Politikk - Norsk

oknext

Unntatt offentligheten

Dagbladet har hatt en serie om Mitrokin-arkivet hvor det angivelig skal være norske KGB agenter som har hatt en fortid på stortinget og som statsråder.

Justisdepartementet nekter å utlevere dokumenter 50 år etter at en av de "anklagede" gikk av som statsråd og PST holder tilbake ett brev sendt til justisdepartementet for 20 år siden som skulle være en oppsummering av anklagene.

I tillegg så har vi flere bøker som ble forbudt og en mengde dokumenter som ble unntatt offentligheten etter krigen som kom med sterk kritikk og anklager av regjeringen Nygaardsvold.

Det kan virke som det var gjengs å få stoppet ting om politiker eliten som man ikke likte på den tiden...eller var det bare da ?

Under den siste rødgrønne regjeringen så var det fler dokumenter enn noen gang som ble unntatt offentligheten. Nå er det vel kanskje litt tidlig å si noe om hvordan det går med de blåblå, men vi får se når tallene kommer på bordet litt senere. Det kan virke som en trend at man holder tilbake ting som man ikke liker.

I tillegg så bruker man taktikkeri som f.eks utsettelse av informasjon om månelandingen til etter valget. I 2009 så utsatte man også den rødgrønne regjeringens redegjørelse for å få ut sykmeldte og uføre i arbeid, samt styring av sykehusene til etter valget. Alt ble hemmeligholdt til 24 september (etter valget) fordi riksrevisor Jørgen Kosmo var på ferie.

Selv om det hovedsakelig er AP og sist de rødgrønne som er mest "kjent" for slik hemmeligholdelse og taktikkeri så er det kanskje ikke så rart med tanke på at de har hatt flest regjeringer etter krigen. Dog så kan det se ut til at det var der hvor det hadde sitt utspring (uten at det har noen betydning av saken).

Med alt det hemmelighetskremmeri som foregår i politikken. Er det noen som i det hele tatt vet hva man stemmer på ? Får vi vite hvilke kvaliteter som ligger i ryggraden på de vi velger hvis man bare kan unndra alle ubehageligheter fra offentligheten ?

Vi liker å tro at vi bor i ett demokrati, men er det virkelig det hvis vi egentlig ikke vet hva som foregår ?. Hvis informasjon blir silet og saltet på en slik måte at vi kun får vite det man vil vi skal vite, er ikke da utfallet om hva vi måtte mene i de fleste slike saker gitt?

Er de sakene vi får levert ved valg bare brød å sirkus ?

Vel det høres ut som en konspirasjonsteori, men personlig så sitter jeg med en følelse at slutten av 30 årene brakte inn en elitisk tankegang blant politikere og byråkrater som setter dem over alle oss andre. Vi sauehuer som ikke klarer å ta stilling til "de viktige" sakene slik at de må ta seg av dem for oss og sile informasjon som vi ikke tåler å høre.

2
38 svar

Er de sakene vi får levert ved valg bare brød å sirkus ?

Vel det høres ut som en konspirasjonsteori, men personlig så sitter jeg med en følelse at slutten av 30 årene brakte inn en elitisk tankegang blant politikere og byråkrater som setter dem over alle oss andre. Vi sauehuer som ikke klarer å ta stilling til "de viktige" sakene slik at de må ta seg av dem for oss og sile informasjon som vi ikke tåler å høre.

Har vel stort sett en følelse av det. Statsbudsjettet er stort sett fastlagt, så partivalg har vel i bunn og grunn bare en innvirkning på noen få prosent her. Det kan også virke som at straks et parti kommer inn i regjering, reformerer de seg til å likne på de andre. "kartellpartiet" er vel et stikkord.

EU/EØS er vel et eksempel på en sak der befolkningen har lite å si. Ja, vi "fikk lov" til å bestemme om vi skulle bli med i EU eller ikke, men resultatet i etterkant har stort sett blitt det samme, siden vi alikevel implementerer alle reglene.

3

Vel det høres ut som en konspirasjonsteori, men personlig så sitter jeg med en følelse at slutten av 30 årene brakte inn en elitisk tankegang blant politikere og byråkrater som setter dem over alle oss andre. Vi sauehuer som ikke klarer å ta stilling til "de viktige" sakene slik at de må ta seg av dem for oss og sile informasjon som vi ikke tåler å høre.

litt ironisk er det jo at det var nettopp på 30-tallet, før det tyske overfallet, at vanlige folk begynte å få avgjørende innflytelse i det norske politiske systemet. Spesielt etter kriseforliket i -35. Det var da virkelig det norske sivilsamfunnet fikk sin makt vis-a-vis statsmakten.

Før 30-årene var norge styrt av en rigid og lukket embetsstand, som sakte men sikkert måtte avgi makt til 1) en selveiende og progressiv bondestand konsentrert rundt partiet Venstre, og senere 2) til framveksten av den største sosiale bevegelsen av de alle: arbeiderbevegelsen, med Ap i spissen.

Så nei, analysen holder ikke.

2

men personlig så sitter jeg med en følelse at slutten av 30 årene brakte inn en elitisk tankegang blant politikere og byråkrater som setter dem over alle oss andre

slutten av tredveårene du, andre ville vel kanskje tenke på elitisme for enda lenger siden dengang Høyre kjempet mot allmenn stemmerett

1
ulefos [sitat…] slutten av tredveårene du, andre ville vel kanskje tenke på elitisme for enda lenger siden dengang Høyre kjempet mot allmenn stemmerett

Joda, men var det hemmeligstemplet ?

Jeg er enig i at høyres forsøk på å bekjempe allmenn stemmerett var forkastelig, men det ble vel ikke forsøkt holdt hemmelig slik jeg kan huske det.

Men jeg tar forbehold om at jeg kan huske feil, og hemmeligholdelse er ikke noe bedre om det kommer fra høyre eller venstre (eller midt i)

1
Geirijo Det var da relevant å kommentere din tidsbegrensning for dette utvalget av historie. Det er ingen tvil om at ditt utvalg skjermer Ap´s politiske motstandere, og rammer temmelig ens...

Nå har jeg ikke tidsbegrenset hemmeligholdelse på noen som helst måte. Mitt inntrykk er dog at det startet i slutten av 30 årene.

Hvis du sier at det startet i 1890 og kommer med noen eksempler så er jeg ikke imot å endre på det :-)

Som jeg sier, så vil det være naturlig at det vil være "mest" AP. Jeg kan heller ikke komme på noen slike fra høyresiden for øyeblikket, men vær så snill, kom med det :-)

1
oknext Nå har jeg ikke tidsbegrenset hemmeligholdelse på noen som helst måte. Mitt inntrykk er dog at det startet i slutten av 30 årene. Hvis du sier at det startet i 1890 og kommer med n...

Hvis du sier at det startet i 1890 og kommer med noen eksempler så er jeg ikke imot å endre på det :-)

Ja, hvor offentlig og åpen var egentlig den norske parlamentariske styringskjeden på slutten av1800-tallet..? For ikke å si før 1884? Jeg tar det for gitt at du har noen refleksjoner rundt dette?

1
VenstreVingen [sitat…] Ja, hvor offentlig og åpen var egentlig den norske parlamentariske styringskjeden på slutten av1800-tallet..? For ikke å si før 1884? Jeg tar det for gitt at du har noen r...

Joda, men hvorfor stoppe ved 1800 tallet, hvorfor ikke gå lenger tilbake 1500, 1400 ?

Det er for øvrig korrekt som du sier at det var rett før og under 30 tallet at den vanlig folkemasse gikk over i å få mer innflytelse, men det var også på slutten av 30 tallet at den samme innflytelsen ble brukt til å holde informasjon borte fra den befolkningen som innflytelsen egentlig skulle representere. Den kunne da vanskelig gjøre dette før den hadde innflytelsen.

At de som var valgt av Eliten jobbet for Eliten på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet er ingen overraskelse. Heller ikke at Eliten før det jobbet for egne interesser.

I og med at vi snakker om demokratiet som nevnt i startinnlegget så kan det være greit at vi holder oss til når både kvinner og menn fikk stemmerett ved stortingsvalget i 1913. Selv om 40% av alle menn over 25 kunne stemme etter 1814 så var det ett heller mindretalls demokrati. Mellom 1860 og 1870 så hadde 7.5% stemmerett. Vi kan selvfølgelig dvele ved at makten den gangen var tilført de rikeste og at mange av dem utvilsomt var maktkåte og behandlet folket som en saueflokk, men der tror jeg de aller fleste er enige. I nyere tid derimot så tror jeg vi får en annen diskusjon.

1

Og så vil jeg gjerne legge til At når dette startet er egentlig uvesentlig for diskusjonen. Det kan godt ha startet i 1814, det er dog ikke noen unnskyldning for den mengden av hemmeligholdelsen/ unntatt fra offentligheten og taktikkeri som vi har sett i etterkrigstiden.

Og den er ikke noe bedre om den kommer fra høyre eller venstresiden.

1
VenstreVingen [sitat…] Vi implementerer ca 9 % av alle juridiske forordninger i EU. Ref: dagens Klassekampen. Alt for mye spør du meg, men likevel langt ifra "alle".

Vi implementerer ca 9 % av alle juridiske forordninger i EU. Ref: dagens Klassekampen.

Nå er det vel heller ikke alle juridiske forordninger som omhandler alle EU landene. Det er vel en drøss av dem som omhandler EU's måte å jobbe på internt i EU parlamentet og i alle rådene og komiteene. Altså forordninger som ikke gjelder i noen av landene, men EU som juridisk enhet.

Det skulle vært artig å sett en statistikk på hvor mye det egentlig er i % hvis man fjerner alle slike forordninger. Jeg er stygt redd for at de 9% blir mye høyere.

1

Under den siste rødgrønne regjeringen så var det fler dokumenter enn noen gang som ble unntatt offentligheten.

Mon tro om det har sammenheng med OEP, og det at det ble langt flere innsynsbegjæringer.

1
Rainmaker [sitat…] Mon tro om det har sammenheng med OEP, og det at det ble langt flere innsynsbegjæringer.

Det er mulig, det vet jeg ikke, men jeg synes det ville vært rart at flere innsynsbegjæringer skulle føre til at mer ble unntatt fra offentligheten.

Det vil i så tilfelle være ett Paradox om OEP skulle være årsaken til dette. Offentlig innsynsjournal som fører til mindre innsyn, he he høres ut som en episode fra South park, men jeg tviler ikke :-)

1
oknext Det er mulig, det vet jeg ikke, men jeg synes det ville vært rart at flere innsynsbegjæringer skulle føre til at mer ble unntatt fra offentligheten. Det vil i så tilfelle være ett...

Det er ikke rart i det hele tatt. Antall innsynsbegjæringer har eksplodert etter at OEP ble innført. Det betyr at folk bl.a. ber om innsyn i flere typer dokumenter. Dokumenter som er unntatt offentligheten. Før bad man om innsyn stort sett i enkeltdokumenter, etter OEP "teppebombes" det med innsynsbegjæringer. Da treffer man flere av de dokumentene som er unntatt.

Har det ført til mindre innsyn? Eller er det slik at man har bedt om innsyn i flere dokumenter, også de som alltid har vært unntatt.

Om du skal ha et poeng må du vise at man nå ikke får innsyn i dokumenter man ville hatt innsyn i tidligere.

1
Rainmaker Det er ikke rart i det hele tatt. Antall innsynsbegjæringer har eksplodert etter at OEP ble innført. Det betyr at folk bl.a. ber om innsyn i flere typer dokumenter. Dokumenter som...

Antall dokumenter som er unntatt offentligheten blir ikke kalkulert etter hvor mange som ber om innsyn. Når man må be om innsyn på dokumenter som er unntatt offentligheten så er de allerede unntatt fra offentligheten.

Det er altså gjort før man ba om innsyn.

1
Rainmaker Nei, dokumenter blir ikke unntatt fra offentligheten før noen ber om innsyn i de. Man vil altså ikke vite om et dokument unntas før noen ber om å få se det. Dokumenter forhåndsklas...

Nei, dokumenter blir ikke unntatt fra offentligheten før noen ber om innsyn i de.

Offentlighetsloven styrer i utgangspunktet hvilke dokumenter som er offentlige.

Den gjelder dog ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget.

Forvaltningsorganet bestemmer ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvorledes et dokument skal gjøres kjent for den som har begjært innsyn, og skal i rimelig utstrekning etter anmodning gi avskrift, utskrift eller kopi av dokument.

Dette gjelder for dokumenter som er offentlige. dokumenter som er unntatt offentligheten blir ikke gitt innsyn. Derav begrepet unntatt offentligheten.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Koronaviruset Sapient-X Siste svar

Ny Corona-bølge.

Er det noen av dere som tror at dagens regjering har gjort noe for å øke beredskapen i helsevesenet? https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/11/26/195886968/espen-nakstad-med-klar-oppfordring-for...
1
1 svar
Laster...