Kansje men da bør nok også arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven oppheves slik at det kan legges opp til mer varierte arbeidstidsordninger. Arbeidstakere under ia-avtalen kan sikkert likevel få jobber men aldri som faste ansatte men som totalt løsarbeidere time for time og dag for dag som vikarer for sykemeldet, arbeidstakere på kurs og korte 2-3 timers vakter. Vet ikke helt men tror enda flere velger og uføretrygde seg hvis det ikke lønner seg økonomisk og jobbe.

1

Vi er dobbelt så syke og 30 % mer uføre enn svenskene etter 12 år med IA-avtalen.

har dette kommet etter IA avtalen eller var det enda verre før den kom? jeg er helt enig i at det ikke er noen som helst grunn til at vi skal være dobbelt så syke eller at vi trenger å uføretrygde 30% flere enn svenskene, så noe må gjøres, men om det er å kutte ut IA avtalen vet jeg ikke helt

jeg har jobbet i en IA bedrift og vi fikk ihvertfall ned sykefraværet, både korttids fravær og langtidsfravær. det kan jo hende at vi kunne fått samme resultat hvis vi ikke hadde hatt IA avtalen også, men da må det bli fokus på

1

Konsekvensene ved å sykemelde seg i Norge, representert ved inntektstap, tipper jeg er halvparten av det som rammer svensker.

En tilsvarende forskjell i konsekvenser er det ganske sikkert mht. uføretrygding.

Jeg har ikke undersøkt dette, men vil ikke bli overrasket om det forholder seg slik.

Jeg tviler på at IA-avtalen kan brukes som "syndebukk" slik TS legger opp til.

1

Jeg husker ikke lenger detaljene, men IA-avtalen har faatt svaert hard medfart fra flere hold de siste aarene. Et raskt soek paa google bekrefter dette. Men her bestemmer LO. Hvis de synes den virker, saa virker den.

1
Laster...