Politikk - Norsk

Geirijo

En menneskerett å kontrollere innvandringen?

Jeg vil påstå at det er en menneskerett.

En ubegrenset og uregulert innvandring, medfører for et land som Norge, i dagens verden med et stort migrasjonspress, en forvitring av befolkningens økonomiske, kulturelle, og sosiale levekår.

EØS-avtalens avtalefestede frie flyt av personer mellom EU-land, er ensidig til ulempe for befolkningen i Norge, slik de økonomiske og sosiale levekår er i EU. Med den raske befolkningsveksten innvandringen fra EU medfører, overbelastes kapasiteten til integrering og assimilering av innvandrerne i befolkningen.

Resultatet er en utvanning og pulverisering av de økonomiske, sosiale og kulturelle normer, som det norske samfunnet bygger på.

Moderat innvandring under kontroll er bra. Uregulert og ubegrenset innvandring medfører høy risiko for samfunnsøkonomiske, kulturelle og sosiale skadevirkninger. Noe vi allerede ser i Oslo.

EØS-avtalen er i strid med en slik menneskerett. Den er i strid med hva som er normen i de fleste land i verden. Normen er kontroll med både innvandring og utvandring.

EØS-avtalen er i strid med en slik menneskerett IMO.

2
13 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

EØS-avtalen er i strid med en slik menneskerett IMO.

eøs-avtalen er en primitiv degenerert isolasjonistisk avtale som er skadelig for Norge og det Norske folk. eøs tjener kun den isolasjonistiske, proteksjonistiske og farefulle maktsyke unionen eu. Verdensopinionen globalt sett burde slå ned på slik utøy.

1

Jeg vil påstå at det er en menneskerett.

Hvilken paragraf i menneskerettserklæringen står dette?

Og når fikk land innvilget seg menneskerettigheter?

1

Klarer ikke lenger å engasjere meg i innvandrerdebatten, det blir aldri noen endring på det uansett. Politikerne og store deler av befolkning i Europa er tydeligvis enige om at vi skal ha stor flyt av innvandrerne. Disse politikerne som er ingenting annet enn middelmådige studenter fra skolen, som valgte å gå for en politisk karriere istedet for et skikkelig arbeid. Politikere som egentlig ikke kan noe som helst, utenom tåkeprat. Politikere som er mer opptatte av å gjøre det som er politisk korrekt, og ikke det som er bra for samfunnet. Idioter som tenker karriere, istedet for hva som er bra for samfunnet. Det er de som styrer oss, og det er synd. Vi har ikke gjort noe med det, og det virker som folk gir blaffen.

Hvis folket i Europa vil ødelegge den unike kulturen som er her, så er det helt greit for meg. Det har aldri eksistert i annen tid, eller i en annen kultur at mennesket har vært så fritt. Fri tale, demokrati og sosiale velferdsordninger for alle. Istedet kommer det til å bli erstattet av en primitiv ideologisk religion, som skal styre mennesker på alle fronter her i livet.

Helt greit, det er ikke meg det går utover. Jeg er sikkert gammel eller død når disse endringene har skjedd. Det er kvinnene og barna som kommer til å lide, ikke meg. Europa fortjener sånt sett ikke bedre, vi har gravd vår egen grav.

2

Jeg vil påstå at det er en menneskerett.

Det er i alle fall en mye større menneskerettighet og beskytte seg og sine og sitt land, enn å påstå at det er en menneskerettighet og la det flomme over grensene.

1

Moderat innvandring under kontroll er bra. Uregulert og ubegrenset innvandring medfører høy risiko for samfunnsøkonomiske, kulturelle og sosiale skadevirkninger. Noe vi allerede ser i Oslo.

Du har et voldsomt EØS-fokus, men det er ikke denne innvandringen som er den mest iøynefallende og problemfylte i Oslo.

Jeg er selv fra en kommune på Vestlandet med høy innvandrerandel, og flere vil det bli. 48% av alle fødte i kommunen hittil i år har en eller to utenlandske foreldre. Neste år blir det kanskje et flertall.

Men: Jeg anser denne situasjonen som relativt uproblematisk. Vurdert opp mot situasjonen i Oslo.

Innvandrerne her er i stor grad fra Polen, Litauen og Romania. Dessuten en del fra Russland, Filippinene og Thailand.

1

EØS-avtalen åpner for fri flyt av arbeidskraft, ikke personer som sådan.

De skadevirkningene du ser av innvandringen skyldes i all hovedsak ikke-vestlig innvandring

1
puma1 [sitat…] Du har et voldsomt EØS-fokus, men det er ikke denne innvandringen som er den mest iøynefallende og problemfylte i Oslo. Jeg er selv fra en kommune på Vestlandet med høy in...

Jeg har et fokus på EØS-avtalen fordi mer enn 87% av innvandringen kommer fra EU-land. I tillegg er denne innvandringen uregulert og ubegrenset. Vi har ingen reell kontroll med den.

Mindre enn 13% av innvandringen skjer fra resten av verden. I tillegg er den innvandringen faktisk strengt regulert og begrenset. Den andelen inneholder i tillegg flyktninger, og asylsøkere.

Problemene den store innvandringen bringer skyldes ikke hvor innvandrerne kommer fra, men at det kommer for mange, for fort.

1

For å snu på flisa: Er det ikke en menneskerett å få dra dit hvor enn man ønsker? Det er tross alt jordkloden. Mennesket er jo fri av natur.

1
Jack_Daniels For å snu på flisa: Er det ikke en menneskerett å få dra dit hvor enn man ønsker? Det er tross alt jordkloden. Mennesket er jo fri av natur.

Det finnes ikke noe naturgitt grunnlag for å si det. Det har til alle tider vært slik at de som beveger seg inn på andres territorium må vise respekt og hensyn. Gjør de ikke det blir det bråk.

Slik er det i dyrenes verden, og slik er det i menneskers verden.

Man må respektere hverandres territorier. Det er en genetisk nedarvet "rett". En ekte menneskerett.

Det er ingen menneskerett å invadere andres territorium.

1
Geirijo Jeg har et fokus på EØS-avtalen fordi mer enn 87% av innvandringen kommer fra EU-land. I tillegg er denne innvandringen uregulert og ubegrenset. Vi har ingen reell kontroll med den...

Jeg har et fokus på EØS-avtalen fordi mer enn 87% av innvandringen kommer fra EU-land. I tillegg er denne innvandringen uregulert og ubegrenset. Vi har ingen reell kontroll med den.

65,7 % av nettoinnvandringen var fra andre EØS-land i 2012. 31 090 av 47 343. Island og Liechtenstein inkludert. Prosenten går nedover etterhvert som utvandringen skyter fart. I 3.kvartal ble det all-time-high mht utvandring med 10 340 personer.

I Europa er det nesten like enkelt å flytte mellom land, som det er å flytte mellom kommuner. Det skaper utfordringer, men det har også en pris å sette opp hindringer for våre naboer i Europa.

Tenk hvis flytting skulle vært regulert på kommunenivå? Vi har ikke kontroll med den heller.

1
Jack_Daniels For å snu på flisa: Er det ikke en menneskerett å få dra dit hvor enn man ønsker? Det er tross alt jordkloden. Mennesket er jo fri av natur.

For å snu på flisa: Er ikke det en menneskerett å ta det man ønsker? Det er jo tross alt jordklodens ressurser du bruker når du skriver på PC-en? Hvordan kan du kalle det din? Det er alle sin, ingen eier jordas ressurser.

Er det min menneskerett gå inn i Russlands hemmelige fjellhaller, siden det er på jordkloden? Selv om det ligger sensitiv informasjon som ikke bør komme ut? Er ikke det min rett å gå akkurat der jeg vil?

1
puma1 [sitat…] 65,7 % av nettoinnvandringen var fra andre EØS-land i 2012. 31 090 av 47 343. Island og Liechtenstein inkludert. Prosenten går nedover etterhvert som utvandringen skyter f...

Tenk hvis flytting skulle vært regulert på kommunenivå? Vi har ikke kontroll med den heller.

Det er flytting innenfor vårt eget territorium. Det er en helt annen sak, og kan ikke sammenlignes.

Med EØS-avtalen er norsk territorium blitt hele Europas territorium. Det er et alvorlig brudd på nordmenns rettigheter i eget land.

Slikt blir det bråk av, og det har det blitt. Det vi ser i Oslo er bagateller i forhold til det vi har i vente.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...