Politikk - Norsk

baov

Hva kommer først?

Moderne utviklet samfunn er basert på handel, vekst, profitt i enhver sammenheng, men jorden vi lever på var i balanse tidligere og inntil ca år 1900 med ca 1,65 milliarder mennesker totalt i verden. Den gang var jordens klima i tilnærmet balanse slik vi kjenner det.

Siden den gang er antall mennesker økt med ca samme antall over fire ganger slik at vi nå er snart 7 milliarder mennesker på jorden.

I samme tidsrom (siste 113 år), er ubalansen i klimaet registrert og akkumulert paralellt med registrert økte temperaturer til smeltepunkt av polene, mettetsgraden av havene slik at havene snart ikke tar mer CO2, drivhuseffekten etc.

Fornuften tilsier at:Alternativ 1. vi bør redusere antall mennesker til ca 1,65 mrd mennesker på et eller annet vis ved aktive valg. Alternativ 2: - at jordens ubalanserte klima reagerer/tar valget for oss ved klima-naturkatastrofer WorldWide. Alt 3:nye omfattende og drepende verdenskriger. Alternativ 4: verdensomfattende epidemier naturlig eller igangsatt av noen.

Hva kommer først?- Og når?? Har noen en graf der alternativene kan plottes inn?

1
20 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Jeg tror det blir en kombinasjon av 2 og 4. Du har noen skremmende scanariorer listet opp. Dessverre er de høyst reelle.

2

Hva kommer først?- Og når?? Har noen en graf der alternativene kan plottes inn?

Ingen av dine 4 nevnte alternativer i hvert fall.

alt 1 tar f.eks. ikke høyde for at jordbruk og teknologi har tatt kvantesprang siden 1900 og jorden uten problem kan forsyne en befolkning på mange mange mrd mer enn det du legger opp til, ergo er det alternativet komplett usannsynlig.

alt 2 FNs egen klimapanel sliter med å stadfeste dette ubalanserte klima, og igjen er det teknologi som vil sikre at selv de verste naturkatastrofene i liten grad vil innvirke på menneskehetens utvikling.

alt 3 verdenskriger er nok også et forlat stadium for menneskeheten da nasjonene og befolkningsgruppene i langt større grad er integrert og avhengig av samarbeid og handel for å ivareta nåværende livsstil (se f.eks. på EU-sone og hvor fullstending usannsynlig en krig mellom disse nasjonene er i dag sett opp mot all annen tid i menneskehetens historie

4. alt er først og fremst inspirert av konspirasjonsteorier og i nyere tid fascinasjon for zombier. Også her ser vi at samarbeid på tvers av tradisjonelle landegrenser og ny teknologi og medisinsk beredskap allerede er i gang med å vinne kampen mot ulike epidemier. Igjen ser vi på historien så er de siste tiårenes epidemier nesten bare lommerusk sett mot tidligere tiders utbrudd. Når vi nå står på grensen av virkelig vannskiller innen f.eks. kreftforskning, geneterapi osv så virker virkelig verdensepidemier et stadig mindre problem.

Som du ser, dine fire alternativ er blant de absolutt mest usannsynlige scenarioene og vil således ikke inntreffe, og det trenger du ingen graf å forstå.

2

;-) Du kan alltids maalbinde meg, - men Fornektelser hjelper lite mot natur og klima

1

Fornuften tilsier at:Alternativ 1. vi bør redusere antall mennesker til ca 1,65 mrd mennesker på et eller annet vis ved aktive valg. Alternativ 2: - at jordens ubalanserte klima reagerer/tar valget for oss ved klima-naturkatastrofer WorldWide. Alt 3:nye omfattende og drepende verdenskriger. Alternativ 4: verdensomfattende epidemier naturlig eller igangsatt av noen.

>>> Det var 2.2 millioner nordmenn i 1900, hvilke snaue 3 millioner nordmenn skal vi kverke? Hva er kriteriene? Jeg mener de over 50år, da de fra ett samfunnsøkonomisk aspekt dersom vi begynner å regne i dag vil være minst verdifulle for landet. Men det er fortsatt bare en 1.5-1.6 millioner mennesker... hvem ellers?

1

Fornuften tilsier at:Alternativ 1. vi bør redusere antall mennesker til ca 1,65 mrd mennesker på et eller annet vis ved aktive valg

Melder du deg frivillig?

1

Fornuften tilsier at:Alternativ 1. vi bør redusere antall mennesker til ca 1,65 mrd mennesker på et eller annet vis ved aktive valg. Alternativ 2: - at jordens ubalanserte klima reagerer/tar valget for oss ved klima-naturkatastrofer WorldWide. Alt 3:nye omfattende og drepende verdenskriger. Alternativ 4: verdensomfattende epidemier naturlig eller igangsatt av noen.

Jeg røyker 20 om dagen og drikker rellativt mye øl, ikke spsier jeg veldig sunt heller, så jeg har god samvittighet isåmåte..

Det er de sunne jævlene som skal ha dårlig samvittighet, men de løper bortover med det sleske egostiske smilet sitt, ha, se på meg, jeg skal ihvertfall aldri dø.

1

Det blir som med lemen. Når det blir for mange av dem blir det for lite mat. Noe de har felles med alle jordens arter. Den første effekten er massevandring til områder hvor ressurser enda finnes. Men det blir stadig færre slike steder å vandre til.

Da oppstår en hel rekke konsekvenser, hvor sult og død derav er den primære.

Det vil bli akkurat det samme for mennesker. Når ressursene tømmes. Spesielt dem man trenger for å spise og drikke. Da utløses krig og strid om det som er igjen. Mens de som ikke klarer å slåss seg til overlevelse bukker under.

Kan mennesker med sine ressurser og intelligens unngå at noe slikt skjer? Det kan virke tvilsomt, ettersom mange fornekter at slike konsekvenser er under utvikling. Meget typisk blant Frpere.

Politisk krever det samhandling over nasjonale grenser, i global målestokk. Det har aldri vært lett å få til.

Det er lov å stille seg tvilende til om det lar seg gjøre. Men det er også lov å håpe på en løsning. Og ikke minst til å støtte dem som er opptatt av å gjøre noe med det.

Den drivende kraften i det som er under utvikling er kapitalismen. Dens ideologi basert på evig ustoppelig økonomisk vekst tømmer verden for ressurser stadig hurtigere. Alle vil ta del i den økonomiske veksten de er opptatt av. For stadig mer velstand. Det er behov for et annet syn på hva som skaper verdier og velstand, enn den som utledes kun ved kapitalisme.

1
fazz [sitat…] >>> Det var 2.2 millioner nordmenn i 1900, hvilke snaue 3 millioner nordmenn skal vi kverke? Hva er kriteriene? Jeg mener de over 50år, da de fra ett samfunnsøkonomisk asp...

>>> Det var 2.2 millioner nordmenn i 1900, hvilke snaue 3 millioner nordmenn skal vi kverke? Hva er kriteriene?

Jeg håper du troller her, at det er sarkastisk ment.

En menneskealder er svært lite i det store og hele. Det holder i massevis å redusere fødselsratene. Sånn sett er vi faktisk på god vei i Europa. Det er innvandringen som gjør at befolkningen øker, og som igjen gjør at befolkningen kan økes enda mer i de områdene som det utvandres fra. Dette fører til enda mer utvandring, osv osv. En ond sirkel.

1
Garindan [sitat…] Jeg håper du troller her, at det er sarkastisk ment. En menneskealder er svært lite i det store og hele. Det holder i massevis å redusere fødselsratene. Sånn sett er vi fa...

En menneskealder er svært lite i det store og hele. Det holder i massevis å redusere fødselsratene. Sånn sett er vi faktisk på god vei i Europa. Det er innvandringen som gjør at befolkningen øker, og som igjen gjør at befolkningen kan økes enda mer i de områdene som det utvandres fra. Dette fører til enda mer utvandring, osv osv. En ond sirkel.

>>> Så hvordan har du tenkt å redusere fødselsraten? Det første som kommer til å skje med redusert befolkninger er resesjon i økonomien og hele verdensøkonomien slik vi kjenner den i dag vil ende opp i kaos. Dagens økonomiske prinsipper består rett og slett av at det hele tiden trengs mer folk med mer penger til å kjøpe mer ting de ikke trenger.

1
fazz [sitat…] >>> Så hvordan har du tenkt å redusere fødselsraten? Det første som kommer til å skje med redusert befolkninger er resesjon i økonomien og hele verdensøkonomien slik vi kj...

Det økonomiske systemet kommer til å gå til helvete snart uansett. Jo flere folk det er når det skjer, jo mer fucked up blir det.

Hva angår det med å redusere fødselsraten, så har jeg tro på det Bill Gates og fondet hans driver med.

1

Isen smeltet også da slik den gjør nå. Forskjellen er at det går fortere nå enn før. Mange hevder dette er på grunn av vår aktivitet. Jeg skal ikke kommentere hva jeg mener er grunnen, men at det konstant har vært og er forandring i klimaet er et faktum.

Antall mennesker på jorden har doblet seg siden 1978. Ja du leste riktig.

Vi kan jo ikke akkurat redusere antall mennesker. Måten vi kan forhindre videre vekst er å gjøre som Kina. Noe vi faktisk ikke trenger i Europa da samtlige land har negativ befolkningsvekst av den etniske befolkningen. Problemet er at politikk faktisk masseimporterer mennesker som får flere barn for å "veie" opp dette. Det skaper problemer her.

De landene som øker mest er de fattigste landene. Skal vi kunne begrense antall fødsler så må lederskapet i disse landene oppfordre til færre barn. Dette må gjøres fra et politisk hold og det må oppfordres til å bruke prevensjon. Ikke slik det er i dag hvor det nærmest blir beskrevet som noe negativt.

Kina har klart å skape en negativ befolkningsvekst. India har ikke det og vil derfor passere Kina i antall mennesker i relativ nær fremtid.

En annen ting som oppfordrer til denne veksten er vestlige lands u-hjelp. Den oppfordrer fattige mennesker til å få barn de på ingen måte har midler til å ha. Dette med at vestlige mennesker skal adoptere barn i Afrika av den typen adopti hvor man blir en "fadder" som støtter de økonomisk hvert år gjør faktisk vondt verre og gjør disse menneskene avhengige av den støtten. Det er et hull som graver seg større og større og det er ingen permanent løsning i dette.

Så lenge det gjøres slik som i dag så vil dette bare øke og det vil ende med større ødeleggelse av lokalmiljøene. Dette strekker seg fra utryddelse av dyrearter til hogging av skog, borgerkriger, sult og massedød. Den kan aldri bli unngått hvis det fortsetter som i dag.

2
Krigogsånt [sitat…] Jeg ville vært mer bekymret dersom han listet opp noen skremmende scenarier.

For et bidrag.. Vi bøyer oss alle i støvet over din innsikt om dette tema!!

At vi ikke tenkte på dette selv, eller for den del, brydde oss!!

Skulle jo vist at akkurat DET var hele grunn til at verden går under (i noens øyne) og det hele kan avverges ved at du, egenhendig, kommenterer en skriveleif på VGD!!

Jeg, og omverden, målbindes av ditt intellekt..

(ironivarsel)

1

Merkelig at alle unngår det virkelige problemet. Kapitalismens ideologi, som bygger på evig økonomisk vekst. Noe som krever vekst i bruken av ressurser og vekst i tilgjengelig arbeidskraft. Det er ikke så underlig at alt vokser, inkludert folketallet.

Kapitalismen fører alltid til kollaps, når ressurser blir tømt og markedet ikke tar unna. Det er ikke noe nytt. Problemet med dette var mindre før da slike kollapser var lokale. Begrenset til enkelte land og regioner.

Nå er problemene ved kapitalismens u-ungåelige kollapser globale. Det kan ikke lenger ufarliggjøres med vekstøkonomenes henvisning til konjungtursvingninger og diverse mytiske unnskyldninger.

Det er vulgærkapitalismen vi må til livs. Den som bygger på evig økonomisk vekst for de få, ved å ta fra de mange med lite. Den som fører til produksjon av varer kun de rike etterspør. Produkter som ikke har noen nytteverdi for annet enn å vise rikdom og overdådig velstand. Den produksjonen som fører til bruk og kast, og overforbruk.

Vi i Norge er med på den økonomiske vekstkarusellen, som ikke er bærekraftig. Det er et stort tankekors for en nasjon som mener å bry seg om andre enn oss selv.

1
Geirijo Merkelig at alle unngår det virkelige problemet. Kapitalismens ideologi, som bygger på evig økonomisk vekst. Noe som krever vekst i bruken av ressurser og vekst i tilgjengelig arbe...

Merkelig at alle unngår det virkelige problemet. Kapitalismens ideologi, som bygger på evig økonomisk vekst. Noe som krever vekst i bruken av ressurser og vekst i tilgjengelig arbeidskraft. Det er ikke så underlig at alt vokser, inkludert folketallet.

Og kun noen få bryr seg, hvem tar grep, og gjør noe med det, - om noen?

Klorerte parafiner utgjør en gruppe av stoffer som er giftige, brytes langsomt ned i naturen og kan hope seg opp i organismer. Stoffene er tidligere påvist i blant annet fisk, fugl og fugleegg, samt i morsmelk hos norske mødre.

Miljøgifter hos dyr og mennesker har ofte en akutt giftig effekt, men de kan også ha en mer langvarig og kronisk effekt ved for eksempel å være kreftfremkallende, redusere reproduksjonsevnen eller skade arvestoffet.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...