Folks negative oppfatninger vedroerende homofili, og det ubehag enkelte hevder aa foele i den sammenheng, er intet mer enn en sosial og normativ konstruksjon. Det staar ikke skrevet i vaar genetiske kode at en helt spesiell form for avsky er forbeholdt de homofile og deres livsstil.

Jeg tenderer til å være enig.

Men samtidig er det slik at heterofili er det som leder til reproduksjon, som jo er den sterkeste motivasjonen levende organismer har, etter overlevelse. Argumenter om at det er "unaturlig" er seiglivede, selv om vi vet at "naturlig" homofili forekommer. Men i grunn tror jeg du har rett, det er en heterofil monogan norm i vårt samfunn, men dette er en sosial konstruksjon.

En annen ting som virker inn er unektelig at vi snakker om en minoritet. Som alle andre minoriteter er denne gruppen utsatt for et "kritisk blikk" fra elementer i majoriteten, som leter etter ting å sette fingeren på. Denne i-gruppen/ut-gruppen er en annen drivende mekanisme i samfunnet, og kan ikke kalles for en sosial konstruksjon, det er derimot et fenomen som er dypt rotfestet i menneskets psykologi.

Men, med det frihetsidealet som råder i samfunnet er det påfallende at det erså mange som mener så mye om hva andre mennesker foretar seg. Når det gjelder holdninger til homofile menn, tror jeg mye også dreier seg om at heterofile menn føles et visst ubehag over tanken på det seksuelle. Derme oppstår det en spenning mellom det rasjonelle (at alle skal få være hvem de vil) og det emosjonelle (æsj!).

2
Rhabagatz [sitat…] Jeg tenderer til å være enig. Men samtidig er det slik at heterofili er det som leder til reproduksjon, som jo er den sterkeste motivasjonen levende organismer har, etter...

Godt innlegg.

Én interessant teori plasserer seksuell legning paa en skala. Langt flere enn det som gjerne antas hoerer hjemme et sted naermere midten, heller enn helt ytterst mot ekstremitetene. I et samfunn fritt for fordommer, ville langt flere "svingt begge veier", i foelge denne teorien.

Jeg er enig i dette med inn- og utgrupper, men vaer klar over at i det gamle Rom, fantes det ikke homofile. Det var simpelthen ikke en definert gruppe/identitet.

1

Godt innlegg.

Én interessant teori plasserer seksuell legning paa en skala. Langt flere enn det som gjerne antas hoerer hjemme et sted naermere midten, heller enn helt ytterst mot ekstremitetene. I et samfunn fritt for fordommer, ville langt flere "svingt begge veier", i foelge denne teorien.

Jeg er enig i dette med inn- og utgrupper, men vaer klar over at i det gamle Rom, fantes det ikke homofile. Det var simpelthen ikke en definert gruppe/identitet.

1

Hvordan forklarer dere at mens 40% av norske menn mener sex mellom to menn er feil, er tallet kun 22% naar det er snakk om to kvinner? Jeg vet hvorfor.

Jeg forklarer det ikke. Fordi jeg tror at dette er et lurespørsmål.

Men jeg vet selvsagt også hvorfor....

1
Laster...