Politikk - Norsk

Bruno1938

Hver somalier koster 9,1 millioner av

våre skattepenger i sin livstid.

Somaliere er ikke interesserte i å jobbe

Vi nordmenn - og enkelte innvandrergrupper - tenker at et liv uten jobb er et liv uten mening. Somaliere tenker helt annerledes. De fikser helt greit å bare gå rundt omkring og slenge eller sitte og tygge kat.

Ifølge SSB har vi 35.912 somaliere i Norge.Bare en av tre somaliere bosatt i Norge i arbeidsfør alder er i arbeid.

Fra ABC Nyheter, 14.04.2013: De 15.400 ikke-vestlige innvandrerne som ankom i 2012, vil til sammen koste netto 63 milliarder kroner ifølge beregninger laget av SSB-forsker Erling Holmøy. Hvis ikke-vestlig innvandring fortsetter som de siste fem årene, vil de totale kostnadene bli ikke mindre en netto 4 100 milliarder kroner. I dag er verdien av oljefondet 5 812 miliarder kroner. Dette viser med all tydelighet at noe drastisk må gjøres.

Hver ikke-vestlige innvandrer vil i gjennomsnitt koste 4,1 millioner kroner av skattebetalernes penger i løpet av sitt liv.

Men somalierne har den tvilsomme rekord å koste skattebetalerne 9.1 millioner kr pr individ, fordi de integrerer seg dårlig og lever på sosiale ytelser. Mange somaliere har fått familiegjenforening med opp til tre koner fra Somalia. De lever i Norge som skjulte bigamister, selv om dette er ulovelig i Norge. De skiller seg fra kone nr 1, når hun kommer til Norge og søker om familiegjenforening med kone nr 2. Når nr 2 kommer skiller de seg fra henne og søker om familiegjenforening for kone nr 3. Men ifølge sharialoven er de fremdeles gift. Kommunene sørger for bolig til «enslig mor med flere barn», samt betaler sosiale utgifter for enslig mor med barn. Men mannen veksler med å bo noen dager hos en kone, før han flytter til neste. Etter norsk lov er hun skilt, men hun får nytt barn hvert år likevel. Dette koster samfunnet store utgifter. Dette spillet må stoppes. Mannen må straffes for bigami og de siste konene må sendes tilbake til Somalia. Barna må få bidrag fra far på linje med norske fedre. Om nødvendig må det innhentes DNA fra barn og far. Og sist men ikke minst: kun familiegjenforening med en kone og hennes barn.

Somalierne er ikke politiske flyktniger, de kommer fra landsbygda som gjetere og ønsker bare et bedre liv. Derfor får de opphold på humanitært grunnlag.

Alt i alt har Finansavisen beregnet at somalierne som allerede har kommet til Norge, vil gi opphav til nettoutgifter for staten fram til 2100, på 215 milliarder kroner.

Det skriver Finansavisen lørdag i et større oppslag bygd på analyser gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB).

I over 30 år var pakistanerne den største ikke-vestlige minoritetsgruppen i Norge. Nå topper somalierne denne listen med nesten 36.000 innbyggere.

Mange av norsksomalierne har bakgrunn fra nomadesamfunn. Overgangen derfra til det urbane, moderne Vesten er kanskje spesielt vanskelig for mennene. Mange sliter med å finne seg til rette. De kommer som analfabeter og forstår ikke hvordan vårt samfunn fugerer. Uten å kunne snakke og skrive norsk og uten utdannelse, er det umulig å skaffe seg jobb.

Hvis ikke noe drastisk gjøres straks, vil vårt velferdsamfunn slik vi kjenner det, kolapse. Det er ikke nok å sende ut alle med ulovelig opphold. Norge må også slutte å gi opphold på humanitært grunnlag.

87
396 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Ifølge SSB har vi 35.912 somaliere i Norge.Bare en av tre somaliere bosatt i Norge i arbeidsfør alder er i arbeid.

Somaliere får ikke jobber i Norge. Ingen blir kalt inn på intervjuer pga rasisme.

4

Når vi først skal hjelpe noen er det i alles interesse at vi hjelper noen som kan og vil hjelpes. Når man ser hvor vanskelig det å integrere mennesker i Somalia bør vi helt klart vurdere om vi ikke skal la være. Selvfølgelig kjipt å sende dem tilbake til et krigsherjet land, men om det betyr at vi heller kan bruke ressursene på en annen fra et annet krigsherjet land får det så være.

1
jeangabin [sitat…] Somaliere får ikke jobber i Norge. Ingen blir kalt inn på intervjuer pga rasisme.

Hvis dette er sant (noe jeg sterkt betviler) må vel konklusjonen være at majoriteten ikke ønsker dem her. Bør ikke politikerne i så fall følge folket?

Vi kan åpenbart ikke fortsette dagens innvandring dersom innvandrere i langt større grad enn i dag kommer inn på arbeidsmarkedet. Om man gjør som deg og sier at problemet er at de ikke er ønsket, så hjelper det da ikke å lukke ørene for dette å fylle på...

Innvandringen er den direkte årsaken til at velferdssystemet må endres. Om det bare var aldersstrukturelle forhold hadde det holdt med litt justering av pensjonssystemet.

3

Fra ABC Nyheter, 14.04.2013: De 15.400 ikke-vestlige innvandrerne som ankom i 2012, vil til sammen koste netto 63 milliarder kroner ifølge beregninger laget av SSB-forsker Erling Holmøy.Hvis ikke-vestlig innvandring fortsetter som de siste fem årene, vil de totale kostnadene bli ikke mindre en netto 4 100 milliarder kroner. I dag er verdien av oljefondet 5 812 miliarder kroner. Dette viser med all tydelighet at noe drastisk må gjøres.

Oljeprisfall kan gi en negativ dobbel effekt, skifer olje og gass er i en rivende utvikling og det finnes i store mengder over hele verden.Får vi en oljepris på 50 dollar er ikke vi lenge i den øvre skalan av de rike landene.

1
jeangabin Frp kan ikke rydde opp i noe som helst. Det neste som har hendt er at regjeringen har brukt milliarder av oljepenger på å ansette flere byråkrater. Jeg var glad når Ap gikk av ford...

Frp kan ikke rydde opp i noe som helst. Det neste som har hendt er at regjeringen har brukt milliarder av oljepenger på å ansette flere byråkrater.

I statsforvaltningen ja, hvordan er tallene for fylkeskommunene og kommunene? Det er jo de som har flest byråkrater ansatt. Og det var sosialistene som styrte halvparten av tiden de bruker som eksempel

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...