Politikk - Norsk

Heimdal

Jordbruk

eller noe annet? Har jeg fått det rett?. Jordbrukssubsidier 23 milliarder. Antall bønder ca. 80. Pr bonde knappe 300.

Forekommer meg å ha fått med meg at bondens inntekt på garden i snitt er langt under dette.

Mener også å ha lest at langt over halvparten av bøndene har arbeid utenom gården og at denne blir drevet på deltid.

For meg fortoner det seg dermed slik. "Om vi legger ned hele jordbruket, stopper subsidiene, betaler bonden den lønnen han har så vil vi ha penger til eldreomsorg og billigere strøm.

2
74 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

PS. I tiden etter verdenskrigen var også fisket langs norskekysten sterkt subsidiert. Lønnsom næring ble ikke dette før pengestrømmen ovenfra etter hvert ble strupt inn.

Grunnen var at fiskerne ikke hadde samme lobby kraft ovenfor de styrende som bøndene.

1
axce Nok en bonde-hat-tråd. Som vanlig bygget på subjektive synsinger med formål å tråkke ned de som produserer mat. Subsidier. Les denne: http://stavrum.nettavisen.no/mer-til-journalis...

Nok en bonde-hat-tråd. Som vanlig bygget på subjektive synsinger med formål å tråkke ned de som produserer mat.

Takk. Vi betaler over 400.000 pr. bonde og over 1 million pr. journalist. Hva som er største galskapen vet jeg nesten ikke.

Det bør virkelig bli vanskelig for styringsverket å påstå at vi mangler penger til "vettuge" formål.

Når det gjelder mat "protein" er vel vi i Norge via fiskeriene de som kan si oss noenlunde uskyldige i å ta "maten" fra de fattige.

Du kan jo tenke tanken at vi bytter landbruksprodukter mot fiskeprodukter. Mat mot mat.

1

eller noe annet? Har jeg fått det rett?. Jordbrukssubsidier 23 milliarder. Antall bønder ca. 80. Pr bonde knappe 300.

I jordbruksavtalen står det 14 milliarder.

1

or meg fortoner det seg dermed slik. "Om vi legger ned hele jordbruket, stopper subsidiene, betaler bonden den lønnen han har så vil vi ha penger til eldreomsorg og billigere strøm.

Penger til eldreomsorg har vi nok av fra før av, og strømmen er da ikke så dyr hvis du velger den rette strømleverandør :)

Bønder, store som små, synes jeg at vi skal ha. Da får det heller koste litt :)

2
CasusBelli Selvforsyning er viktig, ikke mange som er i stand til å ro til Danmark etter korn lenger.

Skal vi virkelig gå gjennom enda en debatt der selvforsyning blir et argument uten å nevne at vi har en lang kyst med tilgrensende havområder med enorme mengder mat?

Bønder fra Hedmarken vil selvsagt ikke høre snakk om sjømat.

Landbruket kan uansett ikke forsyne oss med den maten vi trenger. Det er derfor råvarene blir spedd ut til det ugjenkjennelige,og stappet med konserveringsmidler,som påfører nordmenn mangelsykdommer.

1
CasusBelli Man kan godt nevne det, men det er nok mange som vil sette pris på å kunne variere med noe annet enn sjømat om det skulle oppstå en internasjonal situasjon som gjør import vanskeli...

Å spille på frykt er det som får meg til å engasjere meg i slike debatter.

Man opprettholder landbruket i landet ved å spre frykt,som selvsagt er helt ubegrunnet, blandt folket.

Som tatt ut av læreboka i Nord-Korea!

Og nei; man nevner ALDRI fisk og sjømat når man prater om matproduksjon/ "matvaresikkerhet"

Det sier jo alt om agendaen.

1
ben_nevis Skal vi virkelig gå gjennom enda en debatt der selvforsyning blir et argument uten å nevne at vi har en lang kyst med tilgrensende havområder med enorme mengder mat? Bønder fra Hed...

Skal vi virkelig gå gjennom enda en debatt der selvforsyning blir et argument uten å nevne at vi har en lang kyst med tilgrensende havområder med enorme mengder mat?

Neida, bare slutt du. Jeg insisterer ikke. Synes bare det er litt for galt at skattebetalerne skal opprettholde yrkesgruppers "gode" liv.

For meg er det en god årslønn med over 400 000 spesielt når det er gasjen for en deltidsjobb.

For ikke å snakke om journalister til over en million. Jeg gremmes.

1
ben_nevis Å spille på frykt er det som får meg til å engasjere meg i slike debatter. Man opprettholder landbruket i landet ved å spre frykt,som selvsagt er helt ubegrunnet, blandt folket. So...

At fisk og sjømat aldri nevnes høres mildt sagt merkelig ut, det får stå som en løs påstand med mindre du har en undersøkelse å vise til.

Å basere seg på import og sjømat kan slå uheldig ut i en krisesituasjon og det er ingen grunn til at vi ikke skal produsere både korn, kjøtt - og melkeprodukter her i landet.

Tvert i mot har jeg stor tro på at en del av de nye kvalitetsproduktene fra norsk landbruk kan være en av sårt tiltrengte bein når oljedopingen tar slutt.

1
CasusBelli At fisk og sjømat aldri nevnes høres mildt sagt merkelig ut, det får stå som en løs påstand med mindre du har en undersøkelse å vise til. Å basere seg på import og sjømat kan slå u...

Å basere seg på import og sjømat kan slå uheldig ut i en krisesituasjon og det er ingen grunn til at vi ikke skal produsere både korn, kjøtt - og melkeprodukter her i landet.

Tvert i mot har jeg stor tro på at en del av de nye kvalitetsproduktene fra norsk landbruk kan være en av sårt tiltrengte bein når oljedopingen tar slutt.

Å nevne norsk korn og kvalitetsprodukter fra norsk landbruk i samme innlegg er frekt mot alle de som produserer korn som kan brukes til annet enn grøt og dyrefôr. Det norske kornet er dyrt og har en så dårlig kvalitet at bakeriene må tilsette en rekke stoffer i melet for å bake med det.

Norge egner seg for husdyrhold. Kornproduksjon bør foregå der det er naturlige forutsetninger for det, som f.eks i Polen og Ukraina.

Kriseargumentet er et av svært mange dårlige argumenter for å opprettholde norsk landbruk akkurat slik det er i dag. Merkelig nok hører vi aldri det argumentet om medisinproduksjon.

1
1769 [sitat…] Å nevne norsk korn og kvalitetsprodukter fra norsk landbruk i samme innlegg er frekt mot alle de som produserer korn som kan brukes til annet enn grøt og dyrefôr. Det nors...

Nå tok jeg det som en selvfølge at kvalitetsproduktene jeg siktet til var kjøtt og meieriprodukter.

Det hjelper også lite om det er naturlige forutsetninger for kornproduksjon i land om det skulle oppstå en situasjon der vi ikke får importert noe over en kortere eller lengre periode.

Mat er noe vi trenger store mengder av hele tiden, det samme kan heldigvis ikke sies generelt om medisiner.

1
CasusBelli Nå tok jeg det som en selvfølge at kvalitetsproduktene jeg siktet til var kjøtt og meieriprodukter. Det hjelper også lite om det er naturlige forutsetninger for kornproduksjon i la...

1. Det er allerede mer enn nok fisk i havet. Ingen vil sulte om vi kutter ut produksjon av korn.

2. Det kornet vi produserer brukes stort sett til dyrefôr. I en krisesituasjon ville sauene og kyrene våre måtte spise gress i stedet. Det hadde gått utover veksthastigheten på dyrene, men neppe skapt annet enn et lavere produksjonsvolum.

3. Det finnes allerede en rekke matvarer vi har akseptert at andre må produsere for oss. Ved bruk av drivhus og store mengder energi skulle det vel la seg gjøre å produsere bananer og kaffe her også, men heldigvis er det ingen som mener vi skal gjøre det.

1
BreckRoad2 [sitat…] Jeg vet at vi har så mye mat rett på utsiden av landet, at vi må eksportere det meste av maten. Det er en grunn til at vi produserer mye mat.

Mye av det som blir produsert blir eksportert til en betydeligere lavere pris enn produksjonskostnadene. Først må produksjonen subsidieres og så må det til subsidier for å bli kvitt den. Utlandet står ikke i kø for den norske kvaliteten, eksportprisen står i forhold til kvalitet.

1

eller noe annet? Har jeg fått det rett?. Jordbrukssubsidier 23 milliarder. Antall bønder ca. 80. Pr bonde knappe 300.

Forekommer meg å ha fått med meg at bondens inntekt på garden i snitt er langt under dette.

Mener også å ha lest at langt over halvparten av bøndene har arbeid utenom gården og at denne blir drevet på deltid.

Her har du ikkje fått rett. For det første så heitar det Landbrukssubsidier.

Eg finn ingen tall på der mykje Noreg brukar på Landbrukssubsidier, men i statsbudsjettet for 2014 er det planlagt at landbruk departementet får 14 milliardar å rutte med og dette er langt unna dine 23 milliardar.

Det er forresten ingen bønder som mottek subsidiar,det er det gårdsbruket eller landbruksbedriften til bonden som gjer.

I dag finst det circa 43 000 akive gårdbruk igjen i Noreg. Kor mykje kvart gårdsbruk mottek i støtte i gjennomsnitt klarar eg ikkje å finne ut av på nett, men meiner å ha høyrt at det ligg på rundt 150000-200000 kr

Når det gjeld det at over halvparten av alle norske bønder har deltidsjobb, så har dei dei fordi at dei tener så dårleg som bonde. Gjennomsnittsbonden tener berre 55 prosent av det gjennomsnittsnordmannen gjer og då må dei jo nestan ha ein ekstra jobb for å tene litt ekstra pengar

1
1769 1. Det er allerede mer enn nok fisk i havet. Ingen vil sulte om vi kutter ut produksjon av korn. 2. Det kornet vi produserer brukes stort sett til dyrefôr. I en krisesituasjon vill...

Det kornet vi produserer brukes stort sett til dyrefôr. I en krisesituasjon ville sauene og kyrene våre måtte spise gress i stedet. Det hadde gått utover veksthastigheten på dyrene, men neppe skapt annet enn et lavere produksjonsvolum.

Dyr lever mer enn godt nok på grøntfor, det er tross alt slik de er skapt.

Blodig grønn biff;

Kjøtt fra gressfôret storfe har en sterkt økende popularitet i USA, der mange restauranter reklamerer med gras fed beef.

Kjøttet inneholder mer omega 3 enn kjøtt fra dyr som spiser kraftfôr.

Gressfôret storfe er økologisk og ofte av rasen Aberdeen Angus. Kjøttet har også en høyere grad av marmorering (isprengt fett i kjøttet), som gjør det særlig mørt. Det finnes rundt 2500 Angus-dyr i Norge.

Et argument for gressfôrede dyr er at de spiser det vi mennesker ellers ikke kunne spist, at det er god ressursutnyttelse. I kraftfôr er en stor del av råvarene importert soya.

Helsemyndighetene er klare på at omega 3 er svært gunstig for folks helse, men Innsikt presenterte sist fredag en artikkel der ferske rapporter sår tvil om dette er entydig.

Gressfôret fe kan kjøpes i butikker med særlig kvalitet i utvalget, slik som Jacob’s og Maschmanns Matmarked i Oslo. Se også horgengaard.no

1
CasusBelli Nå trodde jeg du henviste til den faktiske samfunnsdebatten om matsikkerhet, der er selvsagt sjømaten sentral. Bizarrodebattene på VGD er vel i beste fall politisk underholdning på...

Nå trodde jeg du henviste til den faktiske samfunnsdebatten om matsikkerhet, der er selvsagt sjømaten sentral.

Nei sjømaten nevnes aldri angående "matsikkerhet". Det er kun jordbruket på Hedmarken man anser som matvareproduksjon.

1

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar
Laster...