Politikk - Norsk

baov

ekspeiment med arbeidfolk. også fri flyt

Eksperiment med arbeidstakernes trygghet og frihet sa LO foran stortinget og over hele landet og på Norske installasjoner forøvrig, når Høyrekreftene og Robert Eriksen vil endre/ødelegge arbeidmiljøloven, denne gang ved å frigjøre vedtatte midlertidig ansattregler som vil gjøre også Norske lønnsarbeidere til en vare som arbeidsgiverne skaffer seg kun midlertidig ved behov.

Før 1980 var det en forutsetning såvel som akseptabelt beskytte Norge og fedrelandets særinteresser med både grensekontroll, innvandringstopp, egen inn/utenrikspolitikk etc.

Med Høyrekreftenes eksperimentet eøs/eu-tilhengeri har vi fått:Fri flyt av fremmedarbeidere/arbeidsinnvandring, varer, kapital, kriminalitet osv. fra eu, noe som gir Norge bortfall av tariffordninger, sosial dumping, slavearbeid etc., og i stor grad ødelegger grunnlaget for den Norske arbeidslivsmodells trygghet og frihet, - og der lønnsarbeidere kun blir en "vare" uten plikter fra arbeidsgivernes side.

Nordmenn vil kun få jobb/tilknytning i vikarbyråer ved korte, prosjektansettelser betalt av NAV, samt tidsbegrensede oppdrag der en ikke har rett på lønn mellom oppdragene, slik det er i eu-landene og andre land/unioner der pengene/Høyrekreftene indirekte har makta.

eøs/eu/Schengen og eu-lovene/direktivene, er Høyrekreftenes redskap, instrument, eksperiment for å ødelegge/rasere den norske arbeidsmiljøloven, tariffordninger, splitte fagforeninger og deres medlemmer, splitte arbeiderne. Det finnes humane saker som enkelte ledere i AP, SV, Rødt faller for lar seg blende av, men disse er ubetydelige i forhold til hva de ødelegger for det Norske samfunn.

Det var fint at streiken var av og for lønnsarbeidere og et forsvar for Arbeidsmiljøloven. Apellene ble uttalt av arbeidere ved LO og lønnsarbeiderorganisasjonene. Ikke et politisk parti var der, - helt flott.

Lønnsarbeidere er altså forsvarere av Arbeidsmiljøloven, mens Høyrekreftene vil ødelegge eller destabilisere den. Det er viktig at lønnsarbeidere vet forskjellen, slik at de vet hvilken farge på drakta de selv bærer og/eller støtter.

Ledere og tillitsvalgte i organisasjoner og politiske partier som ikke vet, skjønner, eller ikke er lojal til det lag, farge/rolle/side de skal representere(tillitsvalgt for), bør stille sine plasser til disposisjon til andre.

Privat hjemme i stua kan de derimot være den de vil.

2
16 svar

Eksperiment med arbeidstakernes trygghet og frihet sa LO foran stortinget og over hele landet og på Norske installasjoner forøvrig, når Høyrekreftene og Robert Eriksen vil endre/ødelegge arbeidmiljøloven, denne gang ved å frigjøre vedtatte midlertidig ansattregler som vil gjøre også Norske lønnsarbeidere til en vare som arbeidsgiverne skaffer seg kun midlertidig ved behov.

Denne regjeringens drøm synes å være gjenopprettelsen av klassesamfunnet. Det som er Eriksons virkelige drøm, er en dramatisk styrking av kapitaleiernes makt og en like dramatisk svekkelse av fagbevegelsen.

1

eøs/eu/Schengen og eu-lovene/direktivene, er Høyrekreftenes redskap, instrument, eksperiment for å ødelegge/rasere den norske arbeidsmiljøloven, tariffordninger, splitte fagforeninger og deres medlemmer, splitte arbeiderne. Det finnes humane saker som enkelte ledere i AP, SV, Rødt faller for lar seg blende av, men disse er ubetydelige i forhold til hva de ødelegger for det Norske samfunn.

Er AP mot Schengen og EU?? det var nytt for meg..

1

AP-lederne og Høyrekreftene driver med eøs/eu/Schengen-tilhengeri. Penger, makt,flowerpower og karierrestillinger i Strazbough/Brussel som trekker.

Enkelte elementer innen andre partier vil "redde verden" og sitte sammen i "stort telt" med sitt føleri omtrent som religiøse flowerpower eller marihuanaelskere vil også sause oss inn i elendigheten i eu. - Sånn er det bare når føleriet tar overhånd.

Vi andre som sier nei til eøs/eu/Schengen er mer rasjonelle og vil sikre verdig arbeidsliv, verdig arbeidslønn, grensekontroll og et strengere innvandringsregulering og gjerne innvandringsstopp inntil integrering er samfunnstilpasset for de som allerede er ankommetog samt at den Norske modellen ikke kommer i ubalanse.

1
baov AP-lederne og Høyrekreftene driver med eøs/eu/Schengen-tilhengeri. Penger, makt,flowerpower og karierrestillinger i Strazbough/Brussel som trekker. Enkelte elementer innen andre pa...

Vi andre som sier nei til eøs/eu/Schengen er mer rasjonelle og vil sikre verdig arbeidsliv, verdig arbeidslønn, grensekontroll og et strengere innvandringsregulering og gjerne innvandringsstopp inntil integrering er samfunnstilpasset for de som allerede er ankommetog samt at den Norske modellen ikke kommer i ubalanse.

Fremmedfrykten er en alvorlig lidelse.

1

Med Høyrekreftenes eksperimentet eøs/eu-tilhengeri har vi fått:

Det er nok større oppslutning om EØS enn som så.

1

Det var fint at streiken var av og for lønnsarbeidere og et forsvar for Arbeidsmiljøloven.

Jasså, var streiken av og for lønnsarbeidere?

Det er vel mer korrekt å si at streiken var styrt av LO og Ap, og at den var for de som allerede har jobb, for å sikre at ikke nye grupper kommer og tar jobbene fra dem.

Fobi mot innvandring du også?

1

AP og Høyrekreftenes eøs/eu-tilhengeri er bundet kun i toppen der de desperat knebler media for å bevare galskapen om eøs/eu/Schengen-tilhengeri. Det største/verste svik mot fedrelandet og det Norske folk siden vi var okkupert av de samme kreftene/samrøre under siste verdenskrig.

1

Ingen partier eller sekter var representert ved streik/apellene og samlingen i min by. Kun arbeidstakerorganisasjonene.

For en gangs skyld fikk lønnsarbeiderne selv stå frem å forsvare sine egne interesser, - uten de svikefulle lederne av AP, Høyrekreftene og eøs/eu/Schengentilhengeriet som er så ødeleggende for den Norske arbeidsmiljøloven, for Norge og, for Norske lønnsarbeidere og for den Norske samfunn(den Norske modellen)!.

1

Baov : bygg og anlegg har jo alltid hatt mer eller mindre kortvarige oppdrag. Også verftsindustrien. Hvis nå ikke arbeidsgiver får nytt oppdrag så blir jo arbeiderne ledige i perioder.

men hva vil du si om ia ordningen ? Noen jobber på vilkår arbeidsmiljøloven egentlig ikke tillater. Alternativet er og ikke klare og jobbe. Skulle de vært tvangstrygdet av almennpreventive hensyn ?

En del virksomheter kommer nok alltid til og bruke en stor andel tilkallingshjelp for og dekke opp fravær fra faste ansatte. Det er liksom ikke noe alternativ og redusere virksomhetens omfang. Overtid er ikke alltid nok til og dekke opp fravær. Resultatet må jo bli noen uten fast eller full stilling. Det har alltid vært slik...skulle det vært forbudt ? Men det vil nok selvsagt bidra til og utvanne arbeidsvilkår.

1
politikk Baov : bygg og anlegg har jo alltid hatt mer eller mindre kortvarige oppdrag. Også verftsindustrien. Hvis nå ikke arbeidsgiver får nytt oppdrag så blir jo arbeiderne ledige i perio...

Baov : bygg og anlegg har jo alltid hatt mer eller mindre kortvarige oppdrag. Også verftsindustrien. Hvis nå ikke arbeidsgiver får nytt oppdrag så blir jo arbeiderne ledige i perioder.

Dette er jo tull,de seriøse store firmaene har stort sett arbeid hele tiden, så kan det være enkelte perioder i løpet av et tiår det skorter på, da kan man permittere det antallet man ikke trenger i den perioden. Fast ansettelse er en trygget for arbeidstageren, ja for alle.

1
_Dial_Square_ [sitat…] Dette er jo tull,de seriøse store firmaene har stort sett arbeid hele tiden, så kan det være enkelte perioder i løpet av et tiår det skorter på, da kan man permittere det...

Problemstillingen er vel fast ansatt på full tid eller ikke ?

og hva med sesongarbeid da ?

de fleste fulle stillinger søkes jo løst med fastansettelse. Men hvordan dekke opp for langtidssykefravær uten og bruke ikke fast ansatte eller vikarer ?

1
politikk Problemstillingen er vel fast ansatt på full tid eller ikke ? og hva med sesongarbeid da ? de fleste fulle stillinger søkes jo løst med fastansettelse. Men hvordan dekke opp for la...

de fleste fulle stillinger søkes jo løst med fastansettelse. Men hvordan dekke opp for langtidssykefravær uten og bruke ikke fast ansatte eller vikarer ?

Problemet er at man svekker stillingsvernet, så åpner man massivt for å ansette midlertidige arbeidere, som man bare lar bli midlertidig slik at det er mye lettere å så de opp om de mukker.

1
_Dial_Square_ [sitat…] Problemet er at man svekker stillingsvernet, så åpner man massivt for å ansette midlertidige arbeidere, som man bare lar bli midlertidig slik at det er mye lettere å så de...

Dial-square : før så kunne arbeidsgiver si opp de som mukket. Så kom fagforenengene...de ble etterhvert arbeidsgivers redskap for og holde arbeiderne under kontroll.

blir det organisasjonplikt så blir det kommunistisk system. Og arbeidsgiversiden tør ikke hverken og la uorganiserte få dårligere vilkår av frykt for at alle skal organisere seg...da styrer organisasjonene. Arbeidsgiver tør heller ikke bekjempe organisasjonene da de ikke lenger kan bruke / kjøpe / utspille deres ledelse og dermed ende som taper.

jeg vil høre deg motsi disse tankene !

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
5 svar
Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
12 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Laster...