Politikk - Norsk

ben_nevis

Maktkonstellasjoner- et demokratisk problem!

Vi ser det en rekke ganger; selv om vi går til urnene og avlegger vår stemme ved valg er det ikke nødvendigvis de politiske partiene som innehar og utøver den største makten i landet.

Vi har en rekke maktkonstellasjoner med enorm gjennomslagskraft og makt. Jeg skal ikke liste opp navn på disse her og nå men kun ta opp problemet på generelt grunnlag.

Kan det tenkes at makten i et lite land som Norge i like stor grad ligger hos maktkonstellasjoner,ikke er folkevalgte,i like stor grad som folkevalgte fra politiske partier?

Eksempel: Maktkonstellasjonen XX uttaler seg om en politisk sak på vegne av alle sine medlemmer uten å ha innhentes medlemmers mening, i tillegg innhentes "meningsmålinger" som støtter deres sak.

Jeg mener dette er et demokatisk problem.

Hva mener du?

1
120 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Kan det tenkes at makten i et lite land som Norge i like stor grad ligger hos maktkonstellasjoner,ikke er folkevalgte,i like stor grad som folkevalgte fra politiske partier?

Nå er det vel 46 år siden Stein Rokkan kom med sin spissformulerte beskrivelse av makten i norsk politikk. Han beskrev den som korporativt pluralistisk, hvor stemmer teller, men ressurser avgjør. At interesseorganisasjoner, store bedrifter og andre aktører utenfor det formelle politiske systemet har stor politisk innflytelse, er gammelt nytt. Men at dette er spesielt typisk for Norge, tja, hva er det egentlig som tilsier det?

1
Amra [sitat…] Nå er det vel 46 år siden Stein Rokkan kom med sin spissformulerte beskrivelse av makten i norsk politikk. Han beskrev den som korporativt pluralistisk, hvor stemmer telle...

At interesseorganisasjoner, store bedrifter og andre aktører utenfor det formelle politiske systemet har stor politisk innflytelse, er gammelt nytt. Men at dette er spesielt typisk for Norge, tja, hva er det egentlig som tilsier det?

Om det er typisk norsk......vel man sitter gjerne med det inntrykket at det er langt mer utbredt her enn i andre land. Mulig jeg tar feil.

Men uansett er dette et demokratisk problem.

1

Tenker trådstarter på LO?

Et parti som finansierer både pressen og AP med penger som det hverken er betalt skatt av eller som må beskattes før den enkelte finansierer en milliardindustri?

Støtte man denne milliardindustrien får man skattefradrag på ligningen. En milliardindustri som inbefatter både bank, presse, forsikring og politikk?

3
Slettet-OKSGYG

Kan det tenkes at makten i et lite land som Norge i like stor grad ligger hos maktkonstellasjoner,ikke er folkevalgte,i like stor grad som folkevalgte fra politiske partier?

Ikke folkevalgte sitter med alt for mye makt i hele Europa.

De kalles EU kommisjonen.

Og ja det er et demokratisk problem.

1

Eksempel: Maktkonstellasjonen XX uttaler seg om en politisk sak på vegne av alle sine medlemmer uten å ha innhentes medlemmers mening, i tillegg innhentes "meningsmålinger" som støtter deres sak.

Det blir et demokratisk problem i det at organisasjonen uttaler seg om en politisk sak som går mot det organisasjonen har vedtatt i sine organer.

Eksempel er EU-saken i 1994 Ynge Håkonsen står og snakker varmt om EU til tross for at LO-forbundene i en uravstemning sa NEI til EU...

1
Amra [sitat…] Nå er det vel 46 år siden Stein Rokkan kom med sin spissformulerte beskrivelse av makten i norsk politikk. Han beskrev den som korporativt pluralistisk, hvor stemmer telle...

Det er et klart demokratisk problem, når en økonomisk elite kan kjøpe seg den politikk de ønsker seg.

Sponsing, og utstrakt bruk av lobbyvirksomhet, har blitt et stadig større demokratisk problem i Norge. Korrupsjon er demokratiets værste fiende. Og den dempes ikke når penger har mer innflytelse enn politiske prinsipper.

Frp og Høyre står for en negativ utvikling i så måte. Det reflekteres bl.a. i kuttet av pressestøtten. Det gir en vridning i favør av medier med sterke kapitaleiere. Den økonomiske elitens makt øker ved det.

1
WillySlaaen [sitat…] Det blir et demokratisk problem i det at organisasjonen uttaler seg om en politisk sak som går mot det organisasjonen har vedtatt i sine organer. Eksempel er EU-saken i 1...

Skjønner. Vinklingen din er forsåvidt ok ;)

Nå derimot har det utviklet seg en ukultur der man benytter simple virkemidler i en politisk kamp. Feks mot Eøs der man beskylder avtalen for å forårsake sosial dumping.

Sosial dumping skyldes da faktisk manglende almengjøring av tariffavtaler.

1

Vi har en rekke maktkonstellasjoner med enorm gjennomslagskraft og makt. Jeg skal ikke liste opp navn på disse her og nå men kun ta opp problemet på generelt grunnlag.

Med tanke på dine bravader her på VGD er det en smule freidig av deg å forsøke å gi uttrykk for bekymring på demokratiets vegne.

Du må gjerne liste opp rekken av maktkonstellasjoner du mener truer demokratiet, vi tåler å se listen din. Er absolutt en fordel for debatten også.

1
axce [sitat…] Med tanke på dine bravader her på VGD er det en smule freidig av deg å forsøke å gi uttrykk for bekymring på demokratiets vegne. Du må gjerne liste opp rekken av maktkonst...

Du må gjerne debattere på bakgrunn av sak dersom du orker det.....

Ja jeg kan liste opp både bondeorganisasjoner,miljøorganisasjoner og Lo som valser over det politiske landskapet med sine visjoner slik at politikerene til slutt ender opp som marionetter....

1
ben_nevis Hvorfor er det et problem at Kommisjonen,som ikke er folkevalgt, ser til at vedtatte lover og regler fra de folkevalgte (Rådet/Parlamentet) blir overholdt?
Slettet-OKSGYG

Du startet en tråd om at det er udemokratisk at ikke folkevalgte innøver innflytelse over politikken som førers i Norge.

Allikevel ser du ikke problemet med at den ikke demokratisk valgte EU kommisjonen faktisk er de som utformer lovene i EU, og dermed også i Norge?

Noen ganger tror jeg rett og slett at du troller.

1
ben_nevis Skjønner. Vinklingen din er forsåvidt ok ;) Nå derimot har det utviklet seg en ukultur der man benytter simple virkemidler i en politisk kamp. Feks mot Eøs der man beskylder avtale...

Ser hvor du vil hen. :)

Jeg anser ikke NEI siden som udemokratisk med unntak av partiet SP. SP har selv uttalt at de kun aksepterer resultatet av en folkeavstemning hvis resultatet blir som de vil.

Jeg deler ditt syn på at deler av NEI-sidens retorikk er uredelig og beint fram løgn, ja sågar tidvis radikalisert. Likevel så syntes jeg at det er vi på JA-siden som har et problem gjennom at vi ikke gjør eierskap på grunnloven og selvråderetten.

2
Slettet-OKSGYG Du startet en tråd om at det er udemokratisk at ikke folkevalgte innøver innflytelse over politikken som førers i Norge. Allikevel ser du ikke problemet med at den ikke demokratisk...

Nei det er ikke problem at Kommisjonen kommer med forslag til lover,som også folket i Eu kan gjøre det samme.

Et forslag er null verdt intill det eventuelt blir funnet nyttig og vedtatt av de folkevalgte.

Noe annet er det her hos oss hvor maktkonstellasjoner driver et høyt politisk spill.

1
WillySlaaen Ser hvor du vil hen. :) Jeg anser ikke NEI siden som udemokratisk med unntak av partiet SP. SP har selv uttalt at de kun aksepterer resultatet av en folkeavstemning hvis resultate...

SP har aldri vert noe demokratisk parti men derimot en særinteresse-organisasjon med direkte politisk makt. Det er uheldig mener jeg.

Dersom det du mener er at JA-siden har vert for snill så er vi på linje. Nei-siden har overtatt mye av styringen og tatt monopol på en rekke begreper.....

Grunnloven og "selvråderetten" er to klare eksempler.

Jeg skrev begrepet selvråderett nettopp slik fordi vi aldri har 100% selvråderett uansett her i verden....

1
ben_nevis SP har aldri vert noe demokratisk parti men derimot en særinteresse-organisasjon med direkte politisk makt. Det er uheldig mener jeg. Dersom det du mener er at JA-siden har vert fo...

SP har aldri vert noe demokratisk parti men derimot en særinteresse-organisasjon med direkte politisk makt. Det er uheldig mener jeg.

Dersom det du mener er at JA-siden har vert for snill så er vi på linje. Nei-siden har overtatt mye av styringen og tatt monopol på en rekke begreper.....

Grunnloven og selvråderetten er to klare eksempler.

I forhold til EU så er de udemokratiske, jeg kan godt dele deres syn på mange områder i forhold til landbruk og distriktene.

Jeg mener at vi har vært for dårlige, vi har latt deler av NEI-siden slippe unna virkelighets korrigering, hvor vrangforestillinger og konspiratoriske holdninger har fått gå upåaktet hen...

1
ben_nevis Nei det er ikke problem at Kommisjonen kommer med forslag til lover,som også folket i Eu kan gjøre det samme. Et forslag er null verdt intill det eventuelt blir funnet nyttig og ve...

Det er udemokratisk når tre politiske partier: "Frp, Høyre og Ap", tvinger gjennom en EØS-avtale, som svekket norsk suvernitet mot folkets vilje.

To ganger ble det stemt. To ganger fikk de NEI av folket. Like fullt trumfet de gjennom en avtale som svekket vår suvernitet som selvstendig nasjon.

Konsekvensene sliter nasjonen stadig mer med, og kostnadene ved avtalen stiger og stiger.

Den frie flyten over vår grense har ført til en eksplosiv innvandring. Problemene ved det kjenner vi alle. EØS-avtalen hindrer oss i å gjøre det som må til for å få kontroll med innvandringen. Vi har fraskrevet oss retten til å regulere og begrense innvandringen.

Om vi gjør noe for å begrense den frie flyten vil EU trekke oss inn for EFTA-domstolen.

Det er falskt, og uredelig av EU-tilhengerne, å drive på med den propagandaen de holder på med.

3
Geirijo Det er udemokratisk når tre politiske partier: "Frp, Høyre og Ap", tvinger gjennom en EØS-avtale, som svekket norsk suvernitet mot folkets vilje. To ganger ble det stemt. To ganger...

Den frie flyten over vår grense har ført til en eksplosiv innvandring. Problemene ved det kjenner vi alle. EØS-avtalen hindrer oss i å gjøre det som må til for å få kontroll med innvandringen. Vi har fraskrevet oss retten til å regulere og begrense innvandringen.

Problemene er små sammenlignet med fordelene vi har fått av denne innvandringen som nok er grunnen til at flertallet vi beholde avtalen og den økende velstanden fremfor å bytte den ut for prinsippsaker som at grensekontroll bør være et nasjoanlt ansvar

1
Geirijo Det er udemokratisk når tre politiske partier: "Frp, Høyre og Ap", tvinger gjennom en EØS-avtale, som svekket norsk suvernitet mot folkets vilje. To ganger ble det stemt. To ganger...

Nå var det vel bare ett eneste parti meg bekjent som stemte i mot EØS da den ble innført?

Ja to ganger stemte vi nei til Eu og vi er ikke medlemmer av Eu. At du og enkelte andre oppviglere misbruker avstemningsresultatet er en annen sak.

Din xenofobi er ikke grunnlag nok for å underkjenne vår historisk mest viktige avtale Eøs.

Nei du ønsker sikkert ikke at Eu-tilhengerene fronter sin sak selv om vel 47% stemte JA i -94. Er det Nord-Korea som er ditt forbilde? Du må ikke skjemmes av å si det åpenlyst....

1
ben_nevis Feks nå når bondeorganisasjonene har bombardert Stortinget med subjektiv (des)informasjon,selv om forbrukerene er i flertall og blir tilsidesatt. Nøkkelordet er ostetoll
Slettet-OKSGYG

Er det ikke Stortinget som skal avgjøre ostetollen?

Trodde du var klar over det, selv om Helgesen åpenbart har glemt det og går på en smell etter å ha tøffet seg for kammeratene i Brüssel.

PS: Hvordan var det med denne ikke demokratisk valgte EU kommisjonen? Utformer de EUs lover?

Ja eller nei?

1
Slettet-OKSGYG Kommisjonen utformer lovene. Benekter du det? De er EUs utøvende organ. Det er et mye større demokratisk problem enn at forskjellige interesseorganisasjoner forsøker å sette dagsor...

Du trenger ikke å komme med gestapo-avhørene dine når jeg også har sagt at Kommisjonens oppgave er å utforme forslag til lover og regler. Samt etterse at vedtatte lover og regler,samt politisk platform som de folkevalgte i Rådet og Parlamentet har vedtatt etterfølges.

Dere motstandere babler jo stadig om "troikaen" Og de er....?

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...