Politikk - Norsk

baov

Vi vil alle bli vikarer med lua i handa

Arbeidsmiljøloven raseres av Høyrekreftene/frp og eøs/eu-tilhengeri. Høyre sier de er bekymret for de som står utenfor arbeidlivet(arbeidsløse I Europa) I Norge og vil la disse fåtilgang til våre jobber.

Konsekvensene er at vi alle etterhvert blir billige vikarer/prosjektansatte og løsarbeidere som arbeidsgivere plystrer etter når de trenger hjelp en stakket stund, for så å plystre deg avgårde uten lønn og uten rettigheter straks de ikke har bruk for deg lengre, slik det var før I tiden, før arbeidsmiljøloven.

La dere ikke lure/sjarmere av Høyre/frp-kreftene til å endre arbeidsmiljøloven, noe som vil bli katastrofalt for dine barn og katastrofalt for dine barnebarn, - som eentuelt må stå med lua I handa.

Si nei til endring av arbeidsmiljøloven, og be om at eøs/eu-tilhengeriet stoppes og sies opp. eøs er årsaken til fri flyt underbetalt utenlandske arbeidere og fri flyt av all annen galskap vi har fått I Norge.

Ja, jeg er lønnsarbeider og vet godt at mitt eget beste, såvel som andres beste er å forsvare Arbeidsmiljøloven slik det er I dag, - uendret..

15
146 svar
engafever Axce Dokumentaren viser en motbydelig utvikling, for å sitere en i filmen. Det er hva markedsliberalistene kaller frihet, frihet til å utnytte arbeidsfolk.

Helt enig i det.

Ubegripelig at europas ledende politikere ønsker et slikt samfunn. Grådigheten skyr ingen midler for å grafse til seg på arbeidernes bekostning.

Dette er moderne slaveri satt i system, og ødeleggelse av trygge samfunn som kan føre til alvorlig ufred i Europa.

5

Axce

Dokumentaren viser en motbydelig utvikling, for å sitere en i filmen.

Det er hva markedsliberalistene kaller frihet, frihet til å utnytte arbeidsfolk.

3
axce Helt enig i det. Ubegripelig at europas ledende politikere ønsker et slikt samfunn. Grådigheten skyr ingen midler for å grafse til seg på arbeidernes bekostning. Dette er moderne s...

Dette er moderne slaveri satt i system, og ødeleggelse av trygge samfunn som kan føre til alvorlig ufred i Europa.

Det er dette det munner ut i , og river det harmoniske Europa som vi kjenner det i filler. At ikke folk ser dette og stemmer på de krefter som besvist eller ubevist stevner mot dette er veldig rart . Ja nærmest uvirkelig.

3

Ja, jeg er lønnsarbeider og vet godt at mitt eget beste, såvel som andres beste er å forsvare Arbeidsmiljøloven slik det er I dag, - uendret..

Forsvar den Norske arbeidsmiljøloven er prioritering nr 1, og lønnsarbeidernes oppgave. Annet er uviktig.

3

Ja, jeg er lønnsarbeider og vet godt at mitt eget beste, såvel som andres beste er å forsvare Arbeidsmiljøloven slik det er I dag, - uendret..

de fleste av oss er lønnsarbeidere, men noen FRPere tror kanskje at de skal overta RIMI-konsernet, slik ser det i alle fall ut

2
axce Helt enig i det. Ubegripelig at europas ledende politikere ønsker et slikt samfunn. Grådigheten skyr ingen midler for å grafse til seg på arbeidernes bekostning. Dette er moderne s...

Dette er moderne slaveri satt i system, og ødeleggelse av trygge samfunn som kan føre til alvorlig ufred i Europa

eøs- er en politisk overnasjonal handelsavtale vi bør si opp til fordel for politisk nøytrale bilaterale handelsavtaler uten overnasjonale Tyske forordninger/eu-direktiver slik det var I 1940-45 og slik Stortinget/regjering svikefullt gar signert og har praktisert siden 1994

2
InternalExile Enten ligger det noe genialt bak dette innlegget, eller så avslører du din totale mangel på kunnskap. Hvem prøver du fremstille som idioter her? Dem eller du?

Det er skremmende det vi ser nå. Store mengder arbeidsinnvandrere som kommer til Norge og skal arbeide, mange av de i ren sosial dumping. De tjener ikke nok til å kunne leve i Norge, men det er akkurat det de gjør. Over 1/4 av barna som fødes er av slike foreldre. Mange av de med så dårlig lønn at de knapt kan forsørge seg selv.

Dette må stanses nå, Frp og Høyre har ikke begått et selvmord som en selvmordsbomber eller en hirakirgalning fra Japan, de begår sakte selvskading og vil dø bit for bit de nesten årene. For en gjeng inkompetente idioter.

2
liftmann Dette tror jeg det er bred politisk enighet om.Protestene fra de rødgrønne som har styrt mest de senere årene tror jeg ikke stikker så dypt.

Import av billig utenlandsk arbeidskraft som utkonkurrerer norske arbeidere, mere innvandring, lavere lønninger og større profitt til kapitaleierne er et fenomen som er legalisert i EU-prosjektet, og omfattes av alle land som er med i EU, som f.eks. Norge pga. EØS-avtalen.

Denne utviklingen har neppe stor støtte i befolkningen, men betyr ikke så mye siden de ikke har innflytelse til å gjøre noe med det.

Derimot er det stortinget som forvalter innflytelsen, og der har ja-partiene AP, Høyre, Frp, Krf og Venstre et solidt flertall på 89 % av mandatene. Så det er korrekt å si at utviklingen som ødelegger norsk arbeids- og næringsliv er det meget bred politisk enighet om.

2

Skjønner du har tenkt å koke mange porsjoner suppe på den reportasjen,og servere den i alle sammenhenger.

Men fortsatt er regelbrudd nettopp det. Og forsatt er man ikke tilhenger av trafikkulykker og brudd på trafikkreglene om man er tilhenger av veibygging. Men regner med at du er i full gang med å sette opp en av dine gigantiske stråmenn uansett....

2
baov eøs- er en politisk overnasjonal handelsavtale vi bør si opp, som automatisk og straks medfører at de politisk nøytrale bilaterale handelsavtaler inntrer som gjeldende, - uten over...

eøs tjener ensidig kun Høyresiden, finans, advokater, embedsverk, og næringsliv, og eøs/eu medfører hjelp til bedriftseiere til å utnytte arbeidstakere og slippe risikoen for sykefravær og alle rettigheter som medfølger en fast stilling. Stillingsvern og verdighet for lønnsarbeidere blir det slutt på ved eøs/eu og Høyre/frp/USA-politikk.

Det er jo beviselig feil; i perioden med EØS har arbeidsledigheten i landet blitt halvvert,folks kjøpekraft har økt enormt,og økonomien for landet har også økt enormt.

Du har en ikke-sak. Som sikkert passer best som intern vitaminpille i Rødt. Ikke noe annet.

2
axce Arbeiderlager: Oppbevaringssted for løsarbeidere i opplag. Her kan arbeidsgivere hente arbeidskraft ved behov, og returnere ved behov. Dette var en tanke som streifet meg for ca. 4...

Arbeiderlager: Oppbevaringssted for løsarbeidere i opplag. Her kan arbeidsgivere hente arbeidskraft ved behov, og returnere ved behov.

Mener å huske at du var motstander av Vikarbyrådirektivet fra EU som innebar å gi like lønns- og arbeidsvilkår for vikarer som for faste ansatte.

Du må bestemme deg for hvilken hest du skal ri.

2

Det er vel en grunn for at dokumentaren heter østarbeidernes bakmenn. Det er vel lite som tyder på at det er lovlige ting som forgår blant disse firmaene som omtales i dokumentaren.

Det var kanskje litt for vanskelig å forstå?

2
axce Jeg skal ikke spekulere i reportasjens navn. Ellers fins det bakmenn for det meste, uten at det har noe med kriminalitet å gjøre. Men du tror ikke at "man" utnytter handlingsrommet...

Dokumentaren viser eksempler på menneskehandel hvor arbeidere ikke får utbetalt lønn og bor i forhold som ikke er godkjente. Den slags blir slått ned på myndigheter i alle land.

Hvordan du får dette til å kun være "utnyttelse av handlingsrommet" er vanskelig å fatte, da det vises KLARE lovbrudd i dokumentaren.

Med mindre du er av den oppfattelse at disse lovbruddene er noe EU ønsker.......

2

Arbeidsmiljøloven raseres av Høyrekreftene/frp og eøs/eu-tilhengeri. Høyre sier de er bekymret for de som står utenfor arbeidlivet(arbeidsløse I Europa) I Norge og vil la disse fåtilgang til våre jobber.

Misbruk av streikerett

Alle husker vel da Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, på årsmøtet i Finnmark sa: «Nå har jeg brukt mye tid på å sverte regjeringen, men det er jo viktig. Og det er viktig at alle gjør nettopp det.»

Nå har tillitsvalgte fra AP brukt et år på å følge oppfordringenog det har resultert i svart maling fra venstresiden på alle områder. Ingen ting regjeringen gjør er bra i APs øyne.

Toppstyrt streik mot revidert AML.

LO kommanderte fagorganiserte ut i politisk streik til fordel for AP. Få vet hva oppmykningen av loven går ut på og streiker fordi de er kommandert av toppledelsen. Men det er greit med et par timers fri. LO sentralt har kommet med dommedagsprofetier om at samfunnet blir ført mange tiår tilbake til tiden før krigen da de ansatte sto med lua i handa og ikke hadde noe de skulle sagt. Tre saker trekkes frem i LOs propaganda. Men resultatet av denne justeringen av AML er positivt for både ansatte og arbeidsgivere:

Midlertidige stillinger. Det gis mulighet for midlertidig ansettelse. Dette vil være positivt for arbeidssøkende som har stått lenge uten arbeid. Og vil være bra for små bedrifter med 4 til 5 ansatte hvor ledelsen vurderer å ansette en medarbeider til. Men hvis ikke ordretilgangen blir som forventet, kan en ansettelse bli av kortere varighet. Hvis ordretilgangen blir som forventet, har en ny arbeidsledig kommet i jobb. Men ingen kan si opp en midlertidig ansatt for deretter å ansette en ny medarbeider i ny midlertidig stilling. Dette betyr at LOs propaganda om at det vil bli mange midlertidige stillinger, istendenfor faste stillinger er bare svartmaling.Totalt kan det være 15 % i midlertidig stillinger i bedriften. Når det gjelder midlertidig stillinger er det det offentlige som er verstingen. Det er eksempler på at leger har vært midlertidig ansatt over flere år.

Lengre arbeidstid. Det gis mulighet etter avtale å arbeide lengre dager i uken mot at andre dager jobbes det lengre. Total arbeidstid i uken skal være den samme. Hvis noen ønsker en langhelg kan det avtales at man f.eks jobber 1/2 fredag og begynner sent på mandag. Disse fritimene jobbes da inn ved å jobbe flere timer fra tirsdag til torsdag. Dette blir en vinn vinn situasjon både for bedriften og arbeidstakeren. Det tillates også å avtale spesielle turnuser lokalt. LO sentralt får ikke lenger vetorett. Det har vært tilfeller hvor ansatte har meldt seg ut av LO for å kunne avtale andre turnuser fordi LO sentralt sa nei til en inngått avtale med lokale tillitsvalgte.

Søndagsarbeid.Her gjelder det først og fremst varehandel. Erfaring viser at det er spesielt skoleungdom og studenter som gjerne tar slike jobber for å tjene noen kroner ekstra. Er det ikke bra at studenter kan spe på noen ekstra kroner ved siden studielånet? Hva er feil med det LO? Dessuten er dette frivillig. Hvis bedriften ikke ønsker å holde åpen, så er det greit. Men mange bedrifter i dag, blir nektet å holde åpent på søndag med loven i hånd. Det er mulig å gi tillatelse for steder som regnes som turiststeder, men Fylkesmannen i Østfold avslo Rygge kommunes søknad om at Larkollen kunne kalles et turiststed. Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak søknaden, men Fylkesmannen sa nei. Dette er et anslag mot lokaldemokratiet.

Dagens lovverk er utgått på dato. Det her vært behov for å justere denne loven i mange år. En politisk streik skal benyttes når det er alvorlige angrep på de ansattes rettigheter. Noe alvorlig angrep på arbeidstakers rettigheter er denne justeringen ikke.. Derfor er denne streiken et misbruk av en rettighet som LO har.

2

Arbeidsmiljøloven raseres av Høyrekreftene/frp og eøs/eu-tilhengeri. Høyre sier de er bekymret for de som står utenfor arbeidlivet(arbeidsløse I Europa) I Norge og vil la disse fåtilgang til våre jobber.

Konsekvensene er at vi alle etterhvert blir billige vikarer/prosjektansatte og løsarbeidere som arbeidsgivere plystrer etter når de trenger hjelp en stakket stund, for så å plystre deg avgårde uten lønn og uten rettigheter straks de ikke har bruk for deg lengre, slik det var før I tiden, før arbeidsmiljøloven.

Konsekvensene av dette ser vi tydelig allerede.Utvidelsen av det indre arbeidsmarkedet i EU gir oss en kraftig økt arbeidsinnvandring,spesielt fra de øst Europeiske land(tall fra arbeidsliv.no)der det i 2003 var 6371 borgere fra øst Europa og i 2013 var dette tallet økt til 127 390 fra øst Europa.Man kan fint tenke seg hva utslag dette gir på lønns og arbeidsvilkårene våre på sikt og det økte presset på velferdssamfunnet vårt.

2

La dere ikke lure/sjarmere av Høyre/frp-kreftene til å endre arbeidsmiljøloven, noe som vil bli katastrofalt for dine barn og katastrofalt for dine barnebarn, - som eentuelt må stå med lua I handa.

Skal du ha noen slagkraft, så er det en fordel å kritisere med hva endringene er, ikke hva du tror de er, for du er virkelig langt ute på beite sammen med Dagros.

Les dette dokumentet og kritiser på bakgrunn av lovforslaget neste gang, ikke vrøvl uten snev av sannhet.

Ja, jeg er lønnsarbeider og vet godt at mitt eget beste, såvel som andres beste er å forsvare Arbeidsmiljøloven slik det er I dag, - uendret..

For ditt eget beste, så har du nok rett i at det er best om den er uendret. For de svake i samfunnet, så er det absolutt ikke for det beste. Du kan komme dragende med norges handicapforbund som ikke vil ha endringen, for de sier at det er andre virkemidler som er bedre. Vel, det er godt mulig for deres gruppe, men det er vanskelig å få alle fornøyd.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Koronaviruset Sapient-X Siste svar

Ny Corona-bølge.

Er det noen av dere som tror at dagens regjering har gjort noe for å øke beredskapen i helsevesenet? https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/11/26/195886968/espen-nakstad-med-klar-oppfordring-for...
1
1 svar
Laster...