Hadde jeg visst dengang at skolen skulle bli mer og mer regelstyrt, og det å stadig få mindre inflytelse over egen arbeidssituasjon, da hadde jeg valgt et annet yrke.

Gled deg. For nå står du foran tidenes frislipp. Det er mye viktigere for H og R. Isaksen å åpne for alle og enhver som vil starte opp privat skoleindustri enn å henge seg opp i store ord fra før valget.

2
Tordenskjold3 har ingen ønsker om å bruke mer penger på skolen. Røe får heller kaste ballen til foreldrene og fortelle dem at de gjør en dårlig jobb når ungene deres ikke klarer å oppføre seg og...

Tviler sterkt på at du vet og kan noe om utdanning og kunnskap med de holdninger du gir tilkjenne

Utdanning er nøkkelen til ethvert sammfunns utvikling. Utdanning er investering i fremtidig kunnskap/kompetanse for å generere utvikling og fremtidige inntekter.

Vi har hatt samme skolesystem under skiftende regjeringer fra 70-tallet og frem til i dag, og din løsning er at foreldre skal skrive under en leksesjekk på ungdomsskolenivået?

Den største brøleren som ble gjort i nyere tid var innføring av ungdomsskolen og videregående skole - hvor alle hadde rett til en plass.

Der ligger problem en og to.

Først avviklingen av realsskole hvor de som ønsket plass der måtte søke seg inn. Altså ikke en rett - makter du å se forskjellen i motivasjonsfaktoren?

Derefter ødela Gudmund Hærnes yrkesskole/vidergående skole hvor alle skulle gjennom et løp for studiekompetanse.

Vil alle studere ved universitet/høyskoler? Hvorfor tror du at mange faller ut av videregående skole, og hvor frafallet ved yrkeskompetansefagene er størst?

Ingen, absolutt ingen regjeringer fra 70-tallet og frem til i dag har gjort noe annet enn hva Røe Isaksen nu sier han vil fortsette med. Altså synes det som kunskapsbløffen fortsetter.

Min, og en del fagpersoner innen emnet matematikk mener progresjonen er alt for lav.

I en Stavangerskole har en tatt tak i problemstillingen ved å få oversatt russisk matematikkmateriell for å kunne gå langt hurtigere frem.

Her ligger kjernen til det hele. Barn og unge hungrer efter kunnskap. Får de denne faller også klassene til ro. I vårt norske utdanningssystem går vi alt for sakte frem - hvilket skaper mistrivsel.

Her har norske forståsegpåere av noen "skole"politikere mye å ta ansvaret for.

2

Og Onyx får det nok bedre om han/hun får bukt med hårsårheten:) Dette var vel ingenting å snerpe over?

2

Det ble tent et håp hos meg der ute i mørket da du ble kunnskapsminister. Men i likhet med alle dine forgjengere skuffer du - også.

Det er du sikkert ikke ikke ensom om. Inntrykket så langt, er mer fakter, tanker og prat, enn synlig handling. Hva som egentlig forgår i departementet vet vi lite om, kanskje jobbes det bra, men så langt er inntrykket, at ministeren fortsatt er "ung og lovende".

2

har ingen ønsker om å bruke mer penger på skolen. Røe får heller kaste ballen til foreldrene og fortelle dem at de gjør en dårlig jobb når ungene deres ikke klarer å oppføre seg og sluntrer unna leksene. Kunen hatt en ordning hvo foreldrene måtte skrive under på leksesjekk på ungdomskolenivå for elenvene som falt for langt bak.

1
fargerik [sitat…] Gled deg. For nå står du foran tidenes frislipp. Det er mye viktigere for H og R. Isaksen å åpne for alle og enhver som vil starte opp privat skoleindustri enn å henge seg...

Som sosialdemokrat gremmes jeg over store deler av APs skolepolitikk i nyere tid. H utgjør det samme. Skulle den tenkte frislipp intreffe så vet jeg også å si i fra.

MEN, det er en del av pedagogikken jeg ønsker velkommen - montesorriepedagogikken. Tenk om vi ikke hadde vært så redde for alt privat og anderledes - da kunne norsk skole gått en lysende fremtid i møte.

1
Kvalitetsstempel For å kunne forstå hva du vil frem til gjør du meg en tjeneste ved å utdype hva du skriver slik at vi får en konstruktiv debatt. Det ble litt for lite for meg hva du skrev.

Jeg stilte et spørsmål til fargerik ut fra hans kommentar. Jeg mener nemlig det er mulig å bedre skolen innenfor det eksisterende system ved bl.a. det banale å gjøre lærerne bedre. ;)

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Larerstudenter-legger-ned-minst-innsats-7510432.html#.Uy8ahfl5NzI

1
onyx Jeg stilte et spørsmål til fargerik ut fra hans kommentar. Jeg mener nemlig det er mulig å bedre skolen innenfor det eksisterende system ved bl.a. det banale å gjøre lærerne bedre....

Jeg stilte et spørsmål til fargerik ut fra hans kommentar. Jeg mener nemlig det er mulig å bedre skolen innenfor det eksisterende system ved bl.a. det banale å gjøre lærerne bedre. ;)

Takk for svar som ga meg litt mere kjøtt på benene. Vær snill ikke å gå i samme fellen du som en del andre gjør. Det blir for lettvint å peke kun på en part - læreren.

Den vi skal og må peke på er våre politikere. Politikere som har unnlatt i årtier under skiftende regjeringer å sørge for nok lærere, å sørge for relevant efter- og videreutdanning.

Og ikke minst sørge for at elevene får utfordringer. Utfordringene går på å aktivisere elevens lyst til å lære. Da blir det håpløst hvis barnet rundt kjøkkenbordet får høre om håpløse skoler og håpløse lærere.

Personlig har jeg gleden av å utfordre en tredieklassing i matematikk. Denne eleven løser nå oppgaver på 6. klasse nivå - fordi eleven synes det er morsomt. Denne eleven jobber med lekser og utfordringer to timer hver dag.

Pedagogisk handler om det å gjøre andre gode.

1

Jeg vil ha bedre elever i form av pugging

Hvis du tror at du hadde fått en godt betalt jobb i dag etter 10 år med å pugge hovedsteder i "folkeskolen", tror jeg du bør våkne litt til realitetenes verden

1

og de skoleflinke i egne klasser i enkeltfag.

Det har du rett i men det bør ikke bare gjelde "skoleflinke", da det som regel viser seg at alle mennesker er flinke i NOE, hvilket bør gjøre valgfriheten mye større og gi et større fokus på individuell oppfølging fra så tidlig som mulig.

Jeg gremmes fremdeles av å huske at vi som gutter i 5.klasse måtte sitte og strikke. Bare i Norge. Den tiden kunne vært brukt på noe mer funksjonelt og motiverende.

Egenskapsmessig sett hører alle hjemme i en bestemt gren av kunnskaper og interesse og nivå. Det er naturbestemt i hovedsak, det kulturen kan gjøre er å fordelsdra det til større høyder, ved å reindyrke personlige forskjeller så mye som mulig så funksjonalistisk som mulig.

Les Go'foten. Eggen. I fotball er det mennesker som ellers i samfunnet. De samme prinsippene gjelder.

1

Duverden hvilke krav som ble stillet dengang. Selv om jeg har lite tilovers for salmevers så var de meget anvendelige hva pugging/læring angår - for senere fordypning

Det er faktisk diskuterbart om du tenker på hukommelsestrening.

Dagens yngste generasjoner er i en slags skvis mellom industrisamfunnet og teknologisamfunnet.

Veldig mye av det som gjøres i dag og har blitt gjort, kommer om få tiår til å mest gjøres av teknologiske systemer. Det betyr at enkelte opptrente ferdigheter blir mindre viktig enn før, men for "mellom-epoker-generasjonene" vil det være en vanskelig overgang fordi du vil trenge både gammeldagse og moderne kunnskaper.

Uendelig tid har man ikke uansett

1
Sparklebrus3 [sitat…] Det er faktisk diskuterbart om du tenker på hukommelsestrening. Dagens yngste generasjoner er i en slags skvis mellom industrisamfunnet og teknologisamfunnet. Veldig mye a...

(i dag finnes det for eksempel bøker og systemer som skal lære deg mer effektiv hukommelsesbruk, som Oddbjørn By(e)s bok Memo...i seg selv et tegn på at oppvoksende befolkning ikke har tid til bullshit for å si det på den måten)

1
Kvalitetsstempel [sitat…] Takk for svar som ga meg litt mere kjøtt på benene. Vær snill ikke å gå i samme fellen du som en del andre gjør. Det blir for lettvint å peke kun på en part - læreren. Den...

Kunnskap skal være gøy, ble det nettopp sagt på TV2.

Vi fikk også høre om en lærer som pusset ut arbeidet til en elev som hadde gått lenger i sitt hjemmearbeide enn det som var hjemmelekse!

Solidaritet er et problem dersom det betyr kamp mot enerne...

1
onyx Kunnskap skal være gøy, ble det nettopp sagt på TV2. Vi fikk også høre om en lærer som pusset ut arbeidet til en elev som hadde gått lenger i sitt hjemmearbeide enn det som var hje...

Jeg leste denne saken og den viser dessverre maktmennesker i fri utfoldelse. Rektor og ordfører tilhører dessverre den gruppen.

Det er mye vanligere enn hva vi liker å tro. Jeg har hatt kollegaer som har blitt rykende sinte fordi elever "trosset" systemet ved å gjøre mer enn hva som ble gitt i lekser.

Vårt skolesystem er en seig materie å komme igjenom og en skal vokte seg vel for å ta opp problemstillinger knyttet til skolens hverdag. Det kan gi uanede konsekvenser.

Og nu har vi mantraet, denne gangen fra Høyre, om "bedre lærere". Nok en gang keiserens nye klær.

Norsk skole har gjennom generasjoner opplevet massive angrep fra politikere, politikere uansett politisk farve, som sier seg en bedre skole.

De fleste av disse hadde samfunnet og skolen vært tjent med at de hadde holdt seg borte fra politikken.

1
Kvalitetsstempel Jeg leste denne saken og den viser dessverre maktmennesker i fri utfoldelse. Rektor og ordfører tilhører dessverre den gruppen. Det er mye vanligere enn hva vi liker å tro. Jeg har...

Jeg leste denne saken og den viser dessverre maktmennesker i fri utfoldelse. Rektor og ordfører tilhører dessverre den gruppen.

Det er mye vanligere enn hva vi liker å tro. Jeg har hatt kollegaer som har blitt rykende sinte fordi elever "trosset" systemet ved å gjøre mer enn hva som ble gitt i lekser.

Vårt skolesystem er en seig materie å komme igjenom og en skal vokte seg vel for å ta opp problemstillinger knyttet til skolens hverdag. Det kan gi uanede konsekvenser.

Og nu har vi mantraet, denne gangen fra Høyre, om "bedre lærere". Nok en gang keiserens nye klær.

Dette får jeg ikke til å henge sammen:

Først klager du over forsteinede regelbundne lærere som hindrer nytenkning og individuell utvikling av elevene - for så å klage på at Høyre vil satse mer på bl.a. bedre lærere.

Justeringer er nødvendig: målstyring er politikkens område utførelsen bør overlates mer til skolen.

1
onyx [sitat…] Dette får jeg ikke til å henge sammen: Først klager du over forsteinede regelbundne lærere som hindrer nytenkning og individuell utvikling av elevene - for så å klage på a...

Min venn, avstår fra å bedrive harselas over dine lesekunnskaper i dette tilfellet, da det blir personhets hvilket ikke hører hjemme i et diskusjonsforum.

Foreslår at du leser en gang til hva jeg skriver. Problemet er ikke læreren. Problemet er byråkrater og politikere.

En lærers hverdag er så men ingen dans på roser. Hadde du akseptert 36 eller 40 arbeidsgivere, pluss rektor, inspektør og skolekontor?

Disse 36 til 40 arbeidsgiverne har alle sine spesielle meninger om hvorledes undervisningen bør foregå. Mitt håp/ønske at disse arbeidsgiverne fratas all makt de har tilranet seg.

Høyres forslag til vidreutdaning er nok bra på papiret, men allerede nu innser partiet at oppgaven blir for stor og kostbar på kort sikt. Da blir der en prioritering hvem som skal videreutdannes først og hvem som må vente. Pensjonsalderen treffer oss alle, stort sett.

Slik modellen er i dag, som beskrevet i dette innlegg, ønsker jeg ikke at utførelsen overlates til skolen.

Det landet vårt trenger er en ny og forenklet skolepolitikk. En politikk som ser det verdifulle også i de flinkeste elevene.

Så bør vi gå mye raskere frem hva undervisning angår, slik at de flinkeste ikke faller fra.

1
Kvalitetsstempel Min venn, avstår fra å bedrive harselas over dine lesekunnskaper i dette tilfellet, da det blir personhets hvilket ikke hører hjemme i et diskusjonsforum. Foreslår at du leser en g...

Dersom jeg ser bort fra kjekkasseriet ditt, synes vi fortsatt å være enige i at den omtalte læreren ikke handlet som en ideell lærer.

Jeg kan ikke lese deg annerledes enn at du også mener at etterutdannelse av lærere er nyttig. At oppgaven er "stor og kostbar på kort sikt" er for meg ingen grunn til ikke å gå inn for den.

Når det gjelder spørsmålet om ansvaret for målformulering og hvordan målet skal nås/undervisningen skal legges opp, bør du -etter å ha fulgt norsk skole i hele ditt liv, ha de beste forutsetninger for å uttale deg med vett og forstand.

1
fargerik [sitat…] Gled deg. For nå står du foran tidenes frislipp. Det er mye viktigere for H og R. Isaksen å åpne for alle og enhver som vil starte opp privat skoleindustri enn å henge seg...

Det er spennende å se hva det vil medføre.

Noen gode skoler vil bli skapt.

Noen skoler vil bli slått konkurs midt i et skoleår med de problemene det vil medføre for elevene.

Noen privatskoleeiere vil tjene mye. Det vil kanskje noen av deres medarbeidere også.

1
onyx Et lite innslag av privatskoler vil gjøre den offentlige skole bedre. Strenge betingelse for start av privatskoler, bl.a. forbud mot utbytte, vil utelukke spekulanter og risiko for...

Utbytte tar de ved å drive eiendomsselskap også, som eier byggene som deres egne skoler betaler husleie til.

Det er ikke forbudt å ta høy leie. Når skolen går konkurs på grunn av høy leie, er likevel profitten og utbyttet sikret i det selskapet som eier bygget.

Det er ikke forbudt å leie ut til seg selv.

Eierne setter inn seg selv i styrene og gir seg selv skyhøye lønninger, og kjøper overprisede varer og tjenester fra selskaper som de selv driver.

Det er latterlig naivt å tro at firmaer vil drive skole uten å tjene penger. Utbytteforbud er en floskel, en illusjon.

Men vi får se. Mener jeg leste at ca. 500 firmaer har søkt om å drive skole.

Les om dette her.

1
fargerik Utbytte tar de ved å drive eiendomsselskap også, som eier byggene som deres egne skoler betaler husleie til. Det er ikke forbudt å ta høy leie. Når skolen går konkurs på grunn av h...

Utbytte tar de ved å drive eiendomsselskap også, som eier byggene som deres egne skoler betaler husleie til.

Det er ikke forbudt å ta høy leie. Når skolen går konkurs på grunn av høy leie, er likevel profitten og utbyttet sikret i det selskapet som eier bygget.

Her, som ellers når det opereres med offentlige midler, vil noen kanskje forsøke å jukse.. Slike forsøk skal/må fanges opp av egnede rutiner.

1
onyx [sitat…] Her, som ellers når det opereres med offentlige midler, vil noen kanskje forsøke å jukse.. Slike forsøk skal/må fanges opp av egnede rutiner.

Ja. Det er all grunn til å følge med på dette, for her finnes det utrolig mange eksempler på at det er lett å svindle i stor stil.

Å følge med på alle krumspringene vil kreve et mye større kontrollapparat, altså MER byråkrati, ellers kommer historien til å gjenta seg.

TRO meg.

I Fredrikstad var en av tidenes mest hysteriske konkurssak Bygg Bedre- rottereiret, som opererte med Bygg Bedre Barnehager, Bygg Bedre, Bygg Enda Bedre, Bygg Bedre Rørleggeren, Bygg Bedre Elektrikeren, Bygg Bedre Eiendom, Bygg Bedre Mur og Flis, Bygg Bedre Maler`n... Og utrolig nok Bygg Bedre Regnskap som førte regnskapene...og sånn kan jeg fortsette en stund.

Eierne flyttet pengene mellom sine egne selskaper og overfakturerte eller underfakturerte og kryssfakturerte slik det passet seg, stjal verktøy, importerte østeuropeere som jobbet på sosial dumping- avtaler....uff, det er så mye...

Når hele driten gikk konkurs, brant de ned administrasjonsbygget sitt.

En sabla røre av svindel og pengeflytting. Og utsuging av offentlige penger til barnehagebygging.

Dette kan googles.

1
fargerik Ja. Det er all grunn til å følge med på dette, for her finnes det utrolig mange eksempler på at det er lett å svindle i stor stil. Å følge med på alle krumspringene vil kreve et my...

Ja. Det er all grunn til å følge med på dette, for her finnes det utrolig mange eksempler på at det er lett å svindle i stor stil.

Å følge med på alle krumspringene vil kreve et mye større kontrollapparat, altså MER byråkrati, ellers kommer historien til å gjenta seg.

TRO meg.

I Fredrikstad var en av tidenes mest hysteriske konkurssak Bygg Bedre- rottereiret, som opererte med Bygg Bedre Barnehager, Bygg Bedre, Bygg Enda Bedre, Bygg Bedre Rørleggeren, Bygg Bedre Elektrikeren, Bygg Bedre Eiendom, Bygg Bedre Mur og Flis, Bygg Bedre Maler`n... Og utrolig nok Bygg Bedre Regnskap som førte regnskapene...og sånn kan jeg fortsette en stund.

Bygg Bedre Regnskap, rådgiver i svindel - sikker pengeplassering. ;)

1
Kvalitetsstempel [sitat…] Takk for svar som ga meg litt mere kjøtt på benene. Vær snill ikke å gå i samme fellen du som en del andre gjør. Det blir for lettvint å peke kun på en part - læreren. Den...

Personlig har jeg gleden av å utfordre en tredieklassing i matematikk. Denne eleven løser nå oppgaver på 6. klasse nivå - fordi eleven synes det er morsomt. Denne eleven jobber med lekser og utfordringer to timer hver dag.

Pedagogisk handler om det å gjøre andre gode.

Jeg kjenner meg igjen i dette da jeg var skoleflink, ikke minst i matte eller regning som det het den gangen. I utgangspunktet elsket jeg skolen og skolemiljøet og gledet meg hver dag jeg skulle dit. Men etter hvert kom leden og jeg ble "skoletrett" som det heter. Jeg er overbevist om at årsaken var mangel på utfordringer. Når man starter på den samme regneboken for fjerde gang, da finnes det ikke mye inspirasjon og jeg stagnerte fullstendig. De fleste lærerne lot meg likevel sitte å pusle med mitt og jeg lå oftest flere år foran det nivået jeg i forhold til alder skulle ligge på. Men ikke alle lærerne tolererte dette. En gang fikk jeg en skikkelig overhøvling fordi jeg gikk fortere frem enn det undervisningen la opp til. Jeg ble bl.a. spurt om jeg trodde jeg var bedre enn andre når jeg oppførte meg så uhørt. Ikke akkurat så inspirerende for et barn å høre.

Når jeg en sjelden gang støtte på utfordringer som krevde litt tankevirksomhet ble jeg mektig irritert, til dels sint. Jeg var jo ikke vant med slikt. Først i syvende klasse fikk jeg en lærer som skjønte at jeg måtte ha noe annet å forholde meg til i regnetimene enn de "oppbrukte" regnebøkene for folkeskolen som det het den gangen. Jeg fikk da lov til å bruke de regnebøkene hun hadde hatt på lærerskolen, uten at jeg syntes utfordringene ble særlig større av den grunn. Oppgavene var for enkle til det.

Denne erfaringen har gjort meg overbevist om at barn trenger utfordringer på grensen av hva de kan klare for å utvikle seg og sin kunnskap. I praksis vil det si at oppgavene må tilpasses det kunnskapsnivået hver enkelt befinner seg på, - ikke som nå at de flinke må tilpasse seg de med lavest kunnskapsnivå. Men dette krever mange flere lærere i skolen, ikke nødvendigvis bedre lærere

1
Laster...