Politikk - Norsk

Geirijo

Landbrukspolitikk, hva er det?

Ny landbrukspolitikk? Det er umulig uten en radikal reformering av landbruket i Norge. Og det vil man ikke klare så lenge Bondelag, Småbrukarlag og de mer eller mindre halvstatlige landbruksinstittusjoner styrer politikken.

Det er i tillegg nødvendig å avlive alle mytene om det norske landbruket, som nåværende landbrukspolitikk er formet av. Det meste vi hører om norsk landbruk er faktisk myter, og ikke realiteter. Myter som holdes i live av landbruksinteressene.

Politikkerne vet rett og slett ikke nok om landbruk. Derfor kjøper de argumentene til de store landbruksorganisasjonene, og slike som Tine, Notura m.fl. Men deres argumenter er like troverdige og korrekte som tobakkindustriens historiske argumenter om at røyking ikke er skadelig.

Desverre er media like dårlige på kunnskap om norsk jordbruk. De blir bare nyttige verktøy for de partene i jordbruket som styrer ståa slik den er blitt.

Endel fakta om norsk landbruk som bør reflekteres over:

-Landbruket bidrar med 0,3% av landets nasjonalprodukt. Det mottar 20 milliarder i subsidier hvert år.

-Landbruksprodukter produsert i Norge har ikke høyere kvalitet enn landbruksprodukter produsert i andre land. For mange produkter er det faktisk motsatt.

-Landbruker er Norges mest overadministrerte næring. Landbruksdepartementet har 30 underligende etater som fører tilsyn med landbrukspolitikken og utviklingen i næringen.

-Det er tabu å snakke om å oppløse odelsretten. En antikvar lov som idag er et stort hinder for modernisering og reell reformering av jordbruket.

-Jordbruksarealene har økt fra 9.462.032 i 1969 til 10.112.843 i 2009. Det til tross for nedleggelse av mange bruk. Årsaken er at de nedlagte bruk i stor grad har vært svært små bruk, med avsidesliggende beliggenhet. Bruk som i sin tid ble etablert for selvberging, og ikke til den form for jordbruk vi har idag.

-Norsk landbruk er ikke miljøvennlig. Ikke i noe landbruk anvendes flere forurensende mekaniske hestekrefter i forhold til dyrket areal og matproduksjon. En konsekvens av at Norge har flest deltidsbønder, som ikke er interessert i mer skatt enn nødvendig. Det blir det overinvestering i jordbrusmaskiner og utstyr av.

-De beste landbruksområdene i Norge anvendes til å produsere kraftfor. Ikke mat for folk.

-25% av brukerne henter ikke inntekt fra gårdsbruket. Bare 15% av brukerne henter ut mer enn 90% av inntektene sine fra gårdsdriften. Den norske bonden er altså ingen heltidsbonde. Den norske bonden er for det meste en deltidsbonde.

-Selvforsyningsgraden av jordbruksvarer er under 50% regnet i kalorier. Vi blir fortalt til stadighet at selvforsyningsevnen er et viktig argument for nåværende landbrukspolitikk.

Jeg skal ikke gi meg ut på noen forslag til reformasjon av landbruket. De som vil gå i dybden på de fakta jeg har listet opp fra offisielle statistikker bør selv se at noe er fundamentalt feil med det vi blir fortalt om norsk landbruk, og hvorfor det skal drives med den politikk som gjelder.

Det jordbruket vi har er gått ut på dato og holdes kunstig i live med subsidier. Vi trenger ikke bare en ny landbrukspolitikk, men en omfattende reformasjon av hva landbruk i Norge skal være. Spørsmålet er om nye koster i regjering klarer å gjøre noe med dette.

Det er et aktuelt tema for grundig debatt. Både her på VGD og forøvrig. Men man er mer opptatt av tull som diverse lister ....

9
174 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Et meget bra innelgg som tar opp et tema hvor debatten til daglig kun omhandler uvesentligheter.

1

Jeg skal ikke gi meg ut på noen forslag til reformasjon av landbruket. De som vil gå i dybden på de fakta jeg har listet opp fra offisielle statistikker bør selv se at noe er fundamentalt feil med det vi blir fortalt om norsk landbruk, og hvorfor det skal drives med den politikk som gjelder.

Det jordbruket vi har er gått ut på dato og holdes kunstig i live med subsidier. Vi trenger ikke bare en ny landbrukspolitikk, men en omfattende reformasjon av hva landbruk i Norge skal være.

Når du ser så mye feil med norsk landbruk, hvorfor har du ingen forslag til hva reformasjonen skal gå ut på, som du mener er nødvendig?

1

Ny landbrukspolitikk? Det er umulig uten en radikal reformering av landbruket i Norge. Og det vil man ikke klare så lenge Bondelag, Småbrukarlag og de mer eller mindre halvstatlige landbruksinstittusjoner styrer politikken.

Kanskje er en viljesterk/sta/uredd minister som Sylvia Listhaug den rette til å gå løs på dette uoversiktlige/sammenfiltrede problemet..

1
onyx [sitat…] Kanskje er en viljesterk/sta/uredd minister som Sylvia Listhaug den rette til å gå løs på dette uoversiktlige/sammenfiltrede problemet..

Det må i alle fall nye koster til. Og det har vi fått. Så får vi se om det hjelper.

Det jeg gjerne skulle se er at mediene blir mer opptatt av å avlive alle mytene om norsk landbruk.

Skal vi få en reell endring må folks kunnskap om hva norsk landbruk virkelig er, bli oppdatert. Den kunnskapen bygger idag på mest myter. Myter som landbruksinteressene har underbygget i alle år, og fortsatt gjør sitt beste for å holde i live.

1

Politikkerne vet rett og slett ikke nok om landbruk. Derfor kjøper de argumentene til de store landbruksorganisasjonene, og slike som Tine, Notura m.fl. Men deres argumenter er like troverdige og korrekte som tobakkindustriens historiske argumenter om at røyking ikke er skadelig.

Da er det godt vi har et universalgeni på VGD som kan veilede politikere og oss andre!

1
Geirijo Det må i alle fall nye koster til. Og det har vi fått. Så får vi se om det hjelper. Det jeg gjerne skulle se er at mediene blir mer opptatt av å avlive alle mytene om norsk landbru...

Det må i alle fall nye koster til. Og det har vi fått. Så får vi se om det hjelper.

Det jeg gjerne skulle se er at mediene blir mer opptatt av å avlive alle mytene om norsk landbruk.

Det virker som en håpløs oppgave: Sylvia Listad versus et mangehodet troll som flittig har benyttet seg av påvirkningsbyråer!

1
onyx [sitat…] Det virker som en håpløs oppgave: Sylvia Listad versus et mangehodet troll som flittig har benyttet seg av påvirkningsbyråer!

"Et mangehodet troll" er en god beskrivelse på landbruksinteressene her i landet. Med landbruksdepartementets 30 etater - så har du ganske mange hoder bare der.

Dernest har du landbrukets egne organisasjoner, samt samrøret i virksomheter som Tine, Nortura m.fl.

Det er mange i Norge som gjør seg fete på vår landbrukspolitikk. Og de vil kjempe med nebb og klør mot endringer.

1

Sikkert nyttig og riktig å se med ny og friske øyne på norsk landbrukspolitikk. Men det må frontes av rett person. Det finnes helt sikkert mange uredde og sta politiske broilere som kan ta på seg å utføre dette. Den som sitter i stolen i dag har dessverre kommet skjevt ut fra hoppet.

Norsk landbruk preges i alle fall av bakkar og berg sørgelig lite av store og produktive arealer. Klimaet er helle ikke det beste. Dette er erkjennelser som må ligge i bunnen av enhver virkelighetsorientert landbrukspolitikk. Fram for sau og geitehold, og minn folk om at det går an å gjerde inn rosene sine. Industrilandbruk er tvilsomme greier her på bjerget og er det vel egentlig uansett, dessverre.

1

Det hersker mange myter om landbruket, de du anfører er helt riktige. Men så er det å finne konkrete løsninger for å gjøre forbrukerne, bøndene og skattebetalerne litt mer happy enn i dag.

For meg, og sikkert for mange andre forbrukere, er det i alle fall ønskelig med større grad av mangfold i butikkene.

En ting man rakst kan renske ut fra norsk jordbruk er subsidiert produksjon av industrikylling og svin. Dette er jeg ganske sikker på kunne fås langt billigere ved import. Det gjelder i stor grad også okse (godt biffkjøtt). Overproduksjon av melk som går til Jarlsberg-eksport er latterlig.

Ellers er jeg villig til å bruke mer penger på norskproduserte kvalitetsvarer, som f.eks. norsk lam om høsten! Det samme gjelder gode oster. God eplejuice. Og kortreiste grønnsaker av god kvalitet.

Så bør en ta seg råd til å ha en del vedlikehold av kulturlandskapet, men dette bør ikke være knyttet til masseproduksjon av melk. Her kan sikkert hobbybønder gjøre en god jobb.

1

-Landbruket bidrar med 0,3% av landets nasjonalprodukt. Det mottar 20 milliarder i subsidier hvert år.

0,3 prosent av 1200 milliarder (ca.bnp.)blir 3.6 milliarder.

Er du helt sikker på at informasjonen du kommer med er korrekt?

Omsetningen i norsk dagligvarehandel er ca. 260 milliarder.

1
DrSchwei Det hersker mange myter om landbruket, de du anfører er helt riktige. Men så er det å finne konkrete løsninger for å gjøre forbrukerne, bøndene og skattebetalerne litt mer happy en...

En ting man rakst kan renske ut fra norsk jordbruk er subsidiert produksjon av industrikylling og svin. Dette er jeg ganske sikker på kunne fås langt billigere ved import.

Er det noen vare vi ikke kan få billigere ved import enn egenproduksjon?

1
DrSchwei Det hersker mange myter om landbruket, de du anfører er helt riktige. Men så er det å finne konkrete løsninger for å gjøre forbrukerne, bøndene og skattebetalerne litt mer happy en...

Så bør en ta seg råd til å ha en del vedlikehold av kulturlandskapet

Dette fixer geita og sauen, og det helt gratis. Og vi får mat og verdiskaping attpå. For de som ikke vet det så er geita den eneste som kan hindre den akselererende gjengroingen av landet. Hun spiser/ødelegger treskuddene. Det koster milliarder å gjøre dette på annen måte.

1
Geirijo "Et mangehodet troll" er en god beskrivelse på landbruksinteressene her i landet. Med landbruksdepartementets 30 etater - så har du ganske mange hoder bare der. Dernest har du land...

"Et mangehodet troll" er en god beskrivelse på landbruksinteressene her i landet. Med landbruksdepartementets 30 etater - så har du ganske mange hoder bare der.

Det skal et skarpt sverd til for å gå løs på dette trollet. Kanskje kan praksis fra påvirkningsindustrien komme til nytte. ;)

1

Det er et aktuelt tema for grundig debatt.

Geirijo:veldig fint innlegg for en gangs skyld:tommel til deg. Personlig er jeg opvokst i byen,og vet lite om dette,men det du skriver virker veldig riktig.

Kommer kanskje til debatten en dag jeg har lest meg opp mer på dette temaet ...men ja:en klart viktig debatt.

1

Politikkerne vet rett og slett ikke nok om landbruk. Derfor kjøper de argumentene til de store landbruksorganisasjonene, og slike som Tine, Notura m.fl. Men deres argumenter er like troverdige og korrekte som tobakkindustriens historiske argumenter om at røyking ikke er skadelig.

Dersom bøndene selv ikke kan noe om landbruk, og heller ikke politikerne eller media, hvem er det da du mener kan dette?

Vært fint å fått på det rene hvem du mener ekspertene på dette området er.

Vi må jo få ett grunnlag for debatten, ellers koker dette bare bort i kålen.

2
DrSchwei Det hersker mange myter om landbruket, de du anfører er helt riktige. Men så er det å finne konkrete løsninger for å gjøre forbrukerne, bøndene og skattebetalerne litt mer happy en...

Ellers er jeg villig til å bruke mer penger på norskproduserte kvalitetsvarer, som f.eks. norsk lam om høsten! Det samme gjelder gode oster. God eplejuice. Og kortreiste grønnsaker av god kvalitet.

Det er jeg også. Jeg er faktisk så villig til å bruke penger på dette at jeg ikke ser noen grunn til å ta deler av utgiften via skatteseddelen.

1

Bruk som i sin tid ble etablert for selvberging, og ikke til den form for jordbruk vi har idag.

Er det en konflikt mellom småskalalandbruk og industrielt/lønnsomt landbruk ? Du nevner en del forholdstall. Poenget ditt er vel kort sagt at norsk landbruk er for dyrt ? Det er det helt sikkert, slik all bruk av offentlige midler er. Det du tar opp kan man sitte på et kontor i urbane strøk og finne ut. Men hva er planen etter at pengekranen er skrudd passelig igjen da?

1
3bf Men er vi sikre på at gjengroing er uønsket? Foretrekker folk kulturlandskap foran vill natur i stor nok grad til at vi bør bruke skattepenger på å subsidiere geit som eter treskud...

Foretrekker folk kulturlandskap foran vill natur i stor nok grad til at vi bør bruke skattepenger på å subsidiere geit som eter treskuddene?

Jeg vet ikke om du har studert gjengroing i praksis ? Det har jeg og mange med meg. Jeg stemmer mot gjengroing for min del. Mht subsidiering av geit så gnager geita helt gratis. Spøk til side, jeg vet at det er statspenger å hente også på geitehold. Jeg vet ikke mer om det enn det.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Dersom bøndene selv ikke kan noe om landbruk, og heller ikke politikerne eller media, hvem er det da du mener kan dette? Vært fint å fått på det rene hvem du mener ekspert...

Dersom bøndene selv ikke kan noe om landbruk, og heller ikke politikerne eller media, hvem er det da du mener kan dette?

Det finnes massevis av forskning og data om dette. Det er ikke hemmeligheter. Men media bryr seg ikke nok om dette til at det kommer frem i debatten. Og derfor blir det overskygget av landbruksinteressenes massive propaganda. En propaganda som hele tiden underbygger de mange myter om norsk landbruk.

Jeg plukker bare fra de tilgjengelige data, og gjør meg spørsmål om det jeg ser. Jeg finner stadig data som ikke på noen måte stemmer med hva jeg tidligere trodde om landbruket i Norge.

Men det skal mer fundering og refleksjon over dette før man kan komme med mer bastante påstander. Jeg håper at noen med mer innsikt i landbruket enn meg kan komme til å kommentere noe av disse funnene.

Jeg undres over informasjon om at det aller meste av norsk kornproduksjon går til kraftfor. Som igjen brukes i kjøttproduksjon av storfe. Det kan være riktig, men kornproduksjonen skjer på de beste jordbruksarealene vi har i landet. Jeg funderer derfor på om slik produksjon er god bruk av disse jordbruksarealene.

Effekten er at vi faktisk er nær selvforsynt med hensyn til produksjon av storfekjøtt, melk, egg og kylling her i landet. Mens selvforsyningsgraden er skral på det meste av andre jordbruksprodukter. Det til tross for at vårt klima faktisk er ok for dyrking av grønnsaker, bær og frukt.

1
Geirijo [sitat…] Det finnes massevis av forskning og data om dette. Det er ikke hemmeligheter. Men media bryr seg ikke nok om dette til at det kommer frem i debatten. Og derfor blir det ov...

Det finnes massevis av forskning og data om dette. Det er ikke hemmeligheter. Men media bryr seg ikke nok om dette til at det kommer frem i debatten. Og derfor blir det overskygget av landbruksinteressenes massive propaganda. En propaganda som hele tiden underbygger de mange myter om norsk landbruk. Jeg plukker bare fra de tilgjengelige data, og gjør meg spørsmål om det jeg ser. Jeg finner stadig data som ikke på noen måte stemmer med hva jeg tidligere trodde om landbruket i Norge. Men det skal mer fundering og refleksjon over dette før man kan komme med mer bastante påstander. Jeg håper at noen med mer innsikt i landbruket enn meg kan komme til å kommentere noe av disse funnene.

Det hadde vært å håpe at du kunne ha kommet med ett mer utfyllende innlegg som faktisk svarte på det jeg spør etter.

Her ble det mye svada og lite annet.

Prøv igjen.

Hvilke forskere er det du mener landbruket ikke bruker, men som etter ditt syn har de riktige fakta?

Og hvilke data er det du snakker om?

På tide du begynner å være litt konkret her.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...