Politikk - Norsk

nostalgikern

Sandberg om barnehager.

Sandberg skriver visst i sin bok at barn som "settes bort" til barnehager allerede fra ettårsalder av, mister sitt opphav, sin identitiet og sin trygghet. Han kan nok være så absolutt inne på noe der han også kobler behovet for, og utgifter da i millardklassen til, psykiatri-behandling for barna litt senere hen i livet. Så tidlig "deponering" av barn vil miste tilhørighet, tilknytning og trygghet, hevder Sandberg. Barna formes som kopier av hverandre (har vi ikke hørt om slikt fra land vi ikke liker å sammenligne oss med, som det heter ?...), og deres personlighet files bort etter hvert. Han hevder at barna mister sin identitet.

Kanskje Sandberg er inne på noe vesentlig her ? Tipper få kan ha saklige innvendinger mot hans synspunkter her, - egentlig, men vi vet jo også at det i politiske kretser hevdes noe annet, f.eks. SV-erne og "slike", (store deler av Ap sikkert).

1
65 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Sandberg skriver visst i sin bok at barn som "settes bort" til barnehager allerede fra ettårsalder av, mister sitt opphav, sin identitiet og sin trygghet. Han kan nok være så absolutt inne på noe der han også kobler behovet for, og utgifter da i millardklassen til, psykiatri-behandling for barna litt senere hen i livet. Så tidlig "deponering" av barn vil miste tilhørighet, tilknytning og trygghet, hevder Sandberg. Barna formes som kopier av hverandre (har vi ikke hørt om slikt fra land vi ikke liker å sammenligne oss med, som det heter ?...), og deres personlighet files bort etter hvert. Han hevder at barna mister sin identitet.

Linken er her, om noen vil lese artikkelen: http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article8695529.ece

Jeg kan se at mange barn får liten tid sammen med foreldrene, men jeg tror likevel at det til syvende og sist er foreldrene som har den største innflytelsen på barnets utvikling. Dette kommer nok mer an på hva slags tid de tilbringer hjemme, enn på fordelingen barnehage/foreldre. Hjemmet vil stadig være selve tryggheten og forankringspunktet - tror jeg da?

Sandberg er for all del en åpenhjertig og ærlig kar, men han suger litt for mange antagelser av eget bryst - og da kan det fort oppstå en slags ammetåke.

1

På den annen side er hele kr. 6000,- pr. mnd. i kontantstøtte for ettåringer selvfølgelig altfor mye. "Visse" grupper fryder seg vel, men. (KrF fikk presset gjennom dette, v/halvtårsbarnefaren som leder partiet....).

1
Grillpatrioten Som sagt, man skal lytte til ekspertene.

"– 2-åringene har det høyeste stressnivået. Det viser studier fra barnehager i USA og Tyskland, forteller May Britt Drugli, forsker ved NTNU og forfatter av boka "Liten i barnehagen"....(...)...

Det finnes ingen god langtidsforskning på konsekvensene av et høyt stressnivå, men noen få studier viser en sammenheng med økt uro, aggresjon, svekket immunforsvar eller dårligere psykisk helse i ungdommen."

1

Kanskje Sandberg er inne på noe vesentlig her ?

Eller kanskje han ikke har det? Har han en undersøkelse som viser sammenhengen mellom barnehage og psykiatri å vise til? Eller er det bare løs synsing?

Hadde det vært grunnlag i undersøkelser, uttalelser fra barnepsykiatri eller lignende, ville det jo vært noe tyngde i det - men da ville det neppe vært Sandberg som hadde blitt gjort til "frontfigur" for saken...

1

Kanskje Sandberg er inne på noe vesentlig her ? Tipper få kan ha saklige innvendinger mot hans synspunkter her, - egentlig, men vi vet jo også at det i politiske kretser hevdes noe annet, f.eks. SV-erne og "slike", (store deler av Ap sikkert).

Jeg synes jo det er et sosialt eksperiment å plassere små barn i barnehagen for lange perioder. Små barn som biologisk trenger trygghet og nær foreldrekontakt. Så får vi vel svaret på konsekvensene av det om noen år. Jeg skjønner jo at dette er et spørsmål som det ligger mye politisk prestige i fra venstresiden, og at det samfunnsøkonomisk er heldig å få kvinner ut i jobb, samt likestillingsmessig. Men jeg tror jo at man kanskje har ofret barna litt i dette.

Jeg sier ikke at alle barn på ett- eller to år har det forferdelig i barnehagen, men at alle med barn vet hvor ulike de er, hvordan noen barn trenger mer nærhet og oppfølging av andre, og hvordan mor og far er den som gir dem trygghet.

Personlig har jeg jo litt angst for dette, siden jeg leverte ett-åringen min i barnehagen, og der hun trakk seg litt inn i seg selv og ble veldig trengende i mange år. Hun krøp nesten inn i meg når jeg hadde hentet henne. Jeg kjenner den lille angsten om hvordan hun hadde det, og om det har satt spor i henne. Så har du den mellomste som var en helt annen type...

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Eller kanskje han ikke har det? Har han en undersøkelse som viser sammenhengen mellom barnehage og psykiatri å vise til? Eller er det bare løs synsing? Hadde det vært grun...

Har han en undersøkelse som viser sammenhengen mellom barnehage og psykiatri å vise til?

Tviler på at det bevilges penger eller at det er politisk vilje til å gjennomføre slik forskning i Norge. Glem heller ikke at yngre psykiatere og psykologer har sine egne barn i barnehager. Det er fare for at det er like stor sannsynlighet for at det forskes på dette som at det ble forsket på sosialismens negative virkninger i Sovjetunionen.

1
FordAnglia Så vidt jeg kan se av artikkelen er dette noe Sandberg mener, uten å ha forskningsresulater å vise til. Når han hevder det er sammenheng mellom å gå i barnehage og økt pågang i psy...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Derfor-mener-de-at-barnehagen-ikke-skader-barna-6665052.html

Forskermiljøet stiller spørsmål ved metodene som er brukt i denne undersøkelsen, så helt valid behøver den ikke være. Dessuten er undersøkelsen foretatt for fem-åringer, og ikke all uheldig utvikling viser seg før en god del senere i barndommen.

1
Vgdprofil [sitat…] Forskermiljøet stiller spørsmål ved metodene som er brukt i denne undersøkelsen, så helt valid behøver den ikke være. Dessuten er undersøkelsen foretatt for fem-åringer, o...

Gode innvendinger dette, men så lenge det ikke finnes forskning som underbygger Sandbergs påstander, så blir det jo bare synsing fra hans side. Kanskje en ide at noen forsker nettopp på dette. Nå har jo enkelte av de som gikk i barnehage som ett- og toåringer blitt såpass mye eldre etterhvert at det burde være mulig å forske også på sammenhengen senere i barndommen.

2
Morra-DI-2 [sitat…] Jeg synes jo det er et sosialt eksperiment å plassere små barn i barnehagen for lange perioder. Små barn som biologisk trenger trygghet og nær foreldrekontakt. Så får vi v...

Personlig har jeg jo litt angst for dette, siden jeg leverte ett-åringen min i barnehagen, og der hun trakk seg litt inn i seg selv og ble veldig trengende i mange år. Hun krøp nesten inn i meg når jeg hadde hentet henne.

Barn har en kritisk tilknytningmessig periode fra 0 til 3 år. Det er i denne alderen at barnet skal knyttes til foreldrene og andre meget nære familiemedlemmer. Blir denne prosessen forstyrret i dette tidsrommet har toget gått . . . for evig og alltid. Men, men . . . på samfunnets alter ofrer man gjerne barn.

1
FordAnglia Gode innvendinger dette, men så lenge det ikke finnes forskning som underbygger Sandbergs påstander, så blir det jo bare synsing fra hans side. Kanskje en ide at noen forsker netto...

. Nå har jo enkelte av de som gikk i barnehage som ett- og toåringer blitt såpass mye eldre etterhvert at det burde være mulig å forske også på sammenhengen senere i barndommen.

Nå har vel de velsituerte hatt nannyer som har tatt seg av barna på en daglig basis nesten siden tidenes morgen og faktisk hatt lite med foreldrene å gjort . I min oppvekst var jo fedrene blant kystfolket iallefall enten utenriks og ikke hjemme på årevis eller fiskere som heller ikke var mye hjemme .

1
FordAnglia Vel, nå er vel det å fremme sitt syn en del av diskusjonen, synes du ikke? Har du en link til artikler eller forskning som viser noe av det samme som Sandberg forfekter, så ser jeg...

Det finnes forskning som viser at det er problematisk.

"Barn som er under to år har et unormalt høyt stressnivå når de er i barnehagen. Dette viser målinger av nivået på stresshormonet cortisol i barnas kropp, som viser seg å være jevnt høyt gjennom hele dagen. Dette viser forskning analysert av May Britt Drugli i hennes nye bok «Liten i barnehagen»,

"Studier fra 37 tyske barnehager viste at ungene hadde dobbelt så høyt nivå av stresshormonet kortisol av å begynne i barnehage."

"Pr. i dag vet vi at stress forstyrrer homogenesen, og bidrar til fysisk skade i hjernen. Både hos mennesker og dyr skjer det samme.... Dette er påkjenninger som oppfattes negativt av personen. Dette skjer bla. gjennom ulike former for traumer. Stress oppleves ulikt av den enkelte..(..)..Det at barnet mister kontakten med den sentrale omsorgsperson, om det så bare er for timer eller dager, kan være skadelig for spedbarnet, om dette skjer ofte over tid. Dette oppfattes som savn for spedbarnet og når dette skjer over lang tid, blir nervesystemet skadet (Passer, Smith, 2004). De enkelte nevroner får færre tilkoblinger til andre nevroner gjennom reduserte dendriter, Blir det virkelig ille , dør nevroner i denne for barnet så viktige fase, (fig.6). Det finnes omfattende forsking som viser at dette kan oppfattes og oppleves meget traumatisk av barn (Withfield, 2003), og at dette gir seg utslag i depresjoner, angstlidelser, personlighets-forstyrrelser, somatiske plager ol, i senere alder.."

1
Goblin_9 [sitat…] Linken er her, om noen vil lese artikkelen: http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article8695529.ece Jeg kan se at mange barn får liten tid sammen med foreldrene, men...

Sandberg er for all del en åpenhjertig og ærlig kar, men han suger litt for mange antagelser av eget bryst - og da kan det fort oppstå en slags ammetåke.

nnnjjaaa... nå har jeg lest boken hans mens jeg var en uke på Tenerife, og jeg vil hevde at hans 'ærlighet' er svært så selektiv, mens hans åpenhjertighet derimot er sterkt overdrevet. Det er ikke måte på 'rett fra levra' og å kalle en spade for en spade.

Siviliserte folk sier ikke absolutt alt de tenker..

Lehmoinen

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...