Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Jeg mener bestemt jeg har sett en rekke ganger påstander om at innvandrere kommer til oss for å skaffe seg velferdsgoder.

Men det viser seg å stemme dårlig med virkeligheten.

Virkeligheten er at de svindler til seg penger fra NAV.

2

VG-papirutgave hadde for noen år siden en rystende oversikt over innvandrere`s deltagelse i arbeidslivet , på den listen toppet Somaliere med 73 og 77% (avhengi av kjønn) , dvs at ca 75% av Somaliere i Norge lever på en eller annen stønad fra NAV (som hoved-inntekt)

Videre var Pakistanere,Kurdere,Tyrkere,Marokanere,Irakere feks oppført med 55-63% utenfor arbeidslivet , dvs NAV som hovedforsørger.

Så det er nok veldig mange som lever på NAV-stønad av våre nye landsmenn, særlig muslimer kommer dårligt ut , og man trenger ikke være ufør for å få stønad fra NAV , man har arbeidsavklaringspenger (som veldig mange går på),sosialstønad,arbeidsledighetstrygd,tiltak osv

På den nevnte liste var tallet på nordmenn på trygd ca 21% om jeg ikke husker feil , og best ut kom Kinesere med under 10% (altså kineserne er mer arbeidsom enn nordmenn og trenger vi arbeidsinnvandring så vet man jo hvor man bør hente folka )

2

Oslo har lavest antall uføre i hele landet,samtidig som det er flest innvandrere her.

Hovedårsaken er jo alderssammensetningen i Oslo. Dernest er der mange innvandrere som ikke har botid nok i Norge til å få uførepensjon. Det er også en mulig sammenheng med at det ikke er så mye tungindustri igjen i Oslo og at det er et større mangfold av arbeidsplasser. At det flere retrettmuligheter når kroppen er utslitt.

1

Jeg mener bestemt jeg har sett en rekke ganger påstander om at innvandrere kommer til oss for å skaffe seg velferdsgoder.

FOR Å? Hvilken rolle spiller det? Problemet er vel heller at de FÅR velferdsgoder.

Det lager ghettoutvikling i norge og sverige som øker kriminaliteten og ghettodannelsene, og motvirker integrasjonen.

Det skaper også rasisme og en situasjon der innvandrere for nordmenn kun blir sett på som en annerledes snyltegruppe. Du ser ikke dette i det hele tatt, gjør du vel ?

Har du selv vært innvandrer og opplevd dette på kroppen? Hvorfor skal ikke innvandrere settes krav til som innvandrere, for å faktisk bli en gruppe som blir sett på som arbeidere og innsatsvillige og ikke bare som trygdeaper som ikke kan gjøre noe, bare må hjelpes?

Mener du at sosialdemokratiets ide har lyktes, med alle de problemene vi ser i dagens Oslo og Sverige ?

1

Kommentarer?

ja vi venter på din kommentar om hva uføre har med alle andre ytelser en får fra nav

1

Om dine påstander stemmer, og mange andre mener at dette er et problem, kan vi fjerne masse velferdsgoder fra nyankomne innvandrere, og alle vil bli fornøyd.

1

Synes du dette er rart? Flesteparten av de som innvandrer til Norge er under 40 år. Gruppen 15-40 utgjør mesteparten av innvandringen av utenlandske statsborgere.

Det vil komme en bølge av uføretrygd når mange av disse som innvandrer til Norge blir gamle og utslitte. Mange som er kommet til Norge har fysiske og psykiske plager og vil ende opp som uføre i langt større grad enn nordmenn.

" Den store hovedvekten av de uføre er i alderen 60 til 64 år, tett fulgt av 55- til 59-åringene."

1
AndreSolholm VG-papirutgave hadde for noen år siden en rystende oversikt over innvandrere`s deltagelse i arbeidslivet , på den listen toppet Somaliere med 73 og 77% (avhengi av kjønn) , dvs at...

dvs at ca 75% av Somaliere i Norge lever på en eller annen stønad fra NAV (som hoved-inntekt)

Å ikke være i arbeid betyr ikke automatisk at en mottar stønad fra NAV. Det er f eks mange som er under utdanning og mange som er hjemme med barn.

Denne statistikken viser sysselsettingsgraden i Norge, der Somalia og Eritrea er på bunn og Sverige og Romania er på topp. http://www.ssb.no/a/kortnavn/innvregsys/tab-2012-06-21-09.html

Gjennomsnittet for landet er 69,1 %. Snittet er såpass lavt bl a fordi dette måles mellom alle i alderen 15-74 år. 74 pga innføring av fleksibel pensjonsalder (62 til fylte 75 år).

1

Oslo har lavest antall uføre i hele landet,samtidig som det er flest innvandrere her.

Det er dette med å lese statistikk på den rette måten. Ikke nok med at Oslo har den klart laveste andelen av uføre, men de har også den klart sterkeste nedgangen. Fra 8,2% av befolkningen (18-67) i 2003 til 5,5 % av befolkningen nå. En nedgang på 33 % på 10 år. Hovedårsaken er imidlertid en sterk nedgang i aldersgruppen 50-67 år, der flertallet av de uførepensjonerte befinner seg.

Et annet eksempel: Oslo var i 2012 det eneste fylket som hadde større fødselsoverskudd enn nettoinnflytting. Årsaken er ikke at Oslo-kvinner får mange barn. Tvert imot. De ligger på nest siste plass med 1,74 barn. Årsaken er at Oslo har en befolkningspyramide med en stor andel kvinner i fertil alder.

1
puma1 [sitat…] Å ikke være i arbeid betyr ikke automatisk at en mottar stønad fra NAV. Det er f eks mange som er under utdanning og mange som er hjemme med barn. Denne statistikken viser...

Den saken/listen som var i VG den gang baserte seg på folk som i all hovedsak hadde NAV som "hoved-inntekt" , husker ikke hvem som laget listen men har aldrig sett den på nettet..kun i papirutgaven og jeg tror det er en god grunn til det.

Det snakkes om at innvandrerne legger beslag på 75-80% av Oslo`s sosialbudsjett , og det vil ikke overraske om dette stemmer.

1

Nordmenn ser på mørkhudede som en slags dyr som ikke kan ta eller bør ta ansvar for seg selv. Derfor bør de kun trygdehjelpes (som tallene dine viser), for stakkars, de kan jo ikke bli overlatt for å dø i ørkener.

Dette er noe jeg alltid har hevdet , og jeg annser sosialistenes syn på denne folkegruppen som rasistisk , som du sier mener sosialistene at disse menneskene ikke kan hjelpe seg selv, og rett og slett er "ubehjelpelige" mennesker som bør trygdes så fort som muligt.

1
AndreSolholm [sitat…] Dette er noe jeg alltid har hevdet , og jeg annser sosialistenes syn på denne folkegruppen som rasistisk , som du sier mener sosialistene at disse menneskene ikke kan hjel...

Du kan hevde hva du vil, men kanskje det er en ide å vite hva man snakker om?

Sosialisme er så godt som helt motsatt av det du hevder. Det betyr at alle skal kunne utvikle sine muligheter og delta i arbeidslivet med de evner de har. At friske folk går på trygd i et sosialistisk system har jeg aldri hørt om.

Et samfunn som sender folk på trygd slik som i Norge, er et samfunn som har spilt falitt og mangler evnen til å utnytte det potensiale som menneskelig arbeidskraft er.

Eller ikke vil - av mange grunner.

1
puma1 [sitat…] Å ikke være i arbeid betyr ikke automatisk at en mottar stønad fra NAV. Det er f eks mange som er under utdanning og mange som er hjemme med barn. Denne statistikken viser...

Å ikke være i arbeid betyr ikke automatisk at en mottar stønad fra NAV. Det er f eks mange som er under utdanning og mange som er hjemme med barn.

Somalia bakgrunn og utdanning er to ting som omtrent aldri kan kombineres. Noe vi har sett og fått konstatert mer enn en gang.

For noen år siden brukten staten nesten 15millioner på 12 personer ifra Somalia for å få dem ut iarbeid. Var vel kun 2-3 av dem som klarte det og dei som ikke fikk var pga at det ikke klarte å fullføre.

1

Men det viser seg å stemme dårlig med virkeligheten.

Der tok du feil.

100 somaliske kvinner fikk barn med eksmannen

Politiet har gått til aksjon mot flere somaliske barnefamilier som er siktet for grovt trygdebedrageri. Hver familie skal ha svindlet staten for 800 000 kroner ved å late som moren er aleneforsørger.

Somaliske Amal Aden har i flere år jobbet som tolk. Ifølge Aden har somaliere, allerede før de kommer til Norge, god kjennskap til det norske trygdesystemet og hvordan det kan utnyttes.

- Jeg opplever at folk som sitter i Somalia har mer kunnskap om det norske trygdesystemet enn mange etniske nordmenn, sier Aden til NRK.

http://www.nrk.no/norge/100-fikk-barn-med-eksmannen-1.7541771

1
Hyrro Du kan hevde hva du vil, men kanskje det er en ide å vite hva man snakker om? Sosialisme er så godt som helt motsatt av det du hevder. Det betyr at alle skal kunne utvikle sine mul...

Med 700 000+ mennesker i arbeidsfør alder (18-67) som lever på stønad av div slag som hovedinntekt samtidig som arbeidslivet må impotere arbeidstakere fra utlandet sier vel sitt.

Så Norge har spillt fallit for lenge siden , og dette er det i all hovedsak sosialistene(de rødgrønne om du vil) som er skyld i pga sin naive holdning til livets realiteter , du må vær fullstendig klar over at en stor gruppe mennesker særlig fra muslimske land ikke har noe ønske om å delta i arbeidslivet når de heller kan få "gratis penger" , feks snakkes det om at ca 70% av Somalske menn i Oslo tygger khat på daglig basis noe som gjør det vanskelig for dem å ta jobb , over 55% av alle pakistanere over 50 år er uføre og i "taxisaken" hvor det var milliardsvindel så man flere 100 av de som ble tatt hevet trygd samtidig som de var i full svart jobb , så man må bare innse at folk fra muslimske land har generelt en mye dårligere moral enn andre typer innvandrere (tallene lyver ikke) , mange kommer jo bare til Norge for å få seg trygd slik at de kan leve som konger i opphavslandet , så det er ikke uten grunn at du finner steder som heter "little norway" i både Pakistan og Marokko for å nevne noen

Jeg kjenner personlig til flere uføre som jobber svart og er ikke syk i det hele tatt , så din påstand om at friske folk ikke får trygd i et sosialistisk samfunn anser jeg som det reneste tull (ta en titt på Sverige feks )

Og hadde bare 20% av de som i dag står utenfor arbeidslivet jobbet så hadde behovet for importert arbeidskraft forsvunnet , og det er faktisk en del folk som er frisk men ikke gidd å jobbe.

Så du har rett i en ting og det er at Norge har spillt falitt (for lenge siden) og det er kun oljepengene som gir oss kunstig åndedrett , uten oljen hadde vi vært konk for lengst , og snart er vi konk siden oljefondet er mindre enn fremtidige offentlige pensjonkostnader og på toppen kommer sinnsyke kostnader forbundet med innvandring (særlig fra muslimske land da disse henter ut MYE MYE mer enn de bringer til bords ) , dette kan Borkmann-utvalget bekrefte

1
Viserion [sitat…] Der tok du feil. 100 somaliske kvinner fikk barn med eksmannen Politiet har gått til aksjon mot flere somaliske barnefamilier som er siktet for grovt trygdebedrageri. Hver...

Dette er helt riktigt , og på den måten får de høyere trygd + en ekstra bolig som de leier ut svart til andre landsmenn særlig slike som oppholder seg ulovligt i landet (Somaliere topper skillsmisse statestikken , med de er jo gift iflg islam og islam står som kjent over Norsk lov )

1

Jeg mener bestemt jeg har sett en rekke ganger påstander om at innvandrere kommer til oss for å skaffe seg velferdsgoder. Men det viser seg å stemme dårlig med virkeligheten. Oslo har lavest antall uføre i hele landet,samtidig som det er flest innvandrere her.

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp

Oslo har en arbeidsledighet på 3,1 % mens landet totalt har 2,5 % tross at det burde være best tilgang på jobber der.

Det tar lang tid å bli ufør så det er ikke her du finner de største kostnadene.

Men utgiftene kommer. Det er bare å glede seg.

http://www.dagbladet.no/2013/04/15/nyheter/stoltenberg/rodgronn_regjering/innvandring/skatt/26668475/

1
AndreSolholm Med 700 000+ mennesker i arbeidsfør alder (18-67) som lever på stønad av div slag som hovedinntekt samtidig som arbeidslivet må impotere arbeidstakere fra utlandet sier vel sitt. S...

God dag mann økseskaft.

Du har fortsatt ikke forstått en tøddel av hva sosialisme er.

Norge er et kapitalsitisk land, men til nød kan noen hevde at det fortsatt henger igjen litt sosialdemokrati (blandingsøkonomi med statlig styring), men hvis du prøver å følge med så ser du hvordan privatkapitalen styrer.

Det går ikke an å diskutere med slik begrepsforvirring.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...