Politikk - Norsk

politikk

Tollere krever flere ansatte

Det er ett massivt fjell med syntetisk narkotika som kommer inn via brev og pakker og bare i fjor ble det oppdaget 73 nye syntetiske stoffer står det og lese på nyhetene. Så må vi jo spør hvordan ikke syntetisk narkotika kommer inn ? Nok ikke bare via brev og pakker og metodene vil endre seg om flere pakker kan kontrolleres. Innenlandsk produksjon vil blomstre opp med mer kontroller på innførsel og denne kampen er tapt viser all mulig erfaring med kampen mot narkotika. Eneste og beste løsning er legalisering av lettere typer narkotiske stoffer med styrke og innholdskontroll og til en avgiftsbelegging som gjør at folk velger bort ulovlig vare og heller bruker mindre farlige produkter. Slik det foregår når det gjelder alkohol for det er eneste måten og redusere skadevirkningene på alle områder. Hvem tror at kampen mot narkotika kan vinnes med mer kontroller og eventuellt strengere straffer ?

1
23 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Tolletaten bør få svært mye mer ressurser. Det opplyses at Finansdep. vil vurdere dette. Ikke så dumt å prøve å demme opp for disse forsendelsene, noe ikke de rødgrønne satset på ser det ut til.

Billigere å prøve å begrense innførsel enn å måtte drive og opprette stadig nye behandlingsplasser for narkoman norsk ungdom, slik Erna er så ivrig på. En behandlingsplass for en narkoman koster visst i snitt 2 mill. pr. år ....

1

bare syntetisk? vil tro at mengdene vanlig narkotika som kommer inn i posten er mye større enn mengden RC.. RCer er jo direkte livsfarlig noe de fleste er klar over

1

Tollvesenet må sette alle ressurser inn på de viktige tingene i stedet for å bruke ressurser på å ta "smuglere" med et par flasker vin for mye i bagasjen.

2
trondergutt Tollvesenet må sette alle ressurser inn på de viktige tingene i stedet for å bruke ressurser på å ta "smuglere" med et par flasker vin for mye i bagasjen.

Mener det er en dreining her. Ikke mer enn 5-6 år tilbake var det tollere ombord for å sjekke ved ankomst landet, siste tid har vi ikke hatt besøk.

Se at det er mer dokumentkontroll av lastedokumenter og seilingsruter enn tidligere. Antar dette danner grunnlaget for videre kontroll eller ei.

1

Hvem tror at kampen mot narkotika kan vinnes med mer kontroller og eventuellt strengere straffer ?

Jeg!... eller.. mener du den kan vinnes med mindre kontroller, og enda lavere straffer????? Altså..pjutt.-.klapp på skuldren ohg ikke gjør det mere... auda.. er jo de straffene som er i dag!

1
nostalgikern Tolletaten bør få svært mye mer ressurser. Det opplyses at Finansdep. vil vurdere dette. Ikke så dumt å prøve å demme opp for disse forsendelsene, noe ikke de rødgrønne satset på s...

Problemet er jo at vi uansett ressurstilførsel og satsing bare klarer og begrense i svært liten grad akkurat som alle andre land. Og slik sett blir det litt håpløst bortkstset ressursløsing. Hvordan tror du norge skal klare noe ingen andre land heller klarer ?

1
sirjoss888 bare syntetisk? vil tro at mengdene vanlig narkotika som kommer inn i posten er mye større enn mengden RC.. RCer er jo direkte livsfarlig noe de fleste er klar over

De fleste er nok klar over at det er farlig men likevel bruker og ettserspør de rusmidlene. Hvis ikke hadde ikke dette vært noe problem. Så hvordan da begrense skadevirkninger uten og tilby mindre farlige versjoner som blir valgt brukt i stedet slik vi gjør med alkoholreguleringen ?

1
ulefos og det er akkurat det de driver med

De gjør nok så godt de kan ulefoss men uansett innsats og ressursbruk vil det være nok som slipper gjennom til og dekke etterspørsel. Altså ser jeg ingen annen utvei enn tilbud av legale varianter som omtrent stopper etterspørselen etter de ulovlige, ukontrollerte og farligere rusmidlene. Uten de alkoholvarianter vi har så ville etterspørselen etter ulovlig og nesten ren eller til og med stor risiko for metanolblandinger vært veldig stor. Så en reportasje fra iran som har dødstraff og stor innsats mot smugling at de likevel ikke klarer og stoppe eller skremme fra dette. Usa klarer ikke passe sine grenser mot mexico og jeg aner ikke hvordan norge heller skal klare og begrense nevneverdig. Organiserte kriminelle kommer igjen og igjen etter utvisning og gjemmer seg bak asyl søknader. De har jo tusener på titusener nye og sende når noen hlir tatt så dette klarer vi ikke og demme opp for. Grensekontroller kam bare avsløre gamle kjente men ikke nye ukjente kriminelle. Skulle gjerne ønske du hadde noen gode svar men tror ikke noen har det i det hele tatt.

1
Apropos [sitat…] Jeg!... eller.. mener du den kan vinnes med mindre kontroller, og enda lavere straffer????? Altså..pjutt.-.klapp på skuldren ohg ikke gjør det mere... auda.. er jo de stra...

Kampen mot narkotika kan ikke vinnes uansett og eneste mulighet er og få etterspørselen på mindre farlige varianter som da må være lovlige. Dette er det eneste som kan stoppe etterspørselen etter farligere ting og ta markedet bort fra det meste med verre ting. Tror du vi kan stoppe etterspørsel etter alkohol med forbud og strenge straffer samt hindre innførsel og tilgang ? Teknisk sett går jo ikke dette noen steder i verden verken med alkohol eller narkotika.

1
sirjoss888 sier ikke det er så dumt, men rc altså syntetiske stoffer som ikke er forsket på i 100 år som de fleste andre narkotiske stoffer er, er faktisk langt farligere enn tunge kjente nar...

Mange unge ser ut til og putte i seg uansett advarsler og farenivå. Tror aldri vi unngår dette og de hadde også tatt sjansen på ren sprit eller metanolblandinger hvis de ikke fikk mindre farlige alkoholvarianter. Så hvilken annen utvei ser du enn at de får muligheten til og velge noe som er mindre farlig frem til de er blitt eldre ? Synes det er virkelig skremmende at noen fremdeles vil ha totalforbud på alt når vi ser resultatene.

1

Kampen mot narkotika er tapt , og ca 40 år med feilstyrt kamp er en av grunnene , man ser jo at de siste 40-års politikk ikke har ført til noe forbedring , og det snakkes om at 95% av alt som smugles kommer inn i landet uten å bli oppdaget.

Så selv om man dobblet mengden tollere/politi så ville sannsynligvis fremdeles 90% av narkotikaen kommet uhindret inn , og etter hvert som utviklingen går sin gang vil nok mer og mer av stoffene bli laget på kjøkkenbordet hjemme hos folk og trenger ikke passere noen grense.

Jeg har ikke noen formel på hvordan man skal hindre utviklingen , men 40 år med feilslått politikk forteller at her må man kvitte seg med gamle myter og bakstreversk tenking , man må rett og slett se helt nytt på problemet og sette inn/bruke ressursene på på nye områder hvor man får best avkastning for pengene.

Når så mye som 90% ikke blir stoppet så blir det som å øse en synkende båt med en sil , og de fleste kan se at dagens satsing ikke virker , men en ting er i hvertfall viktig og det er å hindre "nye brukere" og dette bør gjøres i veldig tidlig alder når man hører barn ned i 12-års alderen blir tatt for feks hasjrøyking, men som sagt så finnes det neppe noe hurtig løsning eller trylleformel for dette all den tid folk har ruset seg i 2000 år

1
AndreSolholm Kampen mot narkotika er tapt , og ca 40 år med feilstyrt kamp er en av grunnene , man ser jo at de siste 40-års politikk ikke har ført til noe forbedring , og det snakkes om at 95%...

Det er greit nok med holdningsarbeid og det går bra med de minste. Husker på barnetrinnet at alle var enige om at røyking og drikking var dumt. Men så kom tenårene og utforskingstrangen og de fleste prøved og brukte likevel. Tror ikke det går og hindre bruk men bedre og satse på at bruken begrenser seg og til mindre farlige ting frem til litt mer voksen alder med jobb og samfunnsintegrering. Selvsagt stopper ikke bruken da men begrenser seg til ett nivå de fleste fungerer med. Mer grensekontroll vil automatisk føre til mer kjøkkenbordsproduksjon og den blir enda farligere med enkeltindividet enn med erfarne organiserte. Det som er verst er nok at ting blir verre og verre uten lovlige varianter som begrenser dette. Det var skremmende og se en reportasje fra usa der cannabisplantasjer i bedrifter og lokale hjem var plasskrevende og lette og avsløre. Men at virksomheten flyttet seg over på methlaber som var vanskeligere og opdage. Vi er jo bare i begynnelsen av kunnskapen og utviklingen innenfor biokjemi.

1
AndreSolholm Kampen mot narkotika er tapt , og ca 40 år med feilstyrt kamp er en av grunnene , man ser jo at de siste 40-års politikk ikke har ført til noe forbedring , og det snakkes om at 95%...

Kontroller betyr og tette oppdagete hull mens andre og nye stadig dukker opp. Ressursene og fokus kan ikke være på alt og de gamle hullene dukker opp igjen. Virkningen til alkohol og narkotika er og frigi hjernens egne signalstoffer og er vel ikke noe rusmiddel i seg selv. Selv om alkohol og metanol er gamske likt i molekyl og atomstruktur er det ene mye giftigere enn det andre og det er dette vi risikerer med syntetisk fremfor kjente naturlige stoffer. Når kjemien blir i stand til og syntetisk fremstille alle hjernens signalstoffer i eksakt molekylær oppbygging så har vi de optimale rusmidlene som ikke nødvendigvis er giftige. Men vi er nok mange ti-år derfra enda om enn ikke århundrer. Straff og det og ta ut en fungerende borger fra samfunnslivet er og skyte seg selv i foten ettersom det blir en mindre til og bære byrden. En begrenset balansegang vil uansett måtte forekomme så jeg tviler på effekten. Ingenting tyder på at den lar seg finne noen steder. Strengere straffer og mer ressursbruk går jo bare til ett visst punkt der ikke mer lar seg gjøre og vi ser det nok i større grad andre steder i verden enn i norge så vi må spør om hvorfor det ikke fungerer.

1
Apropos [sitat…] Jeg!... eller.. mener du den kan vinnes med mindre kontroller, og enda lavere straffer????? Altså..pjutt.-.klapp på skuldren ohg ikke gjør det mere... auda.. er jo de stra...

Apropos : kampen mot narkotika kan selvsagt ikke vinnes med mindre kontroller og straffer. Men når ressursene ikke strekker til så tvinges det frem det som kalles av-kriminalisering. Vi ser det flere og flere steder i verden uten at det bedrer problematikken men opprettholder nesten like stor problematikk. Legalisering vil heller ikke fjerne problematikk men begrense den. Du skal ha for at du tror på hardere kamp. Men tror du vi kan vinne kampen mot alkohol også ? Eller for den saks skyld menneskers ønske om penger og fritid ? Optimalt er kansje robottilværelse men neppe praktisk mulig. Kampen mot det og være menneske og søke fornøyelse, atspredelse og lykke vil neppe lykkes.

1
nostalgikern Tolletaten bør få svært mye mer ressurser. Det opplyses at Finansdep. vil vurdere dette. Ikke så dumt å prøve å demme opp for disse forsendelsene, noe ikke de rødgrønne satset på s...

En måte å frigjøre ressurser for tolletaten på, er å heve de latterlig lave kvotene på alkohol og tobakk slik at vanlige folk slipper å bli lovbrytere på en vanlig Svinesund-tur.

Da kan tollerne bruke tiden sin på å ta narkosmuglerne, fremfor å stoppe harryhandlerne på grensa og sjekke bilen, finne 1 flaske brennevin og en kartong sigg for mye...og bruke masse tid på å "opprette sak" pga sånt småtteri.

1

Det er ett massivt fjell med syntetisk narkotika som kommer inn via brev og pakker og bare i fjor ble det oppdaget 73 nye syntetiske stoffer står det og lese på nyhetene.

Har kjøpt elektronisk sigarett fra UK to ganger nå og kan ikke si at dette har gått upåaktet frem noen av gangene så det virker ikke som det står på bemanningen i dette tilfellet.

Men mulig det er enklere å oppdage en elektronisk sigarett en det er med narkotika ?

Når jeg så omsider får min elektroniske sigarett og toll sats samt postens behandling/ekspedisjons gebyr er lagt til så har sigaretten fordoblet seg i pris :(

1
kopa39 [sitat…] Har kjøpt elektronisk sigarett fra UK to ganger nå og kan ikke si at dette har gått upåaktet frem noen av gangene så det virker ikke som det står på bemanningen i dette ti...

Selvfølgelig er det nok lettere og finne enn pakke med elektroniske sigaretter eller en drill. Pakkene er merket men det står jo ikke merket narkotika på postsendingene. Selvfølgelig kan ikke alle pakker og brev åpnes så uansett bemanning vil mye slippe gjennom. Bestiller du nye patroner til el-sigaretten så kan jo en slik pakke brukes av de som selger og sender slikt og antakelig går det rett gjennom.

1
kopa39 [sitat…] Har kjøpt elektronisk sigarett fra UK to ganger nå og kan ikke si at dette har gått upåaktet frem noen av gangene så det virker ikke som det står på bemanningen i dette ti...

Men mulig det er enklere å oppdage en elektronisk sigarett en det er med narkotika ?

Min eraring tilsier ihvertfall at sistnevnte lett kommer igjennom 99% av tiden.. slik er det også i alle andre land, litt avhenmgig av hvilket land det er sendt ifra

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...