Politikk - Norsk

shaukat23B

Mobbedemokratiet

I sosialdemokratiske Norge, i det religionsmoralistiske USA, og i sosialistiske/kommunistiske land gjennom historien(som i det gamle DDR, gamle Sovjetunionen) er og var det 2 hellige kuer som regjerer i kulturen -

«Demokratiet» og «fellesskapet». Normene om at enkeltindividet alltid skal føye seg inn etter flertallet på alle mulige måter. Ofte handler flokken på ren respons fra kyniske alfahanner som styrer showet.

La oss se på en av konsekvensene av dette, når det naturlige flokkdyret via barnesinn får herje fritt-

«Mobbeofrene skal ikke lide for at skole og mobbere ikke klarer å stoppe mobbingen. Men det blir nok vanskelig å gjennomføre i praksis. Ofte er det en hel gjeng som mobber, svarer Tobias.»

VG skriver at den tyske gutten på nå 18 år måtte rømme til roligere tilstander i Nord-Norge, etter kraftig mobbing gjennom lengre tid i Møre og Romsdal. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/brydeg/artikkel.php?artid=10136895

Fører den sosialorienterte kulturnormen i norsk samfunn og politisk tenkning+ demokratisk styreform som en hellig ku, til mer mobbing?

Ungene blir jo tytet ørene fulle av at flertallet er best, uansett.

Unger har ennå sterkere instinkter enn voksne, og mindre rasjonalitetsevne i sine tolkninger av noe.

(Selv om flertallet FAKTISK som regel er en gjeng steinalderske dyr, og heller ikke mye å skryte av intellektuelt sett.. )

VG skriver også - «Han hadde egentlig ingen venner, men spilte litt fotball med noen få, yngre gutter som tok ham som han var. -Utelåst fra skolen :

- Lærerne tok egentlig aldri ordentlig tak i mobbingen. I stedet ble jeg utsatt for mer fysisk mobbing. Jeg ble dyttet, skubbet, utelåst fra skolen, fysisk hindret i å gå gjennom korridorene, husker Tobias.

Det var spesielt på ungdomsskolen i Åndalsnes han opplevde utstøtingen. Mobbingen forfulgte ham også etter at han begynte på videregående skole i Molde.»

Lærerstanden mente vel dette var en vanlig del av «fellesskapets verdier i praksis», tråd med sosiologiens kvasivitenskapelige teorier om at individet er en fiende av staten og folket.

Må vi vekke anarkist-rabulisten Jens Bjørneboe til live igjen? Det han advarte mot har jo blitt ti ganger verre enn før.

Heldigvis har vi et liberalistisk nok rettsvesen til at det ble en rettssak av denne alvorlige hendelsen.

I den moderne kulturen og politikken gjør man i dagens Norge ofte narr av Kardemommeloven og prøver samtidig å framstille individualister og annerledestenkende veldig negativt («egoister», «sytepave», «vil ikke være med i fellesskapet» etc.)

Men hva er egentlig fellesskapet annet enn en primitiv arv fra flokkdyret i oss?

I de røde landene i Europa på 1900-tallet gikk det så langt at folk ble fengslet, drept og trakassert av staten og politiet på alle tenkelige måter, om de ikke fulgte arbeiderdiktaturets hellige normer og rigide lover.

Selv kalte sosialistregimene seg for «demokratiske republikker», og det sinnsforvirrede regimet i Nord-korea bruker fremdeles begrepet demokratisk republikk om seg selv.

Men dette er slett ikke noe som bare hører til røde samfunn, det er også historisk sett meget vanlig i USA under den kalde krigen, da var det ironisk nok kommunistene blant flere, som ble trakassert og mobbet.

Motehysteriet gjorde sitt til at også alle som ikke hadde riktige klær på ble utfryst, og flere av dem tok hevn via skolemassakre (Mens media bevisst prøver å skape et vrengebilde om at våpen dreper av seg selv, og at alle våpen som brukes i massakrer er lovlig kjøpt- Ingen av delene stemmer).

I Norge har vi både nasjonalisme, rasisme, motehysterier/kapitalisme og sosialisme- alle på ekstreme plan. IKKE RART det blir MOBBING av det.. Og den som skiller seg ut regnes instinktivt og kulturelt som en fiende av staten, nasjonen, flokken etc.

En «trussel mot sikkerheten»...

I skolebøkene og på TV bugner ennå informasjonen over av krigshistorien, og unger i «hundeflokk» finner ut at de skal straffe enkeltmennesker, sånn for sikkerhets skyld.

Reaksjonen er forskjellig hos de som blir mobbet- Noen blir deprimerte og innelukkede, andre tar selvmord, noen få vil tippe over og kunne bli terrorister (spesielt de som allerede har en genetisk predisposisjon for det).

Motpolen til den ekstremistiske og primitive fellesskapskulturen ,er individualismen- som verdsetter enkeltmennesket som et enkeltindivid, og krever at alle respekterer dette.Det er også naturlig at mer kompleks evolusjon skaper økt variasjon i artenes utviklinger sånn at forskjellene mellom individene øker der arten er intelligent.

Derfor er det også i en vitenskapelig forstand veldig viktig å akseptere individuelle forskjeller, så lenge de ikke gjør andre noe vondt direkte.

De gode sosiale bitene vi har med oss fra evolusjonen er empati for andre i gruppen, men vi ser at dette også kan snus til noe særdeles aggressivt og negativt. Derfor er det i en SIVILISASJON veldig viktig å respektere enkeltmennesker, og å ha LOVER som BESKYTTER enkeltmennesker skikkelig mot staten, gruppeaggresjon og andre former for antiliberal mobbing og overgrep.

Hvis ikke har vi ikke noen sivilisasjon.

Så får de illrøde arbeider-sosialdarwinistene i SV, Rødt, SP, AP, og brunjakke-konservative nasjonalister i FRP si hva de vil.

Det ser ut til at kulturen og politisk system kanskje heller trenger "minarkiet" i en moderne versjon.. Og ikke minst GENETISK manipulasjon som fjerner aggresive trekk. Forskning i dag vet nemlig hvordan dette går til..og "tennes" av miljøet.

6
26 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Et par leselinker for tenkning rundt dette-

En blogger skriver - "Many people will at this point ask the inevitable question: if self-interest is the primary value, then why not initiate force against others all the time? And if not where do we draw the line and why?

To answer this we need to take a step back and realize that we humans have an irresistable urge to abstract and generalize, especially when it comes to the basic beliefs about reality. This is true to such an extent that we humans could very well call ourselves Homo Principalis — the principled man.

A consequence of this is that ideas and behavior tends to spread and catch on. Various ideas are constantly pitting against each other and tend toward universalization. Our actions affect this process and we can influence in which direction the universalization tends to go. So if we think that violating other people is ok and should be normal, what happens? Other people will observe that violation is considered ok and follow in their footsteps.

Les hele her - http://onarki.no/blogg/2012/12/minarchism-vs-anarchism/

- - - - -

"Dogs are a social species. If they were left on their own, they would live together in small groups, or packs, of family and friends. If one member of a pack is in danger, the others typically rush in to help defend that individual. This is classified as protective aggression because the dogs are protecting one of their own.

Pet dogs may show the same type of aggressive behavior when they think that one of their family members or friends (human or animal) is in peril. Sometimes dogs reserve protective aggression for individuals they consider particularly vulnerable"

http://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/aggression-dogs

Mennesker er gruppedyr fra pattedyrevolusjonen og har samme atferd som aper og hunder som grunnleggende.

Aper som går amok mot enkeltape - Youtube

-- --

Det finnes mange former for behaviorelle genetiske trekk.

1
shaukat23B Et par leselinker for tenkning rundt dette- En blogger skriver - "Many people will at this point ask the inevitable question: if self-interest is the primary value, then why not in...

Mobbedemokratiet ser altså ut til å handle om naturlige prosesser, men de mest aggressive delene av disse blir dessverre "vedlikeholdt" i dagens samfunn i ganske stor grad.

Generelt er det bare to måter å løse dette på- 1 Manipulere vekk aggresjon i menneskets gener, kanskje spesielt ved gruppeprosesser (noe framtiden kanskje bringer)

2 Et rettssystem og en grunnlov som setter individet høyere enn fellesskapet.

Noe annet er egentlig fanatisk i seg selv, fordi i fellesskapsidealene utvikles det ofte både mobbing i skolene/på arbeidsplassene ,og utopier som skal gjennomføres med makt ovenfra (politkk, religion).

1
shaukat23B Mobbedemokratiet ser altså ut til å handle om naturlige prosesser, men de mest aggressive delene av disse blir dessverre "vedlikeholdt" i dagens samfunn i ganske stor grad. Generel...

"People in groups act aggressively as a group, not as a collection of individuals. The Psychology of Group Aggression's comprehensive journey starts with group dynamics theory and research by reviewing its relationship to aggression."

http://www.questia.com/library/106749525/the-psychology-of-group-aggression

1

Jeg vil si innlegget ditt er satt på spissen, men du har et godt poeng. Jeg tror mennesket har et behov for å søke tilhørighet, og derfor også et behov for å definere "de andre".

Jeg tror en slik mentalitet kan forklare alt fra mobbing av barn på skolen til langt mer ekstreme historiske hendelser som feks holocaust.

Oppstår det en oppfatning av at noe er akseptabelt i "flokken" omfavnes disse holdningene fort av flere.

1

Trådstarters innlegg er noe av det mest interessante jeg har lest i avisene på flere år. Særlig siden det tar fatt i en så essensiell problemstilling uten å sitte fast i den kjedsommelige rød/blå eller høyre/venstre - aksen.

Jeg vil gjerne si: Mange takk. Jeg håper flere vil lese det. Du setter fingeren på kartet, setter halen på grisen, og jeg håper det er flere og flere som gidder å ta seg gjennom hele innlegget.

Det er mange gode eksempler, selv om religion var lite nevnt, -jeg regner med det var implisert, det er jo det ypperste eksemplet på gruppetyranni. -Men jeg har En innvending, og det er genetisk manipuasjon. Ikke tror jeg det kan gjennomføres, ihvertfall ikke uten betydelige utilsiktede konsekvenser og andre farer, og ikke er det noe jeg ville støtte.

Kan jeg få oppfordre til å presentere det som en kronikk i avisene? Innlegget står dønn støtt for seg selv, men om det hadde blitt presentert som kronikk; til Dagbladet, VG, NRK, E24, Aftenposten, Dagsavisen, Klassekampen, Morgenbladet osv, ville man sett hvilke som setter det på trykk, og dermed setter hale på de avisene som ikke gjør det. Det ville skille klinten fra hveten meget tydelig, hvilket trengs. Du kan reise en meget interessant debatt på en større skala.

2
Foxfuzzbox Trådstarters innlegg er noe av det mest interessante jeg har lest i avisene på flere år. Særlig siden det tar fatt i en så essensiell problemstilling uten å sitte fast i den kjedso...

Jeg sier bare Ayn Rand, og da er nok ikke TS innlegg politikkfritt og nøytralt. Det er argumentasjon. Jeg foreslår du leser de ekstremistiske synspunktene.

Mennesket er bare menneske så lenge det er i relasjon til andre mennesker. For å være menneske er du nødt til å definere deg og bli definert gjennom en sosial sammenheng.

Det heter at mennesket er et flokkdyr eller et sosialt vesen. De har opplagt både positive og negative sider.

Å la individet bli respektert for det det er, er vanskelig, men en edel målsetning. Det foregår en drakamp mellom det å skulle være individuell og det og tilhøre en flokk. Vi kommer ikke utenom en slik problemstilling eller motsetning. Det vil oppstå gnisninger og i verste fall konflikter.

Gruppetryani finnes det mye av. Vi har det f.eks innen motebransjen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Libertarianisme

http://no.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand

2

«Demokratiet» og «fellesskapet». Normene om at enkeltindividet alltid skal føye seg inn etter flertallet på alle mulige måter. Ofte handler flokken på ren respons fra kyniske alfahanner som styrer showet.

Dette er fullstendig feil!

I sosialdemokratiet bestemmer selvfølgelig flertallet. Men slik er det vel i de fleste demokratiske systemer..?

Men i sosialdemokratiet får enkeltindividet gjøre som det selv vil så lenge dette ikke reduserer andre individers rettigheter.

I ett kapitalistisk eller liberalistisk system derimot, er det den sterkestes rett som gjelder.

1

«Demokratiet» og «fellesskapet». Normene om at enkeltindividet alltid skal føye seg inn etter flertallet på alle mulige måter.

Herregud, det er sjeldent man ser at noen er så på ville veier....

Mobbing er et sosialt fenomen som dreier seg om ekskludering fra "den lille gruppen", altså i nærmiljøet.

Fellesskapet dreier seg om inkludering i den i "den store gruppen", altså storsamfunnet.

At noen blir tvangsinkludert kan muligens oppfattes som mobbing, men tro meg, dette er peanøtter i forhold til den mobbingen som foregår i puberteten, og som dessverre utgjør en vesentlig del av menneskets sosialiseringsprosess.

1
shaukat23B Mobbedemokratiet ser altså ut til å handle om naturlige prosesser, men de mest aggressive delene av disse blir dessverre "vedlikeholdt" i dagens samfunn i ganske stor grad. Generel...

Mobbedemokratiet ser altså ut til å handle om naturlige prosesser, men de mest aggressive delene av disse blir dessverre "vedlikeholdt" i dagens samfunn i ganske stor grad.

Det er nesten uunngåelig med mobbing fra flertallet mot minoriteter i land med liberal ytringsfrihetslovgivning. Flertallet vil alltid prøve å surfe på en bølge sammen mot mennesker med annerledes tanker, oppførsel og utseende. Særlig tydelig er dette når majoriteten har konservative holdninger. En konservativ majoritet ønsker så lite som mulig av strukturelle forandringer, og dermed havner utfordrerne i klemma. Bare følg med hva som skjer til våren i Norge når ikkeakademikerne i FrP har fått gått seg varme i regjering!

1

Så får de illrøde arbeider-sosialdarwinistene i SV, Rødt, SP, AP, og brunjakke-konservative nasjonalister i FRP si hva de vil.

Jeg synes TS skulle flagge sin gruppe tilhørighet. Hvilken politisk ideologi TS mener å tilhøre.

Åpningsinnlegget er så fullt av hysterisk irrasjonalitet og ideologisk heksebrygg, at tilhørigheten ble ganske utydelig. Selv om jeg gjetter på en egosentrisk liberalekstremist, med alvorlig svekket politisk gangsyn.

Det nærmeste vi kommer et mobbedemokrati er den misnøyeregjering vi akkurat nå har. Et resultat av mobbing ved svartmaling og konsekvent negativ stempling av forrige regjerings partier og politikere.

Mobbedemokratier er et resultat av radikale ekstremisters bruk av sosiale medier og nettmedier til svartmaling, stempling og stigmatisering av meningsmotstandere. Uten saklig refleksjon over saker, ideologi eller politiske prinsipper.

Frp har tiltrukket seg mesteparten av disse radikale ekstremistene. Det er et stort problem for Frp, og den Blåblå regjeringen. For de er en regjering valgt ved mobbedemokrati. Noe spesielt utlendingene har reagert på. Inkludert svenskene.

1
Rhabagatz [sitat…] Herregud, det er sjeldent man ser at noen er så på ville veier.... Mobbing er et sosialt fenomen som dreier seg om ekskludering fra "den lille gruppen", altså i nærmiljøet...

Mobbing er et sosialt fenomen som dreier seg om ekskludering fra "den lille gruppen", altså i nærmiljøet.

Fellesskapet dreier seg om inkludering i den i "den store gruppen", altså storsamfunnet.

Klart det er forskjeller, men det er jo klare fellestrekk også.

1
Valerina Jeg sier bare Ayn Rand, og da er nok ikke TS innlegg politikkfritt og nøytralt. Det er argumentasjon. Jeg foreslår du leser de ekstremistiske synspunktene. Mennesket er bare mennes...

Jeg sier bare Ayn Rand, og da er nok ikke TS innlegg politikkfritt og nøytralt. Det er argumentasjon. Jeg foreslår du leser de ekstremistiske synspunktene.

Enig i at innlegget kan oppfattes som argumentasjon for liberalisme/libertarianisme, men en kan også lese det som et innlegg som handler om normer. Et liberalistisk system burde vel strengt tatt ikke være nødvendig for å respektere individet. Jeg tror heller ikke liberalisme ville sikret respekt for individet (kanskje tvert imot).

Poenget mitt er vel at dette er et problem en kan ta tak i uavhengig av politisk styresett.

1
Foxfuzzbox Trådstarters innlegg er noe av det mest interessante jeg har lest i avisene på flere år. Særlig siden det tar fatt i en så essensiell problemstilling uten å sitte fast i den kjedso...

Trådstarters innlegg er noe av det mest interessante jeg har lest i avisene på flere år. Særlig siden det tar fatt i en så essensiell problemstilling uten å sitte fast i den kjedsommelige rød/blå eller høyre/venstre - aksen.

Akkurat slik oppfattet jeg også det. Denne problemstillingen trenger ikke plasseres i de politiske blokker.

1
shaukat23B Et par leselinker for tenkning rundt dette- En blogger skriver - "Many people will at this point ask the inevitable question: if self-interest is the primary value, then why not in...

Mennesker er gruppedyr fra pattedyrevolusjonen og har samme atferd som aper og hunder som grunnleggende.

Mennesket er ikke bare kultur,det er også biologi.

Vi har lett for å glemme dette enkle,i vår streben etter å skape gode samfunn.

F.eks var det en periode,der "sjalusi" nærmest ble avfeid med at det var "gammeldags";man lurte seg selv til å tro man kunne fungere godt i et kollektiv med "fri sex"....

Vel:sjalusien var slett ikke "gammeldags",men dukket raskt opp igjen,selv for "blomsterbarna".

Idag er det å være skeptisk mot fremmede,som er "gammeldags";man skal læres til å akseptere alt;toleranse til og med for intoleranse.

Ike minst den dagen "krybben er tom",vil vi nok oppleve at nærheten til dyrelivets mer grunnleggende instinkter,vil dukke opp.

Sivilisasjon i seg selv er et ytterst tynt skall.

Ikke minst ser man ofte dette i katastrofeområder,der det handler om å leve eller å dø...

2

Reaksjonen er forskjellig hos de som blir mobbet- Noen blir deprimerte og innelukkede, andre tar selvmord, noen få vil tippe over og kunne bli terrorister (spesielt de som allerede har en genetisk predisposisjon for det).

Motpolen til den ekstremistiske og primitive fellesskapskulturen ,er individualismen- som verdsetter enkeltmennesket som et enkeltindivid, og krever at alle respekterer dette.Det er også naturlig at mer kompleks evolusjon skaper økt variasjon i artenes utviklinger sånn at forskjellene mellom individene øker der arten er intelligent. Derfor er det også i en vitenskapelig forstand veldig viktig å akseptere individuelle forskjeller, så lenge de ikke gjør andre noe vondt direkte.

Gode poeng.Og,du har en beundringsverdig egenskap i å fremstå nøytral ,partipolitisk sett- så tvers igjennom gjennomført.Noe,som er sjeldent - og dermed får debattanter til å vakle.

1
Geirijo [sitat…] Jeg synes TS skulle flagge sin gruppe tilhørighet. Hvilken politisk ideologi TS mener å tilhøre. Åpningsinnlegget er så fullt av hysterisk irrasjonalitet og ideologisk hek...

Åpningsinnlegget er så fullt av hysterisk irrasjonalitet og ideologisk heksebrygg

Ingen er det vel,som er mere "hysterisk" enn de som skriker opp og lar seg lede og henrive,ved ethvert sensasjonelt førstesideoppslag,uten tanke for at oppslaget er skrevet utifra dagsform og bakgrunn til den aktuelle journalist.

TS er vel en av de,som ikke viser hysteri,i takt med strømningene i tiden...men ser de store linjene.

1

Denne generasjons adferd og reaksjoner,får betydning for neste generasjon,og deretter neste igjen.Genene endres,men det går langsomt,naturens seleksjon,som igjen blir til evolusjon.

Belønn en adferd,reager på en adferd og:den forplanter seg.

Til eksempel,så er hundeeiere SÅ fortvilet og empatisk,overfor sine firbeinte som kryper sammen i redsel når rakettene avfyres på nyttårssaften,at de enten kjører på med sovemedisin eller velger å være sammen med,og å holde rundt sine firbeinte.

Hvor kommer så denne frykten fra?Den er ingenting annet enn påført av sine ledere(eiere).Mennesker har en tendens,til å bøye seg ned - og ville klappe og trøste ved hvert minste smell.Da læres "avkommet" opp,til å frykte og å reagere på hvert eneste smell i fremtiden("For det gjorde jo min leder og læremester..").

(Da min egen hund var 8mnd.,så tok jeg han bevisst med meg til steder med knall,bråk og smell i tre dager - uten å klappe eller kjæle med han da det smalt.Takket være det,så var han så harmonisk og trygg ved alle nyttårsfeiringer,at han fikk delta - og trengte ikke å ligge under sengen mens vi andre feiret.).

Om en ulv,som leder flokken over et åpent område,velger å stoppe opp om en mus eller hare krysser sporet,så vil "neste generasjon" automatisk frykte mus og harer.

1
gjennomsnittlig Denne generasjons adferd og reaksjoner,får betydning for neste generasjon,og deretter neste igjen.Genene endres,men det går langsomt,naturens seleksjon,som igjen blir til evolusjon...

Da min egen hund var 8mnd.,så tok jeg han bevisst med meg til steder med knall,bråk og smell i tre dager - uten å klappe eller kjæle med han da det smalt.Takket være det,så var han så harmonisk og trygg ved alle nyttårsfeiringer,at han fikk delta - og trengte ikke å ligge under sengen mens vi andre feiret

[Slettet]

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
1
3 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...