Politikk - Norsk

shaukat23B

Dårlig nytt for oljesosialister

http://www.dagbladet.no/2013/11/08/tema/aller/motor/dinside/bil/30221690/

Ett gram thorium kan ifølge Charles Stevens, sjef for LPS, produsere minst like mye energi som 28 000 liter bensin.

Ups.

Norges sosialdemokratiske idealisme er i all hovedsak bygget på oljeinntektene, ellers hadde det ikke vært ei nål i høystakken å hente penger fra til alle statens utgifter- som den "må"utbetale for å kvalifisere "skattesystemene" til å fortsatt være en usosial straff på innsats, videreført fra adelsføydalismens tid.

(Allikevel ihjelskatter staten folket for å sende penger til asylsøkere som stikker oss ned, pompøse kulturplaner med spinndyre operahus etc.)

Utgiftspolitikken betyr også at det må skapes et kraftig privat forbruk med en rekke negative konsekvenser, for miljøet, for økonomisk stabilitet (gjeld og finansbobler øker som fenomen i moderne samfunn).Ellers blir det neppe noe å beskatte....

Så hva om DISSE bilene suser inn på markedet... NÅ blir det spennende å se hvordan sosialistene og oljestatstilhengerne igjen vil samles under samme fane i hysterisk frykt for utviklingen.

Jeg tipper at Norge kommer til å kjempe med nebb og klør for å stanse teknologiutvikling som truer den pompøse oljesponsede velferdsstaten..

1
30 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Så hva om DISSE bilene suser inn på markedet... NÅ blir det spennende å se hvordan sosialistene og oljestatstilhengerne igjen vil samles under samme fane i hysterisk frykt for utviklingen.

Og dette sprøytet tror du på? Vi "sosialister" har i alle fall nok vett i skallen til å forstå at det aldri kommer atomkraftdrevne biler på veiene.

Det blir ikke mindre radioaktivt avfall av thorium enn av uran. Thorium er ikke fissilt, så det må først omdannes til uran 233. Når U-233 spaltes blir det to radioaktive datteratomer, akkurat som når U-235 spaltes i et atomkraftverk. Hvis en slik bil kolliderer eller tar fyr er det fare for utslipp. Da tør ingen komme til unnsetning før redningsmannskapet har sjekket vraket med geigertelleren sin, selv om det skulle sitt folk sammenklemt i bilen.

1

Ett gram thorium kan ifølge Charles Stevens, sjef for LPS, produsere minst like mye energi som 28 000 liter bensin

Det ligg vel an til at kommersielle Thoriumreaktorar vil vera tilgjengelinge omtrent/tidligast når petroleumsproduksjonen avtar kraftig. Då er det jo fint at vi kan bruka oljepengane til å utvikla teknologien og ha pengar til å bygga infrastruktur og reaktorar. Heldige vi, som faktisk har råd til å delta i utviklinga og på den måten kan få inntekter frå lisensiering av teknologien.

1
shaukat23B [sitat…] LOL. Vis meg doktorgraden din i fysikk. Selvsagt kan det bli sånn

Man kan selvsagt ikke spå fremtiden, men vi er fryktelig langt unna den teknologien som skal til for at små atomkraftverk skal få plass i bilene. Det trenger man ikke doktorgrad i fysikk for å forstå.

Vi går sannsynligvis tom for olje før det skjer - OM det i det hele tatt skjer?

Vi er fortsatt langt unna teknologien som skal til for å utvikle thoriumskraftverk i det hele tatt.

1
Zen0n Man kan selvsagt ikke spå fremtiden, men vi er fryktelig langt unna den teknologien som skal til for at små atomkraftverk skal få plass i bilene. Det trenger man ikke doktorgrad i...

vi er fryktelig langt unna den teknologien som skal til for at små atomkraftverk skal få plass i bilene. Det trenger man ikke doktorgrad i fysikk for å forstå.

Vel, vi har ikke oljeplattformer og oljeraffinerier ombord i bilene heller, men det hindre oss ikke i å bruke bensindrevne biler...

Det trenger man ikke doktorgrad i fysikk for å forstå. :P

1
Reefer69 [sitat…] Vel, vi har ikke oljeplattformer og oljeraffinerier ombord i bilene heller, men det hindre oss ikke i å bruke bensindrevne biler... Det trenger man ikke doktorgrad i fysik...

Vel, vi har ikke oljeplattformer og oljeraffinerier ombord i bilene heller, men det hindre oss ikke i å bruke bensindrevne biler...

Ikke den beste sammenligningen ettersom atomkraft ikke gir et sluttprodukt som kan transporteres og brukes slik det er med petroleum.

Vi kan selvsagt bruke atomkraft til biler uten å ha atomkraftverk i dem, men da er det en EL-bil vi snakker om.

1

Merkelig vinkling. Skulle tro du mener at bare sosialistene har ære for Norges oljerikdom. Det tror jeg faktisk mange borgerlige og kapitalister vil protestere på.

Sosialistene er faktisk dem som ivrer mest for alternative energikilder til oljen. Mens de borgerlige ikke får nok av olje.

At sosialistene beskatter og avgiftsbelegger produksjon av olje har gjort landet rikt, og nordmenn velstående. Det synes du er en vederstyggelighet?

At de avgiftsbelegger miljøfiendtlig teknologi for å fremme miljøvennlig teknologi burde med din vinkling være en bra sak. Men det er tydelig at for deg kan ikke sosialister gjøre noe fornuftig.

Det er blant annet sosialistisk initiativ for å bruke oljepenger til å utvikle alternativ energiproduksjon som gjør at Statoil er hovedsponsor for Thorium eksperimentet som for tiden utføres på Kjeller.

Dine argumenter holder ikke på noe vis. De blir rett og slett vrøvlete og usaklige.

1

Så hva om DISSE bilene suser inn på markedet... NÅ blir det spennende å se hvordan sosialistene og oljestatstilhengerne igjen vil samles under samme fane i hysterisk frykt for utviklingen. Jeg tipper at Norge kommer til å kjempe med nebb og klør for å stanse teknologiutvikling som truer den pompøse oljesponsede velferdsstaten..

Spennende dette. Men jeg tror du er litt for optimistisk om du tror thorium skal endre energiressursbildet sånn over natten. Oljeforbruket i verden kommer til å øke frem mot 2030. Da når forbruket toppen.

Fossile energityper kommer til å ha 70 prosent markedsandel så langt frem som i 2040, mot 80 prosent i dag.

http://www.dn.no/energi/article2236114.ece

Ellers kan det jo nevnes at Norge har blant de største thoriumreservene i verden. Rundt 11 % av verdens samlede reserver. Men et problem er at de er svært lite tilgjengelige. De store forekomstene ligger svært dypt i berggrunnen, flere kilometer under bakken. I tillegg er tettheten i malmen for lav til at det vil lønne seg å utvinne den.

Men thorium er bra som energikilde, bla fordi thorium er mer stabilt enn uran. Derfor er det mindre risiko å bruke dette enn uran i kraftverk. I tillegg ingen utslipp. Nedbrytningstiden er også betydelig kortere enn ved uran/plutonium.

Det eneste slik jeg ser det som kan føre til en energirevolusjon, er kaldfusjon. Når man får denne teknologien på plass da sier forskere at vi har løst verdens energiproblemer i 1,7 mrd fremover :) Men dette er enda langt frem i tid.

1
Jean_Grey [sitat…] Spennende dette. Men jeg tror du er litt for optimistisk om du tror thorium skal endre energiressursbildet sånn over natten. Oljeforbruket i verden kommer til å øke frem m...

Oljeforbruket i verden kommer til å øke frem mot 2030. Da når forbruket toppen.

Fossile energityper kommer til å ha 70 prosent markedsandel så langt frem som i 2040, mot 80 prosent i dag.

Om vi ikke endrer politikken for energiproduksjon kan det gå slik. Men det er stadig mer som gjøres på alternativ energi. Så om ikke de borgerlige får regjere for lenge, så tror jeg dine kilder tar feil.

Vi så stor fremgang for de grønne ved dette valget. La oss håpe de får regjeringsposisjon til neste valg. Da kan mange av dine pessimistiske forventninger bli gjort til skamme.

1
Geirijo [sitat…] Om vi ikke endrer politikken for energiproduksjon kan det gå slik. Men det er stadig mer som gjøres på alternativ energi. Så om ikke de borgerlige får regjere for lenge, s...

Det er tatt høyde for dette i rapporten.

- Andelen ny grønn energi vil vokse i vesentlig høyere takt, med rundt åtte prosent, og det samme vil vannkraft, men fordi andelen er så lav, vil det ikke gi større effekt enn en økning på ti prosentpoeng i energiforbruket

Det du glemmer er at det må finnes alternative energikilder og teknologi som kan kompensere for bortfallet av fossile energityper. Det finnes ikke i dag. Alternative energikilder som solenergi og vindkraft produserer for lite energi til kompensere fossile energityper.

De grønne kan heller ikke trylle selv om de liker å tro det. Og de politiske løsningene til idealistene i De Grønne er lite realistiske.

1
Reefer69 [sitat…] Nei, det har dere ikke.. For de finnes allerede....

En atomkraftdrevet bil må defineres som en bil med innebygd atomreaktor. Og det kommer vi aldri til å få.

Alle biler drives indirekte med atomkraft. Olje er et resultat av fotosyntese hvor energikilden er den store atomreaktoren Sola. Vannkraft og vindkraft har samme energikilde. Biodiesel likeså. Eneste energikilde som ikke opprinnelig er kjernekraft er tidevannskraft.

1
Jean_Grey Det er tatt høyde for dette i rapporten. - Andelen ny grønn energi vil vokse i vesentlig høyere takt, med rundt åtte prosent, og det samme vil vannkraft, men fordi andelen er så la...

Det du glemmer er at det må finnes alternative energikilder og teknologi som kan kompensere for bortfallet av fossile energityper. Det finnes ikke i dag. Alternative energikilder som solenergi og vindkraft produserer for lite energi til kompensere fossile energityper.

De grønne kan heller ikke trylle selv om de liker å tro det. Og de politiske løsningene til idealistene i De Grønne er lite realistiske.

Det er ikke nødvendig å trylle. Det er bare å gjøre det som skal til. Noe tyskerne alt har gjort.

http://www.tu.no/kraft/2012/05/29/solkraft-dekket-halvparten-av-tysklands-energibehov

Veksten i alternativ energiproduksjon fra sol og vind går mye raskere enn det du forestiller deg. Det forutsetter imidlertid politisk vilje til endring.

Den viljen er vanskelig å spore hos dem som er miljøfornektere og holder fast ved gårsdagens kapitalistiske doktrine.

1
GGråstein Hvor gammel er du egentlig? Neppe over 14 høres det ut som. Man trenger ikke doktorgrad for å skjønne at man aldri slipper biler med fare for radioaktivt utslipp på veien.

Man trenger ikke doktorgrad for å skjønne at man aldri slipper biler med fare for radioaktivt utslipp på veien.

Paranoid bortforklaring som prøver å avspore hva tråden handler om. Ny teknologi vil ikke søke å ha Tsjernobyl nr.2-stil akkurat. Et marked kan ikke skapes for det uten at sikkerheten er god nok. Tråden handler ikke om bilen, men mest om statens unnskyldning for å drive med forurensende industri (oljeindustri)- "Velferd". Det låser fast utviklingen slik at den ikke kommer seg fram...

1
Geirijo [sitat…] Det er ikke nødvendig å trylle. Det er bare å gjøre det som skal til. Noe tyskerne alt har gjort. http://www.tu.no/kraft/2012/05/29/solkraft-dekket-halvparten-av-tysklands...

Det forutsetter imidlertid politisk vilje til endring.

Den viljen er vanskelig å spore hos dem som er miljøfornektere og holder fast ved gårsdagens kapitalistiske doktrine.

Mangelen på endringsviljen ligger hos sosialistene, som ikke vil ha nye teknologimarkeder fordi gammel teknologi regjerer statsbudsjettet i praksis... Nøkkelproblemet er velferdsutgifter, som er så naivt store at man trenger mye oljepenger på kort sikt av gangen å hente og beskatte.

Staten har i forhold til miljøvennlighet muret seg inn i et hjørne, og miljøavgifter tjener bare til at folk kan kjøpe seg bedre samvittighet og gjøre det samme som før. Det er nettopp markedsliberalisme som kan skape effektive markeder for noe nytt....Hvis den TILLATES det

1
shaukat23B [sitat…] Paranoid bortforklaring som prøver å avspore hva tråden handler om. Ny teknologi vil ikke søke å ha Tsjernobyl nr.2-stil akkurat. Et marked kan ikke skapes for det uten at...

Paranoid bortforklaring som prøver å avspore hva tråden handler om. Ny teknologi vil ikke søke å ha Tsjernobyl nr.2-stil akkurat. Et marked kan ikke skapes for det uten at sikkerheten er god nok.

"Paranoid"??? Kanskje du skulle prøve å skrive et innlegg uten stempling og personangrep. Du klarer det sikkert hvis du trener nok.

De klarer aldri å lage en bil-atomreaktor som er 100% sikker, og ingen vil godta dårligere sikkerhet enn det. Så vidt jeg vet har de aldri hatt radioaktivt utslipp fra Tysklands 17 atomkraftverk, men vil stenge dem ned pga. en naturkatastofe på andre siden av kloden. Dette viser bare hvor følsomt tema dette er.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Ukraina vinner!

I følge propaganda så vinner Ukraina. Russerne skyter mot kjernekraftverk som de kontrollerer. Så sier også EU i sin kommentar. Livet har blitt litt farligere. Da er det godt media tier mer om Ukrain...
2
8 svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
45 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Støre er TVUNGET av opposisjonen . . . .

Hvorfor skriver Dagbladet "Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget" . . .. ? Når det vitterlig er slik at Støre er TVUNGET av opposisjonen til et hastemøte. Det var iflg Støre IKKE aktuelt...
Bilde

Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre har kalt inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et hastemøte om strømsituasjonen mandag klokken 8.30.


Bilde www.msn.com
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Matvareprisene stuper

Så er forsyningslinjene oppe og går igjen . I Danmark struper folk inn kjøpene sine. Internasjonalt så er det stup i matvarepriser . Les Jyllandsposten og Bloomberg. Det er lysere tider i møte.
1
3 svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
0 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
2 svar
Laster...