Politikk - Norsk

insected

Jeg, en fritenker?

Selv har jeg aldri funnet en politisk niche jeg er komfortabel med, og tidvis lurer jeg på hvor jeg passer inn.

Da jeg fikk stemmerett lente jeg mot FrP, for de sto for mye jeg var enig i. Men etter å ha gravd i saken så jeg at det var feil. Årene gikk, og jeg begynte å mistenke at jeg var liberalist. Så begynte jeg å grave i det, og fikk ikke det til å henge sammen heller, for jeg er verken religiøst nok anlagt eller selvsentrert nok til å finne verdier i deres holdninger.

Men likevel liker jeg grunnidèen om kardemommeloven som de delvis forfekter. Eksemplifisert av Wil Wheatons lov "Don't be a dick", som summerer opp hvordan man burde oppføre seg på en lettfattelig måte. Så jeg trodde jeg var liberalist helt til jeg begynte å aktivt oppsøke liberalister. Det var en udelt ubehagelig opplevelse som på relativt kort tid fikk meg til å slutte å tenke på meg selv som liberalist. Jeg har blitt bedre behandlet av både satanister og vestkantjyplinger, for å si det sånn.

Jeg spurte min kone for en stund siden hva hun trodde, og hun sa med foruroligende kort betenkningstid at, jo, fritenker måtte være det korrekte.

Men man hører jo aldri om disse. Er det noe av dere der ute? Hvorfor er du en fritenker? Hvorfor er du IKKE en fritenker? Andre tanker eller kunnskaper om dette noen der ute sitter med?

2
137 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hvorfor er du IKKE en fritenker?

Nå er ordet fritenker egentlig ganske religiøst ladet, og betegnet opprinnelig en som stilte seg åpen til kristendommen og Guds eksistens etc.

Jeg er partipolitisk uavhengig, da ingen partier passer meg. Men jeg kan betegne meg som sosialliberal eller moderat. Lyseblå er en annen betegnelse.

1

Du er nok en av mange som tenker slik. Jeg tror få mennesker føler at de passer 100% inn i en enkelt ideologi. Allikevel er det med tanke på politikk ofte nødvendig å definere et standpunkt. Derfor velger folk side og fremstår som mer ideologiske en de egentlig er.

Det vil for eksempel være vanskelig å kjempe for et politisk parti om man fremstår som kun delvis enig i det partiet står for. Om du skulle opprette et parti for "fritenkere", hva skulle isåfall stått i programmet?

Ingen systemer er perfekte, men vi må ha et system uansett. Da må vi gjøre et valg selv om de aller fleste av oss i bunn og grunn er fritenkere.

1

Jeg er fritenker både politisk og religiøst.

Det tok tid å komme til den realitet, fordi omgivelsene består av mange "båser", som andre vil plassere deg i. Det medvirker til at du selv, bevisst eller ubevisst, plassere deg selv i en bås.

Men båser har klare begrensninger. Og passer ikke for den som vil være fri. Virkelig fri.

Man er ikke fri dersom partitilhørighet, eller menighets tilhørighet, setter klare grenser for din frihet. Da er du kuet og kontrollert av andre. Det er ikke frihet IMO.

Politisk blir jeg av den grunn en pragmatisk sosialliberal demokrat, uten skarpe skiller mot andre ideologier.

2
Geirijo Jeg er fritenker både politisk og religiøst. Det tok tid å komme til den realitet, fordi omgivelsene består av mange "båser", som andre vil plassere deg i. Det medvirker til at du...

Jeg er fritenker både politisk og religiøst.

Det tok tid å komme til den realitet, fordi omgivelsene består av mange "båser", som andre vil plassere deg i. Det medvirker til at du selv, bevisst eller ubevisst, plassere deg selv i en bås.

Men båser har klare begrensninger. Og passer ikke for den som vil være fri. Virkelig fri.

Man er ikke fri dersom partitilhørighet, eller menighets tilhørighet, setter klare grenser for din frihet. Da er du kuet og kontrollert av andre. Det er ikke frihet IMO.

Er det kun din egen frihet du sikter til?

1
fggkhh8 Hva er religiøst/selvsentrert med liberalisme? Hvilke liberalister oppsøkte du, og hvordan ble du behandlet? http://snl.no/fritenker

Det er den liberalismen Frp har som fundament. Nærmere bestemt en individ egosentrisk liberalisme. Til forskjell har f.eks. Venstre sosialliberalisme som ideologisk fundament. De blir nærmest motpoler i liberalisters verden.

Høyre knytter sin liberalisme til markedsliberalisme - pengemaktens egosentriske liberalisme.

Liberalisme er gjerne et element i de fleste ideologier. For meg går skillet mellom "god" og "dårlig" liberalisme ved om den er motivert av egoisme, eller av altruisme.

1
JonasBL Du er nok en av mange som tenker slik. Jeg tror få mennesker føler at de passer 100% inn i en enkelt ideologi. Allikevel er det med tanke på politikk ofte nødvendig å definere et s...

Det vil for eksempel være vanskelig å kjempe for et politisk parti om man fremstår som kun delvis enig i det partiet står for. Om du skulle opprette et parti for "fritenkere", hva skulle isåfall stått i programmet?

Finner du et parti hvor du er 100% enig i partiets program bør du anse det som et faresignal for deg selv.

3
fggkhh8 [sitat…] Er det kun din egen frihet du sikter til?

Ja, jeg tenker på min individuelle frihet til å tenke sjæl. Forøvrig er jeg pragmatisk realist med hensyn til frihet for individet i et sivilisert samfunn. Et individs frihet vil alltid være begrenset av hensyn til sine omgivelser.

Men tanken er fri. Den behøver man ikke akseptere begrensninger for.

Problemet med politiske partier og religiøse retninger, er at de alltid setter begrensninger for ditt tankegods. Og definerer represalier for den som avviker fra partiets eller menighetens klart avgrensede tankegods.

Skal man stemme på et politisk parti, må partiets ideologi ikke være i sterk konflikt med egne tanker om ideologi. Det hjelper ikke å bare se på sak, og stemme på et parti, som i sak er enig med deg. Selv om du taktisk fra valg til valg kan la en spesielt viktig sak påvirke ditt valg.

1
Rhabagatz [sitat…] Nå er ordet fritenker egentlig ganske religiøst ladet, og betegnet opprinnelig en som stilte seg åpen til kristendommen og Guds eksistens etc. Jeg er partipolitisk uavheng...

Jeg er partipolitisk uavhengig, da ingen partier passer meg. Men jeg kan betegne meg som sosialliberal eller moderat. Lyseblå er en annen betegnelse.

og sånn tror jeg det er for de fleste av oss, ihvertfall veldig mange, litt sånn midt i mellom. for mange så er det sånn at vi finner noe bra ved de fleste politiske partiprogrammene, og det er jo ikke slik at det er pålagt å måtte ha en politisk tilhørighet i dette landet. å være uavhengig er jo helt greit det, uten at man trenger å definere det noe nærmere. det man tror man tilhører som ung er jo nødvendigvis ikke det man tilhører som voksen, hva som ber\tyr noe for deg i samfunnet vil jo endre seg etter som du blir eldre, blir etablert med kone og barn, huseier, jobber seg opp osv.

jeg trodde en fritenker var nærmere en filosof enn en kristen greie,

1
riksen77 [sitat…] og sånn tror jeg det er for de fleste av oss, ihvertfall veldig mange, litt sånn midt i mellom. for mange så er det sånn at vi finner noe bra ved de fleste politiske parti...

Et politisk partis partiprogram er alltid villedende. Der finner du kun populismens glansbilder. Ment å forføre, og gi inntrykk av at det er noe der for deg. Du kan stole like mye på det, som reklamen som skal selge deg produkter.

Du gjør lurt i å basere deg på litt mer enn reklamen, når du gjør et valg.

Et politisk partis prinsipp-program, forteller mye mer om hva du kan forvente.

Uheldigvis må du også der vise sterk kritisk sans. Alle partier har nå fått redigert sine prinsipper av PR-byråer og markedskonsulenter. Slik at det kontroversielle i deres ideologi er godt kamuflert. Men det finnes der om du klarer å filtrere ut all svadaen som brukes til kamuflasje.

Å filosofere er å stille seg selv spørsmål. For så ved å tenke formulere svar, som beskriver virkeligheten slik du ser den. I den forstand er vi alle filosofer. Essensen er at du gjør det selv, på fritt grunnlag.

Er du av dem som hele tiden søker svar hos andre. Enten det er politisk, religiøst eller i andre sammenhenger. Er du ikke en filosof. Da er du en følger av andres meninger. Da kan du heller ikke være en fritenker.

1
JonasBL Du er nok en av mange som tenker slik. Jeg tror få mennesker føler at de passer 100% inn i en enkelt ideologi. Allikevel er det med tanke på politikk ofte nødvendig å definere et s...

- Allikevel er det med tanke på politikk ofte nødvendig å definere et standpunkt. Derfor velger folk side og fremstår som mer ideologiske en de egentlig er.

Du har nok ganske rett i dette. Det vil väre mye "usynlige" graderinger ute å går.

- Om du skulle opprette et parti for "fritenkere", hva skulle isåfall stått i programmet?

Det har jeg egentlig ikke tenkt på. Det ligger ikke for meg å "skape" politikk.

- Ingen systemer er perfekte, men vi må ha et system uansett. Da må vi gjøre et valg selv om de aller fleste av oss i bunn og grunn er fritenkere.

Det er jo forsåvidt riktig. Vi må derimot ikke gjøre ET valg, da vi kan gjøre NOEN valg. Og der mener jeg det kommer til sin rett å kunne forbeholde seg friheten til å plukke fritt. Ikke låse seg i en ideologi.

1
fggkhh8 Hva er religiøst/selvsentrert med liberalisme? Hvilke liberalister oppsøkte du, og hvordan ble du behandlet? http://snl.no/fritenker

Hva er religiøst/selvsentrert med liberalisme? Hvilke liberalister oppsøkte du, og hvordan ble du behandlet?

- Hva er religiøst/selvsentrert med liberalisme?

Det religiøse aspektet kommer ved den blinde troen på krefter man ikke forstår (mennesker) og mekanikker man avskriver (menneskelige reaksjonsmønstre). Dette er på ingen måte utelukkende en liberalistisk greie, men derimot er det gjengse aspekter ved religiøse selvmotsigelser. Som at alle skal kunne gjøre hva de vil, bare de ikke plager andre. Jeg kan se hvordan dette virker fornuftig dersom man avskriver mesteparten av den menneskelige natur.

Hva er selvsentrert? Da er det lettere å liste hva som IKKE er selvsentrert: 1) ...

- Hvilke liberalister oppsøkte du, og hvordan ble du behandlet?

I første omgang DLF. Andre har kommet til etterhvert. Vegard Martinsen har utelukkende forholdt seg på en ryddig og god måte, med enhver forventet høflighet og respekt. Men han har vært alene om dette. Det har vært mye drittslenging - også fra hans partifeller og enkelte ansvarshavende i DLF. En gjennomgående måte har vært å ikke kunne forholde seg til det som blir sagt før en politisk preferanse har blitt flagget. Og til disse liberalistene er det KUN ett svar som kan kjøpe deres dekorum. Jeg selv har nektet å flagge noe spesifikt, og det har jeg måttet betale for gjennom å få rutinemessig navnelapper som "Hitler", "Nazist", "Sosialist", "Kommunist", "Pragmatist" (av alle ting), og enkelte andre, med tilhørende behandling som passer for de nevnte grupperingene.

Fellesnevneren er at man rett og slett ikke setter spørsmålstegn ved noen aspekter rundt liberalisme til liberalister dersom man ikke har flagget at man er liberalist. Det er noe pubertalt ved hele oppførselen. Igjen, alt sammen unntatt Vegard Martinsen som er en ryddig person i sine politiske uttrykk.

2

Men man hører jo aldri om disse. Er det noe av dere der ute? Hvorfor er du en fritenker? Hvorfor er du IKKE en fritenker? Andre tanker eller kunnskaper om dette noen der ute sitter med?

De aller fleste anser seg nok som fritenkere, men de er i praksis ikke dette.

Kort og godt er det ikke nok å tenke selv, og komme til egne konklusjoner som "ikke kommer fra autoritetene" - du skal basere dette på logiske resonnementer, fakta, empirisk forskning, vitenskap, etc.

Og der faller jo de aller fleste fra.

Dessverre er begrepet "fritenker" delvis blitt tatt over av konspirasjonsteoretikere som har som utgangspunkt at alt "autoriteter" sier - det er løgn. De kan jo "tenke selv" ... uten noen som helst ekspertise. Noe som er synd, da virkelighetsfornektelse i utgangspunktet er det stikk motsatte av en "fritenker".

Jeg vil nok ikke bruke begrepet "fritenker" om meg selv, da jeg er fullstendig komfortabel med å ha meninger om ting uten å kunne bevise det: som ateist blir jo det vanskelig.

1

Selv har jeg aldri funnet en politisk niche jeg er komfortabel med, og tidvis lurer jeg på hvor jeg passer inn.

Det er ingen grunn til å føle at man må passe inn i en niche.

Personlig er jeg for sterk regulering av markedet, høye skatter, forenkling av byråkratiet, mye u-hjelp (men må effektiviseres), streng innvandringspolitikk, strenge fengselsstraffer, en snarlig tvungen kommunereform, storsatsing på klimaforskning, avskaffelse av klimakvoter, moralsk relativisme, anser meg selv som ateist men er i henhold til definisjonen innenfor agnostikerbegrepet, osv osv osv osv ...

Det er etter min mening dumt å prøve å finne en ideologi som passer seg, for deretter å finne ut hva de som har den ideologien mener, og så til slutt få dette som sine egne meninger - for det er jo det man har når man er tilhenger av den valgte ideologien.

1

Men likevel liker jeg grunnidèen om kardemommeloven som de delvis forfekter.

Dessverre har du rett i alle dine innvendinger mot dem. Jeg for min del har deg mistenkt for å være en liberalt konservativ sosialist. Selv har jeg en viss tro på et opplyst enevelde.

1
Romlingane [sitat…] Dessverre har du rett i alle dine innvendinger mot dem. Jeg for min del har deg mistenkt for å være en liberalt konservativ sosialist. Selv har jeg en viss tro på et opply...

Jeg har mer tro på insecteds funderinger enn på ditt opplyste enevelde.

Et enevelde vil bare opplyse deg om det eneveldet mener er riktig for deg. Annen opplysning vil de skjule for deg så godt de kan. Jeg tror ikke det blir mer opplysning ut av det, enn alternativer som gir deg all opplysning. Både den nyttige, og den unyttige.

1
WernerVonBraun [sitat…] Hvis du tror det finnes et eneste parti som ikke ønsker å sitte alene så sier vel det sitt.

Det er da noen partier som er såpass prinsippfaste at de neppe noengang vil bli sittende alene. Det kan hende de tenker noe annerledes enn deg :)

Jeg tror ikke det er mulig å omfatte hele folkemeningen i ett og samme parti. Jeg ser at Frp prøver på det i sin outrerte populisme, men i regjering finner de ut at det ikke er mulig :)

De lojale Frp fantaster henger med uansett. Men alle de som trodde på populismen må føle seg lurt. Jeg tviler på at de vil la seg lure igjen.

1

Selv har jeg aldri funnet en politisk niche jeg er komfortabel med, og tidvis lurer jeg på hvor jeg passer inn.

alle ideologier leder deg inn i ei blindgate.. du har kommet langt når du har skjønt det

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
12 svar
Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
3
2 svar
Aktuelt silas Siste svar

Vil stenge strømmen via smartmåleren

"Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet." Må si vi har ordnet oss bra i dette lan...
Bilde

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.


Bilde www.nrk.no
1
26 svar
Aktuelt silas Siste svar

238 Euro per MWh nå!

Gassprisen i Europa har vært stabil og rimelig takket være stabil produksjon fra Norge og Russland. Prisen har vært et sted mellom 18-20 Euro per MWh og bunnet ut i 2020 på 4-5 Euro per MWh. Akkurat n...

EU Natural Gas - 2022 Data - 2010-2021 Historical - 2023 Forecast - Price - Quote

Natural gas futures linked to TTF, Europe's wholesale gas price, were trading around the €230-per-megawatt-hour mark, not far from an all-time high of €300 hit in March in the aftermath of Russia's in...


Bilde tradingeconomics.com
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Brokollaps

Når beregningene blir for svake. Når broberegningene ikke er sjekket skikkelig. Men der er brukt sjablonger/maler i beregningen. Og hvor seriøst er det egentlig å bygge store konstruksjoner i tre? Jeg...
1
6 svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar
Laster...