Politikk - Norsk

Luciusen

Bjørnejakt i Norge?

Jeg synes at vi skal øke bjørnestammen her i Norge!! Så fort en sau blir tatt så skal bjørnen "tas ut" (skytes) er helt på trynet...bruk en gjeter til å passe på dyrene! De svært lite intelligente sauene ligger midt i veien og overalt og bør passes på bedre! Ikke la bjørnen få skylden at bøndene lar disse individene svirre rundt!!!

1
104 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Dette er noe som hører hjemme i lokaldemokratiet. Kommunestyrene bør kunne bestemme om det skal åpnes for fri jakt på bjørn.

Det finnes egentlig ikke så mange gode argumenter for å "kunstig" holde liv i en bjørnestamme i Norge, slik jeg ser det.

Den norske brunbjørnen er temmelig oppskrytt som beriker i norsk fauna. For det første er den svært sky, for det andre er den ikke imponerende av størrelse i forhold til isbjørn og grizzly. For det tredje sover den halve året.

1

bruk en gjeter til å passe på dyrene

Det nytter ikke å komme med slike forslag her i landet, virker det som - det er blitt et IKKE-tema ):

Men spør heller hvorfor det skal være slik at Norge skal skille seg ut fra de fleste andre land ved ikke å ta vare på sine tamdyr?

Det svaret skulle jeg gjerne sett.

1
Hyrro [sitat…] Det nytter ikke å komme med slike forslag her i landet, virker det som - det er blitt et IKKE-tema ): Men spør heller hvorfor det skal være slik at Norge skal skille seg u...

Det brukes gjetere her i landet.

Bøndene tar vare på sine husdyr så langt myndighetene tillater. Men så lenge nødvergeparagrafen er for streng når det gjelder å skyte ut angripende rovdyr, så blir det som det blir.

I Norge så holdes sau og lam for produksjon av kjøtt og ull. Det betyr at lammene må oppnå en viss slaktevekt i løpet av beitesesongen, og da må de gå fritt på beite hele beitesesongen. Noe som medfører at sau og lam må beite spredt for å få nok mat og dermed nødvendig vektøkning. Naturlig spredt beiting er også medvirkende til god dyrehelse, da dyra slipper å ete i seg så mye avføring fra andre dyr. Men istedet får friskt og næringsrikt føde.

Å skulle ha nok gjetere til å kunne passe på alle dyra blir derfor alt for dyrt. Det er ikke økonomisk bærekraftig å skulle ha en gjeter for hver hundre rutemeter i ett digert beiteområde som huser flere tusen sau og lam fra mange gårder, og som er flere kvadratkilometer stort.

Spredt beiting fører selvsagt til vansker med å følge med på hvert enkelt dyr, særlig ettersom hver sauebonde slipper ca 500 - 700 sau og lam på beite. Tross alt skal drifta lønne seg.

Vi forbrukere forlanger også økologisk dyrket mat, og noe mer økologisk enn norskt lammekjøtt får du ikke. Lam som kun har beitet på ugjødslet, nyspiret gress og urter, og aldri har smakt så mye som en neve kraftfor.

I mange andre land holdes sau for melkas skyld. Da kan saueflokkene gjetes på en måte som holder de samlet, og dermed bedre beskyttet mot rovdyr. De som driver på denne måten kan samle sau og lam i nattkve, da melkesau ikke trenger å beite om natta.

Skulle sau og lam i Norge blitt holdt i nattkve, hadde det ikke vært lønnsomt med sauehold, da lammevekta ville blitt for liten.

Her i landet er vi avhengige av at beiting døgnet rundt i sesongen. Og om natta blir det mørkere og mørkere dess lengre ut på sommeren og høsten man kommer.

2

Det er til en viss grad bjørnejakt i Norge. Men da ikke som fri jakt, såvidt meg bekjent er det kun skadefellinger som foretas. Men de "norske" bjørnene jaktes på. I Sverige hvor de har tusener av bjørn. Der er det en utstrakt bjørnejakt hvor en god del dyr skytes.

"Björnjaktspremiären" begynner etterhvert å bli en skikkelig höjdare for svenske jegere og i enkelte områder faktisk et tilskudd til svensk utmarksnæring. Man kan tjene gode penger på å organisere jakt for Ola Jegerdunk, det være seg bjørnejakt, villsvinjakt, rådyrjakt eller rypejakt.

De "norske" bjørnene er nok for en stor del representanter for utkanten av utbredelsesområdet av den norsk-svenske bjørnestammen. Så en viss bestandskontrollerende effekt har nok den svenske bjørnejakta også for bjørner i Norge.

Vil så den norske bjørnestammen tåle en ordinær jakt eller en lisensjakt slik man har på gaupe i deler av landet? Kanskje. Det må de nesten svare på, de som vet slikt. Den vil nok tåle det siden "norske" og "svenske" bjørner er del av den samme populasjonen. Men resultatet kan bli færre bjørner på norsk jord. Noe slett ikke alle er lei seg for.

Selv mener jeg vi utmerket godt kan tåle bjørn i Norge. Det hører liksom med som en del av naturens mangfold. Men å tro at vi kan ha tusener, som i Sverige, er en utopi. Det burde holde med å se på et kart samt studere forskjellen i hvordan utmarksnæringen drives for å forstå det.

1

Så et program om flodhester på tv her om dagen. Ingen tar flere menneskeliv enkelte steder i Afrika enn flodhesten. Her snakker vi om noen hundre hvert år faktisk.

Selv med store tap av menneskeliv skjer det ingen storstillt jakt på flodhesten for å få bestanden ned til et minimum som bestandene av bjørn og ulv her til lands.

1
Ljot Det er til en viss grad bjørnejakt i Norge. Men da ikke som fri jakt, såvidt meg bekjent er det kun skadefellinger som foretas. Men de "norske" bjørnene jaktes på. I Sverige hvor d...

Det er til en viss grad bjørnejakt i Norge. Men da ikke som fri jakt, såvidt meg bekjent er det kun skadefellinger som foretas.

Dette er vel ikke helt korrekt? Det er da lisensjakt på bjørn i Norge, selvsagt på et sterkt begrenset antall. I prinsippet så er vel forvaltningen lik som både gaupe og nå også ulv, dvs forvaltet etter bestandsmål og uttak ved lisensjakt (eventuelle skadefellinger kommer i tillegg, og det hender jo også at "skadebjørner" tas it ifm. og belastes lisensjakten). I nord-østerdal (hvor jeg jakter elg) er det felt bjørn under lisensjakt flere ganger de siste årene. Heller ikke uvanlig at vi ser spor etter bjørn ute i terrenget. Det samme gjelder forsåvidt ulv.

2
Ljot Se der! Da lærte jeg noe i dag og :-)

Når det gjelder jakt på bjørn (og for den saks skyld også de andre rovvilt-artene), så mener jeg at lisensjakt er den rette veien å gå. At regulering av disse artene kan gjøres av lokalkjente jegere og også i forbindelse med annen jakt, er utelukkende positivt. Så får heller politikerne bli enige om bestandsmål etc. Det sirkuset vi så for noen år siden ifm. ulvejakt, der SNO flaug rundt i helikopter og skaut ulv med hagle, naturvernerne bodde i lavvo og sprang rundt i terrenget, samt at en haug med politimenn sprang etter for å passe på det hele, mens skattekronene trillet ut i rekordfart, det håper jeg vi aldri får se igjen...

Utviklingen vi har sett med lisensjakt er veldig bra, og effektiviteten for f.eks bjørn og ulv vil utvilsomt bli bedre i takt med at jegerne lærer gamet. Det kan en godt se på f.eks gaupejakta som for en del år siden var lite effektiv, men nå er uhyre effektiv da en har fått "spesialiserte" jaktlag som kjenner gaupas bevegelser, har gode hunder osv osv. Noen problemer er det fortsatt for lisensjakten, gjerne med dels uvitende reguleringer. Eksempler er at det tillates fangst av jerv i bås, men det kreves fysisk sjekk hvert døgn. Det er det samme som at det ikke kommer jerv i båsen, for den går ikke dit når det er kontinuerlig tilførsel av fersk menneskelukt der. Her kunne f.eks elektronisk overvåking tillates for å bedre effektiviteten. Et annet eksempel er at det ikke tillates drivende hund på bjørn, selv om det er noe som benyttes med veldig god effekt i andre land.

1
trondergutt Så et program om flodhester på tv her om dagen. Ingen tar flere menneskeliv enkelte steder i Afrika enn flodhesten. Her snakker vi om noen hundre hvert år faktisk. Selv med store t...

for å få bestanden ned til et minimum som bestandene av bjørn og ulv her til lands.

Nå er vel ikke dette en særlig riktig beskrivelse av jakten i Norge heller. En mer korrekt beskrivelse ville være "det utføres en strengt begrenset lisensjakt, i et lite omfang, på få individer, der hensikten er å regulere bestanden i tråd med demokratisk vedtatte bestandsmål)... Men det er klart "storstilt jakt" og "bestand på minimum" høres bedre ut i enkeltes ører...

1
KingKenny Når det gjelder jakt på bjørn (og for den saks skyld også de andre rovvilt-artene), så mener jeg at lisensjakt er den rette veien å gå. At regulering av disse artene kan gjøres av...

Lisensjakten på bjørn har jo vist seg som en suksess i Sverige. Og ettersom jeg forstår i miljøet begynner det som du sier å fungere bra i Norge også. Dette er nok rett måte å gjøre det på, slik at lokale jegere føler de har innflytelse på hva som skjer og får være med på forvaltninga.

Det er bedre enn at de skal sitte og føle seg overprøvd samtidig som tullinger fra SNO freser rundt med slugs og helikopter. Det har noe med respekt for viltet å gjøre også. Å skyte en bjørn eller ulv på vanlig måte er langt mer etisk forsvarlig enn å drive de inn med helikopter og pepre dem fra luften.

Selv er jeg ikke engasjert i slikt som har med klør og store hoggtenner å gjøre, lite slikt der jeg jakter, bortsett fra i Sverige. Og der jakter jeg som "turist" kun fugl.

1

Så fort en sau blir tatt så skal bjørnen "tas ut" (skytes) er helt på trynet

Det er helt vanvidd ja. Det blir brukt som en unnskyldning for å kunne skyte "eksotiske" rovdyr.

Hvert år dør godt over 10.000 sauer på beite. De aller fleste av naturlige årsaker, som oftest kombinert med at den norske sauen er dum og har seriøse mangler i sitt genetiske opphav.. Bønder har forsikringer som gjør at de uansett ikke taper noe spesielt; om sauen enten detter ned en bakke, løper foran toget eller annet idioti så får bonden erstatning.

I motsetning er det kun noen titalls sauer som blir tatt av ulv i året, og de som blir tatt av bjørn kan du telle på en hånd. De får selvfølgelig erstatning for disse også..

Har selv vært med på bjørnejakt; da jeg delvis vokste opp på en gård med sau og kyr - for å si det sånn - det er mest om å få skutt bjørnen, for nå har vi endelig lov - det er ikke for å beskytte resten av saueflokken...

Skal sies at jeg ikke har noe imot jakt på bjørn, ulv eller andre rovdyr - såfremt det ikke ødelegger mangfoldet i naturen.

1
pct_ [sitat…] Det er helt vanvidd ja. Det blir brukt som en unnskyldning for å kunne skyte "eksotiske" rovdyr. Hvert år dør godt over 10.000 sauer på beite. De aller fleste av naturlige...

For meg så blir det feil å kalle det "vanvidd" å ta ut bjørn som faktisk gjør skade på beitedyr. Det er jo slik at det er demokratisk bestemt at vi skal ha et visst antall bjørn i landet, og uttaket av bjørn gjøres så basert på dette bestandsmålet. Om X bjørner felles som skadedyr så påvirker det selvsagt antall dyr som tillates tatt ut i lisensjakt. Det er absolutt ikke vanvidd at de bjørnene som faktisk tar beitedyr tas ut først. Det stemmer jo forsåvidt at rovvilt-tatte sau er en begrenset andel av totalt tapte sau. Problemet er selvsagt større lokalt enn nasjonalt, da det lokalt kan gjøre store innhogg i enkeltbesetninger men være en liten prosent nasjonalt. At en kan telle bjørnetatte sauer på en hånd er selvsagt bare tull.

En kan jo gjerne hevde at norsk sau har genetiske mangler, men den er jo engang slik vi har avlet den frem. Dvs med god kjøttfylde men lite mobilitet, flokkinstinktet er avlet bort for å oppnå spredt beiting og rask vekst i en kort beitesesong osv. Den er med andre ord tilpasset de ønskene vi har. En kan jo ikke forvente at bonden skal leve, en skal ha billig kjøtt, lite gjengroing osv osv og så argumentere med blindspor som gjeting av norsk dalasau... Det eneste fornuftige er så klart å finne en god avveiing mellom landbruk og rovviltsforvaltning, og det er jo den en forsøker å gjøre i dag.

Jeg er personlig for store rovvilt i norsk natur, det er flotte dyr som hører hjemme her. Samtidig er jeg for et solid norsk landbruk der bonden kan leve av jobben sin og der kulturlandskapet tas vare på. Likeså er jeg for jakt på store rovvilt. Jeg ser ikke motsetninger i disse ønskene, men jeg ser jo at det blir kompromisser.

2
KingKenny For meg så blir det feil å kalle det "vanvidd" å ta ut bjørn som faktisk gjør skade på beitedyr. Det er jo slik at det er demokratisk bestemt at vi skal ha et visst antall bjørn i...

En kan jo ikke forvente at bonden skal leve, en skal ha billig kjøtt, lite gjengroing osv osv og så argumentere med blindspor som gjeting av norsk dalasau... Det eneste fornuftige er så klart å finne en god avveiing mellom landbruk og rovviltsforvaltning, og det er jo den en forsøker å gjøre i dag.

Jeg er personlig for store rovvilt i norsk natur, det er flotte dyr som hører hjemme her. Samtidig er jeg for et solid norsk landbruk der bonden kan leve av jobben sin og der kulturlandskapet tas vare på. Likeså er jeg for jakt på store rovvilt. Jeg ser ikke motsetninger i disse ønskene, men jeg ser jo at det blir kompromisser.

Mener da absolutt ikke at bønder skal måtte gjete sauene sine - men som sagt det dør tusenvis av sauer hvert eneste år på beite - og de ALLER fleste har ingenting med store rovdyr å gjøre.

Såvidt jeg vet så blir de aller fleste drept av jerv og gaupe. Samt et en del av kongeørnen. Gaupen & kongeørnen får du ikke jaktet på uansett. (Gaupen har gått under vedtatt bestand pga jakt om jeg ikke tar feil, mener å ha lest om dette)

Bøndene får erstatning for dette og ingen stor skade er gjort. Hvert eneste år vil en bonde oppleve å miste sauer - kun fåtallet av disse er blitt tatt av rovdyr.

Så lenge bestandskontrollen er sterkere enn retten til å skyte rovdyr som dreper den dumme norske sauen så bryr det meg veldig veldig lite. Men det var ikke slik jeg opplevde det når vi gikk på bjørnejakt.. (det skal nevnes at dette er for rundt 20+ år siden)

1
pct_ [sitat…] Mener da absolutt ikke at bønder skal måtte gjete sauene sine - men som sagt det dør tusenvis av sauer hvert eneste år på beite - og de ALLER fleste har ingenting med stor...

Bøndene får erstatning for dette og ingen stor skade er gjort.

erstatningen må jo også komme fra et sted...

Som sagt så er bestandsmålene vedtatt der jeg mener at de bør vedtas, mao av våre folkevalgte, og med mål om å finne et godt kompromiss mellom landbruket og rovviltsforvaltningen. At "skadebjørnene" tas ut først er for meg meget fornuftig. Ikke har jeg problemer med å se at sauebonden finner motivasjon til å gjøre jobben heller, når han nettopp har samlet sammen døde og "delvis levende" sauer som er tatt av den samme bjørnen (eller gaupa/jerven/ulven for den saks skyld).

1
KingKenny [sitat…] erstatningen må jo også komme fra et sted... Som sagt så er bestandsmålene vedtatt der jeg mener at de bør vedtas, mao av våre folkevalgte, og med mål om å finne et godt k...

Ikke har jeg problemer med å se at sauebonden finner motivasjon til å gjøre jobben heller, når han nettopp har samlet sammen døde og "delvis levende" sauer som er tatt av den samme bjørnen (eller gaupa/jerven/ulven for den saks skyld).

En ulv/bjørn tar ikke en sau for bare å la den være "delvis levende" - de dreper for å leve.

De dreper aldri hopetall av sauer samtidig heller (gauper/jerv kan nok finne på å gjøre det) men det de faktisk trenger. De færreste brunbjørner har smak på blod uansett - de fleste liker bær. (vi har ikke store ulveflokker i Norge som tar ut store mengder sau om gangen)

Men de kan gjerne få lov til å skyte en bjørn eller ulv som konstant er et problem - da om bestanden i Norge tillater det. Det må alltid være kriteriet.

1
pct_ [sitat…] Mener da absolutt ikke at bønder skal måtte gjete sauene sine - men som sagt det dør tusenvis av sauer hvert eneste år på beite - og de ALLER fleste har ingenting med stor...

Lisensjakt på gaupe er ikke stanset. I enkelte områder er en under bestandsmål, andre områder over. Antall ynglinger på landsbasis har fortsatt vært økende de siste årene, og nå omtrent på målet. Den er såvidt jeg vet ikke listet som "truet" (men hakket over som vel er "sårbar".)

1
pct_ [sitat…] En ulv/bjørn tar ikke en sau for bare å la den være "delvis levende" - de dreper for å leve. De dreper aldri hopetall av sauer samtidig heller (gauper/jerv kan nok finne p...

Ulven og bjørnen er selvsagt ikke sadister som lar sauene ligge igjen skadet bare for moro skyld, men det er en kjent sak at de ikke er så opptatt av såkalt "human avliving"... Det er nå slik at det er vanlig at flere sauer må avlives etter et angrep i tillegg til de som er drept i angrepet. Likeså er det slik at sauer stryker med selv om de ikke angripes direkte (til dels ref genfeilene du mener de har...). "Hopetall" er jo et vanskelig definerbart tall, men at rovdyrangrep kan gi store inngrep i enkeltbesetninger er det ikke tvil om.

At rovviltet forvaltets innenfor forsvarlige bestander er jo også målet til forvaltningen.

1
GARDSDATTRA Det brukes gjetere her i landet. Bøndene tar vare på sine husdyr så langt myndighetene tillater. Men så lenge nødvergeparagrafen er for streng når det gjelder å skyte ut angripende...

Å skulle ha nok gjetere til å kunne passe på alle dyra blir derfor alt for dyrt.

Hvorfor skal alt måles i lønnsomhet - dyrs liv og menneskers liv - tenk bare på den store ungdomsarbeidsløsheten - hva tror du ikke lediggang og en usikker framtid koster samfunnet på lang sikt? Enkelt arbeid i frisk luft og norsk natur som et positivt tilskudd til frustrert ungdom?

Men det er jo mer lønnsomt å sende ut dyra på beite om våren og hente de som er igjen om høsten. Resten finnes som øremerker som gir erstatning fra staten. God erstatning.

2
Hyrro [sitat…] Hvorfor skal alt måles i lønnsomhet - dyrs liv og menneskers liv - tenk bare på den store ungdomsarbeidsløsheten - hva tror du ikke lediggang og en usikker framtid koster...

Hvorfor skal alt måles i lønnsomhet - dyrs liv og menneskers liv - tenk bare på den store ungdomsarbeidsløsheten - hva tror du ikke lediggang og en usikker framtid koster samfunnet på lang sikt? Enkelt arbeid i frisk luft og norsk natur som et positivt tilskudd til frustrert ungdom?

Du skal være rimelig naiv, fantaserende og lite realistisk i tankegangen - hvis du mener dette kan gjennomføres i praksis?

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
1
3 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...