsjettposter etc.

Med et stadig økende økende oljefond blir det i praksis ikke handlingsregelens fireprosentregel noe problem for FRP, da det vil være andre kriterier som vil være retningsgivende for implementeringen av penger fra oljefondet.

(Noe også den forrige regjering viste med sitt budsjettfremlegg for 2014)

2
Jallaskar Frp har gjort dommedags-spådommene til skamme når de har lagt sin politikk til side for å komme i regjering. Det er svært få som oppriktig frykter politikken til Høyre.

Er egentlig ikke hele FRP-greia at de skal være så radikale og folkelige? Nå skal de plutselig være bestekompiser med Høyre,som er ultramoderate og kjempekonservative gubber? :) Hva sier velgerne deres om dette da, til neste valg? Her må jo både Høyrefolka og FRP-folka få baktanker.

1
Jallaskar Frp har gjort dommedags-spådommene til skamme når de har lagt sin politikk til side for å komme i regjering. Det er svært få som oppriktig frykter politikken til Høyre.

At FRP har lagt sin politikk på hylla blir ikke mer riktig jo flere ganger venstresiden hevder dette, tvert imot har FRP fått et relativt godt gjennomslag med tanke på at de kun fikk 16% av stemmene: http://www.frp.no/nor/Aktuelt/FrP-forhandler-videre-med-Hoeyre

2
iMariuz At FRP har lagt sin politikk på hylla blir ikke mer riktig jo flere ganger venstresiden hevder dette, tvert imot har FRP fått et relativt godt gjennomslag med tanke på at de kun fi...

At FRP har lagt sin politikk på hylla blir ikke mer riktig jo flere ganger venstresiden hevder dette, tvert imot har FRP fått et relativt godt gjennomslag med tanke på at de kun fikk 16% av stemmene

At Frp har fått gjennomslag for sin politikk blir ikke mer riktig jo flere ganger Frp-velgerne hevder dette, tvert imot har Frp fått svært lite gjennomslag med tanke på hvor sterkt de gikk ut i forkant av valget.

Det er svært lite i regjeringserklæringen som ikke er Høyre-politikk.

1
fargerik Når sto kamelspising på FRP sitt program? Jeg er bare en av mange som før valget utlyste at verdens kamelbestand gikk utrygge tider i møte.

Når sto kamelspising på FRP sitt program?

Nå er det to partier som har sydd sammen en felles platform, der begge partier har fått litt av sin politikk gjennom, men aller mest Høyre siden de er størst. Begge har måtte gi seg på noe, og da mest av de to frp siden de er minst. Begge partiene skal nå forsvare og utøve sin felles politikk, selv om den på noen punkter ikke er helt lik sin egen. Alle statsrådene skal jobbe med utgangspunkt i denne felles platformen, og ikke nødvendigvis sitt eget partis program.

Det som er ille her, er ikke platformen som er fin og fjong, men alle disse idiotiske "ultimatum" frp kom med før valget. Heldigvis har de roet seg, og ser ut til å være genuine i sitt ønske om å jobbe for den felles politikken. Mye Høyre-politikk, ikke så mye tullepolitikk fra frp. Blir bra.

1
GGråstein Ja, på områder hvor de har sammenfallende politikk med Høyre. Men hvilke punkter er særskilt FrP-politkk, dvs. at de ikke hadde vært der hvis FrP ikke var med? Hvis man sammenligne...

Ja, på områder hvor de har sammenfallende politikk med Høyre. Men hvilke punkter er særskilt FrP-politkk, dvs. at de ikke hadde vært der hvis FrP ikke var med?

angående økonomisk politikk så er vel åpning for flerårlig budsjetter og eget løsrevet fond for samferdsel noe som primært FRP har ivret for og som de har fått gjennomslag for.

1

Det er både med forundring og en viss grad av humor, man leser deres dogmatiske innlegg , der frustrasjonen og skuffelsen etter valget,

kan du ikke ta det i de trådene der du mener at dogmatismen opptrer, i stedet for å dra alle over en kam, slik du gjør i ditt innlegg

1

velformulerte FRP-statsråder

Hm?

Det eneste vi hører er jo stort sett at de skal regjere ut ifra samarbeidserklæringen. Ellers er det fint lite velformulert som kommer fra disse FrP-politikerne. (Stavekontrollen slo inn på ordet 'FrP-politikerne', og foreslo i stedet: 'Fritidspolitikerne....)

Og bakom lurer to partier som er klare til å slå ned på ethvert tilløp til utagerende FrP-politikk.

Så nei, det er ikke mye for dere som har stemt på dem kan være særlig fornøyd med.

Vi andre derimot, er det.

1
Jallaskar [sitat…] At Frp har fått gjennomslag for sin politikk blir ikke mer riktig jo flere ganger Frp-velgerne hevder dette, tvert imot har Frp fått svært lite gjennomslag med tanke på hv...

At Frp har fått gjennomslag for sin politikk blir ikke mer riktig jo flere ganger Frp-velgerne hevder dette, tvert imot har Frp fått svært lite gjennomslag med tanke på hvor sterkt de gikk ut i forkant av valget.

At flere av sakene også er saker Høyre er enig i gør det ikke til mindre FRP-politikk av den grunn, så selv om FRP gikk hardt ut i forkant av valget å de forholde seg til at de kun fikk 16% av stemmene. Likevel fikk de altså ganske godt gjennomslag for en rekke av sin politikk: http://www.frp.no/nor/Aktuelt/FrP-forhandler-videre-med-Hoeyre

Dette er noen av sakene FrP allerede har fått gjennomslag for:

- Betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, herunder 24 års grense, økt forsørgerkrav for familiegjenforening og differensiert mottaksstruktur, herunder lukkede asylmottak.

-Lovfestet rett til sykehjemsplass (heldøgns pleie og omsorg).

-Reduksjon i avkortingen for gifte og samboende pensjonister.

-Etablering av et veiselskap for å bygge mer veier og redusere bruk av bompenger.

-Økt satsning på kollektivtransport i og rundt de store byene.

-Fritt behandlingsvalg i helsesektoren.

-Betydelig styrking av psykiatri og rusbehandling

-Økt politikraft og mer synlig politi

-Skattelette for vanlige lønnsmottakere (økt minstefradrag

-Avbyråkratisering

1
Knallpeil La oss få høre ! (de er kun i regjering fordi Høyre trenger stemmene deres)

La oss få høre !

Jeg kopierer det iMariuz har listet opp. Dette er noen av sakene FrP allerede har fått gjennomslag for:

- Betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, herunder 24 års grense, økt forsørgerkrav for familiegjenforening og differensiert mottaksstruktur, herunder lukkede asylmottak.

-Lovfestet rett til sykehjemsplass (heldøgns pleie og omsorg).

-Reduksjon i avkortingen for gifte og samboende pensjonister.

-Etablering av et veiselskap for å bygge mer veier og redusere bruk av bompenger.

-Økt satsning på kollektivtransport i og rundt de store byene.

-Fritt behandlingsvalg i helsesektoren.

-Betydelig styrking av psykiatri og rusbehandling

-Økt politikraft og mer synlig politi

-Skattelette for vanlige lønnsmottakere (økt minstefradrag

-Avbyråkratisering

1

I sin frustrasjon over dette har de nå snudd 180 grader.

På ingen måten, men den seriøse delen av oss på venstresiden avventer faktisk politikk fremmet av regjeringen før vi dømmer dem...

1
feiekost [sitat…] Jeg kopierer det iMariuz har listet opp. Dette er noen av sakene FrP allerede har fått gjennomslag for: - Betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, heru...

Dette er noen av sakene FrP allerede har fått gjennomslag for: - Betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, herunder 24 års grense, økt forsørgerkrav for familiegjenforening og differensiert mottaksstruktur, herunder lukkede asylmottak. -Lovfestet rett til sykehjemsplass (heldøgns pleie og omsorg). -Reduksjon i avkortingen for gifte og samboende pensjonister. -Etablering av et veiselskap for å bygge mer veier og redusere bruk av bompenger. -Økt satsning på kollektivtransport i og rundt de store byene. -Fritt behandlingsvalg i helsesektoren. -Betydelig styrking av psykiatri og rusbehandling -Økt politikraft og mer synlig politi -Skattelette for vanlige lønnsmottakere (økt minstefradrag -Avbyråkratisering

Si ifra når noe av dette er GJENNOMFØRT. Dette er kun NYE løfter fra 'løftepartiet'.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Ukraina vinner!

I følge propaganda så vinner Ukraina. Russerne skyter mot kjernekraftverk som de kontrollerer. Så sier også EU i sin kommentar. Livet har blitt litt farligere. Da er det godt media tier mer om Ukrain...
2
8 svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
45 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Støre er TVUNGET av opposisjonen . . . .

Hvorfor skriver Dagbladet "Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget" . . .. ? Når det vitterlig er slik at Støre er TVUNGET av opposisjonen til et hastemøte. Det var iflg Støre IKKE aktuelt...
Bilde

Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre har kalt inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et hastemøte om strømsituasjonen mandag klokken 8.30.


Bilde www.msn.com
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Matvareprisene stuper

Så er forsyningslinjene oppe og går igjen . I Danmark struper folk inn kjøpene sine. Internasjonalt så er det stup i matvarepriser . Les Jyllandsposten og Bloomberg. Det er lysere tider i møte.
1
3 svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
0 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
2 svar
Laster...